Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Brug tiden på en måde som Jehova kan godkende

Brug tiden på en måde som Jehova kan godkende

 Brug tiden på en måde som Jehova kan godkende

„Mistet i går mellem solopgang og solnedgang: to kostbare timer, hver besat med tres gyldne minutter. Da de er og bliver borte, tilbydes ingen findeløn.“ — Lydia H. Sigourney, amerikansk forfatter (1791-1865).

LIVET synes kort, og tiden flyver af sted. Også salmisten David funderede over livets korthed og sagde i en bøn: „Lad mig kende, Jehova, mit endeligt, og målet på mine dage — hvad det er, så jeg kan vide hvor forgængelig jeg er. Se! Du gør mine dage få, og min levetid er som intet for dig.“ David ønskede at leve på en måde så Gud kunne glæde sig over det han gjorde og sagde. Han gav også udtryk for sin afhængighed af og tillid til Gud med ordene: „Min forventning er rettet mod dig.“ (Salme 39:4, 5, 7) Jehova lyttede til Davids bøn, lagde mærke til det han udrettede, og belønnede ham derefter.

Man kan let få hvert eneste minut besat og blive fanget i en travl hverdag fyldt med aktiviteter. Der er så meget at gøre og opleve, men så lidt tid til det at man kan blive helt frustreret. Er vi ligesom David stærkt interesseret i at leve et liv som Gud kan godkende? Der er ingen tvivl om at Jehova betragter os alle og lægger mærke til hvordan vi bruger livet. Job, en gudfrygtig mand der levede for omkring 3600 år siden, erkendte at Jehova ’så hans veje og talte alle hans skridt’, for han spurgte retorisk: „Hvad kan jeg svare ham når han kræver mig til regnskab?“ (Job 31:4-6, 14) Gud vil kunne godkende det vi gør, når vi prioriterer åndelige anliggender højest, adlyder hans bud og bruger tiden klogt. Lad os se lidt på hvad det indebærer.

LAD ÅNDELIGE ANLIGGENDER KOMME FØRST

Guds inspirerede ord tilskynder os med rette til at give den åndelige side af tilværelsen førsteprioritet og opfordrer os til at „forvisse [os] om de mere vigtige ting“. Hvad er de mere vigtige ting? Det har noget at gøre med at tilegne sig „nøjagtig kundskab og fuld skelneevne“. (Filipperne 1:9, 10) For at kunne tilegne sig kundskab om Jehovas hensigt må man bruge tiden klogt. Når vi prioriterer åndelige anliggender højest, vil det gøre os glade og tilfredse.

Apostelen Paulus påpeger at vi må „forvisse [os] om hvad der er velbehageligt for Herren“. Det kræver at vi ransager vores motiver og ønsker. Paulus siger videre: „Bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er.“ (Efeserne 5:10, 17) Hvad er „velbehageligt“ for Jehova? Et bibelsk ordsprog svarer: „Vigtigst er visdommen. Skaf dig visdom; og skaf dig forstand for alt hvad du har. Sæt den højt, så vil den ophøje dig.“ (Ordsprogene 4:7, 8) Jehova glæder sig over dem der tilegner sig den visdom der stammer fra ham, og som anvender den i deres liv. (Ordsprogene 23:15) Det gode ved visdommen fra Gud er at ingen kan tage den fra os eller  ødelægge den. Den vil tværtimod værne og beskytte os mod ’den onde vej, og mod dem der fører fordærvet tale’. — Ordsprogene 2:10-15.

Det vil derfor være víst at bekæmpe enhver tendens til at tage let på åndelige anliggender. Vi må opdyrke sund gudsfrygt og værdsættelse af Jehovas ord. (Ordsprogene 23:17, 18) En sådan indstilling kan opdyrkes på et hvilket som helst tidspunkt i livet, men det er en fordel at lade sin personlighed og måde at leve på formes af de bibelske principper allerede mens man er ung. „Husk din store Skaber i din unge manddoms dage,“ sagde den vise kong Salomon. — Prædikeren 12:1.

Den bedste måde at opdyrke værdsættelse af Jehova på er ved at bede til ham hver dag. David forstod betydningen af at have et nært forhold til Jehova, for han bad indtrængende: „Hør min bøn, Jehova, lyt til mit råb om hjælp. Vær ikke tavs over for mine tårer.“ (Salme 39:12) Har vi så nært og fortroligt et forhold til Gud at vi indimellem ligefrem udgyder tårer i vore bønner? Jo mere vi betror Jehova vort hjertes inderste tanker og grunder over hans ord, jo nærmere drages vi til ham. — Jakob 4:8.

LÆR LYDIGHED

Også Moses erkendte sin afhængighed af Gud. Ligesom David kunne Moses se at livet er fyldt med bekymringer. Han bad derfor Gud om at lære ham ’at tælle sine dage således at han fik visdom i hjertet’. (Salme 90:10-12) Man kan kun få visdom i hjertet ved at lære Jehovas love og principper at kende og leve efter dem. Det forstod Moses, og han indprentede israelitterne denne vigtige sandhed ved hele tiden at minde dem om Guds love og forordninger inden de skulle tage det forjættede land i eje. Alle de konger som Jehova senere lod regere over israelitterne, skulle lave en afskrift af Loven til sig selv og læse i den alle deres levedage. Hvorfor? For at de kunne lære at vise gudsfrygt. Det var samtidig en prøve på kongens lydighed. Det ville desuden beskytte ham mod at ophøje sig over sine brødre og ville øge varigheden af hans kongedømme. (5 Mosebog 17:18-20) Dette løfte blev gentaget da Jehova sagde til Davids søn Salomon: „Hvis du vandrer på mine veje ved at holde mine forordninger og bud, sådan som din fader David vandrede, så vil jeg give dig en lang række dage.“ — 1 Kongebog 3:10-14.

Lydighed er noget Gud tager alvorligt. Hvis vi tager let på nogle af Jehovas krav og bud og betragter dem som uden betydning, vil han lægge mærke til en sådan indstilling. (Ordsprogene 15:3) Derfor bør vi have stor respekt for alle Jehovas forskrifter. Det er måske ikke altid lige let, for Satan gør alt hvad han kan, for at lægge os hindringer i vejen når vi bestræber os for at følge Guds love og bud. — 1 Thessaloniker 2:18.

Det er især vigtigt at vi adlyder Bibelens råd om at komme sammen med vores trosfæller for at tilbede Jehova. (5 Mosebog 31:12, 13; Hebræerne 10:24, 25) Derfor er det godt at spørge sig selv: ’Har jeg den beslutsomhed og udholdenhed der skal til for at gøre det der virkelig har betydning?’ Hvis vi i et forsøg på at opnå økonomisk tryghed forsømmer at komme sammen med vores trosfæller ved de kristne møder, vil det svække vores forhold til Jehova. Apostelen Paulus skrev: „Lad jeres levevis være fri for kærlighed til penge, idet I er tilfredse med det der er for hånden; for  [Jehova] har sagt: ’Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.’“ (Hebræerne 13:5) Når vi villigt adlyder Jehovas bud, viser det at vi har fuld tillid til at han vil tage sig af os.

Vi vil, ligesom Jesus, have gavn af at lære lydighed. (Hebræerne 5:8) Jo mere vi opdyrker denne egenskab, jo lettere vil vi have ved at være lydige, selv i små ting. Det kan godt være at vi ved at tage et fast standpunkt for sandheden kommer ud for ubehageligheder. Vi kan måske ligefrem blive dårligt behandlet på arbejdspladsen, i skolen eller måske i vores eget hjem, hvis det ikke er alle i familien der deler vores tro. I den forbindelse kan det være en trøst for os at vide at Jehova sagde til israelitterne at hvis ’de elskede ham ved at adlyde hans røst og ved at holde sig til ham, ville han være deres liv og rækken af deres dage’. (5 Mosebog 30:20) Det samme kan han være for os.

BRUG TIDEN KLOGT

Der er ingen tvivl om at det glæder Jehova når vi bruger tiden klogt. I modsætning til penge der kan spares op, må tiden bruges for at den ikke skal gå til spilde. Hver time der går, er uigenkaldeligt borte. Eftersom der altid er mere at gøre end vi kan overkomme, bruger vi så tiden i overensstemmelse med det der er vores mål i livet? Et vigtigt mål for alle kristne bør være at deltage regelmæssigt i arbejdet med at forkynde Riget og gøre disciple. — Mattæus 24:14; 28:19, 20.

Vi vil kun bruge tiden klogt hvis vi gør os helt klart hvor værdifuld den er. I Efeserbrevet 5:16 opfordres vi til at ’købe den belejlige tid’ ved at give afkald på mindre væsentlige ting. Det vil sige at vi må skære ned på det der blot er spild af tid. Hvis vi bruger for  meget tid på at læse noget der er uden værdi, se fjernsyn, surfe på internettet, eller i det hele taget går for meget op i adspredelser og fritidsfornøjelser, kan det dræne os for al energi. Også det at bruge uforholdsmæssig meget tid på at skaffe sig et eller andet materielt kan sluge den tid der skal til for at få visdom i hjertet.

De der går ind for at man omhyggeligt planlægger sin tid, siger: „Det er umuligt at bruge tiden klogt medmindre man sætter sig nogle veldefinerede mål.“ Fem ting det er godt at være opmærksom på når man sætter sig mål, er at de skal være specifikke, opnåelige og realistiske. De skal kunne gennemføres inden for en bestemt tidsfrist, og man skal kunne se hvor langt man er nået.

Et godt mål at sætte sig er at forbedre ens bibellæsning. Et specifikt mål kunne være at læse hele Bibelen igennem. Når vi holder regnskab med det vi får læst, kan vi registrere hvor langt vi er nået. De mål vi sætter os, bør desuden få os til at yde en ekstra indsats så vi gør fremskridt. Samtidig bør de være opnåelige og realistiske. Vi må tage hensyn til vores evner, muligheder og den tid vi har til rådighed. Nogle vil skulle bruge mere tid end andre på at nå målet. Endelig bør vi beslutte hvor lang tid vi vil bruge på projektet. Når vi sætter os et mål for hvornår noget skal være gennemført, vil det motivere os til at få det gjort.

Alle medlemmer af den verdensomspændende betelfamilie der tjener på Jehovas Vidners hovedkontor eller et af de mange afdelingskontorer, har som mål at læse hele Bibelen igennem i løbet af deres første år på Betel. De ved nemlig at udbytterig bibellæsning hjælper dem til at vokse åndeligt og til at få et nærmere forhold til Jehova, der lærer os hvad der gavner. (Esajas 48:17) Kan du også sætte dig det mål at læse regelmæssigt i Bibelen?

DET VIL GAVNE OS AT BRUGE TIDEN KLOGT

Det vil medføre mange velsignelser at lade den åndelige side af tilværelsen få førsteprioritet. Det vil blandt andet bidrage til at man får en mening med livet og føler at man virkelig udretter noget af værdi. Når vi regelmæssigt kommunikere med Jehova i dybtfølt bøn, får vi et nærmere forhold til ham. Alene det at vi beder til Gud, viser at vi stoler på ham. Når vi dagligt læser i Bibelen og den bibelske litteratur der tilvejebringes af „den trofaste og kloge træl“, viser det at vi er villige til at lytte til Gud når han taler til os. (Mattæus 24:45-47) Det vil igen hjælpe os til at få visdom i hjertet så vi træffer de rette beslutninger og valg i livet. — Salme 1:1-3.

Det er en glæde at følge Jehovas bud, for de er ikke byrdefulde. (1 Johannes 5:3) Når vi bruger tiden på en måde som Jehova kan godkende, styrker det vores forhold til ham. Vi kan også blive til stor åndelig hjælp og støtte for vores kristne trosfæller. Det vil desuden gøre Jehova glad. (Ordsprogene 27:11) Vi kan ikke opnå nogen større belønning end at mærke Jehovas godkendelse nu og i al fremtid.

[Illustration på side 21]

Kristne tager den åndelige side af tilværelsen alvorligt

[Illustrationer på side 22]

Bruger du tiden klogt?

[Illustration på side 23]

Det styrker vores forhold til Jehova at bruge tiden på en måde han kan godkende