Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Religiøs forfølgelse — Hvorfor?

Religiøs forfølgelse — Hvorfor?

 Religiøs forfølgelse — Hvorfor?

MENER du det er rimeligt at nogen forfølges på grund af deres religion? Sikkert ikke — i hvert fald ikke så længe de ikke udgør en trussel mod andres rettigheder. Alligevel har der altid fundet religiøs forfølgelse sted, og det gør der stadig. I det tyvende århundrede blev mange Jehovas Vidner i Europa og andre dele af verden eksempelvis ofte frataget deres rettigheder og behandlet ganske grusomt.

Jehovas Vidner har i denne periode været udsat for brutal, systematisk og vedvarende forfølgelse under de to største diktaturer i Europa. Hvad kan vi på baggrund af Vidnernes erfaringer lære angående religiøs forfølgelse? Og hvad kan man slutte af den måde de udholdt deres lidelser på?

’Ikke en del af verden’

Jehovas Vidner bestræber sig for at være lovlydige og fredelige mennesker med en høj moral. De sætter sig ikke op mod myndighederne og søger ikke at skabe konfrontationer eller at fremprovokere forfølgelse. De nærer intet ønske om at blive martyrer. Disse kristne er politisk neutrale i harmoni med Jesu ord: „[Mine disciple] er ikke en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af verden.“ (Johannes 17:16) De fleste regeringer har forståelse for Jehovas Vidners neutrale holdning. Men diktatoriske regimer har ikke megen respekt for Bibelens krav om at kristne ikke må være en del af verden.

 Grunden hertil blev beskrevet under en konference på Heidelbergs universitet i november 2000. Konferencen havde temaet „Undertrykkelse og personlig integritet: Jehovas Vidner under det nationalsocialistiske og kommunistiske diktatur“. Dr. Clemens Vollnhals fra Hannah-Arendt-instituttet for totalitaristisk forskning udtalte: „Diktaturer begrænser ikke deres virkefelt til det politiske. De kræver mennesket fuldt og helt.“

Sande kristne kan ikke overgive sig „fuldt og helt“ til nogen menneskeskabt regering, for det er Jehova Gud alene de har lovet absolut troskab. Jehovas Vidner i lande med diktatur har erfaret at der nogle gange opstår en konflikt mellem deres tro og det staten kræver af dem. Hvad har de gjort når der er opstået sådanne konflikter? Jehovas Vidner har op gennem tiden fulgt det samme princip som Jesu Kristi disciple gav udtryk for med ordene: „Vi bør adlyde Gud som vor hersker mere end mennesker.“ — Apostelgerninger 5:29.

Tusinder af vidner er forblevet neutrale i politik og loyale over for deres tro, selv når det har medført grusom forfølgelse. Hvordan har de stået det igennem? Hvor har de hentet styrken fra? Vi vil lade dem selv svare. Og lad os se hvad vi alle, uanset hvilken tro vi har, kan lære af deres erfaringer.

[Tekstcitat på side 4]

Jehovas Vidner i Tyskland har været udsat for brutal og langvarig forfølgelse under to diktaturer i det 20. århundrede

[Tekstcitat på side 4]

„Diktaturer begrænser ikke deres virkefelt til det politiske. De kræver mennesket fuldt og helt.“ — Dr. Clemens Vollnhals

[Illustration på side 4]

Familien Kusserow ville ikke gå på kompromis med hensyn til troen og mistede derfor deres frihed

[Illustration på side 4]

Johannes Harms blev henrettet i et nazistisk fængsel på grund af sin tro