Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Gør det der er godt mod alle’

’Gør det der er godt mod alle’

 „Kom til mig, . . . og jeg vil give jer ny styrke“

’Gør det der er godt mod alle’

DET Jesus primært var optaget af, var at forkynde den gode nyhed om Guds rige. (Markus 1:14; Lukas 8:1) Jesu disciple ønsker at efterligne ham, så de koncentrerer sig også først og fremmest om at forkynde Guds rige. (Lukas 6:40) Det glæder Jehovas Vidner at se at de der tager imod Bibelens budskab om Riget, til stadighed får fornyet styrke — ligesom da Jesus forkyndte på jorden. — Mattæus 11:28-30.

Ud over at undervise folk i Guds ord gjorde Jesus godt mod andre ved for eksempel at kurere syge og give sultne mad. (Mattæus 14:14-21) Jehovas Vidner følger også deres undervisningsarbejde op med gerninger til gavn for dem der har særlige behov. Det er i harmoni med Bibelen, som udruster kristne „til enhver god gerning“ og tilskynder dem til at gøre „godt mod alle“. — 2 Timoteus 3:16, 17; Galaterne 6:10.

’VORES BRØDRE VAR STRAKS PÅ PLETTEN’

I september 1999 blev Taiwan ramt af et kraftigt jordskælv. Nogle få måneder senere resulterede voldsomme regnskyl og jordskred i en af de værste naturkatastrofer i Venezuelas historie. Og for nylig blev Mocambique hærget af katastrofale oversvømmelser. I alle tre tilfælde ankom Jehovas Vidner hurtigt til de ulykkesramte områder med fødevarer, vand, medicin, tøj, telte og kogegrej til ofrene. Frivillige hjælpere med faglig kunnen på det medicinske område oprettede en nødhjælpsafdeling for at tage sig af de tilskadekomne, og frivillige håndværkere byggede nye huse til dem der var blevet hjemløse.

Ofrene var rørt til tårer over den hjælp de fik. Malyori fra Venezuela, som fik ødelagt sit hus ved et mudderskred, siger: „Da vi havde allermest  behov for det, var vores brødre straks på pletten.“ Efter at de frivillige håndværkere havde bygget et splinternyt hus til hendes familie, udbrød hun: „Vi kan aldrig takke Jehova nok for alt det han har gjort for os.“ Og da ofrene for oversvømmelsen i Mocambique fik overrakt nøgler til deres nye huse, brød hele gruppen ud i sangen „Jehova er vor tilflugt“. *

De frivillige fandt stor tilfredsstillelse ved at hjælpe de nødstedte. „Det var dejligt at kunne gøre noget for disse nødlidende brødre,“ udtaler Marcelo, som var med til at pleje syge i en flygtningelejr i Mocambique. Huang, en frivillig hjælper ved katastrofen i Taiwan, beskriver det sådan: „Det var trosstyrkende, og jeg følte stor glæde ved at være med til at dele mad og telte ud til de nødstedte brødre.“

FRIVILLIGT HJÆLPEARBEJDE DER VIRKER

At nogle ønsker at yde hjælp, har medført at tusinder af indsatte jorden over har fået ny åndelig styrke. Hvordan? I de seneste år har Jehovas Vidner formidlet bibelske publikationer til over 30.000 indsatte i hen ved 4000 fængsler alene i USA. Hvor det er muligt, besøger Jehovas Vidner desuden indsatte for at studere Bibelen med dem og holde møder. Gavner det de indsatte?

Nogle af de fanger der studerer Bibelen, er begyndt at tale med andre indsatte om det de har lært. Det har i mange fængsler jorden over ført til at større og mindre grupper af indsatte samles for at tilbede Jehova. „Det går godt fremad med vores gruppe,“ sagde en indsat i Oregon i USA i 2001. „Vi er 7 forkyndere og leder 38 bibelstudier. Der kommer mere end 25 til det offentlige foredrag og studiet af Vagttårnet, og der var 39 til stede ved højtiden til minde om Kristi død. Inden længe skal yderligere tre døbes.“

GAVNLIGT OG GLÆDEBRINGENDE

Personalet i fængslerne kan se at hjælpearbejdet er virkningsfuldt. Det der gør størst indtryk på dem, er den varige virkning den frivillige indsats har. I en rapport hedder det: „I de ti år Jehovas Vidner har besøgt fængselet, er ikke én af de indsatte der er blevet døbt som et af Jehovas Vidner, vendt tilbage til fængselet efter sin løsladelse. Blandt andre grupper vender 50-60 procent tilbage.“ Efter at en fængselspræst i Idaho havde set resultaterne af forkyndernes hjælpearbejde, skrev han i et brev til Jehovas Vidners hovedkontor: „Selv om jeg ikke personligt deler jeres overbevisning, er jeg fuld af beundring over jeres organisation.“

Forkyndelsesarbejdet i fængslerne er også til glæde og styrke for dem der udfører det. Efter at have ledet et møde med en gruppe indsatte som for første gang skulle synge en af Rigets sange, skrev forkynderen: „Det var en fornøjelse at opleve 28 indsatte sammen prise Jehova i sang, og det endda højt og tydeligt. Det er en stor forret at overvære noget sådant.“ Et Jehovas Vidne der besøger fanger i Arizona, siger: „Det har været en stor glæde at være med i dette særlige arbejde.“

De som rundt om på jorden villigt stiller sig til rådighed, tilslutter sig Jesu ord: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ (Apostelgerninger 20:35) De kan også bekræfte at det er berigende at følge Bibelens vejledning om at gøre godt mod alle. — Ordsprogene 11:25.

[Fodnote]

^ par. 7 Se sang nummer 85 i bogen Syng Jehovas pris, udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 8]

Venezuela

[Illustration på side 8]

Taiwan

[Illustration på side 8]

Mocambique