Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan Jesus blev til — og hvorfor

Hvordan Jesus blev til — og hvorfor

Hvordan Jesus blev til — og hvorfor

„UMULIGT,“ indvender mange når de hører beretningen om Jesu undfangelse. De mener det er uvidenskabeligt at tro at en jomfru kan blive gravid og føde et barn uden at have haft et seksuelt forhold til en mand. Det mener du måske også?

Londonavisen The Times bragte i 1984 et brev der handlede om det videnskabelige grundlag for jomfrufødselen: „Det er ikke logisk at forsøge at modbevise forekomsten af mirakler ved hjælp af videnskabelige argumenter. At mene at mirakler ikke kan finde sted, er i lige så høj grad en trossag som at mene at de kan.“ Brevet var underskrevet af 14 professorer i naturvidenskab fra britiske universiteter. De skrev: „Vi anerkender uden forbehold jomfrufødselen, miraklerne i evangelierne og Jesu opstandelse som historiske begivenheder.“

At Jesus skulle være blevet undfanget og født af en jomfru, er forståeligt nok noget mange stiller sig skeptiske over for første gang de hører om det. Selv Jesu moder havde svært ved at forstå det, da en engel fra Gud sagde til hende: „Se, du skal undfange i dit moderliv og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.“ Hertil spurgte Maria forundret: „Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke har omgang med nogen mand?“ Engelen forklarede dernæst at Gud ville udføre dette mirakel ved hjælp af sin hellige ånd, og tilføjede: „Intet som Gud siger, vil være umuligt for ham.“ (Lukas 1:31, 34-37) Ja, den som står bag forplantningsprocessen, kunne naturligvis også sørge for at Jesus blev undfanget og født af en ren jomfru. Hvis Gud kunne skabe universet med dets fint afpassede love, kunne han også ved hjælp af en ægcelle fra Maria frembringe et fuldkomment menneske.

HVORFOR DET VAR NØDVENDIGT

Da Maria undfangede Jesus, var hun forlovet med Josef, en gudfrygtig mand. I en drøm forklarede Guds engel Josef den storslåede årsag til at hans forlovede var gravid. Engelen sagde: „Vær ikke bange for at tage Maria, din hustru, til dig, for det der er avlet i hende skyldes hellig ånd. Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han vil frelse sit folk fra dets synder.“ (Mattæus 1:20, 21) Navnet Jesus betyder på hebraisk „Jehova er frelse“. Det minder os om at vi har behov for at blive frelst fra synd og død, og at Jehova har gjort en sådan frelse mulig gennem Jesus.

Det første menneske, Adam, syndede, og derfor er alle hans børn blevet født ufuldkomne, med tilbøjelighed til at bryde Guds love. (Romerne 5:12) Hvordan kunne Adams efterkommere blive frelst fra synd og opnå fuldkommenhed? For at bringe retfærdighedens vægtskåle i balance måtte der betales med et andet fuldkomment liv, et liv som i værdi svarede til Adams. Det er grunden til at Gud på mirakuløs vis lod det fuldkomne menneske, Jesus, føde, og det var også grunden til at Jesus lod sine fjender tage hans liv. (Johannes 10:17, 18; 1 Timoteus 2:5, 6) Efter at Jesus var blevet oprejst og var steget til himmelen, kunne han med overbevisning sige: „Jeg var død, men se! jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og Hades’ nøgler.“ — Åbenbaringen 1:18.

Med de symbolske nøgler til døden og Hades (menneskehedens fælles grav) åbner Jesus muligheden for at syndige mennesker kan genvinde det som Adam mistede. Jesus sagde: „Jeg er opstandelsen og livet. Den der tror på mig, skal komme til live selv om han dør; og enhver som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.“ (Johannes 11:25, 26) Hvilket fantastisk løfte! Der var dog en endnu større grund til at Jesus skulle fødes som menneske.

DEN VIGTIGSTE GRUND

Jesu liv begyndte ikke først da han blev undfanget i Marias moderskød. Han sagde selv: „Jeg er ikke kommet ned fra himmelen for at gøre min vilje, men hans vilje som har sendt mig.“ (Johannes 6:38) Ja, Jesus havde levet på det åndelige plan sammen med sin himmelske Fader fra skabelsens begyndelse. I Bibelen beskrives han faktisk som „Guds skaberværks begyndelse“. (Åbenbaringen 3:14) I himmelen var Jesus vidne til at en ond engel gjorde oprør og fik de første mennesker til at vende sig imod Gud. For ham var dét den vigtigste grund til at lade sig føde som en fuldkommen søn af Gud. Hvorfor?

Han ønskede at bevise at hans himmelske Fader har retten til det universelle herredømme. Jesus forblev trofast lige fra sin fødsel og indtil sin død som menneske og viste således at han var villig til at underkaste sig Jehovas måde at herske på. Lige inden Jesus blev slået ihjel af sine fjender, gav han tydeligt udtryk for grunden til at han var villig til at give sit liv som et offer. Han sagde at det var for at verden kunne vide at han elskede Faderen. (Johannes 14:31) Hvis de første to mennesker, Adam og Eva, havde opdyrket den samme kærlighed til deres Fader, kunne de også have bevaret deres trofasthed under den langt lettere prøve de blev udsat for. — 1 Mosebog 2:15-17.

Ved sin trofasthed beviste Jesus også at den onde engel, som kaldes Satan, er en løgner. Satan havde bagtalt Gud og mennesker da han i nærværelse af alle englene påstod at „en mand vil give alt, hvad han ejer, for sit liv“. (Job 2:1, 4, da. aut.) Satan hævdede fejlagtigt at alle mennesker ville vælge livet frem for at adlyde Gud hvis det kom dertil.

Ved at fremføre disse anklager rejste han tvivl om retmæssigheden og retfærdigheden af Guds herredømme. For at få afgjort disse stridsspørgsmål var Jesus villig til at blive født som et menneske og forblive trofast til døden.

Hovedårsagen til at Jesus skulle fødes på jorden, var altså, som han selv sagde, ’at han skulle vidne om sandheden’. (Johannes 18:37) Det gjorde han ved i ord og gerning at vise at Guds herredømme er helt igennem retfærdigt, og at man ved at underlægge sig det kan opnå en evigvarende lykke. Jesus forklarede også at han var kommet til verden for at give sit liv som „en løsesum i bytte for mange“, og derved åbne mulighed for at syndige mennesker kan opnå fuldkommenhed og evigt liv. (Markus 10:45) For at kunne forstå disse betydningsfulde ting er det nødvendigt at kende beretningen om hvordan Jesu undfangelse og fødsel fandt sted. Begivenhederne omkring Jesu fødsel lærer os desuden andre vigtige ting. Dem vil den næste artikel handle om.

[Illustrationer på side 4]

Hvordan kunne Adams efterkommere blive frelst fra synd?