Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Hver vil sidde under sit figentræ’

’Hver vil sidde under sit figentræ’

 ’Hver vil sidde under sit figentræ’

SKYGGE er stærkt eftertragtet i den varme sommertid i Mellemøsten. Ethvert træ der kan skærme for solstrålerne, er værdsat, især hvis det vokser nær ens hjem. Med sine store blade på den vidt forgrenede krone er figentræet et af de mest skyggefulde træer i Mellemøsten.

Ifølge bogen Plants of the Bible „kaster [figentræet] efter sigende en køligere og mere forfriskende skygge end et telt“. Under figentræer i udkanten af vingårdene kunne landarbejdere i det gamle Israel finde et ideelt sted til en lur.

Når en lang, varm sommerdag gik på hæld, kunne familien sidde under et figentræ og nyde samværet. Da træet bærer rigeligt med nærende frugt, var det naturligt at udtrykket ’at sidde under sit figentræ’ fra Salomons tid blev synonymt med fred, velstand og overflod. — 1 Kongebog 4:24, 25.

Flere hundrede år tidligere havde profeten Moses beskrevet det forjættede land som „et land med . . . figentræer“. (5 Mosebog 8:8) Som bevis på landets frugtbarhed bragte de tolv spioner figner og andre frugter med tilbage til israelitternes lejr. (4 Mosebog 13:21-23) I 1800-tallet berettede en der havde rejst i Bibelens lande, at figentræet var et af de almindeligste træer dér. Det undrer ikke at Bibelen hyppigt omtaler figner og figentræer.

Giver frugt to gange årligt

Figentræet vokser i næsten enhver jordbund, og med sine vidtstrakte rødder kan det overleve de lange, tørre somre i Mellemøsten. Noget særegent ved træet er at man kan høste tidlige figner i juni og en hovedafgrøde fra omkring august og fremefter. (Esajas 28:4) Israelitterne plejede at  spise de tidlige figner friske, mens de tørrede den sene afgrøde til forråd. Tørrede figner kunne presses til runde kager, som man nu og da tilsatte mandler. Figenkager var nærende lækkerier som var nemme at opbevare.

Den forstandige kvinde Abigajil gav David 200 figenkager, uden tvivl med tanke på at det ville være en ideel spise for ham og hans mænd. (1 Samuel 25:18, 27) Figenkager fandt også anvendelse i lægekunsten. Kong Ezekias fik en figenkage som omslag på en livstruende byld. At han kom sig, skyldtes dog først og fremmest Guds indgriben. * — 2 Kongebog 20:4-7.

I oldtidens Middelhavslande satte man pris på tørrede figner. Den romerske statsmand Cato fremviste en figen for at overtale senatet til at indlede den Tredje Puniske Krig mod Karthago. De bedste tørrede figner i Rom kom fra Karien i Lilleasien, og derfor blev carica det latinske navn for tørrede figner. I den samme egn af det nuværende Tyrkiet avles der stadig figner af fremragende kvalitet.

Israelitiske landmænd plantede gerne figentræer i vingårde. De golde figentræer blev fældet, for der var så sparsomt med god jord at intet måtte gå til spilde. I Jesu billedtale om det golde figentræ sagde ejeren til vingårdsmanden: „Se, i tre år er jeg kommet for at se efter frugt på dette figentræ, men har ingen fundet. Hug det om! Hvorfor skal det endog gøre jorden uanvendelig?“ (Lukas 13:6, 7) Eftersom frugttræer blev beskattet på Jesu tid, var golde træer udelukkende en udgift.

Figner var en fast bestanddel af israelitternes kost. En dårlig figenhøst, som måske skyldtes en ugunstig dom fra Jehova, var derfor en katastrofe. (Hoseas 2:12; Amos 4:9) Profeten Habakkuk erklærede: „Selv om figentræet ikke blomstrer, og der ingen afgrøde er på vinstokkene; selv om arbejdet med oliventræet slår fejl, og terrasserne ikke frembringer nogen føde . . . vil jeg dog juble af glæde over Jehova; jeg vil juble over min frelses Gud.“ — Habakkuk 3:17, 18.

Symbol på en troløs nation

Bibelen omtaler lejlighedsvis figner og figentræer i symbolske vendinger. For eksempel sammenlignede Jeremias de trofaste landflygtige judæere med en kurvfuld gode figner, de tidlige figner som i regelen blev spist friske. De troløse landflygtige blev sammenlignet med dårlige, uspiselige figner der måtte kasseres. — Jeremias 24:2, 5, 8, 10.

Jesus fortalte billedtalen om det golde figentræ for at illustrere Guds tålmodighed med den jødiske nation. Som nævnt handlede den om en mand der i sin vingård havde et figentræ som havde været ufrugtbart i tre år. Ejeren var på nippet til at lade det fælde; men vingårdsmanden  sagde til ham: „Herre, lad det være også dette år, indtil jeg får gravet rundt om det og givet det gødning; og hvis det så frembringer frugt i den kommende tid, udmærket; men hvis ikke, så kan du hugge det om.“ — Lukas 13:8, 9.

Da Jesus fortalte billedtalen, havde han forkyndt i tre år og energisk forsøgt at opdyrke tro hos jøderne. Han ’gødede figentræet’, den jødiske nation, ved at intensivere sin virksomhed og give ’træet’ lejlighed til at bære frugt. Men ugen før Jesu død blev det klart at nationen som helhed havde forkastet Messias. — Mattæus 23:37, 38.

Endnu en gang anskueliggjorde Jesus jødernes sørgelige åndelige tilstand ved hjælp af et figentræ. På vej fra Betania til Jerusalem fire dage før sin død fik han øje på et figentræ der havde rigeligt med løv, men ikke bar frugt. De tidlige figner dukker op samtidig med løvspringet eller endog tidligere i nogle tilfælde; men træet bar ingen frugt og var derfor værdiløst. — Markus 11:13, 14. *

Ligesom det ufrugtbare figentræ der umiddelbart så sundt ud, snød den jødiske nation ved sit udseende. Men den havde ikke frembragt en frugt der behagede Jehova, og til slut vragede den Hans egen søn. Jesus forbandede det ufrugtbare figentræ, og dagen efter lagde disciplene mærke til at det allerede var visnet. Det udtørrede træ skildrede træffende at Gud snart ville forkaste jøderne som sit udvalgte folk. — Markus 11:20, 21.

’Lær af billedet med figentræet’

Jesus brugte også et figentræ som billede for at lære os noget vigtigt om sin nærværelse. Han sagde: „Lær følgende af billedet med figentræet: Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær. Således ved I også, når I ser alt dette, at han er nær for døren.“ (Mattæus 24:32, 33) Figentræets lysegrønne løv er en iøjnefaldende og umiskendelig sommerbebuder. Tilsvarende er opfyldelsen af Jesu store profeti, som er nedskrevet i kapitel 24 hos Mattæus, kapitel 13 hos Markus og kapitel 21 hos Lukas, et tydeligt vidnesbyrd om at han nu er nærværende som konge i det himmelske rige. — Lukas 21:29-31.

I betragtning af at vor tid er så skelsættende, har vi god grund til at lære af billedet med figentræet. Hvis vi gør det og holder os åndeligt vågne, kan vi se frem til opfyldelsen af det storslåede løfte: „De skal sidde, hver under sin vinstok og sit figentræ, og ingen får dem til at skælve, for Hærstyrkers Jehovas mund har talt.“ — Mika 4:4.

[Fodnoter]

^ par. 8 H.B. Tristram, en naturforsker der besøgte Bibelens lande i midten af det 19. århundrede, bemærkede at lokalbefolkningen stadig brugte at lægge figner på bylder.

^ par. 16 Denne episode indtraf nær landsbyen Betfage, hvis navn sandsynligvis betyder „de tidlige figners hus“. Det kunne tyde på at egnen var kendt for at frembringe rige afgrøder af tidlige figner.