Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad vi kan lære af beretningen om Jesu undfangelse og fødsel

Hvad vi kan lære af beretningen om Jesu undfangelse og fødsel

 Hvad vi kan lære af beretningen om Jesu undfangelse og fødsel

BEGIVENHEDERNE omkring Jesu fødsel optager millioner af mennesker. Det fremgår af de mange julekrybber man kan se, og de mange krybbespil som bliver opført i store dele af verden i denne tid. Selv om beretningen om Jesu fødsel er betagende, er den dog ikke nedskrevet i Bibelen for underholdningens skyld. Den udgør en del af De Hellige Skrifter som Gud har inspireret for at undervise os og for at fortælle os hvordan tingene hænger sammen. — 2 Timoteus 3:16.

Hvis det var Guds ønske at kristne skulle fejre Jesu fødsel, mon han så ikke gennem Bibelen ville have oplyst os om den nøjagtige dato? I en bibelkommentar fra det nittende århundrede henviser Albert Barnes til at Jesus blev født på en tid hvor hyrderne lå ude om natten for at vogte deres får. Derefter drager han følgende konklusion: „Dette viser tydeligt at vor Frelser må være blevet født før den 25. december . . . På det tidspunkt er det koldt, især i de høje og bjergrige egne omkring Betlehem. Gud har skjult tidspunktet for [Jesu] fødsel. . . . Det havde ingen betydning at kende tidspunktet; i så fald ville Gud have sørget for at oplysningerne om det var blevet bevaret.“

Derimod har de fire evangelieskribenter nøje angivet hvilken dag Jesus døde. Det skete under påskehøjtiden i foråret, på den dag der svarer til den 14. nisan ifølge den jødiske kalender. Jesus gav sine disciple et direkte påbud om at højtideligholde denne dag til minde om ham. (Lukas 22:19) Der er ingen steder i  Bibelen noget påbud om at fejre hverken Jesu fødselsdag, eller noget andet menneskes fødselsdag. Desværre kan uenigheden om datoen for Jesu fødsel overskygge de langt vigtigere begivenheder som fandt sted i den forbindelse.

FORÆLDRE VALGT AF GUD

Der var tusinder af familier i Israel, så spørgsmålet var hvem Gud ville vælge som forældre til sin søn. Lod Han faktorer som stilling og rigdom være afgørende? Nej. Det Jehova lagde vægt på, var forældrenes åndelige egenskaber. Læg mærke til de ord hvormed Maria priste Gud da hun havde fået at vide at hun ville få det store privilegium at blive mor til Messias. De er gengivet i Lukas 1:46-55, hvor der i uddrag står: „Min sjæl forkynder Jehovas storhed, . . . for han har set til sin trælkvindes ringe stilling.“ Hun betragtede ydmygt sig selv som en der var ’ringe stillet’. Hvad der er endnu vigtigere, er at Marias smukke udtryk for lovprisning viser at hun var åndeligsindet og godt kendt med Skrifterne. Selv om hun var efterkommer af Adam og behæftet med synd, var hun det ideelle valg af en jordisk mor til Guds søn.

Hvad med Marias mand, Jesu adoptivfar? Josef var en mand med et praktisk kendskab til tømrerfaget. Han var villig til at slide i det med sine hænder så han kunne sørge for en familie som med tiden kom til at bestå af fem sønner og mindst to døtre. (Mattæus 13:55, 56) Josef var ikke velhavende. Da Maria skulle fremvise sin førstefødte søn i Guds tempel, må Josef have været ked af at han ikke økonomisk formåede at ofre et får. De måtte derfor benytte sig af en særlig ordning som gjaldt for de fattige. Med hensyn til kvinder som lige havde født en søn, stod der i Guds lov: „Hvis hun ikke har tilstrækkelige midler til et stykke småkvæg, så skal hun tage to turtelduer eller to dueunger, én til et brændoffer og én til et syndoffer, og præsten vil skaffe hende soning, og hun er ren.“ — 3 Mosebog 12:8; Lukas 2:22-24.

Bibelen fortæller også at Josef „var retfærdig“. (Mattæus 1:19) Han havde for eksempel ikke omgang med sin hustru før hun havde født Jesus. Derved kunne der ikke herske tvivl om hvem Jesu virkelige Fader var. Det må ikke have været let for et nygift par at afholde sig fra intimt samliv mens de boede under samme tag, men den omstændighed viser at de begge værdsatte det privilegium det var at være udvalgt til at opfostre Guds søn. — Mattæus 1:24, 25.

Ligesom Maria var Josef åndeligsindet. For at fejre påskehøjtiden tog han hvert år sin familie med til Jerusalem som lå tre dagsrejser fra Nazaret, og arbejdede ikke i denne periode. (Lukas 2:41) Josef må også have oplært den unge Jesus til som det var skik, hver uge at gå hen i den lokale synagoge for at deltage i tilbedelsen af Gud og høre hans ord blive oplæst og forklaret. (Lukas 2:51; 4:16) Der kan derfor ikke herske nogen tvivl om at Gud valgte den rette jordiske mor og den rette adoptivfar til sin søn.

EN STOR VELSIGNELSE FOR YDMYGE HYRDER

I overensstemmelse med kejserens dekret rejste Josef til sine forfædres by for at blive indskrevet selv om det var forbundet med  vanskeligheder for hans kone som på daværende tidspunkt var højgravid. Da parret ankom til Betlehem, kunne de ikke finde noget overnatningssted i byen, der var fuld af mennesker. Omstændighederne tvang dem til at tage til takke med en stald, hvor Jesus blev født og lagt i en krybbe. For at styrke de ydmyge forældres tro forsikrede Jehova dem om at denne fødsel skete som følge af hans vilje. Han gjorde det ikke ved at sende en delegation af fremtrædende ældre mænd fra Betlehem. Nej, Jehova Gud bekendtgjorde i stedet fødselen for nogle hårdtarbejdende hyrder på marken der holdt vagt ved deres hjord om natten.

En engel fra Gud viste sig for dem og sagde at de skulle begive sig til Betlehem, hvor de ville finde den nyfødte Messias ’liggende i en krybbe’. Blev de ydmyge mænd chokerede eller forundrede over at den nyfødte Messias lå i en stald? Nej slet ikke. De forlod hjorden og begav sig straks af sted til Betlehem. Da de fandt Jesus, fortalte de Josef og Maria alt hvad Guds engel havde sagt. Det styrkede uden tvivl det unge pars tro at få vished for at alting var forløbet i overensstemmelse med Guds hensigt. „Så vendte hyrderne tilbage, idet de herliggjorde og priste Gud for alle de ting de havde hørt og set.“ (Lukas 2:8-20) Det er tankevækkende at Jehova valgte at bekendtgøre fødselen for disse gudfrygtige hyrder.

Af ovenstående kan vi lære hvilken slags mennesker vi må være for at eje Guds gunst. Vi har ingen grund til at tragte efter prestige eller rigdom. Ligesom Josef, Maria og hyrderne må vi adlyde Gud og vise vores kærlighed til ham ved at lade de åndelige interesser komme før de materielle. Ja, man kan lære meget af at meditere over beretningen om Jesu undfangelse og fødsel.

[Illustration på side 7]

Hvad fortæller Marias offer om Jesu forældres økonomiske situation?

[Illustration på side 7]

Gud valgte at bekendtgøre Jesu fødsel for nogle få ydmyge hyrder