Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

I unge — gør I fremskridt?

I unge — gør I fremskridt?

 I unge — gør I fremskridt?

„JEG kom til møderne, men jeg havde ikke noget virkeligt ønske om at blive et vidne for Jehova,“ siger Hideo idet han ser tilbage på sin gymnasietid. „Jeg havde bare lyst til at være populær i klassen og have en kæreste at vise frem. Jeg havde ikke nogen deciderede mål eller noget ønske om at gøre åndelige fremskridt.“ Der er mange unge der ligesom Hideo tilsyneladende bare følger med uden at sætte sig bestemte mål eller gøre fremskridt.

Hvis du er ung, kan du sikkert let blive grebet af en fritidsinteresse eller en form for sport. Men det åndelige begejstrer dig måske ikke nær så meget. Er det muligt at finde fornøjelse ved at have åndelige interesser? Læg mærke til salmistens ord: „Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vís. . . . Jehovas bud er purt, giver øjnene lys.“ (Salme 19:7, 8) Guds ord kan få „den uerfarne“ til at handle víst og få ’hans øjne til at lyse’. Man kan altså finde fornøjelse ved at beskæftige sig med åndelige ting. Men hvad skal der til for at få det sådan? Hvor skal man begynde?

Vær motiveret til at tjene Gud

Du må først og fremmest være motiveret. Læg mærke til hvad der skete med kong Josias af Juda. Da man fandt bogen med Jehovas lov i templet og læste op af den for kongen, satte det stærke følelser i gang hos ham. Som følge heraf „fjernede Josias alle vederstyggelighederne fra alle de landområder der tilhørte Israels sønner“. (2 Krønikebog 34:14-21, 33) Ved at læse i Guds ord følte Josias sig altså tilskyndet til at gøre mere for tilbedelsen af Jehova.

Du kan også få et større ønske om at gøre Jehovas vilje hvis du regelmæssigt læser i Bibelen og tænker over det du læser. Det har for eksempel motiveret Hideo. Han blev ven med en ældre pioner, eller heltidsforkynder. Pionerbroderen gik meget op i at studere Bibelen og bestræbte sig for at anvende det han lærte, i praksis. Det virkede så stærkt på Hideo at han begyndte at følge broderens eksempel, og det forstærkede hans ønske om at tilbede Gud og gøre noget for andre. Han gjorde noget ved det åndelige, og det gav ham et meningsfyldt liv.

Daglig bibellæsning kan virke motiverende. Takahiro fortæller: „Hvis jeg gik i seng og kom i tanker om at jeg ikke havde fået læst i Bibelen den dag, stod jeg op og gjorde det.  På den måde begyndte Jehova at få indflydelse på mit liv. De åndelige fremskridt jeg gjorde, havde i høj grad noget at gøre med at jeg læste i Bibelen hver dag. Jeg fik lyst til at bruge mere tid i forkyndelsen og begyndte derfor som pioner efter gymnasiet. Og jeg er rigtig glad for det.“

Det er altså en god idé at læse i Bibelen, men hvad mere kan man gøre for at blive motiveret til at tilbede Jehova? Tomohiro var blevet godt oplært i Bibelens sandheder af sin mor. Han siger: „Men det var først da jeg var 19 år og selv meget grundigt læste bogen Der er en mening med livet at jeg kom til at værdsætte Jehovas kærlighed og det offer Jesus har bragt. Den værdsættelse jeg fik, motiverede mig til at gøre mere for at fortælle om Jehova. (2 Korinther 5:14, 15) Ligesom Tomohiro får mange unge lyst til at gøre åndelige fremskridt når de flittigt begynder at undersøge bibelske emner.

Hvad så hvis man stadig ikke har et dybtfølt ønske om at tilbede Jehova? Er der nogen man kan søge hjælp hos? Apostelen Paulus skrev: „Det er Gud der . . . virker i jer både at ville og at virke.“ (Filipperne 2:13) Hvis du i bøn henvender dig til Jehova for at få hjælp, vil han frit give dig af sin hellige ånd, og den vil ikke alene give dig styrke til „at virke“, men også til „at ville“. Det vil sige at Guds hellige ånd forstærker dit ønske om at gøre dit bedste for at tilbede ham, og den vil hjælpe dig til at gøre åndelige fremskridt. Stol derfor på Jehovas kraft og tag en fast beslutning.

Sæt dine egne mål

Når først du har besluttet at du virkelig vil være en tjener for Jehova, er det nødvendigt at du sætter dig nogle mål for at blive åndeligt moden. Mana, en ung kristen pige, siger: „Det var en stor hjælp for mig at have nogle mål. Det hjalp mig til at gå fremad og bevare modet i stedet for at stå i stampe. Jeg bad inderligt til Jehova om at han ville hjælpe mig til at nå mine mål, og det hjalp mig til at gøre fremskridt uden at lade mig distrahere.“

Dine mål må være realistiske og inden for rækkevidde. Et rimeligt mål kan være at læse et kapitel i Bibelen hver dag. Du kan også lave dit eget studieprojekt. Der er den mulighed at du kan studere Jehovas egenskaber ved hjælp af Register til Vagttårnets publikationer. Under opslagsordet „Jehova“ er der en underoverskrift der hedder „Liste over egenskaber“. Der er nævnt omkring 40 egenskaber som du kan undersøge nærmere, og et sådant studium vil uden tvivl knytte dig nærmere til Jehova og give dig lyst til at gøre mere for ham. Andre mål som skulle være mulige at nå, er for eksempel at svare i hvert fald én gang ved hvert møde hvor der er spørgsmål og svar, at lære mindst én i menigheden lidt bedre at kende ved hvert møde og ikke at lade én dag gå uden at bede til Jehova og tale med andre om ham.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt Den Teokratiske Skole, kunne det være et godt mål at sætte sig. Er du personligt begyndt at forkynde? Hvis ikke, kunne du arbejde på at blive udøbt forkynder. Det næste naturlige skridt vil så være seriøst at overveje dit forhold til Jehova og indvi dig til ham. Mange unge arbejder flittigt på at leve op til deres indvielse ved at stile efter heltidstjenesten.

Det er godt at have mål, men man må passe på ikke at udvikle en konkurrenceånd.  Du vil finde mere glæde ved det du gør, hvis du ikke sammenligner dig med andre. — Galaterne 5:26; 6:4.

Du føler måske at du er uerfaren, og at det er svært at sætte sig realistiske mål. Så følg det råd Bibelen giver: „Bøj dit øre og hør de vises ord.“ (Ordsprogene 22:17) Hent hjælp hos dine forældre og andre modne kristne. Forældre og andre må dog være rimelige og virke opmuntrende. Hvis unge presses til at nå et mål andre har sat for dem, kan det virke stik imod hensigten og gøre dem mismodige. Det oplevede en pige som siger: „Mine forældre opstillede det ene mål efter det andet for mig, som for eksempel at komme på Den Teokratiske Skole, være med i forkyndelsen, blive døbt og blive pioner. Jeg arbejdede ihærdigt på at indfri dem. Men hver gang jeg nåede et mål, gav de mig bare et nyt i stedet for at rose mig for det jeg havde nået. Det bevirkede at jeg altid følte mig presset til at nå nogle mål. Jeg var udmattet og følte aldrig at jeg gjorde det godt nok.“ Hvad var der galt? Alle målene var gode nok i sig selv, men det var ikke nogle hun selv havde sat. Hvis det skal nytte noget, må man selv være motiveret til at gå i gang med at sætte sig personlige mål.

Tænk på Jesus Kristus. Da han kom til jorden, vidste han hvad hans Fader, Jehova, forventede af ham. At gøre Jehovas vilje var ikke bare et mål for Jesus; det var en mission der skulle udføres. Hvordan betragtede Jesus sin opgave? Han sagde: „Min mad er at gøre hans vilje som har sendt mig, og at fuldføre hans gerning.“ (Johannes 4:34) Jesus fandt glæde ved at gøre Jehovas vilje og levede op til det hans Fader forventede af ham. Det var som mad for Jesus — det var tilfredsstillende for ham at fuldføre det arbejde der blev forventet af ham. (Hebræerne 10:5-10) Du kan også erfare en sådan glæde når du har den rette motivation til at gøre det dine forældre tilskynder dig til.

Giv ikke op

Når du har sat dig et mål, så arbejd hårdt på at nå det. I Galaterbrevet 6:9 siges der: „Lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt, for til sin tid skal vi høste hvis vi ikke giver tabt.“ Stol ikke kun på din egen styrke og dine egne evner. Du kan ikke undgå at løbe ind i problemer, og en gang imellem vil du måske føle at ingenting lykkes for dig. Men i Bibelen får vi denne forsikring: „Tag [Gud] i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ (Ordsprogene 3:6) Jehova vil støtte dig når du flittigt arbejder på at nå dine åndelige mål.

Ja, hvis du virkelig gør noget for at oparbejde ønsket om at blive en tjener for Jehova og sætter ind på at nå åndelige mål, så ’vil din fremgang være tydelig for alle’. (1 Timoteus 4:15) Du vil kunne glæde dig over tjenesten for Gud, og det vil give dig et meningsfyldt liv.

[Illustration på side 9]

Ved at læse i Bibelen og tænke over det man læser, motiveres man til at gøre Jehovas vilje

[Illustration på side 10]

Jesus levede op til det hans Fader forventede af ham