Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan kan tænkeevnen beskytte os?

Hvordan kan tænkeevnen beskytte os?

 Hvordan kan tænkeevnen beskytte os?

HØJE bølger er et ærefrygtindgydende syn. For søfolk er det faretruende, da voldsom søgang kan koste dem livet.

I overført forstand kommer Guds tjenere også ud for høj bølgegang i form af hårdt pres. Vi har måske lagt mærke til at bølge efter bølge af prøvelser og fristelser skyller hen over os selv og andre kristne. Men vi er besluttede på at ride stormen af uden at lide åndeligt skibbrud. (1 Timoteus 1:19) Det kræver en veludviklet tænkeevne. Hvad er tænkeevne, og hvordan optræner man den?

Det hebraiske ord der i Ordsprogene 1:4 gengives med „evnen til at tænke“, er mezimmahʹ, som kommer af et rodord der betyder „at planlægge“, „at udtænke på forhånd“. Nogle bibeloversættelser gengiver derfor mezimmahʹ med „forudseenhed“ eller „omtanke“ (da. aut.). Jamieson, Fausset og Browns bibelkommentar beskriver mezimmahʹ som „en årvågenhed hvorved man undgår det der er ondt, og finder det der er godt“. Det indebærer at man overvejer såvel de kortsigtede som de langsigtede følger af sine handlinger. En sådan ’evne til at tænke’ vil sætte én i stand til omhyggeligt at overveje alle muligheder før man handler, især når man skal træffe vigtige afgørelser.

Tænkeevne indebærer at man analyserer eventuelle risici og faldgruber før man træffer afgørelser angående fremtiden eller aktuelle situationer. Næste trin er at udtænke hvordan man undgår farerne. Her må man også tage i betragtning hvordan man bliver præget af sine omgivelser. Ved hjælp af denne proces kan man udstikke en kurs der fører til et godt resultat, måske som følge af Jehovas velsignelse. Det kan belyses med de følgende typiske situationer fra hverdagen.

UNDGÅ UMORALITETENS SNARE

En såkaldt stampesø opstår når vinden slynger store bølger mod en båds forstavn. Båden risikerer at kæntre medmindre den bliver drejet op mod vinden.

Det kan sammenlignes med den påvirkning som det sexfikserede samfund udsætter os for. Hver dag slår bølger af sensuelle indtryk i ord og billeder ind over os. Vi må ikke tro at vi er upåvirkelige. Det er farligt hvis vi passivt tillader fristende situationer at udvikle sig, og derfor må vi med tænkeevne og beslutsomhed gøre front mod fristelserne.

Et eksempel kunne være en kristen mand hvis kolleger ikke respekterer kvinder, men kun betragter dem som sexobjekter. Meget af deres snak er garneret med sjofle vittigheder og vovede hentydninger. I den atmosfære kunne umoralske tanker slå rod i den kristnes sind.

 Et andet eksempel kunne dreje sig om en kristen kvinde hvis kolleger ikke deler hendes moralnormer. Det kunne ske at en mandlig kollega viser hende interesse og umiddelbart tager respektfuldt hensyn til hendes overbevisning. Hans vedvarende opmærksomhed og det nære samarbejde kunne vække et ønske om at indlede et bekendtskab.

Hvordan kan tænkeevne hjælpe os i sådanne situationer? For det første kan den varsle om åndelige farer, og for det andet kan den motivere os til at planlægge den rette reaktion. (Ordsprogene 3:21-23) I tilfælde som de beskrevne må vi tydeligt signalere at vores normer er anderledes fordi vi tror på Bibelen. (1 Korinther 6:18) Vi må bakke udmeldingen op med det vi siger og gør. Desuden kan det være klogt at begrænse sit fællesskab med bestemte kolleger.

Umoralsk pres har ikke kun at gøre med miljøet på arbejdspladsen. Presset forstærkes hvis et ægtepar lader problemer undergrave deres enhed. En rejsende tilsynsmand fortæller hvad han har bemærket: „Ægteskaber går ikke pludseligt i stykker. Parterne vokser måske lidt efter lidt fra hinanden, og der er længe imellem at de taler sammen eller bruger tid sammen. For at udfylde tomrummet i ægteskabet går de op i materielle goder. Og fordi de sjældent siger noget betænksomt til hinanden, føler de sig måske draget mod andre af det modsatte køn.“

Tilsynsmanden fortsætter: „Ægtefæller bør med jævne mellemrum sætte sig ned og drøfte om der er noget som belaster deres forhold. De bør planlægge at studere, bede og forkynde sammen. Det vil i høj grad gavne dem at tale sammen ’når de er i huset, går på vejen, lægger sig og står op’, sådan som forældre og børn gør.“ — 5 Mosebog 6:7-9.

HVORDAN VI KLARER ANDRES UKRISTNE ADFÆRD

Tænkeevnen er ikke blot et værn mod umoralske fristelser. Den kan også hjælpe os til at klare problemer med vores trosfæller. Det er som når bølgerne rammer skibet bagfra, det som kaldes sø agterind. Der er fare for at agterstavnen bliver løftet og drejet så skibet får bølgerne ind på tværs og forliser.

Også vi kan være påvirkelige for en fare der så at sige kommer bag på os. Vi tjener jo Jehova „skulder ved skulder“ sammen med vores mange trofaste kristne brødre og søstre. (Zefanias 3:9) Hvis en af dem bærer sig ukristent ad over for os, føler vi måske at vores tillid er blevet svigtet, og det er svært at leve med. Hvordan kan tænkeevnen ’holde os på ret køl’ så vi ikke overreagerer?

Det er godt at huske ordene: „Der er intet menneske som ikke synder.“ (1 Kongebog 8:46) Vi bør ikke blive forbavsede når vi nu og da synes at en trosfælle foruretter os. I erkendelse af det kan vi forberede os på situationen og tænke over hvordan vi vil reagere. Hvad gjorde apostelen Paulus da nogle af hans kristne brødre talte sårende og nedsættende om ham? Han mistede ikke ligevægten, for han indså at Jehovas godkendelse betød mere end menneskers. (2 Korinther 10:10-18) Hvis vi har samme indstilling, farer vi heller ikke op når noget går os på.

Det er som når man støder en tå. I et par minutter er man næsten ude af sig selv af smerte. Men når smerten fortager sig, kan man igen tænke og handle normalt. Tilsvarende er det klogt at vi ikke straks reagerer på en uvenlig bemærkning eller handling, men besinder os og tænker på hvad det medfører hvis vi uovervejet giver igen.

Malcolm, der har været missionær i en årrække, fortæller hvad han gør når han føler sig stødt: „Først stiller jeg mig selv en række bestemte spørgsmål: Er jeg vred på vedkommende  bare fordi vi er forskellige? Lå der så meget i det han sagde? Går det mig på fordi min malaria gør mig pirrelig? Ser jeg mon anderledes på det om nogle timer?“ Malcolm har erfaret at uenigheden som regel er en bagatel og derfor hører hjemme i glemmebogen. *

Malcolm tilføjer: „Det sker at broderen bliver ved med at være uvenlig trods alle mine bestræbelser for at få vores mellemværende ud af verden. Så prøver jeg på ikke at lade mig forurolige. Når jeg har gjort alt hvad jeg kan, ser jeg anderledes på sagen. Jeg lægger den fra mig og ruger ikke over den som noget personligt. Jeg lader mig ikke tynge af den, og jeg tillader ikke at den påvirker mit forhold til Jehova og til mine brødre.“

Nej, vi bør ikke lade os forurolige unødigt når en trosfælle behandler os ubetænksomt. I alle menigheder er der mange tiltalende og trofaste brødre og søstre som det er en glæde at vandre „skulder ved skulder“ med ad den kristne vej. (Filipperne 1:27) Når vi samtidig minder os selv om at vor himmelske Fader kærligt holder os oppe, er det også lettere at se tingene i det rette perspektiv. — Salme 23:1-3; Ordsprogene 5:1, 2; 8:12.

ELSK IKKE DET DER ER I VERDEN

Tænkeevnen kan også hjælpe os til at afvise et andet underfundigt pres. Når et skib får bølgerne ind fra siden, taler man om en tværsø. Under normale forhold kan skibet langsomt blive presset ud af kurs; under et uvejr risikerer det ligefrem at kæntre.

 Hvis vi på lignende måde giver efter for presset til at skaffe os alt hvad denne gudløse verden tilbyder, kan materialismen åndeligt set slå os ud af kurs. (2 Timoteus 4:10) Hvis kærligheden til denne verden får frit spillerum, kan det ende med at vi lægger kursen helt om. (1 Johannes 2:15) Hvordan kan tænkeevnen beskytte os mod det?

For det første vil den få os til at indse hvor farlig materialismen er for os. Verden benytter ethvert tænkeligt salgstrick og lokkemiddel. Den udstiller velhavernes, de kendtes og de „succesriges“ prangende livsstil som et nærmest selvfølgeligt mål. (1 Johannes 2:16) Den bilder os ind at alle, især vores kammerater, kolleger og naboer, så vil beundre os og være vores venner. Med tænkeevne vil vi kunne gennemskue propagandaen og huske at det er vigtigt at holde sig „fri for kærlighed til penge“. Det har vi god grund til, for Jehova har lovet at han ’aldrig vil forlade os’. — Hebræerne 13:5.

For det andet vil tænkeevnen få os til ikke at følge dem som er „afveget fra sandheden“. (2 Timoteus 2:18) Det er meget svært at sige fra over for nogle der har været vores fortrolige venner. (1 Korinther 15:12, 32-34) Men selv en minimal påvirkning fra dem der er veget bort fra den kristne kurs, kan sætte vores åndelige fremgang i stå og bringe os i fare. Vi kunne blive som et skib der afviger blot én grad fra den rette kurs. I længden vil det betyde at vi rammer langt ved siden af bestemmelsesstedet. — Hebræerne 3:12.

Tænkeevnen viser os hvor vi åndeligt set befinder os, og hvor vi er på vej hen. Måske bliver vi klar over at vi bør gå mere op i de kristne aktiviteter. (Hebræerne 6:11, 12) Læg mærke til hvordan et ungt Jehovas Vidne ved hjælp af tænkeevne satte sig åndelige mål. Han fortæller: „Jeg fik chancen for en karriere som journalist. Det tiltalte mig meget, men jeg huskede det vers i Bibelen der siger at ’verden forsvinder’, men at ’den der gør Guds vilje forbliver for evigt’. (1 Johannes 2:17) Jeg ræsonnerede at det jeg brugte mit liv på, burde genspejle min overbevisning. Mine forældre havde forladt den kristne tro, og jeg ville ikke lade det samme ske for mig. Jeg besluttede derfor at jeg ville leve et meningsfyldt liv og meldte mig som pioner. Nu, fire tilfredsstillende år senere, ved jeg at jeg traf det rigtige valg.“

HVORDAN MAN RIDER ÅNDELIGE STORME AF

Hvorfor er det i vor tid altafgørende at vi bruger tænkeevnen? Af samme grund som søfolk må være opmærksomme på faresignaler om at en storm er i anmarch. Hvis temperaturen falder og det samtidig blæser op, skalker de lugerne og bereder sig på det værste. Parallelt med det må vi forberede os på storme af orkanstyrke efterhånden som denne gudløse ordning nærmer sig afslutningen. Samfundsmoralen er i opløsning, og ’onde mennesker og bedragere går frem til det værre’. (2 Timoteus 3:13) Ligesom søfolk hele tiden følger med i vejrudsigten, må vi give agt på de profetiske advarsler i Guds inspirerede ord. — Salme 19:7-11.

Når vi bruger tænkeevnen, anvender vi den kundskab der fører til evigt liv. (Johannes 17:3) Så kan vi få øje på problemer under optræk og afgøre hvordan vi vil gribe dem an. Vi bør beslutte at vi ikke vil lade os slå ud af kurs, og vi kan lægge „en god grundvold for den kommende tid“ ved at sætte os åndelige mål og arbejde på at virkeliggøre dem. — 1 Timoteus 6:19.

Hvis vi ’værner om praktisk visdom og evnen til at tænke’, behøver vi ikke at „frygte den pludselige rædsel“. (Ordsprogene 3:21, 25, 26) Vi har grund til tryghed fordi Jehova har givet løftet: „Når der kommer visdom i dit hjerte, og kundskab bliver liflig for din sjæl, vil evnen til at tænke holde vagt over dig.“ — Ordsprogene 2:10, 11.

[Fodnote]

^ par. 19 Ifølge Mattæus 5:23, 24 bør kristne bilægge uoverensstemmelser på en fredelig måde. Hvis krænkelsen samtidig er en alvorlig overtrædelse, bør man følge vejledningen i Mattæus 18:15-17 og forsøge at vinde sin trosfælle. Se Vagttårnet for 15. oktober 1999, side 17-22.

[Illustration på side 23]

Regelmæssig kommunikation styrker ægteskabet