Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Vis kærlige følelser i familien

Vis kærlige følelser i familien

 Vis kærlige følelser i familien

„BRÆND det bare hvis du tør!“ sagde Tohru udfordrende til sin kone, Yoko. * „Selvfølgelig tør jeg det!“ svarede hun skarpt tilbage og strøg en tændstik for at sætte ild til et billede af dem. Derefter snerrede hun: „Jeg brænder hele huset af!“ Tohru gav igen ved at stikke hende en knaldende lussing og sluttede dermed skænderiet med vold.

Tohru og Yoko havde tre år tidligere begyndt deres fælles tilværelse som et lykkeligt ægtepar. Hvad var der så gået galt? Selv om Tohru virkede flink og rar, følte Yoko ikke at han viste hende hengivenhed, og det var sjældent han var opmærksom på hendes følelser. Han var åbenbart ikke i stand til at gengælde hendes kærlighed. Den frustrerende situation medførte at Yoko begyndte at blive irritabel og at lide af søvnløshed, angst og depression, ja, indimellem fik hun endda panikanfald. Tohru var dog ganske upåvirket af den spændte atmosfære i hjemmet. For ham var det ikke noget særligt.

„KRITISKE TIDER SOM ER VANSKELIGE AT KLARE“

Sådanne problemer er helt almindelige i dag. Apostelen Paulus forudsagde at vor tid ville være kendetegnet af at mange var „uden naturlig hengivenhed“. (2 Timoteus 3:1-5) Den del af det græske ord der her er oversat med „naturlig hengivenhed“, betegner den naturlige hengivenhed der findes blandt familiemedlemmer. I dag mangler der helt tydeligt sådanne varme følelser. Selv hvis familiens medlemmer føler hengivenhed for hinanden, er det måske sjældent at de giver udtryk for den.

Mange forældre i dag ved ikke hvordan de skal bære sig ad med at vise deres børn kærlighed og hengivenhed. Nogle er selv vokset op i en familie hvor man ikke viste hinanden ømhed, og de forstår måske ikke at glæde og lykke i familien er forbundet med at man føler og giver udtryk for hengivenhed. Sådan var det åbenbart i Tohrus tilfælde. Da han var barn, havde hans far altid travlt med sit arbejde og kom sent hjem om aftenen. Faderen talte sjældent med Tohru, og når han endelig gjorde det, var det med ukvemsord. Tohrus mor havde også fuldtidsarbejde og brugte ikke meget tid sammen med ham. Fjernsynet var hans babysitter. Der var ingen kommunikation i familien, og man roste aldrig hinanden.

Kulturen kan også spille ind. I nogle dele af Latinamerika må en mand sætte sig ud over de gængse normer hvis han skal give udtryk for hengivenhed over for sin kone. Også i mange orientalske og afrikanske lande strider det mod skik og brug at give udtryk for hengivenhed i ord eller handling. En ægtemand føler sig måske kejtet hvis han skal  sige til sin kone eller sit barn at han elsker dem. Men vi kan lære noget meget vigtigt af det mest ophøjede familieforhold i universet, som har stået tidens prøve.

ET EKSEMPLARISK FAMILIEFORHOLD

Det bedste eksempel for familier er det nære forhold der er mellem Jehova Gud og hans enestefødte søn. De giver udtryk for kærlighed til hinanden på en fuldkommen måde. I årtusinder glædede den åndeskabning der senere blev født her på jorden som Jesus Kristus, sig over det forhold han havde til sin Fader. Han beskrev det bånd der knyttede dem sammen, på denne måde: „Jeg var den han holdt af dag efter dag. Hele tiden glædede jeg mig for hans ansigt.“ (Ordsprogene 8:30) Sønnen var så sikker på sin Faders kærlighed at han kunne erklære over for andre at Jehova holdt af ham dag efter dag. Samværet med hans Fader fyldte ham altid med glæde.

Selv mens Guds søn var på jorden som menneske, blev han forsikret om Faderens dybe kærlighed til ham. Da Jesus var blevet døbt, hørte han sin Faders stemme sige: „Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.“ (Mattæus 3:17) Hvor må det have været opmuntrende for Jesus at få en så kærlig forsikring fra Jehova da han skulle til at begynde sin tjeneste på jorden! Det må have rørt Jesus dybt at høre sin Faders godkendelse nu hvor han fik den fulde erindring om sit himmelske liv tilbage.

Jehova er således det bedste eksempel med hensyn til at give udtryk for hengivenhed — han giver hele sin universelle familie al den kærlighed de har brug for. Hvis vi anerkender Jesus Kristus som Guds søn, vil vi også kunne glæde os over Jehovas hengivenhed. (Johannes 16:27) Selv om vi ikke hører ord udtalt fra himmelen, ser vi Jehovas kærlighed komme til udtryk i naturen, gennem Jesu genløsningsoffer og på andre måder. (1 Johannes 4:9, 10) Jehova lytter endog til vores bønner og besvarer dem på den måde der gavner os mest. (Salme 145:18; Esajas 48:17) Efterhånden som vi opdyrker et nært forhold til Jehova, får vi større og større værdsættelse af hans kærlige omsorg.

Gennem sin Fader lærte Jesus hvordan man viser empati, omtanke, godhed og ægte interesse for andre. Han sagde: „Hvad [Faderen] end gør, dette gør også Sønnen på samme måde. Faderen holder nemlig af Sønnen og viser ham alt det han selv gør.“ (Johannes 5:19, 20) Til gengæld kan vi så lære at vise hengivenhed ved at betragte hvordan Jesus var over for andre da han gik på jorden. — Filipperne 1:8.

HVORDAN VISER MAN HENGIVENHED I FAMILIEN?

Eftersom „Gud er kærlighed“ og vi er skabt i hans „billede“, er vi født med evnen til både at føle og at vise kærlighed. (1 Johannes 4:8; 1 Mosebog 1:26, 27) Men det er en evne der skal udvikles. For at kunne vise hengivenhed må man først føle hengivenhed for sin ægtefælle og sine børn. Hav øjnene åbne og læg mærke til de tiltalende egenskaber de har. Fokusér også på egenskaber der måske ikke er så iøjnefaldende, og lad tankerne dvæle ved dem. ’Der er ikke noget tiltalende ved min mand [min kone eller mine børn],’ siger du måske. Hvis man ikke selv har valgt sin ægtefælle, har man måske aldrig følt den store hengivenhed for ham eller hende. Andre par har måske ikke ønsket sig børn. Det er imidlertid værd at bemærke hvilke følelser Jehova nærede for sin symbolske hustru, Israels nation, i det  10. århundrede før vor tidsregning. Profeten Elias mente ikke at der var andre tilbedere af Jehova i tistammeriget Israel end ham, men Jehova lagde omhyggeligt mærke til alle i folket, og han fandt et anseligt antal — 7000 i alt — som i hans øjne havde tiltalende egenskaber. Kan du efterligne Jehova ved at spejde efter de gode egenskaber som hver enkelt i din familie har? — 1 Kongebog 19:14-18.

For at din familie kan vide at du holder af dem, må du dog bevidst gøre noget for at fortælle dem det. Når du lægger mærke til noget rosværdigt hos dem, så sæt ord på det. I beskrivelsen af en dygtig hustru peger Bibelen på et interessant træk hos hendes familie: „Hendes sønner rejser sig og priser hende lykkelig, hendes ægtemand rejser sig og priser hende.“ (Ordsprogene 31:28) Læg mærke til hvor spontant familiemedlemmerne gav udtryk for værdsættelse. Ved i ord at prise sin kone er en far et godt eksempel for sin søn, og det vil tilskynde sønnen til selv at være opmærksom på ofte at rose sin kone når han engang gifter sig.

Forældre bør også være opmærksomme på at rose deres børn. Det kan være med til at give børnene selvrespekt. Ja, hvordan skal en person kunne ’elske sin næste som sig selv’ hvis han ikke har respekt for sig selv? (Mattæus 22:39) Hvis forældre altid kritiserer deres børn og aldrig roser dem, kan børnene nemt miste deres selvrespekt og få svært ved at vise andre hengivenhed. — Efeserne 4:31, 32.

DER ER HJÆLP AT HENTE

Hvad nu hvis man ikke er vokset op i en kærlig familie? Så kan man alligevel lære at vise hengivenhed. Det første skridt er at erkende problemet og indse behovet for at gøre noget ved det. Guds ord er en stor hjælp i den henseende. Det kan sammenlignes med et spejl. Når vi betragter os selv i ’spejlet’, bliver vi opmærksomme på hvad vi skal ændre i vores tankegang. (Jakob 1:23) Ifølge Bibelen er det muligt at rette enhver forkert tilbøjelighed. (Efeserne 4:20-24; Filipperne 4:8, 9) Vi må regelmæssigt foretage disse justeringer og aldrig „give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt“. — Galaterne 6:9.

Det kan være vanskeligt at vise hengivenhed på grund af ens opvækst eller den kultur man lever i. Men nyere forskning viser at det er muligt at overvinde sådanne hindringer. Dr. Daniel Goleman, der er specialist i mentalhygiejne, forklarer at ’selv de mest rodfæstede vaner, som hjertet har lært i barndommen, kan omformes’. For over 1900 år siden sagde Bibelen at det med Guds ånds hjælp er muligt at ændre selv de mest indgroede tilbøjeligheder i hjertet. Vi får tilskyndelsen: „Affør jer den gamle personlighed sammen med dens forehavender, og ifør jer den nye personlighed.“ — Kolossenserne 3:9, 10.

Når først man har erkendt problemet, kan familien sammen studere Bibelen med deres særlige behov i tanke. Man kan undersøge hvad der siges om kærlighed, hengivenhed, medfølelse og lignende. Man finder måske frem til Jakob 5:11, hvor der står: „I har hørt om Jobs udholdenhed og set hvordan Jehova lod det ende, at Jehova er meget medfølende og barmhjertig.“ Derefter kan man finde beretningen om Job og se hvordan Jehova var medfølende og barmhjertig over for ham. Når man  tænker over den, vil man sikkert føle sig motiveret til at efterligne Jehova og være medfølende og barmhjertig over for sin familie.

Da vi er ufuldkomne, fejler vi dog alle mange gange med vores tunge. (Jakob 3:2) Måske er det vi siger til vores familie, ikke altid lige opmuntrende. Derfor er det vigtigt at vi beder til Jehova i tillid til at han vil hjælpe os. Giv ikke op. „Bed uophørligt.“ (1 Thessaloniker 5:17) Jehova vil både tage sig af dem der savner hengivenhed i familien, og dem der ønsker at vise en sådan hengivenhed, men har svært ved det.

Jehova har også sørget for hjælp gennem den kristne menighed. Jakob skrev: „Er nogen iblandt jer [åndeligt] syg? Lad ham tilkalde menighedens ældste, og lad dem bede over ham og indgnide ham med olie i Jehovas navn.“ (Jakob 5:14) Ja, de ældste i Jehovas Vidners menigheder kan være en stor hjælp for familier der har svært ved at vise hinanden hengivenhed. Selv om de ældste ikke er terapeuter, kan de tålmodigt hjælpe deres trosfæller — ikke ved at fortælle dem hvad de skal gøre, men ved at minde dem om hvordan Jehova ser på sagen, og bede sammen med dem og for dem. — Salme 119:105; Galaterne 6:1.

I Tohru og Yokos tilfælde var kristne ældste altid villige til at lytte til deres problemer og støtte og hjælpe dem. (1 Peter 5:2, 3) Fra tid til anden kom en ældste og hans kone på besøg så Yoko kunne nyde gavn af samværet med en erfaren kristen søster. Hun kunne kalde Yoko ’til fornuft så hun elskede sin mand’. (Titus 2:3, 4) Når de ældste viser forståelse og sympati for trosfæller der udsættes for lidelser og hjertesorger, bliver de „et læ mod vinden og et skjul mod uvejrsregnen“. — Esajas 32:1, 2.

Kærlige ældste hjalp Tohru til at indse at han havde et problem i forbindelse med at vise sine følelser, og at Satan i disse „sidste dage“ angriber familieordningen. (2 Timoteus 3:1) Tohru besluttede at tage hånd om sit problem. Han forstod nu at grunden til at han ikke kunne give udtryk for kærlighed, var at han selv havde manglet kærlighed som barn. Intenst bibelstudium og bøn hjalp Tohru til gradvis at blive bedre til at dække Yokos følelsesmæssige behov.

Yoko havde været vred på Tohru, men nu hvor hun forstod hans familiemæssige baggrund og også havde fået øje på sine egne fejl, begyndte hun at gøre en bevidst indsats for at se det gode i ham. (Mattæus 7:1-3; Romerne 5:12; Kolossenserne 3:12-14) Hun bad inderligt Jehova om hjælp til at blive ved med at elske sin mand. (Filipperne 4:6, 7) Efterhånden begyndte Tohru, til stor glæde for sin kone, at give udtryk for sin hengivenhed.

Hvis du finder det vanskeligt at føle og at give udtryk for hengivenhed, er det altså muligt at overvinde problemet. Guds ord indeholder god vejledning angående dette. (Salme 19:7) Det der måske ser ud som en uovervindelig barriere mellem dig og din familie, kan du nedbryde ved at erkende alvoren i problemet, prøve at se det gode i din ægtefælle og dine børn, studere Guds ord og leve efter det, henvende dig til Jehova i inderlig bøn og søge hjælp hos modne ældste. (1 Peter 5:7) Så vil du også have grund til at glæde dig, ligesom en ægtemand i USA. Han blev opmuntret til at give udtryk for hengivenhed over for sin kone. Da han endelig samlede mod til at sige „jeg elsker dig“, blev han overrasket over hendes reaktion. Med glædestårer i øjnene sagde hun: „Jeg elsker også dig, men det er første gang i 25 år du har sagt det ligeud!“ Vent ikke lige så længe med at give udtryk for hengivenhed over for din ægtefælle og dine børn!

[Fodnote]

^ par. 2 Nogle af navnene er ændret.

[Illustration på side 28]

Jehova hjælper os gennem sit ord, Bibelen