Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Er en kristen der hører stemmer, nødvendigvis plaget af dæmoner?

Nej. Sådanne oplevelser kan skyldes dæmoner, men i mange tilfælde hvor nogle der hører stemmer eller oplever andre uforklarlige og foruroligende ting, er det ved en lægeundersøgelse blevet konstateret at de lider af en sygdom.

Allerede i det første århundrede forstod man åbenbart at dæmonangreb kunne give sig udslag på samme måde som visse fysiske tilstande. I Mattæus 17:14-18 læser vi om en dreng der blev helbredt af Jesus. Selv om drengen havde noget der lignede alvorlige epileptiske anfald, var hans lidelse i virkeligheden forårsaget af en dæmon. Men ved en tidligere lejlighed da mange blev bragt hen til Jesus for at han skulle helbrede dem, var der både „dæmonbesatte og epileptikere“ iblandt dem. (Mattæus 4:24) Øjensynlig forstod man at det ikke var alle epileptikere der var besat af dæmoner. Deres helbredsproblem var af fysisk art.

Nogle af dem der lider af skizofreni — en sygdom der ofte kan behandles medicinsk — hører stemmer eller viser symptomer der kunne tydes som en overnaturlig påvirkning. * Andre fysiske tilstande kan også forårsage mental forvirring som af nogle fejlagtigt bliver tilskrevet dæmoner. En der hører stemmer eller har andre foruroligende oplevelser, skal naturligvis ikke lade muligheden for dæmonangreb ude af betragtning, men vedkommende bør tilskyndes til at gå til læge for at få konstateret om de ubehagelige oplevelser skyldes en sygdom.

[Fodnote]

^ par. 5 Se artiklen „Sindslidelsernes gådefulde slør løftes“ i bladet Vågn op! for 22. maj 1987.