Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lader du overtro styre dit liv?

Lader du overtro styre dit liv?

 Lader du overtro styre dit liv?

MAN møder overtroiske forestillinger i hele verden. For nogle har det stor betydning fordi det er en del af deres kulturarv. For andre er det blot noget der kan give lidt spænding i tilværelsen, men ellers tages med et gran salt. Det gælder navnlig i den vestlige verden hvor folks liv ikke er påvirket af overtro i samme grad som for eksempel i Afrika.

Meget af den afrikanske kultur bygger på overtro. Afrikanske film, radioprogrammer og litteratur er ofte fyldt med beretninger om overtro og mystik i form af magi, forfædredyrkelse og fetichgenstande. Hvorfor har overtro så stor indflydelse på folk, og hvorfra stammer overtro?

HVAD KOMMER OVERTRO AF?

Megen overtro kan dybest set tilskrives frygt for afdødes ånder eller ånder i det hele taget. Forskellige hændelser tolkes som åndernes forsøg på at kontakte de levende for at true, advare eller belønne dem.

Overtro spiller også en stor rolle i forbindelse med helbredelse og medicin. Folk i mindre udviklede lande har som regel hverken adgang til den nyeste medicin eller råd til den. Mange søger derfor behandling eller forebyggelse ved at følge gammelkendte spiritistiske og overtroiske skikke. De føler sig også mere afslappede over for en heksedoktor som kender deres levevis og taler deres dialekt, end over for en læge. Alt dette er medvirkende til at holde overtroen i live.

Ifølge overtroiske forestillinger er sygdom og ulykker ikke slet og ret tilfældigheder, men hændelser fremkaldt af kræfter i åndeverdenen. En heksedoktor hævder måske at en afdød slægtnings ånd er utilfreds med noget. Det kan også være at et åndemedium påstår at en sygdom eller en ulykke er en følge af at nogen har fået en rivaliserende heksedoktor til at nedkalde en forbandelse over offeret.

Overtro varierer i det uendelige rundt om på jorden, og dens udbredelse afhænger af lokale sagn, legender og forhold. Men en fællesnævner er troen på at nogen eller noget fra den usynlige åndeverden må formildes.

HARMLØST ELLER FARLIGT?

De fleste familier opfatter det at få tvillinger som noget særligt. Er man overtroisk, kan det imidlertid blive udlagt som et tegn. I nogle dele af Vestafrika har mange den opfattelse at tvillinger er guder, og de bliver derfor tilbedt. Hvis den ene af tvillingerne eller de begge dør, bliver der fremstillet små statuer af dem som familien må ofre mad til. Andre steder betragter folk det at få tvillinger som en forbandelse, og det kan få nogle forældre til at slå det ene eller begge børn  ihjel. Hvorfor? De tror at tvillinger der får lov at vokse op, en dag vil myrde deres forældre.

Eksempler som disse viser at selv om nogle former for overtro måske kan virke morsomme og ganske harmløse, kan andre være farlige og ligefrem føre til død. Hvis en hændelse tillægges en ildevarslende betydning, kan noget harmløst altså ende med at blive farligt.

I virkeligheden er overtro en overbevisning, en form for religion. Når man tænker på faremomenterne ved overtro, er det relevant at spørge: Hvis interesser tjener man egentlig ved overtroiske forestillinger og skikke?

OPHAVET TIL OVERTRO

I dag er mange parat til at benægte at Satan og onde ånder findes, trods alt hvad der taler for det. I krigstid kan manglende erkendelse af en farlig fjendes eksistens ligefrem føre til ulykke. Det samme kan gøre sig gældende når man er oppe mod overmenneskelige åndeskabninger, for apostelen Paulus skrev: „For os er kampen . . . imod ondskabens åndemagter.“ — Efeserne 6:12.

Man kan ikke se onde åndeskabninger, men det er ikke grund til at benægte deres eksistens. Bibelen fortæller at et usynligt åndevæsen henvendte sig til den første kvinde, Eva, gennem en slange — på samme måde som en bugtaler benytter en dukke — og fik hende til at gøre oprør mod Gud. (1 Mosebog 3:1-5) I Bibelen identificeres denne åndeskabning med „slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9) Det lykkedes også Satan at få andre engle til at gøre oprør. (Judas 6) Disse onde engle blev dæmoner, fjender af Gud.

Jesus uddrev dæmoner af folk, og det samme gjorde hans disciple. (Markus 1:34; Apostelgerninger 16:18) Disse ånder er ikke afdødes ånder, for „de døde ved slet ingenting“. (Prædikeren 9:5) De er derimod oprørske engle som er blevet vildledt af Satan. At kontakte dem eller underlægge sig deres  indflydelse er ikke noget man bør tage let på, for ligesom deres leder, Satan Djævelen, ønsker de at opsluge os. (1 Peter 5:8) Deres mål er at vende os bort fra menneskehedens eneste håb — Guds rige.

Bibelen afslører en af de metoder Satan og hans dæmoner bruger, idet den siger: „Satan selv giver sig ud for at være en lysets engel.“ (2 Korinther 11:14) Satan ønsker at narre os til at tro at han kan give os et bedre liv. Det kan godt virke som om man får visse midlertidige fordele ved de onde ånders mellemkomst. Men de kan ikke tilbyde noget af varig værdi. (2 Peter 2:4) De er ikke i stand til at give nogen evigt liv, og de vil selv snart blive tilintetgjort. (Romerne 16:20) Vor Skaber er den eneste der kan skænke os evigt liv, sand lykke og den bedst mulige beskyttelse mod onde åndemagter. — Jakob 4:7.

Gud fordømmer det at søge hjælp gennem spiritistiske handlinger. (5 Mosebog 18:10-12; 2 Kongebog 21:6) Det er at fraternisere med fjenden, at knytte forbindelse med Guds modstander. Rådfører man sig med horoskoper eller medicinmænd eller lader sig påvirke af overtro i en eller anden form, giver man de onde ånder indflydelse på de beslutninger man træffer. Det er ensbetydende med at slutte sig til dem i deres oprør mod Gud.

ER DET MULIGT AT UNDGÅ DET ONDE?

Ade, * en forretningsmand i Niger, studerede Bibelen med en af Jehovas Vidners heltidsforkyndere. „Der er mange fjender,“ forklarede Ade som begrundelse for at han havde en talisman i forretningen. Forkynderen viste ham at den eneste man kan søge virkelig beskyttelse hos, er Jehova. Han læste Salme 34:7 for Ade. Her står: „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.“ Ade konkluderede: „Hvis Jehova virkelig kan beskytte mig, så vil jeg fjerne talismanen.“ Nu, mange år efter, tjener han som ældste og heltidsforkynder.  Ingen af hans „fjender“ har voldt ham fortræd.

Bibelen viser at tid og tilfælde berører os alle, uanset om vi er overtroiske eller ej. (Prædikeren 9:11) Men Jehova prøver os aldrig med ondt. (Jakob 1:13) Død og ufuldkommenhed skyldes den synd vi har arvet fra Adam. (Romerne 5:12) Af samme grund bliver vi alle af og til syge, og vi begår nu og da fejltagelser som kan få katastrofale følger. Det vil derfor være forkert at tillægge onde ånder skylden for al sygdom og alle problemer. En sådan tro ville kun friste os til at forsøge at stille ånderne tilfreds på en eller anden måde. * Når vi er syge, bør vi søge kvalificeret lægehjælp, ikke råd hos „en løgner og løgnens fader“, Satan Djævelen. (Johannes 8:44) Statistikkerne viser at folk som bor i lande hvor gamle, overtroiske opfattelser er udbredte, ikke lever længere eller bedre end folk i andre lande. Det viser tydeligt at overtro ikke giver nogen helbredsmæssige fordele.

Gud er mere magtfuld end alle onde ånder, og han er interesseret i at det skal gå os godt. „For Jehovas øjne hviler på de retfærdige, og hans ører lytter til deres bøn.“ (1 Peter 3:12) Det er ham vi bør bede til om beskyttelse og visdom. (Ordsprogene 15:29; 18:10) Vi må også sætte os ind i hans hellige ord, Bibelen. Nøjagtig kundskab ud fra Bibelen giver os den bedst mulige beskyttelse. Den vil hjælpe os til at forstå hvorfor der sker onde ting, og hvordan vi kan få velsignelser fra den almægtige Gud.

HVORDAN KUNDSKABEN OM GUD GAVNER

Vi kan blive beskyttet ved at tilegne os nøjagtig kundskab om Jehova og hans hensigt — det modsatte af uvidenhed og overtro. Det kan Jean, en mand fra Benin, bekræfte. I Jeans familie var overtro meget rodfæstet. Ifølge deres overtroiske stammeskikke skulle en kvinde som lige havde født en søn, blive i en dertil bygget hytte i ni dage. Hvis hun fødte en datter, var opholdet i hytten begrænset til syv dage.

I 1975 fødte Jeans kone en sød lille dreng, som de gav navnet Marc. På grund af den kundskab Jean og hans kone havde om Bibelen, ønskede de ikke at have noget som helst at gøre med onde ånder. Men ville de give efter for frygt og føle sig presset til at følge den overtroiske stammeskik om at moderen skulle opholde sig i en særlig hytte? Nej, de afviste skikken. — Romerne 6:16; 2 Korinther 6:14, 15.

Hvordan gik det Jeans familie? Nu, mange år efter, er Marc menighedstjener i Jehovas Vidners lokale menighed. Alle i familien er glade for at de ikke lod overtro påvirke deres liv og derved bragte deres åndelige sundhed i fare. — 1 Korinther 10:21, 22.

Sande kristne må afholde sig fra overtroens mørke handlinger og tage imod det åndelige lys som Skaberen, Jehova, og hans søn, Jesus Kristus, giver. Visheden om at de gør det der er rigtigt i Guds øjne, giver dem sand fred i sindet. — Johannes 8:32.

[Fodnoter]

^ par. 20 Navnene er ændret.

^ par. 21 Se artiklen „Er Djævelen skyld i al sygdom?“ i Vagttårnet for 1. september 1999.

[Ramme/illustration på side 5]

Nogle udbredte former for overtro rundt om i verden

• Opretstående pinde i en skål ris varsler død

• Det varsler ulykke hvis man ser en ugle i de lyse timer

• Går et lys ud under en ceremoni, er der onde ånder til stede

• Taber man en paraply på gulvet, vil der ske et mord i huset

• Det bringer ulykke at lægge en hat på sengen

• Lyden af klokker driver dæmonerne bort

• Pustes alle lysene på fødselsdagskagen ud ved første forsøg, går ens ønske i opfyldelse

• En kost stillet op ad sengen giver kostens onde ånder lov til at bringe forbandelse over sengen

• Det betyder uheld hvis man ser en sort kat gå over vejen

• Taber man en gaffel på gulvet, får man uventet besøg

• Et billede af en elefant bringer held hvis det hænger over for en dør

• En hestesko over døren bringer lykke

• Vedbend der gror op ad huset, beskytter mod ondt

• Det bringer uheld at gå under en stige

• Et knust spejl fører til syv års ulykke

• Spilder man peber, vil man komme op at skændes med sin bedste ven

• Spilder man salt, betyder det ulykke medmindre man smider lidt salt over venstre skulder

• En gyngestol man lader gynge videre, indbyder dæmoner til at sidde der

• Lader man skoene falde med sålerne opad, varsler det ulykke

• Ved dødsfald skal man åbne vinduet så sjælen kan komme ud

[Ramme på side 6]

Befriet fra overtroens greb

I Sydafrika bankede nogle Jehovas Vidner på en dør, og den blev åbnet af en dame klædt i fuldt sangoma-udstyr. (En sangoma er en heksedoktor.) Forkynderne ville gå igen, men kvinden insisterede på at de fremholdt deres budskab. En af forkynderne læste Femte Mosebog 18:10-12 for at vise hende Guds syn på spiritistiske handlinger, og kvinden tog imod et bibelstudium. Hun sagde at hvis studiet af Bibelen overbeviste hende om at hendes virke som sangoma var imod Jehovas vilje, så ville hun holde op med at være sangoma.

Da de havde studeret kapitel 10 i bogen Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden og set hvad Bibelen siger, brændte hun alle de remedier der havde tilknytning til heksekunst, og begyndte at overvære møderne i rigssalen. Hun indså desuden at hun måtte bringe sin ægteskabelige situation i orden, selv om hun havde været separeret fra sin mand i 17 år. Begge er nu indviede, døbte Jehovas Vidner.

[Illustration på side 6]

En sangoma kaster knogler for at fastslå grunden til en patients problemer

[Illustrationer på side 7]

Nøjagtig kundskab om Gud er den bedst mulige beskyttelse og giver sand lykke