Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor er det så svært at sige undskyld?

Hvorfor er det så svært at sige undskyld?

 Hvorfor er det så svært at sige undskyld?

I JULI 2000 vedtog den lovgivende forsamling i Californien en lov som hindrer at folk får pålagt skylden hvis de viser medfølelse med en tilskadekommen i en trafikulykke de selv har været impliceret i. Hvad havde ført til denne lovgivning? Jo, når en ulykke havde medført personskade eller materiel skade, tøvede folk ofte med at give en undskyldning, af frygt for at det i retten ville blive tolket som om man påtog sig ansvaret. Og desuden viste erfaringen at de ulykkesofre som følte man burde have givet dem en undskyldning, ofte var så krænkede at et mindre uheld kunne føre til en større retssag.

Det er naturligvis ikke meningen at man skal sige undskyld for noget man ikke har været skyld i. Og der kan også være situationer hvor man gør klogt i at overveje sine ord. Et gammelt ordsprog siger: „Med mange ord undgås ikke overtrædelse, men den der tøjler sine læber handler med indsigt.“ (Ordsprogene 10:19; 27:12) Alligevel kan man stadig være høflig og hjælpsom.

 Selv når der ikke er tale om et sagsanlæg, er mange holdt op med at sige undskyld. Nogle hustruer klager over at deres mand aldrig undskylder noget. Tilsynsførende på arbejdspladser klager over at mange medarbejdere aldrig indrømmer deres fejl og at de næsten aldrig siger undskyld. I skolerne klager lærerne over at børn heller ikke er blevet opdraget til at sige undskyld.

Nogle viger måske tilbage fra at undskylde fordi de er bange for at undskyldningen ikke vil blive godtaget. Af frygt for at blive vist den kolde skulder giver de ikke udtryk for det de virkelig føler. Det kan resultere i at den skadelidte fuldstændig undgår den skyldige, så det bliver meget vanskeligt at få en forsoning i stand.

Endnu en grund til at nogle ikke undskylder kan være manglende forståelse for andres følelser. Måske tænker de: ’En undskyldning kan alligevel ikke gøre skaden god igen.’ Andre igen tøver måske med at sige undskyld på grund af de mulige konsekvenser. De tænker: ’Vil jeg blive holdt ansvarlig og afkrævet erstatning?’ Men det der hindrer de fleste i at indrømme deres fejl, er stolthed. Den der er for stolt til at sige undskyld, siger i virkeligheden: ’Jeg vil ikke tabe ansigt ved at indrømme fejlen. Så mister man bare respekten for mig.’

Hvad end grunden kan være, har mange svært ved at sige undskyld. Men kan der være gode grunde til at sige undskyld? Hvilken positiv virkning har det?

[Illustration på side 3]

„Børnene er ikke blevet opdraget til at sige undskyld“

[Illustration på side 3]

„Mine folk indrømmer næsten aldrig deres fejl“

[Illustration på side 3]

„Min mand undskylder aldrig noget“