Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Yoga — blot legemsøvelser eller noget andet og mere?

Yoga — blot legemsøvelser eller noget andet og mere?

 Yoga — blot legemsøvelser eller noget andet og mere?

AT VÆRE sund og slank er noget mange går op i. Derfor melder de sig ind i en motionsklub eller træner på et fitnesscenter. Af samme grund er der mange i den vestlige verden der tyr til yoga, en indisk disciplin bestående af et system af øvelser til kontrol af legemet.

Mange som lider af stress, depression og følelsen af frustration, har også søgt trøst og lindring i yoga. Især siden 1960’erne, da hippier og blomsterbørn dukkede op, har interessen for Østens religioner og deres mysticisme bredt sig i Vesten. Transcendental meditation, som yogaen gør brug af, er gjort populær af filmstjerner og rockmusikere. I betragtning af denne voksende interesse for yoga kunne man spørge: ’Er yoga blot et system af legemsøvelser som vil give udøveren en sund og slank krop og fred i sindet? Kan man anvende yogaøvelser uden at blande religion ind i det? Er yoga noget for kristne?’

OPRINDELSEN TIL YOGA

Ordet „yoga“ er beslægtet med det danske ord „åg“. Det er sanskrit og betyder „forening, forbindelse“, det vil sige at noget forenes eller forbindes under et åg og dermed kontrolleres. For en hindu er yoga en teknik eller en disciplin som består af et system af øvelser der fører til en forening med en overnaturlig kraft eller ånd. Yoga er blevet beskrevet som „en forening af alle kræfter i sjæl, sind og legeme med Gud“.

Hvor langt tilbage kan man spore yoga? I Indusdalen i det nuværende Pakistan har man fundet segl med indgraverede billeder af en menneskeskikkelse siddende i forskellige yogastillinger. Indusdalens kultur dateres af arkæologer til det tredje og andet årtusind før vor tidsregning, det vil sige til en periode som ligger meget nær den mesopotamiske kultur. Fund af figurer fra begge områder viser en mand, en guddom, udstyret med dyrehorn  på hovedet og omgivet af dyr. Figurerne leder tanken hen på Nimrod, som i Bibelen kaldes „en vældig jæger“. (1 Mosebog 10:8, 9) Hinduerne hævder at skikkelsen som sidder i yogastilling, forestiller guden Shiva, dyrenes og yogaens herre, der ofte tilbedes ved hjælp af fallossymbolet linga. Værket Hindu World af Benjamin Walker betegner yoga som „et system af asketiske øvelser — hovedsagelig af præarisk oprindelse — som indeholder levn af mange gamle opfattelser og regler der er overleveret fra de tidligste tider“.

De metoder yogaen består af, blev først overleveret mundtligt. Siden blev de nedfældet i skrift af den indiske vismand Patanjali i hans værk Yogasutra, som stadig regnes for at være den grundlæggende lærebog i yoga. Ifølge Patanjali er yoga „en systematisk bestræbelse for at opnå fuldkommenhed ved at beherske de forskellige elementer i den menneskelige natur, fysiske som psykiske“. Lige fra begyndelsen og frem til i dag har yoga været en integreret del af alle Østens religioner, nu især af hinduismen, jainismen og buddhismen. Nogle som dyrker yoga, mener at det vil hjælpe dem til at opnå moksha, frigørelse, ved sammensmeltning med en altgennemtrængende ånd.

Vi spørger derfor igen: ’Kan man udelukkende dyrke yoga som legemsøvelser med det formål at opnå fysisk og psykisk velvære uden at blande religion ind i det?’ I betragtning af yogaens oprindelse må svaret være nej.

HVAD KAN YOGA FØRE TIL?

Formålet med at dyrke yoga som en disciplin er at udøveren føres til en „forening“ eller sammensmeltning med en overmenneskelig ånd. Hvilken ånd kunne det være?

I ovennævnte værk af Benjamin Walker, Hindu World, siges det: „Yoga har muligvis tidligere været en række gamle magiske ritualer, og yoga har stadig en undertone af okkultisme og trolddom.“ Hindufilosoffer indrømmer at yogadyrkelse kan give udøveren overnaturlige evner, men det anføres at dette som regel ikke er det egentlige formål med at dyrke yoga. Den tidligere indiske præsident dr. Sarvepalli Radhakrishnan siger i sin bog Indian Philosophy at „yogadyrkerens kontrol over legemet ved hjælp af forskellige kropsstillinger gør ham upåvirkelig af ekstreme varme- og kuldegrader. . . . Yogadyrkeren kan se og høre på lang afstand . . . Tankeoverføring fra én person til en anden uden brug af normale kommunikationsmidler er mulig. . . . Yogadyrkeren kan gøre sit legeme usynligt.“

Det kendte billede af en yogi der ligger på et leje af spidse søm eller går på bare fødder hen over glødende kul, er efter nogles opfattelse blot et trick eller en morsomhed. Men det er en helt almindelig foreteelse i Indien, ligesom man dér kan se en yogi der kan stå på ét ben og stirre direkte mod solen i timevis, eller en person der på grund af sin vejrtrækningskontrol kan ligge begravet i sand i lang tid. I juni 1995 fortalte The Times of India om en pige på tre og et halvt år som blev bragt i trance og derefter kørt over af en bil der vejede 750 kilo, hvorefter hun, til de omkringståendes store undren, vågnede op og var fuldstændig uskadt. Avisen tilføjede: „Det var uforfalsket yogamagi.“

Intet almindeligt menneske kan gøre disse ting. Derfor må man som kristen spørge: Hvad er disse præstationer tegn på? Udføres de i kraft af Jehova Gud, „den Højeste over hele jorden“, eller noget andet? (Salme 83:18) Bibelen er klar på dette punkt. Da israelitterne stod over for at skulle gå ind i det forjættede land, der var beboet af kana’anæere, sagde Jehova til dem gennem Moses: „Du [må] ikke lære at efterligne disse nationers vederstyggeligheder.“ Hvilke vederstyggeligheder? Moses advarede mod ’at drive spådomskunst, øve magi, tage varsler eller være troldmand’. (5 Mosebog 18:9, 10) Hvorfor var og er dette vederstyggeligt i Guds øjne? Fordi  det sker under indflydelse af dæmoner og er det syndige køds gerninger. — Galaterne 5:19-21.

IKKE NOGET FOR KRISTNE

Uanset hvad nogle læger og yogalærere hævder, så er yoga andet og mere end blot legemsøvelser. Bogen Hindu Manners, Customs and Ceremonies af J.A. Dubois fortæller hvad to nybegyndere oplevede da de var ved at lære yoga under en gurus vejledning. Den ene af dem siger: „Jeg gjorde mig de største anstrengelser for at holde vejret så længe som muligt og trak først vejret når jeg var lige ved at besvime. . . . En dag ved middagstid da solen stod højt på himmelen, mente jeg at jeg så en klar måne der tydeligt bevægede sig fra side til side. En anden gang følte jeg mig indhyllet i tykt mørke ved middagstid. Min vejleder . . . var yderst tilfreds da jeg fortalte ham om disse syner. . . . Han forsikrede mig om at den tid ikke var fjern hvor jeg ville opleve at se endnu mere forbavsende resultater af mine øvelser.“ Den anden fortæller: „Han fik mig til at stirre op mod himmelen hver dag uden at blinke med øjnene eller skifte stilling. . . . Somme tider troede jeg at jeg så gnister af ild i luften; til andre tider var det ildkugler og andre meteorer. Min lærer var meget tilfreds med resultatet af mine anstrengelser.“

De mærkelige synsoplevelser var åbenbart efter guruernes mening de rigtige resultater på vejen til at nå yogaøvelsernes sande mål, som i sidste instans er moksha, sammensmeltning med en stor, upersonlig ånd. Det beskrives som „(med hensigt) at standse al tankevirksomhed“. Dette er i klar modstrid med det mål der fremholdes for kristne, som får opfordringen: „[Jeg beder] jer indtrængende . . . om at fremstille jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer: jeres fornuftmæssige hellige tjeneste. Og lad jer ikke forme efter denne tingenes ordning, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I kan forvisse jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ — Romerne 12:1, 2.

Det er naturligvis en frivillig og personlig sag hvilken fysisk træning af legemet man vil vælge. Kristne vil dog ikke tillade at noget som helst — det være sig fysisk træning, mad, drikke, klædedragt, underholdning eller noget andet — ødelægger deres forhold til Gud. (1 Korinther 10:31) Der er mange måder man kan dyrke motion på for helbredets og velbefindendets skyld uden at man udsætter sig for farerne ved spiritisme og okkultisme. Holder man sig fri af handlinger og opfattelser der har deres rod i falsk religion, vil man kunne se frem til et liv i Guds retfærdige, nye tingenes ordning, hvor man kan opnå fuldkommenhed på legeme og sind i al evighed. — 2 Peter 3:13; Åbenbaringen 21:3, 4.

[Illustrationer på side 22]

Mange deltager i sunde aktiviteter hvor man ikke bliver udsat for spiritismens farer