Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

I hvilke situationer er det passende at en kristen kvinde bærer en hovedbeklædning i forbindelse med bibelsk undervisning og bøn?

„Enhver kvinde som beder eller profeterer med hovedet utildækket, bringer skam over sit hoved,“ skrev apostelen Paulus. Hvorfor? På grund af det bibelske princip om at „en kvindes hoved er manden“. Det er normalt mænd der beder og underviser i den kristne menighed. Når en kristen kvinde tager sig af åndelige anliggender der egentlig skulle udføres af hendes mand eller en døbt broder i menigheden, bør hun derfor bære en hovedbeklædning. — 1 Korinther 11:3-10.

Der kan for eksempel opstå situationer i familien hvor en kristen kvinde bør bære en hovedbeklædning. Når familien samles for at studere eller spise, vil det normalt være manden der leder studiet eller beder på familiens vegne. Men hvis han er ikketroende, er det måske hans hustru der påtager sig dette ansvar. Når hun beder højt på sine egne og andres vegne, eller når hun leder et bibelstudium med sine børn i overværelse af sin mand, vil det derfor være rigtigt af hende at tage en hovedbeklædning på. Hvis hendes mand ikke er til stede, er det ikke nødvendigt, for Gud har også bemyndiget hende til at undervise børnene. — Ordsprogene 1:8; 6:20.

 Hvad nu hvis en mindreårig søn i familien er en indviet og døbt tjener for Jehova? Hvordan skal moderen så forholde sig? Sønnen er medlem af den kristne menighed og bør derfor undervises af brødrene i menigheden. (1 Timoteus 2:12) Hvis faderen er troende, bør sønnen undervises af ham. Men hvis faderen ikke er til stede og det er moderen der leder et bibelstudium med sin døbte søn og de andre børn, vil det være rigtigt at hun bærer en hovedbeklædning. Hun kan selv afgøre om hun vil lade sin døbte søn bede bønnen ved dette studium og når de skal spise. Hvis hun føler at han endnu ikke er i stand til det, kan hun vælge selv at bede bønnen. I så fald bør hun tildække hovedet.

I visse situationer i menigheden vil det også være på sin plads at kristne kvinder bærer en hovedbeklædning. På en hverdag er der måske kun søstre til stede ved en samling. Der kan også være lejligheder hvor der ikke er en døbt broder til stede ved et møde i menigheden. Hvis en søster ved et møde eller en samling skal tage sig af en opgave der normalt varetages af en broder, bør hun bære hovedbeklædning.

Skal en kristen kvinde bære hovedbeklædning når hun tolker et bibelsk foredrag til et andet sprog, for eksempel tegnsprog, eller når hun er oplæser ved et møde i menigheden? Nej, søstre der tager sig af disse opgaver, præsiderer ikke ved mødet og underviser ikke. Det er derfor heller ikke nødvendigt at søstre bærer hovedbeklædning når de fortæller erfaringer, har indlæg på Den Teokratiske Skole eller viser hvordan man forkynder for andre.

Det bør være døbte mænd der underviser i selve menigheden, men både mænd og kvinder har fået til opgave at forkynde og undervise uden for menigheden. (Mattæus 24:14; 28:19, 20) Når en kristen kvinde følges med en døbt broder i forkyndelsen, er det derfor ikke nødvendigt at hun bærer hovedbeklædning.

Det forholder sig imidlertid anderledes hvis det drejer sig om et aftalt bibelstudium og en indviet og døbt broder er til stede. Her er der tale om undervisning der er lagt i faste rammer, hvor den der leder studiet, kan siges at præsidere. Der undervises faktisk på menighedens vegne. Hvis en døbt søster leder et studium hvor der er en døbt broder til stede, vil det være rigtigt at hun bærer en hovedbeklædning. Det bør dog altid være broderen der beder bønnen. En søster vil ikke bede i overværelse af en indviet og døbt broder medmindre der er tale om helt specielle forhold, som for eksempel at broderen har mistet talens brug.

En kristen søster har måske fra tid til anden en udøbt mandlig forkynder med på et bibelstudium. Hun kan godt lade ham lede studiet, men eftersom han ikke med rette kan lede den døbte søster i bøn, vil det være mest rigtigt at det er hende der beder bønnen ved studiet. Hvis hun leder studiet og beder bønnen, bør hun bære en hovedbeklædning. Selv om den mandlige forkynder endnu ikke er døbt, vil udenforstående forbinde ham med menigheden fordi han er med i forkyndelsen.

„Kvinden bør have et myndighedstegn på sit hoved af hensyn til englene,“ skriver apostelen Paulus. Ja, kristne søstre har den forret at være gode eksempler for de millioner af engle der loyalt fortsætter med at underordne sig Jehova. Det er derfor rigtigt at gudfrygtige kvinder er opmærksomme på at bære en hovedbeklædning når situationen kræver det.

[Illustrationer på side 26]

En hovedbeklædning viser at man respekterer myndighed