Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Internationale stævner i 2003

Internationale stævner i 2003

 Internationale stævner i 2003

LØRDAG den 6. oktober 2001 afholdtes det årlige møde for medlemmerne af Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania i Jersey City, New Jersey, USA. Efter mødet var der tilrettelagt et særligt program for medlemmerne og deres gæster. Dagen efter blev der holdt nogle supplerende møder i fire byer i Canada og USA, hvor medlemmer af Jehovas Vidners Styrende Råd som afslutning på deres sidste foredrag oplæste følgende bekendtgørelse:

„I den kommende tid er det yderst vigtigt at Guds tjenere ikke forsømmer at komme sammen. Apostelen Paulus tilskyndede os til at komme sammen og opmuntre hinanden, og til at gøre det så meget mere som vi ser Jehovas store og frygtindgydende dag nærme sig. (Hebræerne 10:24, 25) I overensstemmelse med dette bibelske påbud er det vort håb næste år [2002] at kunne holde områdestævner i alle dele af verden. Og i 2003 vil der, hvis det er Jehovas vilje, blive afholdt særlige internationale stævner i visse dele af verden. Det er nu vi må holde os vågne og være på vagt og lægge mærke til hvordan begivenhederne på verdensskuepladsen udvikler sig.“

Trods den stigende usikkerhed og de øgede spændinger der præger den nuværende tingenes ordning som nærmer sig sin afslutning, må Guds folk fortsat gå fremad. Den gode nyhed om Riget og det advarselsbudskab Bibelen indeholder, skal forkyndes for hver nation og stamme, for hvert tungemål og folk. Alle skal opfordres til at ’frygte Gud og give ham ære’, for hans doms time nærmer sig. (Åbenbaringen 14:6, 7) Derfor vil der, hvis det er vor himmelske Faders vilje og ønske, i 2003 blive afholdt internationale stævner forskellige steder i verden.

De særlige stævner vil først blive holdt i nogle få byer i Nordamerika og kort derefter i Europa. Lidt senere i 2003 vil grupper af delegerede få mulighed for at rejse til nogle få byer i Asien; og sidst på året vil andre grupper kunne rejse til Afrika, Sydamerika og Stillehavsområdet. Visse afdelingskontorer vil blive bedt om at sende et begrænset antal delegerede til nogle af stævnerne. Der er desværre ikke plads til at alle frit kan komme. Men selv et begrænset antal delegerede fra forskellige lande ved hvert stævne vil virke opmuntrende.

Jehovas Vidners menigheder vil inden længe få tilsendt nærmere oplysninger om disse stævner. De respektive afdelingskontorer vil oplyse om de nøjagtige datoer for hvornår stævnerne afholdes, og hvilke byer de delegerede kan tage til. Vi vil derfor bede jer om ikke at skrive eller rette forespørgsler angående stævnerne på nuværende tidspunkt.

De der udvælges som delegerede, skal være indviede og døbte forkyndere der er gode eksempler, og som vil vise broderlig hengivenhed for de lokale brødre. De lokale brødre vil til gengæld få god lejlighed til at tage kærligt imod de udenlandske stævnedeltagere og vise dem gæstfrihed. (Hebræerne 13:1, 2) Det vil bevirke at de „sammen kan opmuntres“. (Romerne 1:11, 12) Der vil komme nærmere oplysninger om arrangementerne fra de afdelingskontorer som indbydes til at sende delegerede til et eller flere af stævnerne.

I 2003 vil der som sædvanlig blive afholdt tredages områdestævner i de fleste lande. Ved at komme sammen på denne måde har alle mulighed for at ’høre og lære’ og ’blive opmuntret’. (5 Mosebog 31:12; 1 Korinther 14:31) Det vil give hele Guds folk mulighed for at ’smage og se at Jehova er god’. (Salme 34:8) Ved alle de internationale stævner så vel som ved mange af områdestævnerne vil der være missionærer til stede, og nogle af dem vil medvirke på programmet.

I dette kalenderår kan vi glæde os over områdestævnet „Nidkære forkyndere af Guds rige“, der ansporer os til at aflægge et større vidnesbyrd. Når vi gør det, vil det øge vore forventninger til hvad Jehova har i beredskab til os næste år. Det vil hjælpe os til at ’holde os vågne og vise os parate’ i denne kritiske og betydningsfulde tid. — Mattæus 24:42-44.