Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Et folk der er renset og nidkært for gode gerninger

Et folk der er renset og nidkært for gode gerninger

 Et folk der er renset og nidkært for gode gerninger

„Lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd, idet vi fuldender hellighed i gudsfrygt.“ — 2 KORINTHER 7:1.

1. Hvad kræver Gud af dem der tilbeder ham?

„HVEM kan gå op på Jehovas bjerg, og hvem kan stå frem på hans hellige sted?“ Kong David af Israel stillede dette tankevækkende spørgsmål i forbindelse med hvilken tilbedelse Jehova godkender. Han kom derefter selv med svaret: „Den med skyldfri hænder og med et rent hjerte, den der ikke har brugt Min sjæl til noget som er uden værdi, og ikke har svoret med svig.“ (Salme 24:3, 4) For at kunne blive godkendt af Jehova, som er selve indbegrebet af hellighed, må man være ren og hellig. Jehova havde tidligere givet Israels menighed følgende påmindelse: „I skal hellige jer og være hellige, for jeg er hellig.“ — 3 Mosebog 11:44, 45; 19:2.

2. Hvordan understregede Paulus og Jakob vigtigheden af renhed i forbindelse med den sande tilbedelse?

2 Flere hundrede år senere skrev apostelen Paulus til sine trosfæller i den moralsk fordærvede by Korinth: „Da vi har disse løfter, I elskede, så lad os rense os for enhver besmittelse af kød og ånd, idet vi fuldender hellighed i gudsfrygt.“ (2 Korinther 7:1) Det understreger endnu en gang at man for at kunne have et godt forhold til Gud og få del i de velsignelser han har lovet, må være åndeligt og fysisk ren og fri for besmittelse og fordærv. Disciplen Jakob gav udtryk for den samme tanke i forbindelse  med hvilken tilbedelse der er antagelig for Gud. Han skrev: „Den form for tilbedelse der er ren og ubesmittet for vor Gud og Fader er denne: at se til faderløse og enker i deres trængsel, og at holde sig uplettet af verden.“ — Jakob 1:27.

3. Hvad må vi være oprigtigt interesserede i for at vores tilbedelse kan være acceptabel i Guds øjne?

3 Eftersom det at være ren, hellig og ubesmittet er så vigtig en side af den sande tilbedelse, må enhver der ønsker at blive godkendt af Gud, være oprigtigt interesseret i at leve op til disse krav. Men da folk i dag har vidt forskellige opfattelser af hvad renhed er, må vi finde ud af hvad Jehova betragter som rent og acceptabelt, og søge at leve op til det. Vi vil derfor se på hvad Gud kræver af sine tilbedere i denne forbindelse, og hvad han har gjort for at hjælpe dem til at opnå og bevare et rent og godkendt forhold til ham. — Salme 119:9; Daniel 12:10.

RENHED OG DEN SANDE TILBEDELSE

4. Forklar hvordan ordet renhed bruges i Bibelen.

4 De fleste opfatter blot renhed som det at man ikke er snavset. Men i Bibelen bruges der flere forskellige hebraiske og græske ord til at beskrive renhed. Ordene beskriver ikke blot fysisk renhed, men oftere moralsk og religiøs renhed. Et bibelleksikon siger: „Udtrykkene ’renhed’ og ’urenhed’ bruges ikke udelukkende om hygiejniske forhold, men hovedsagelig om noget der har at gøre med religiøse forhold. Spørgsmålet om ’renhed’ berører således næsten enhver side af tilværelsen.“

5. I hvilket omfang indeholdt Moseloven forskrifter for renhed?

Moseloven indeholdt regler og bestemmelser for praktisk talt alle sider af israelitternes tilværelse og definerede hvad der var rent og urent. I Tredje Mosebog, kapitel 11 til 15, finder vi for eksempel detaljerede forskrifter i forbindelse med renhed og urenhed. Nogle dyr var urene, og dem måtte israelitterne ikke spise. Når en kvinde havde født, var hun uren i en bestemt periode. Visse hudsygdomme, især spedalskhed, og udflåd fra kønsorganerne hos begge køn gjorde ligeledes en person uren. Loven nævnte også hvordan man skulle forholde sig i forbindelse med urenhed. For eksempel læser vi i Fjerde Mosebog 5:2: „Giv Israels sønner påbud om at sende enhver der er spedalsk og enhver der har udflåd og enhver der er uren ved en død sjæl, bort fra lejren.“

6. Hvorfor fik israelitterne lovene om renhed?

6 Disse og andre af Jehovas love indeholdt forholdsregler der på det sundhedsmæssige og lægevidenskabelige område var langt forud for deres tid, og det var til stor gavn for folket at overholde dem. Men lovene blev ikke blot givet af hensyn til sundheden eller som lægelige råd. De var en del af den sande tilbedelse. Det at de berørte folks dagligliv med forskrifter vedrørende mad, fødsler, det ægteskabelige samliv og så videre, understregede blot at Jehova som deres Gud havde ret til at bestemme hvad der var passende og upassende på alle livets områder. Israelitterne stod nemlig i et indviet forhold til Jehova. — 5 Mosebog 7:6; Salme 135:4.

7. Hvordan ville israelitterne blive velsignet når de overholdt Loven?

7 Lovpagten beskyttede også israelitterne mod de omkringboende folkeslags fordærvede skikke. Ved trofast at overholde Loven, deriblandt dens bestemmelser for hvordan man forblev ren i Jehovas øjne, kunne israelitterne yde deres Gud en antagelig tjeneste og blive velsignet af ham. I den forbindelse sagde Jehova til nationen: „Hvis I nøje vil adlyde min røst og holde min pagt, så skal I blive min særlige ejendom blandt alle folkene, for mig tilhører hele jorden. Og I skal blive mig et kongerige af præster og en  hellig nation.“ — 2 Mosebog 19:5, 6; 5 Mosebog 26:19.

8. Hvorfor bør kristne i dag interessere sig for hvad Loven siger om renhed?

8 Når Jehova lod Loven til israelitterne indeholde så mange detaljer om hvordan man kunne opnå et rent, helligt og godkendt forhold til ham, burde kristne i dag så ikke overveje hvad der kræves af dem? Selv om kristne ikke er underlagt Moseloven, er det vigtigt at de husker Paulus’ ord om at Loven indeholder „en skygge af de kommende ting, men virkeligheden hører Messias til“. (Kolossenserne 2:17; Hebræerne 10:1) Jehova Gud, der ikke forandrer sig, betragtede altså det at være ren og ubesmittet som en vigtig side af den sande tilbedelse på israelitternes tid. Burde vi så ikke også gøre hvad vi kan for at være fysisk, moralsk og åndeligt rene så vi kan opnå hans godkendelse og velsignelse? — Malakias 3:6; Romerne 15:4; 1 Korinther 10:11, 31.

FYSISK RENHED ER EN ANBEFALING FOR GUDS TJENERE

9, 10. (a) Hvorfor er fysisk renhed vigtig for kristne? (b) Hvilke bemærkninger falder der ofte om Jehovas Vidners stævner?

9 Fysisk renhed er stadig en vigtig del af den sande tilbedelse, og det er passende at man gør hvad man kan for at være fysisk ren, selv om det ikke er det eneste Gud kræver. Der er mange i dag som ikke går særlig højt op i at holde sig selv, deres tøj og deres omgivelser rene, og derfor bliver der lagt mærke til dem der gør. Det kan føre noget godt med sig, for som Paulus sagde til de kristne i Korinth: „Vi giver ikke på nogen måde anledning til snublen og fald, for at vor tjeneste ikke skal blive dadlet; men på enhver måde anbefaler vi os som Guds tjenere.“ — 2 Korinther 6:3, 4.

10 Myndighedspersoner har ofte rost Jehovas Vidner fordi de er rene, ordentlige og respektfulde, noget man især lægger mærke til ved deres store stævner. Om et stævne i provinsen Savona i Italien skrev avisen La Stampa for eksempel: „Det første man lægger mærke til når man går rundt på området, er den renlighed og orden der præger de tilstedeværende.“ Efter at Jehovas Vidner havde afholdt et stævne på et stadion i São Paulo, Brasilien, sagde en opsynsmand på stadionet til den der stod for rengøringen: „Fra nu af vil vi gerne have stadionet gjort rent på samme måde som Jehovas Vidner gør det.“ En anden opsynsmand på det samme stadion sagde: „Når Jehovas Vidner gerne vil leje stadionet, er det kun et spørgsmål om hvorvidt det kan lade sig gøre de pågældende dage. Alt andet bekymrer os ikke.“

11, 12. (a) Hvilket bibelsk princip må vi ikke glemme i forbindelse med personlig renlighed? (b) Hvad kan vi spørge os selv om i forbindelse med vores vaner og levevis?

11 Det er til ære for Gud at vores tilbedelsessted er pænt og rent, men det er lige så vigtigt at vi selv har den samme standard. Inden for hjemmets fire vægge føler vi måske at vi har ret til at lade stå til og gøre som vi vil. Og når det gælder påklædning og soignering, har vi selvfølgelig også frihed til at vælge det vi synes er pænt, og som vi føler os godt tilpas med. Men i vid udstrækning er den frihed vi har, kun relativ. Tænk på den vejledning Paulus gav sine trosfæller i forbindelse med den mad de valgte at spise: „Se stadig til at denne jeres handlefrihed ikke på en eller anden måde bliver en snublesten for dem som er svage.“ Derefter pegede han på et gavnligt princip: „Alt er tilladt; men ikke alt er gavnligt. Alt er tilladt; men ikke alt opbygger.“ (1 Korinther 8:9; 10:23) Hvordan gælder dette i forbindelse med renhed?

12 Folk bør naturligvis kunne forvente at vi som Guds tjenere er rene og holder orden. Vi må derfor sikre os at de signaler  vores hjem og omgivelser udsender, ikke modsiger det vi hævder at være, nemlig den sande Guds tjenere. Hvad viser vores hjem om os selv og det vi tror på? Viser det at vi længes efter at leve i den rene og retfærdige nye verden som vi så ivrigt fortæller andre om? (2 Peter 3:13) Vores personlige fremtræden — både når vi har fri og når vi deltager i forkyndelsen — kan også være afgørende for om folk afviser os eller lytter til vores budskab. Bemærk for eksempel hvad en journalist i Mexico har skrevet: „Blandt Jehovas Vidner er der mange unge, og det man især lægger mærke til, er at de er rene og har en pæn påklædning og frisure.“ Vi glæder os over at have sådanne unge iblandt os.

13. Hvad kan vi gøre for at sikre os at vores tilværelse er præget af renlighed og orden?

13 Det at rydde op, holde hjemmet rent og pænt og have en god personlig hygiejne er naturligvis lettere sagt end gjort. Det der er brug for, er ikke en masse kompliceret og kostbart udstyr, men god planlægning og en daglig indsats. Der må sættes tid til side til personlig hygiejne, vask af tøj og bil og rengøring i hjemmet. At vi er travlt optaget af forkyndelsen, møderne og personligt studium — foruden alle de andre forpligtelser vi har — er ikke en undskyldning for at se stort på renligheden. Det er vigtigt at vi også er opmærksomme på denne side af vores tjeneste hvis den skal være acceptabel for Gud og mennesker. Bibelen siger at „til alt er der en fastsat tid“, og dette velkendte princip gælder også på disse områder. — Prædikeren 3:1.

ET UBESMITTET HJERTE

14. Hvorfor kan det siges at moralsk og åndelig renhed er endnu vigtigere end fysisk renhed?

14 Noget der er endnu vigtigere end den fysiske renhed, er moralsk og åndelig renhed. Det fremgår tydeligt af det der skete med Israels nation. Den blev forkastet af Jehova, ikke fordi israelitterne var fysisk urene, men fordi de var blevet moralsk og åndeligt fordærvet. Gennem profeten Esajas sagde Jehova til dem at fordi de var en  ’syndig nation, belæsset med brøde’, var deres ofre, deres fejring af nymånedagen og overholdelse af sabbatten, ja, selv deres bønner, blevet en belastning for ham. Hvad skulle de gøre for igen at opnå Guds gunst? Jehova sagde: „Vask jer; rens jer; fjern jeres onde handlinger fra mine øjne; hold op med at handle ondt.“ — Esajas 1:4, 11-16.

15, 16. Hvad er det der ifølge Jesus gør et menneske urent, og hvordan kan vi få gavn af hans ord?

15 For endnu bedre at forstå vigtigheden af moralsk og åndelig renhed kan vi se på det Jesus sagde da farisæerne og de skriftlærde hævdede at hans disciple var urene fordi de spiste uden først at foretage en rituel håndvaskning. Jesus irettesatte dem ved at sige: „Det er ikke det der går ind i munden som gør et menneske urent; men det er det der kommer ud af munden der gør et menneske urent.“ Jesus forklarede derefter: „De ting der går ud af munden kommer fra hjertet, og de gør mennesket urent. For eksempel kommer der fra hjertet onde overvejelser, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser. Dette er ting der gør et menneske urent; men at spise med uvaskede hænder gør ikke et menneske urent.“ — Mattæus 15:11, 18-20.

16 Hvad kan vi lære af det Jesus sagde? Han pegede på at onde, umoralske og urene handlinger er en følge af onde, umoralske og urene tilbøjeligheder i hjertet. Disciplen Jakob sagde det på denne måde: „Hver enkelt prøves ved at blive draget og lokket af sit eget begær.“ (Jakob 1:14, 15) Hvis vi ikke ønsker at begå en af de alvorlige synder Jesus omtalte, må vi derfor bekæmpe enhver forkert tilbøjelighed i hjertet. Det betyder at vi må være forsigtige med hvad vi læser, ser på og lytter til. I ytringsfrihedens og kunstens navn producerer underholdnings- og reklameverdenen i dag en endeløs strøm af lyd og billeder som appellerer til menneskers laveste tilbøjeligheder. Vi må være besluttede på ikke at lade den slags slå rod i vores hjerte. For at glæde Gud og få hans  godkendelse er det vigtigt at vi hele tiden er på vagt og bevarer et rent og ubesmittet hjerte. — Ordsprogene 4:23.

RENSET OG NIDKÆRT FOR GODE GERNINGER

17. Hvorfor har Jehova ført sit folk ind i et rent forhold til ham?

17 Det er noget dyrebart at vi, med Jehovas hjælp, kan have et rent forhold til ham, og det er samtidig en stor beskyttelse. (2 Korinther 6:14-18) Men vi véd også at Jehova har en særlig grund til at lade sit folk rense. Paulus sagde til Titus at Jesus Kristus „gav sig selv for os, for at han kunne udfri os fra enhver form for lovløshed og rense sig et folk der var helt hans eget, nidkært for gode gerninger“. (Titus 2:14) Hvilke gerninger er det vi som et renset folk skal være nidkære for?

18. Hvordan kan vi vise at vi er nidkære for gode gerninger?

18 Først og fremmest må vi gøre alt hvad vi kan for at forkynde den gode nyhed om Guds rige. (Mattæus 24:14) Derved kan folk i hele verden få håb om evigt liv på en jord som vil være fri for forurening af enhver art. (2 Peter 3:13) Vores gode gerninger indbefatter også at vi hver dag bestræber os for at vise Guds ånds frugt og derved ære vor himmelske Fader. (Galaterne 5:22, 23; 1 Peter 2:12) Vi tager os desuden af dem der bliver ramt af naturkatastrofer eller menneskelige tragedier, også selv om de ikke deler vores tro. Vi husker Paulus’ tilskyndelse: „Derfor, så længe vi har tiden til det, lad os da gøre det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen.“ (Galaterne 6:10) Alt hvad vi på denne måde gør for andre af et rent hjerte og med et godt motiv, vil glæde Gud. — 1 Timoteus 1:5.

19. Hvad kan vi se frem til hvis vi bevarer en høj standard for renhed — fysisk, moralsk og åndeligt?

19 Som tjenere for den højeste Gud tager vi Paulus’ ord til os: „Jeg [beder] jer indtrængende, brødre, ved Guds inderlige barmhjertighed, om at fremstille jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt slagtoffer: jeres fornuftmæssige hellige tjeneste.“ (Romerne 12:1) Lad os værdsætte at vi tilhører det folk Jehova har renset, og gøre alt hvad vi kan for at bevare en høj standard hvad angår fysisk, moralsk og åndelig renhed. Når vi gør det, vil det ikke kun give os selvrespekt og tilfredshed nu. Vi vil også kunne se frem til at Gud „gør alting nyt“, og at „det som var før“ — den nuværende onde og urene tingenes ordning — vil være forsvundet. — Åbenbaringen 21:4, 5.

Husker du?

• Hvorfor fik israelitterne så mange love om renhed?

• Hvordan bidrager den rette påklædning og soignering til at vores budskab virker tiltalende?

• Hvorfor er moralsk og åndelig renhed endnu vigtigere end fysisk renhed?

• Hvordan kan vi vise at vi er et folk der er „nidkært for gode gerninger“?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 21]

Fysisk renhed gør vores budskab mere tiltalende

[Illustration på side 22]

Jesus advarede om at onde tanker fører til onde handlinger

[Illustrationer på side 23]

Som et renset folk er Jehovas Vidner nidkære for gode gerninger