Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hjælp i forbindelse med at adlyde Guds lov om blodet

Hjælp i forbindelse med at adlyde Guds lov om blodet

Nyt fra Rigets arbejdsmark

Hjælp i forbindelse med at adlyde Guds lov om blodet

OVER hele jorden har Jehovas tjenere vist deres loyalitet over for Gud ved at holde hans lov angående blodets hellighed. (Apostelgerninger 15:28, 29) I den forbindelse har den trofaste og kloge trælleskare ydet hjælp til det kristne brodersamfund. (Mattæus 24:45-47) Lad os se hvilke resultater der er opnået i Filippinerne.

Afdelingskontoret i Filippinerne fortæller: „I 1990 fik vi at vide at medarbejdere fra Brooklyn Betel ville holde et seminar her i Filippinerne. Brødre blev indbudt fra forskellige asiatiske afdelingskontorer, deriblandt Korea, Taiwan og Hong Kong. Formålet med seminaret var at yde hjælp til at oprette en afdeling med Hospitalinformation på de respektive afdelingskontorer samt organisere Kontaktudvalg til Hospitaler i de pågældende lande. I Filippinerne blev kontaktudvalgene til at begynde med etableret i fire større byer.“ Brødrene i kontaktudvalgene skulle forsøge at kontakte lokale læger som ville være villige til at respektere vores kristne standpunkt vedrørende blod. Disse brødre skulle desuden hjælpe deres trosfæller hvis der opstod vanskeligheder på grund af deres holdning til blodet.

Remegio blev udnævnt til at være med i kontaktudvalget i Baguio. Som tiden gik, begyndte lægerne at anerkende værdien af den service udvalget tilbød. Remegio husker en episode hvor brødrene fra kontaktudvalget havde et møde med en række læger som gerne ville vide hvordan de kunne behandle Jehovas Vidner der nægtede at modtage blod. Remegio fortæller: „Lægerne begyndte at stille spørgsmål, men jeg var ikke i stand til at svare på dem, for spørgsmålene var meget tekniske.“ Han bad til Jehova om hjælp til at klare dette problem. Remegio fortsætter: „Efter hvert spørgsmål var der andre læger som rakte hånden i vejret og fortalte hvad de havde gjort i en lignende situation.“ Remegio var glad for hjælpen, især fordi perioden med spørgsmål og svar varede i to timer.

Der er nu 21 udvalg rundt om i landet med i alt 77 brødre. Danilo, en læge der er et af Jehovas Vidner, siger: „Læger ved at patienter der er Jehovas Vidner, får hjælp og støtte fra en organisation der tager sig af dem.“ En læge var til at begynde med uvillig til at operere en broder uden at måtte give blodtransfusion. Men broderen holdt fast ved sit standpunkt. Operationen blev udført med et godt resultat. Hospitalinformationen rapporterer: „Lægen var meget forbavset over at broderen kom sig så hurtigt. Han sagde: ’Skulle en af jeres trosfæller få brug for en lignende operation, vil jeg på baggrund af det der her er sket, med glæde operere uden brug af blod.’“