Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Trøst i krisetider

Trøst i krisetider

 Trøst i krisetider

NYHEDERNE nu om dage er sjældent opmuntrende. Som en har skrevet, er „den senere tids begivenheder så uhyggelige at det ligefrem kan være svært at afgøre om man tør lukke op for tv-avisen“. Verden er præget af krig, terror, lidelse, kriminalitet og sygdom — alt sammen noget som hurtigt kan komme til at berøre os, hvis ikke det allerede gør det.

I Bibelen er det ganske præcist forudsagt at det ville blive sådan. Jesus sagde i sin beskrivelse af vor tid at der ville være store krige og jordskælv samt pest og hungersnød. (Lukas 21:10, 11) Også apostelen Paulus skrev om „kritiske tider som er vanskelige at klare“ og sagde at menneskene ville være vilde, pengekære og uden kærlighed til det gode. Han kaldte denne periode for „de sidste dage“. — 2 Timoteus 3:1-5.

Nyhedsudsendelsernes beskrivelse af forholdene på jorden svarer i det store og hele til det der er forudsagt i Bibelen. Men dermed hører ligheden også op, for Bibelen giver os en anden synsvinkel. Ved hjælp af Guds inspirerede ord er det muligt for os at forstå, ikke alene hvorfor der er så meget ondt, men også hvad fremtiden vil bringe.

 HVORDAN GUD SER PÅ ONDSKABEN

Bibelen fortæller os hvordan Gud ser på de ulykkelige forhold der råder i dag. Selv om han har forudsagt disse problemfyldte tider, er de ting der foregår, ikke noget han synes om, eller noget han har tænkt sig at tolerere i det uendelige. „Gud er kærlighed,“ skrev apostelen Johannes. (1 Johannes 4:8) Jehova nærer dyb omsorg for os mennesker og hader alt hvad der er ondt. For at få trøst kan vi derfor passende vende os til Gud, som er god, føler med os og har magt og vilje til at fjerne det onde fra jorden. Salmisten skrev: „[Guds udnævnte himmelske konge] vil udfri den fattige som råber om hjælp, og den nødstedte og den der ingen hjælper har. Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse. Fra undertrykkelse og vold vil han genløse deres sjæl, og deres blod vil være dyrebart i hans øjne.“ — Salme 72:12-14.

Det ligger til os at have medlidenhed med dem der lider. Da vi er skabt i Guds billede, er det en egenskab som han har nedlagt i os. (1 Mosebog 1:26, 27) Vi kan derfor have tillid til at Jehova ikke er ufølsom over for menneskenes lidelser. Jesus, som kendte Jehova mere indgående end nogen anden, gav udtryk for at Jehova er stærkt interesseret i os og har inderlig medfølelse med os. — Mattæus 10:29, 31.

Guds skaberværk vidner også om at han har omsorg for menneskeheden. Jesus sagde at Gud ’lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige’. (Mattæus 5:45) Til indbyggerne i byen Lystra sagde Paulus at Gud „ikke har ladet sig være uden vidnesbyrd, idet han har gjort godt, har givet jer regn fra himmelen og frugtbare tider, har mættet jeres hjerter med føde og glæde“. — Apostelgerninger 14:17.

HVEM BÆRER ANSVARET?

Det er værd at lægge mærke til hvad Paulus sagde ved samme lejlighed: „I de forgangne generationer har [Gud] tilladt alle nationerne at gå deres egne veje.“ Som følge heraf er det nationerne — altså folk selv — der er ansvarlige for de fleste af de vanskeligheder de har. Det kan ikke være Guds skyld. — Apostelgerninger 14:16.

Hvorfor tillader Gud da at der sker onde ting? Vil han på et tidspunkt gøre noget ved det? Vi kan kun få svar på disse spørgsmål gennem hans ord, Bibelen. Den viser os nemlig at svaret er nært forbundet med endnu et spørgsmål. Det drejer sig om et stridsspørgsmål som en åndeskabning rejste i det usynlige.

[Illustrationer på side 4]

Mennesker er medfølende. Hvor medfølende må Gud da ikke være når folk lider?

 [Kildeangivelser på side 2]

FORSIDEN: Kampvogn: UN PHOTO 158181/J. Isaac; jordskælv: San Hong R-C Picture Company

[Kildeangivelser på side 3]

Øverst til venstre, Kroatien: UN PHOTO 159208/S. Whitehouse; sultende barn: UN PHOTO 146150 BY O. MONSEN