Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Stol på Jehova af hele dit hjerte

Stol på Jehova af hele dit hjerte

 Stol på Jehova af hele dit hjerte

„De der kender dit navn vil stole på dig.“ — SALME 9:10.

1, 2. Nævn nogle ting som mennesker sætter deres lid til, men til ingen nytte.

I DAG hvor så mange ting truer vores liv og helbred, er det helt naturligt at se sig om efter nogen eller noget som kan give én tryghed. Nogle mener at penge kan sikre dem en tryg fremtid. Men penge er en meget usikker faktor at sætte sin lid til. Bibelen siger: „Den der stoler på sin rigdom, han falder.“ (Ordsprogene 11:28) Andre ser hen til jordiske ledere. Men selv de bedste ledere begår fejl, og i sidste ende dør de alle. Bibelen siger meget klogt: „Sæt ikke jeres lid til fornemme mænd, til en menneskesøn, hos hvem der ikke er frelse.“ (Salme 146:3) Disse inspirerede ord advarer os desuden mod at stole på os selv og vore egne bestræbelser, for vi er også blot ’menneskesønner’.

2 Profeten Esajas fordømte Israels ledere på hans tid fordi de havde gjort „en løgn til [deres] tilflugtssted“. (Esajas 28:15-17) I deres søgen efter tryghed indgik de politiske forbund med nabolandene. Disse forbund kunne man ikke stole på — de var en løgn. Tilsvarende er  der i dag mange religiøse ledere der knytter nær forbindelse med politiske ledere og går i forbund med dem. Disse forbund vil også vise sig at være „en løgn“. (Åbenbaringen 17:16, 17) De vil ikke føre til nogen varig tryghed.

Josuas og Kalebs gode eksempel

3, 4. Hvordan afveg Josuas og Kalebs rapport fra de ti øvrige spejderes?

3 Hvor skal vi da søge sikkerhed og tryghed? Samme sted som Josua og Kaleb gjorde det på Moses’ tid. Kort efter at israelitterne var blevet udfriet fra Ægypten, var de parate til at gå ind i det forjættede land. Tolv mænd blev sendt ud for at udspejde landet, og efter 40 dages forløb vendte de tilbage med deres rapport. Kun to, Josua og Kaleb, udtalte sig til fordel for at israelitterne skulle gå ind i Kana’an. De andre indrømmede at det var et dejligt land, men sagde så: „Befolkningen der bor i landet er stærk, og de befæstede byer er meget store; . . . Vi kan ikke drage op mod befolkningen, for den er stærkere end vi.“ — 4 Mosebog 13:27, 28, 31.

4 Israelitterne hørte på de ti spejdere, blev fyldt med frygt og gav sig til at knurre mod Moses. Til sidst sagde Josua og Kaleb, heftigt bevægede: „Det land som vi gik igennem for at udspejde det, er et meget, meget godt land. Hvis Jehova har fundet behag i os, så vil han føre os til dette land og give os det, et land der flyder med mælk og honning. Gør blot ikke oprør mod Jehova; og frygt ikke for landets befolkning.“ (4 Mosebog 14:6-9) Alligevel ville israelitterne ikke høre på dem, og derfor fik de ikke lov til at gå ind i det forjættede land på det tidspunkt.

5. Hvorfor aflagde Josua og Kaleb en gunstig rapport?

5 Hvorfor aflagde Josua og Kaleb en gunstig rapport, mens de ti spejdere aflagde en negativ rapport? Alle tolv spejdere havde set de samme stærke byer og etablerede stammefolk. De ti spejdere havde ret i at israelitterne ikke var stærke nok til at erobre landet, og det erkendte Josua og Kaleb også. Men de ti spejdere så tingene fra en menneskelig synsvinkel, mens Josua og Kaleb stolede på Jehova. De havde set hans mægtige gerninger i Ægypten, ved Det Røde Hav og ved Sinaj Bjerg. Ja, alene rygterne om disse gerninger var årtier senere nok til at få Rahab i Jeriko til at risikere livet for Jehovas folk! (Josua 2:1-24; 6:22-25) Josua og Kaleb, som havde været øjenvidner til hvad Jehova havde gjort, nærede fuldstændig tillid til at han fortsat ville kæmpe for sit folk. Deres tillid blev ikke gjort til skamme, for fyrre år senere gik en ny generation af israelitter under Josuas ledelse ind i Kana’an og erobrede landet.

Hvorfor vi bør stole uforbeholdent på Jehova

6. Hvorfor bliver kristne i dag udsat for prøvelser, og hvem kan de have tillid til?

6 I disse „kritiske tider som er vanskelige at klare“ står vi ligesom israelitterne over for modstandere som er stærkere end os. (2 Timoteus 3:1) Vi kommer ud for prøvelser af moralsk, åndelig og i nogle tilfælde også fysisk art. Vi kan ikke klare disse prøvelser i egen kraft, for det er en overmenneskelig magt, Satan Djævelen, der står bag dem. (Efeserne 6:12; 1 Johannes 5:19) Hvor kan vi da finde hjælp? I en bøn til Gud sagde en trofast mand i fortiden: „De der kender dit navn vil stole på dig.“ (Salme 9:10) Hvis vi virkelig kender Jehova og véd hvad hans navn står for, vil vi stole lige så fast på ham som Josua og Kaleb gjorde. — Johannes 17:3.

7, 8. (a) Hvilke grunde har vi til at stole på Jehova når vi ser på skaberværket? (b) Hvilke grunde giver Bibelen os til at stole på Jehova?

7 Hvorfor kan vi stole på Jehova? Josua og Kaleb stolede på Jehova blandt andet fordi de havde set beviser på hans magt. Det har vi også. Se blot på alt det Jehova har skabt, for eksempel universet med dets milliarder af galakser.  De umådelige fysiske kræfter Jehova råder over, viser at han virkelig er den Almægtige. Når vi betragter skaberværkets undere, må vi give Job ret i det han sagde om Jehova: „Hvem kan sætte sig til modværge mod ham? Hvem siger til ham: ’Hvad gør du?’“ (Job 9:12) Hvis Jehova er på vor side, behøver vi ikke at frygte nogen i hele universet. — Romerne 8:31.

8 Vi har også Jehovas ord, Bibelen. Denne uudtømmelige kilde med guddommelig visdom indeholder en kraft der kan hjælpe os til at overvinde dårlige vaner og at rette vort liv ind efter Jehovas vilje. (Hebræerne 4:12) Det er gennem Bibelen vi lærer Jehova og hans navn at kende og får forståelse af hvad dette navn betyder. (2 Mosebog 3:14) Vi kommer til at forstå at Jehova kan blive hvad som helst han vælger at blive — en kærlig Fader, en retfærdig Dommer, en sejrrig Kriger — for at opfylde sine hensigter. Vi ser også at hans ord altid går i opfyldelse. Når vi studerer Guds ord, må vi sige som salmisten: „Jeg har sat min lid til dit ord.“ — Salme 119:42; Esajas 40:8.

9. Hvordan giver genløsningen og Jesu opstandelse os yderligere grund til at stole på Jehova?

9 Endnu en grund til at stole på Jehova har vi i genløsningen. (Mattæus 20:28) Det er storslået at Jehova har sendt sin egen søn til jorden for at han kunne dø for os! Dette genløsningsoffer har stor kraft. Det dækker alle menneskers synder hvis de angrer og vender om af et oprigtigt hjerte. (Johannes 3:16; Hebræerne 6:10; 1 Johannes 4:16, 19) For at kunne frembære værdien af sit genløsningsoffer måtte Jesus oprejses fra de døde. Dette mirakel, som er bekræftet af hundreder af øjenvidner, er en yderligere grund til at stole på Jehova. Det er en garanti for at vore forhåbninger ikke vil blive skuffet. — Apostelgerninger 17:31; Romerne 5:5; 1 Korinther 15:3-8.

10.  Hvilke personlige grunde har vi til at stole på Jehova?

10 Det er kun nogle af grundene til at vi kan og bør have absolut tillid til Jehova. Der er mange flere, nogle af dem rent personlige. For eksempel har vi alle fra tid til anden befundet os i en kritisk situation. Når vi har søgt Jehovas ledelse med hensyn til at klare den, har vi set hvor praktisk hans vejledning er. (Jakob 1:5-8) Jo mere vi stoler på Jehova i vort daglige liv og erfarer de gode resultater det fører til, jo stærkere bliver vores tillid til ham.

David stolede på Jehova

11. Trods hvilke omstændigheder stolede David på Jehova?

11 Kong David af Israel stolede på Jehova. Han var for eksempel truet af kong Saul, der ville dræbe ham, og af filistrenes mægtige hær, som ville erobre Israel. Men han  overlevede, ja sejrede oven i købet. Hvorfor? David selv forklarer: „Jehova er mit lys og min frelse. For hvem skal jeg nære frygt? Jehova er mit livs fæstning. For hvem skal jeg nære rædsel?“ (Salme 27:1) Vi kan også sejre hvis vi stoler på Jehova.

12, 13. Hvordan viste David at vi kan stole på Jehova selv når vore modstandere bruger deres tunge som et våben imod os?

12 Ved en lejlighed bad David: „Hør, Gud, min stemme i min bekymring. Måtte du værne mit liv imod rædselen for fjenden. Måtte du skjule mig imod de ondes fortrolige samråd, imod den oprørte skare af dem der øver fortræd, der har hvæsset deres tunge som et sværd, har spændt buen til deres pil, bitter tale, for at skyde fra deres skjulesteder på den uangribelige.“ (Salme 64:1-4) Vi ved ikke med bestemthed hvad der fik David til at skrive sådan. Men vi véd at der også i dag er modstandere der ’hvæsser deres tunge’ og bruger deres tale som et våben. De ’skyder’ på uangribelige kristne ved at bruge både det talte og det skrevne ord som ’pile’ når de spreder usandheder om dem. Hvad bliver resultatet hvis vi har en urokkelig tillid til Jehova?

13 David siger: „Da skyder Gud pludselig en pil imod dem. De får deres sår, og de får dem til at snuble. Deres tunge er mod dem selv. . . . Den retfærdige vil fryde sig over Jehova og søge tilflugt hos ham.“ (Salme 64:7-10) Ja, selv om vore fjender hvæsser deres tunge imod os, ’vil deres tunge være mod dem selv’. Jehova vil til sidst vende situationen til gunst for os, og de der har stolet på Jehova, vil fryde sig på grund af ham.

Ezekias’ tillid blev belønnet

14. (a) I hvilken farefuld situation satte Ezekias sin lid til Jehova? (b) Hvordan viste Ezekias at han ikke troede på assyrerens løgne?

14 Kong Ezekias’ tillid til Jehova var heller ikke forgæves. I hans regeringstid blev Jerusalem truet af den mægtige assyriske hær, som havde overvundet mange riger. Den havde også erobret alle byer i Juda med undtagelse af Jerusalem, og Sankerib sagde pralende at han også ville indtage den. Gennem Rabsjake erklærede han — som rigtigt var — at det ville være forgæves at stole på Ægypten. Men han sagde så: „Lad ikke din Gud som du stoler på, bedrage dig ved at sige: ’Jerusalem vil ikke blive givet i Assyriens konges hånd.’“ (Esajas 37:10) Men Ezekias vidste at Jehova ikke bedrager nogen. Han bad derfor: „Jehova vor Gud, frels os af [assyrerens] hånd, så alle jordens riger kan vide at du, Jehova, alene er Gud.“ (Esajas 37:20) Jehova hørte Ezekias’ bøn. På én nat slog en engel 185.000 assyriske soldater ihjel. Jerusalem blev ikke indtaget, og Sankerib forlod Judas jord. Alle som hørte om denne begivenhed, måtte anerkende Jehovas storhed.

15. Hvad er den eneste måde hvorpå vi kan forberede os til at klare en hvilken som helst krisesituation i denne ustabile verden?

 15 I dag befinder vi os ligesom Ezekias i en krigslignende situation, om end den krig vi fører, er af åndelig art. Ikke desto mindre må vi som åndelige krigere træne os til at klare kampen. Vi må kunne forudse angreb og være forberedt på at imødegå dem. (Efeserne 6:11, 12, 17) I denne ustabile verden kan situationen pludselig ændre sig. Der kan uventet opstå uroligheder i befolkningen. Lande som ellers er kendt for at være tolerante i religiøs henseende, kan pludselig blive intolerante, og kun hvis vi, ligesom Ezekias, forbereder os ved at opdyrke en urokkelig tillid til Jehova, vil vi være rustet til at klare enhver situation.

Hvad vil det sige at stole på Jehova?

16, 17. Hvordan viser vi at vi stoler på Jehova?

16 At stole på Jehova drejer sig ikke om ord alene. Hjertet skal også være med i det, og det skal kunne ses i vore handlinger. Hvis vi stoler på Jehova, vil vi stole helt på hans ord, Bibelen. Vi vil læse i den daglig, meditere over det vi læser, og lade den lede vort liv. (Salme 119:105) At stole på Jehova betyder også at vi vil stole på den hellige ånds kraft. Med den hellige ånds hjælp kan vi fremelske den frugt der behager Jehova, og overvinde dårlige og stærkt rodfæstede vaner. (1 Korinther 6:11; Galaterne 5:22-24) Mange har med den hellige ånds hjælp kunnet holde op med at ryge og bruge narkotika. Andre er holdt op med at leve umoralsk. Ja, hvis vi stoler på Jehova, handler vi med kraft fra ham, ikke i kraft af os selv. — Efeserne 3:14-18.

17 At stole på Jehova indebærer desuden at man stoler på dem han stoler på. Jehova har for eksempel sørget for at „den trofaste og kloge træl“ tager sig af Rigets jordiske interesser. (Mattæus 24:45-47) Vi prøver ikke at handle på egen hånd, og vi ignorerer ikke ’trælleskarens’ bemyndigelse, for vi har tillid til Jehovas ordning. Derudover er der i de lokale menigheder ældste som er udnævnt ved den hellige ånd, sådan som Paulus siger. (Apostelgerninger 20:28) Ved at samarbejde med ældsteordningen i menighederne viser vi også at vi stoler på Jehova. — Hebræerne 13:17.

Følg Paulus’ eksempel

18. Hvordan følger de kristne i dag Paulus’ eksempel, og hvad sætter de ikke deres lid til?

18 I sin tjeneste befandt Paulus sig ofte i kritiske situationer, ligesom vi gør i dag. Det skete at der blev givet et forkert billede af de kristne og den kristne lære over for øvrigheden, og undertiden søgte han at korrigere de forkerte opfattelser og juridisk at stadfæste forkyndelsen. (Apostelgerninger 28:19-22; Filipperne 1:7) Dette eksempel følger vi i dag. Vi giver oplysning om vores arbejde hvor det er muligt, og bruger alle de midler der er til rådighed. Vi gør hvad vi kan for at forsvare og juridisk stadfæste den gode nyhed, men vi sætter ikke hele vores lid til disse bestræbelser. Vi mener ikke at vores arbejde står og falder med at vi vinder retssager eller får en gunstig offentlig omtale. Vi sætter vores lid til Jehova alene. Til fortidens Israel sagde han: „I ro og i tillid består jeres styrke.“ — Esajas 30:15.

19. Hvordan har vore brødres tillid til Jehova under forfølgelse vist sig ikke at være forgæves?

19 I nyere tid har vores arbejde i perioder været forbudt eller underlagt begrænsninger i Østeuropa, i visse lande i Vesteuropa, i dele af Asien og Afrika og i nogle lande i Syd- og Nordamerika. Betyder det at vores tillid til Jehova har været forgæves? Nej. Af grunde som vi ikke kender, har Jehova undertiden tilladt at kristne er blevet stærkt forfulgt, men samtidig har han kærligt sørget for at styrke dem der har været genstand for forfølgelsen. Der findes mange fantastiske beretninger om hvordan kristne har vist en urokkelig tro på og tillid til Gud under forfølgelse.

20. I hvilke henseender går vi ikke på kompromis, selv når vi har frihed til at forkynde?

 20 I de fleste lande er vores forkyndelsesarbejde dog juridisk anerkendt, og fra tid til anden bliver vi gunstigt omtalt i medierne. Det er vi naturligvis taknemmelige for, og vi forstår at dette også tjener Jehovas hensigt. Med hans velsignelse bruger vi den større frihed vi har, til fuldt ud og i fuld offentlighed at tjene Jehova og ikke til fremme af vore egne personlige mål og ønsker. Men vi vil aldrig gå på kompromis med hensyn til vores neutrale standpunkt, slække på vores forkyndelse eller på anden måde reducere vores tjeneste for Jehova for at verden skal synes bedre om os. Vi er undersåtter under det messianske rige og går fuldstændig ind for Jehovas suveræne herredømme. Vore forhåbninger er ikke knyttet til denne tingenes ordning, men til den nye verden, hvor Kristi himmelske rige vil være den eneste regering der hersker over jorden. Hverken bomber, missiler eller atomangreb kan ryste denne regering eller forårsage dens fald. Den er uovervindelig og vil opfylde Jehovas hensigt med den. — Daniel 2:44; Hebræerne 12:28; Åbenbaringen 6:2.

21. Hvad er vi besluttede på at gøre?

21 Paulus sagde: „[Vi hører] ikke til dem som unddrager sig, så de går til grunde, men til dem som har tro, så sjælen bevares i live.“ (Hebræerne 10:39) Måtte vi da trofast tjene Jehova lige til afslutningen. Vi har al mulig grund til at stole helt og fuldt på Jehova nu og i al evighed. — Salme 37:3; 125:1.

Hvad har du lært?

• Hvorfor aflagde Josua og Kaleb en gunstig rapport?

• Hvilke grunde er der til at vi bør stole uforbeholdent på Jehova?

• Hvad vil det sige at stole på Jehova?

• Hvad vil vi være besluttede på hvis vi stoler helt på Jehova?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Hvorfor aflagde Josua og Kaleb en gunstig rapport?

[Illustrationer på side 16]

Skaberværket giver os en stærk grund til at stole på Jehova

[Kildeangivelse]

Alle tre billeder: Med tilladelse af Anglo-Australian Observatory, foto: David Malin

[Illustration på side 18]

At stole på Jehova indebærer at man stoler på dem han stoler på