Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

„Han vil komme nær til jer“

„Han vil komme nær til jer“

 „Han vil komme nær til jer“

„[Gud er] ikke . . . langt borte fra en eneste af os.“ — APOSTELGERNINGER 17:27.

1, 2. (a) Hvilket spørgsmål angående Skaberen vil måske melde sig når man betragter stjernehimmelen? (b) Hvordan forsikrer Bibelen os om at menneskene langt fra er ubetydelige i Jehovas øjne?

HAR du nogen sinde stået og set op mod stjernehimmelen en klar aften? Uden tvivl har det fyldt dig med undren, ja, beundring. Mængden af stjerner og det uendelige verdensrum indgyder ærefrygt. Jorden synes blot som et fnug i dette umådelige univers. Men vil det sige at Skaberen, „den Højeste over hele jorden“, er for ophøjet til at interessere sig for menneskene eller for fjern og uudgrundelig til at de kan lære ham at kende? — Salme 83:18.

Bibelen forsikrer os om at menneskene langt fra er ubetydelige i Jehovas øjne. Guds ord opfordrer os ligefrem til at søge ham, for Bibelen siger at „han ikke er langt borte fra en eneste af os“. (Apostelgerninger 17:27; 1 Krønikebog 28:9) Hvis vi tager initiativ til at komme nær til Gud, vil han belønne vore anstrengelser. Hvordan gør han det? Årsteksten for 2003 svarer: „Han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Lad os se på nogle af de storslåede velsignelser Jehova udøser over dem der holder sig nær til ham.

EN PERSONLIG GAVE FRA JEHOVA

3. Hvilken gave skænker Jehova dem der kommer nær til ham?

Jehova skænker sine tjenere en dyrebar gave som han har forbeholdt dem. Intet af det den nuværende tingenes ordning kan tilbyde af magt, rigdom og uddannelse, kan sikre dem denne gave. Det er en personlig gave, en gave som Jehova kun skænker dem der kommer nær til ham. Hvad er det? Guds ord svarer: „Hvis du . . . kalder på forstand og lader din røst råbe på dømmekraft, hvis du søger den som sølv og leder efter den som efter skjulte skatte, da vil du forstå frygten for Jehova og finde kundskab om Gud.“ (Ordsprogene 2:3-6) At tænke sig at ufuldkomne mennesker  kan finde „kundskab om Gud“! Denne gave — den kundskab man finder i Guds ord — sammenlignes med „skjulte skatte“. Hvorfor?

4, 5. Hvorfor kan ’kundskaben om Gud’ sammenlignes med „skjulte skatte“? Giv et eksempel.

For det første har kundskaben om Gud stor værdi. Noget af det mest dyrebare den giver os, er udsigten til evigt liv. (Johannes 17:3) Men allerede nu bliver vi beriget af kundskaben om Gud. For eksempel har vi som følge af et omhyggeligt studium af Guds ord fået svar på så vigtige spørgsmål som: Hvad er Guds navn? (Salme 83:18) Hvordan er de dødes tilstand? (Prædikeren 9:5, 10) Hvad er Guds hensigt med jorden og menneskene? (Esajas 45:18) Desuden har vi fået kundskab om at den bedste livsform består i at leve efter Bibelens vise råd. (Esajas 30:20, 21; 48:17, 18) Bibelen giver os fornuftig vejledning der hjælper os til at klare livets bekymringer og til at leve på en måde der fører til sand lykke og tilfredshed. Men frem for alt har vores studium gjort det muligt for os at lære Jehovas storslåede egenskaber at kende og at holde os nær til ham. Hvad kunne være af større værdi end et nært forhold til Jehova grundlagt på denne „kundskab om Gud“?

Der er endnu en grund til at kundskaben om Gud kan sammenlignes med „skjulte skatte“. Som så mange skatte er den forholdsvis sjælden i denne verden. Af jordens seks milliarder indbyggere er der kun omkring seks millioner — én ud af tusind — som er Jehovas Vidner, og som kan siges at have fundet ’kundskaben om Gud’. Vi kan tage blot ét bibelsk spørgsmål som eksempel på hvilket privilegium det er at kende sandheden fra Guds ord: Hvad sker der når man dør? Vi ved fra Bibelen at sjælen dør, og at de døde er uden bevidsthed. (Ezekiel 18:4) Ikke desto mindre lærer de fleste af denne verdens religioner at der er noget inden i mennesket der lever videre efter døden. Det er en af de fundamentale læresætninger i kristenhedens kirker. Den findes også i buddhismen, hinduismen, islam, jainismen, jødedommen, shintoismen, sikhismen og taoismen. Der er altså milliarder som tror på denne falske læresætning!

6, 7. (a) Hvem alene kan finde selve ’kundskaben om Gud’? (b) Hvilket eksempel viser at Jehova har velsignet os med en indsigt der er skjult for mange „vise og intellektuelle“?

Hvorfor er der ikke flere som har fundet ’kundskaben om Gud’? Fordi man ikke virkelig kan forstå Guds ord uden hjælp fra Gud. Husk at denne kundskab er en gave, og Jehova giver den kun til dem der ærligt og ydmygt undersøger hans ord. Det er måske ikke ligefrem dem man ville kalde „vise efter kødet“. (1 Korinther 1:26) Mange af dem vil måske efter verdens målestok blive kaldt „ulærde og almindelige mennesker“. (Apostelgerninger 4:13) Men det har intet at sige. Jehova belønner dem med den dyrebare „kundskab om Gud“ på grund af egenskaber han finder i deres hjerte.

Vi kan tage et eksempel. Der er mange lærde i kristenheden der har skrevet udførlige kommentarer til Bibelen. De giver oplysninger om den historiske baggrund for det skrevne, betydningen af hebraiske og græske ord og meget andet. Men har de med al deres lærdom virkelig fundet selve ’kundskaben om Gud’? Vi svarer med et andet spørgsmål: Har de en klar forståelse af hvad Bibelens tema er — hævdelsen af Jehovas suverænitet ved hjælp af hans himmelske rige? Véd de at Jehova Gud ikke er en del af en treenighed? I modsætning til dem har vi fået en klar forståelse af disse emner, for Jehova har velsignet os med en indsigt i åndelige sandheder som er skjult for mange „vise og intellektuelle“. (Mattæus 11:25) Vi ser altså at Jehova i sandhed velsigner dem der holder sig nær til ham!

„JEHOVA VOGTER ALLE DER ELSKER HAM“

8, 9. (a) Hvordan beskrev David endnu en velsignelse som de der holder sig nær til Jehova, får del i? (b) Hvorfor har sande kristne brug for Guds beskyttelse?

De der holder sig nær til Jehova, kan  glæde sig over endnu en velsignelse — Guds beskyttelse. Salmisten David, der ikke var ukendt med modgang, skrev: „Jehova er nær hos alle der kalder på ham, hos alle som kalder på ham i sandhed. Han gør hvad de der frygter ham ønsker, og han hører deres råb om hjælp, og han frelser dem. Jehova vogter alle der elsker ham.“ (Salme 145:18-20) Ja, Jehova er nær hos dem der elsker ham, og derfor kan han hurtigt komme dem til hjælp når de råber til ham.

Hvorfor har vi brug for Guds beskyttelse? De sande kristne mærker naturligvis virkningerne af at de lever i „kritiske tider som er vanskelige at klare“, men derudover er de også særligt udsat for angreb fra Jehovas store modstander, Satan Djævelen. (2 Timoteus 3:1) Denne snedige fjende er ude efter „at opsluge“ os. (1 Peter 5:8) Han forfølger, frister og øver pres på os. Han er også på udkig efter en sinds- og hjerteindstilling hos os som han kan udnytte. Hans mål er at svække vores tro og ødelægge os åndeligt. (Åbenbaringen 12:12, 17) I betragtning af at vi har en så mægtig fjende, er det så ikke betryggende at vide at „Jehova vogter alle der elsker ham“?

10. (a) Hvordan vogter Jehova sit folk? (b) Hvilken beskyttelse er den vigtigste, og hvad er grunden?

10 Men hvordan „vogter“ Jehova sit folk? Hans løfte om at ville beskytte os garanterer os ikke en problemfri tilværelse i den nuværende tingenes ordning. Det betyder heller ikke at han er forpligtet til at gøre mirakler for os. Men ikke desto mindre sørger Jehova for en fysisk beskyttelse af sit folk som gruppe betragtet. Han vil ikke tillade at Djævelen udsletter hans sande tilbedere på jorden. (2 Peter 2:9) Desuden beskytter Jehova sine tjenere åndeligt. Han udruster os så vi kan udholde prøvelser, og han beskytter vores forhold til ham. I sidste ende er den åndelige beskyttelse den vigtigste, for så længe vi har et nært forhold til Jehova, kan intet — heller ikke døden — gøre os nogen varig skade. — Mattæus 10:28.

11. Hvordan har Jehova sørget for at beskytte sit folk åndeligt?

11 Jehova har i rigt mål sørget for sine tjeneres åndelige beskyttelse. Gennem sit ord giver han os visdom til at klare de forskellige prøvelser vi kommer ud for. (Jakob 1:2-5) Den praktiske vejledning der findes i Bibelen, er således en beskyttelse. Desuden giver Jehova „hellig ånd til dem der beder ham“. (Lukas 11:13) Guds hellige ånd er den stærkeste kraft i universet, så den vil sætte os i stand til at klare enhver prøve og fristelse vi måtte komme ud for. Derudover sørger Jehova gennem Jesus Kristus for „gaver i form af mennesker“. (Efeserne 4:8) Disse åndeligt kvalificerede mænd bestræber sig for at genspejle Jehovas egen inderlige medfølelse når de kommer deres trosfæller til undsætning. — Jakob 5:14, 15.

12, 13. (a) Hvordan forsyner Jehova os med åndelig føde i rette tid? (b) Hvad mener du om Jehovas omsorg for vores åndelige velbefindende?

12 Jehova sørger for noget andet som vil beskytte os: åndelig mad i rette tid. (Mattæus 24:45) Ved hjælp af trykte publikationer, deriblandt Vagttårnet og Vågn op!, samt møder  og små og store stævner forsyner Jehova os med det vi har brug for, når vi har brug for det. Mon ikke vi kan huske et eller andet som vi har hørt ved et møde eller ved et kreds- eller områdestævne der rørte vores hjerte og styrkede og trøstede os? Har vi ikke somme tider læst en artikel i et af vore blade og bagefter sagt: ’Den var lige skrevet til mig’?

13 Et af Satans mest effektive våben er mismod, og vi er ikke immune over for virkningerne af denne følelse. Han véd at håbløshed gennem lang tid kan berøve os vores styrke og gøre os sårbare. (Ordsprogene 24:10) Satan benytter sig af vores mismod, og derfor har vi brug for hjælp. Vagttårnet og Vågn op! har fra tid til anden bragt artikler som hjælper os til at bekæmpe modløshed. En af vore kristne søstre skrev om sådan en artikel: „Jeg har læst artiklen næsten hver dag, og jeg får stadig tårer i øjnene. Den ligger på mit natbord så jeg kan læse den når jeg er nedtrykt. Det er gennem artikler som denne at jeg føler Jehovas beskyttende arme omkring mig.“ * Er vi ikke taknemmelige for at Jehova forsyner os med åndelig føde i rette tid? Husk at hans omsorg for vores åndelige velbefindende er et vidnesbyrd om at han er os nær, og at vi står under hans beskyttelse.

VI KAN KOMME TIL ’DEN SOM HØRER BØN’

14, 15. (a) Hvilken personlig velsignelse og gave skænker Jehova dem der holder sig nær til ham? (b) Hvorfor er det et storslået privilegium altid at kunne komme frem for Jehova i bøn?

14 Har du lagt mærke til at når nogle får mere magt og myndighed, bliver det ofte sværere for deres underordnede at få dem i tale? Men hvordan forholder det sig med Jehova Gud? Er han så højt hævet over os at han ikke interesserer sig for hvad vi har at sige? Nej, tværtimod. Bønnen er endnu en af de velsignelser og gaver Jehova skænker dem der holder sig nær til ham. Det er et storslået privilegium når som helst at kunne komme frem for ’den som hører bøn’. (Salme 65:2) Hvordan det?

15 Lad os belyse det med et eksempel. Lederen af en omfattende virksomhed har et stort ansvar og mange pligter. Han bestemmer hvilke sager han selv vil tage sig af, og hvilke han vil overlade til andre. På samme måde kan universets suveræne Hersker vælge hvilke sager han selv vil tage sig af, og hvilke han vil overdrage andre. Tænk på alt det Jehova har betroet sin elskede søn, Jesus Kristus. Han har fået „bemyndigelse til at dømme“. (Johannes 5:27) Englene er blevet „underlagt ham“. (1 Peter 3:22) Jehova har stillet sin mægtige hellige ånd til hans rådighed, så han ved hjælp af den kan lede sine disciple på jorden. (Johannes 15:26; 16:7) Jesus kunne derfor sige: „Al myndighed i himmelen  og på jorden er blevet givet mig.“ (Mattæus 28:18) Men med hensyn til vore bønner har Jehova valgt personligt at tage sig af dem. Det er grunden til at Bibelen siger at vi kun skal rette vore bønner til Jehova og gøre det i Jesu navn. — Salme 69:13; Johannes 14:6, 13.

16. Hvorfor kan vi nære tillid til at Jehova hører vore bønner?

16 Hører Jehova vore bønner? Hvis han var ligeglad og uinteresseret, ville han aldrig opfordre os til at være „vedholdende i bønnen“ eller til at kaste vore byrder og bekymringer på ham. (Romerne 12:12; Salme 55:22; 1 Peter 5:7) Jehovas trofaste tjenere på Bibelens tid nærede fuldstændig tillid til at Jehova ville høre deres bøn. (1 Johannes 5:14) Salmisten David sagde således: „[Jehova] hører min stemme.“ (Salme 55:17) Også vi har grund til at nære tillid til at Jehova er os nær og er rede til at høre hvad vi tænker på, og hvad der bekymrer os.

JEHOVA BELØNNER SINE TJENERE

17, 18. (a) Hvordan ser Jehova på sine fornuftbegavede skabningers trofaste tjeneste? (b) Forklar hvordan Ordsprogene 19:17 viser at vore barmhjertighedsgerninger ikke forbliver upåagtede af Jehova.

17 Jehovas stilling som universets Suveræn er ikke afhængig af hvad mennesker gør og ikke gør, men han ser med velvilje på — ja, sætter stor pris på — at hans fornuftbegavede skabninger yder ham trofast tjeneste. (Salme 147:11) Det fører os frem til endnu et gode som de der holder sig nær til ham, får del i: Han belønner sine tjenere. — Hebræerne 11:6.

18 Bibelen viser klart at Jehova værdsætter det hans tjenere gør. For eksempel læser vi: „Den der viser den ringe sin gunst låner ud til Jehova, og Han vil gengælde ham efter fortjeneste.“ (Ordsprogene 19:17) Jehovas barmhjertighed og omsorg for dem som er dårligt stillede, kom til udtryk i Moseloven. (3 Mosebog 14:21; 19:15) Hvordan ser Jehova på at vi  efterligner hans barmhjertighed når vi gør noget for dem som har et særligt behov? Når vi giver til dem uden at vente noget til gengæld, betragter Jehova det som et lån der er ydet ham, og han vil betale lånet tilbage ved at velsigne giveren og vise ham sin gunst. (Ordsprogene 10:22; Mattæus 6:3, 4; Lukas 14:12-14) Ja, når vi har medfølelse med en trosfælle der er i nød, og gør noget for vedkommende, rører det Jehovas hjerte. Vore barmhjertighedsgerninger forbliver ikke upåagtede af vor himmelske Fader, og det kan vi være taknemmelige for. — Mattæus 5:7.

19. (a) Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova værdsætter det vi gør i forkyndelsen og i arbejdet med at gøre disciple? (b) Hvordan belønner Jehova den tjeneste vi yder til gavn for hans rige?

19 Jehova værdsætter især det vi gør til gavn for hans rige. Når vi har et nært forhold til Jehova, er det kun naturligt at vi ønsker at bruge vores tid, kræfter og midler på at have så stor en andel som muligt i forkyndelsen af Riget og i arbejdet med at gøre disciple. (Mattæus 28:19, 20) Undertiden synes vi måske at vi kun udretter lidt. Vores ufuldkomne hjerte vil måske endog få os til at tvivle på at Jehova er tilfreds med vore anstrengelser. (1 Johannes 3:19, 20) Men Jehova værdsætter enhver gave — hvor lille den end er — som er givet af et hjerte der er fyldt med kærlighed. (Markus 12:41-44) Bibelen giver os forsikringen: „Gud er ikke uretfærdig så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed I har vist mod hans navn.“ (Hebræerne 6:10) Jehova husker og belønner selv den mindste tjeneste der er ydet til gavn for hans rige. Nu i tiden glæder vi os over rige åndelige velsignelser, men dernæst ser vi frem til livet i den kommende nye verden, hvor Jehova gavmildt vil åbne sin hånd og opfylde alle de ønsker som de der holder sig nær til ham, måtte have. — Salme 145:16; 2 Peter 3:13.

20. Hvordan kan vi holde os årsteksten for øje i 2003, og hvad bliver resultatet?

20 Lad os i 2003 spørge os selv om vi til stadighed søger at holde os nær til vor himmelske Fader. Hvis vi svarer bekræftende herpå, kan vi være sikre på at han vil belønne os sådan som han har lovet, for ’Gud kan ikke lyve’. (Titus 1:2) Hvis vi kommer nær til ham, vil han komme nær til os. (Jakob 4:8) Og hvad bliver resultatet? Rige velsignelser nu og udsigten til at komme Jehova endnu nærmere i al evighed!

[Fodnote]

^ par. 13 En reaktion på artiklen „Jehova er større end vort hjerte“ i Vagttårnet for 1. maj 2000, side 28-31.

Husker du?

• Hvilken gave skænker Jehova dem der holder sig nær til ham?

• På hvilke måder sørger Jehova for at beskytte sit folk åndeligt?

• Hvorfor er det et enestående privilegium når som helst at kunne nærme sig Jehova i bøn?

• Hvordan viser Bibelen at Jehova værdsætter sine fornuftbegavede skabningers trofaste tjeneste?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 15]

Jehova har velsignet os med indsigt i åndelige sandheder

[Illustrationer på side 16, 17]

Jehova sørger for åndelig beskyttelse

[Illustration på side 18]

Jehova er nær, rede til at høre alle vore bønner