Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Stor vækst skaber et presserende behov

Stor vækst skaber et presserende behov

 „Kom til mig, . . . og jeg vil give jer ny styrke“

Stor vækst skaber et presserende behov

„KOM til mig, . . . og jeg vil give jer ny styrke,“ lyder den hjertevarmende indbydelse fra menighedens hoved, Jesus Kristus. (Mattæus 11:28; Efeserne 5:23) Når vi grunder over disse ord, er det så ikke nærliggende at tænke på den glæde og styrke det giver at være sammen med vores åndelige brødre og søstre ved de kristne møder? Vi erklærer os enige med salmisten, der skrev: „Hvor er det godt og hvor er det lifligt når brødre bor sammen i enhed!“ — Salme 133:1.

Ved møderne har vi den bedst tænkelige omgangskreds, og atmosfæren er tryg og velgørende. Man forstår godt at en ung kristen har sagt: „Jeg er i skole hele dagen, og det virker nedbrydende på mig. Men møderne er som en forfriskende oase der hjælper mig til at klare den næste skoledag.“ En ung søster fra Nigeria har udtalt: „Jeg er blevet klar over at når jeg kommer sammen med andre som elsker Jehova, hjælper det mig til at holde mig nær til ham.“

De lokale rigssale har en vigtig funktion når Jehovas Vidner samles om tilbedelsen af deres Gud. I de fleste rigssale holdes der møder mindst to gange om ugen, og interesserede indbydes til at overvære dem hurtigst muligt så de kan få gavn af det velgørende samvær. — Hebræerne 10:24, 25.

 ET STORT BEHOV

Det er dog værd at bemærke at ikke alle Jehovas Vidner har en egnet rigssal hvor de kan forsamles. Som følge af væksten blandt Jehovas Vidner i hele verden er behovet for mødesale blevet presserende. Der er stadig brug for tusinder af rigssale, især i de mindre udviklede lande. — Esajas 54:2; 60:22.

Et par eksempler kan belyse dette: I Den Demokratiske Republik Congo er der kun ti rigssale til de 290 menigheder i hovedstaden. I dette land er der et presserende behov for mange nye rigssale. I Angola holder de fleste menigheder deres møder i det fri, for der er ikke ret mange rigssale. Det samme er tilfældet i mange andre lande.

Derfor iværksatte man i 1999 en organiseret hjælp til bygning af rigssale i lande hvor de økonomiske midler er begrænsede. Erfarne brødre og søstre har stillet sig til rådighed for at hjælpe med at gennemføre byggeprojekter i sådanne lande. Disse bestræbelser samt den villighedens ånd mange lokale lægger for dagen, har givet meget opmuntrende resultater. Desuden har de lokale Jehovas Vidner høstet gavn af den oplæring de herigennem har fået. Alt dette er med til at dække behovet for at få bygget rigssale i deres respektive lande.

Den praktiske hjælp der ydes ved disse rigssalsbyggerier, er tilpasset forholdene, idet der gøres brug af lokale byggemetoder og materialer. Målet er ikke blot at dække det store behov for rigssale, men også at iværksætte et vedligeholdelsesprogram tilpasset de lokale forhold. — 2 Korinther 8:14, 15.

OPMUNTRENDE UDVIKLING

Hvad har disse bestræbelser ført til? I begyndelsen af 2001 stod der i en rapport fra Malawi: „Det er et imponerende arbejde der indtil nu er blevet udført i dette land. Og i løbet af de næste to måneder vil endnu flere rigssale blive færdiggjort.“ (Billede 1 og 2) I Togo har de frivillige byggearbejdere i de seneste måneder bygget flere beskedne rigssale. (Billede 3) Frivillige yder også et stort arbejde for at hjælpe med at bygge præsentable rigssale i Mexico og Brasilien og andre lande.

I mange menigheder har man lagt mærke til at folk i området først regner med at Jehovas Vidner er kommet for at blive når de har fået sig en rigssal. Mange har tilsyneladende holdt sig tilbage fra at komme til Jehovas Vidners møder indtil der var en ordentlig mødesal. Fra  Nafisi menighed i Malawi berettes der: „Nu har vi en smuk rigssal. På den måde bliver der aflagt et godt vidnesbyrd, og det er derfor blevet meget lettere at oprette bibelstudier.“

I Krake menighed i Benin har brødrene før været udsat for en del fordom og spot fordi den tidligere rigssal var meget primitiv i sammenligning med nogle af kirkerne. (Billede 4) Nu har menigheden en beskeden, men dog smuk, ny rigssal som danner en værdig ramme om den rene tilbedelse. (Billede 5) Denne menighed består af 34 forkyndere, og om søndagen kommer der i gennemsnit 73 til møderne. Men indvielsen blev overværet af  651. De fleste var folk fra byen som var imponerede over at Jehovas Vidner kunne bygge en rigssal på så kort tid. Den samme udvikling ser man i Zimbabwe, hvor afdelingskontoret fortæller: „De steder hvor der er blevet bygget en rigssal, stiger mødedeltagelsen ofte til det dobbelte i løbet af den første måned.“ — Billede 6 og 7.

De mange nye rigssale er således samlingssteder hvor både indviede kristne og interesserede kan få åndelig styrke. „Vi er utrolig glade,“ siger en søster i Ukraine efter at den lokale menighed er begyndt at holde møder i en ny rigssal. „Vi har med egne øjne set hvordan Jehova hjælper sit folk.“

[Ramme/illustrationer på side 10, 11]

Gavmilde bidrag værdsættes

Jehovas Vidner glæder sig over at se den kolossale indsats der er blevet ydet på grund af et presserende behov for rigssale overalt i verden. Den stadige vækst i antallet af Jehovas Vidner i forskellige lande viser at der også i fremtiden vil være behov for mange rigssale. I tjenesteåret 2001 er der i gennemsnit blevet oprettet 32 nye menigheder om ugen! De har også brug for mødesale hvor de kan samles om tilbedelsen.

Man kunne så spørge: ’Hvordan er det muligt at finansiere disse rigssalsbyggerier, især i lande hvor brødrene ikke tjener ret mange penge?’ Det kan kun lade sig gøre ved Guds hjælp og ved gavmilde bidrag.

Tro mod sit løfte har Jehova udgydt sin hellige ånd over sine tjenere og har på den måde fået dem til „at øve godt, at være rige på gode gerninger, at være gavmilde, rede til at dele med andre“. (1 Timoteus 6:18) Guds ånd tilskynder Jehovas Vidner til at støtte forkyndelsesarbejdet på enhver måde — ved at bruge deres tid, energi, arbejdskraft og andre ressourcer på kristne aktiviteter.

En gavmild ånd motiverer Jehovas Vidner og andre til at yde økonomisk støtte til nye initiativer og byggerier. Ud over at dække de løbende udgifter i deres lokale menigheder bidrager de også til byggerier i andre dele af verden.

I alle menigheder er der bidragsbøsser der tydeligt er mærket „Bidrag til Rigets arbejde — Mattæus 24:14“. Her kan enhver som ønsker det, give frivillige bidrag. (2 Kongebog 12:9) Alle bidrag, små såvel som store, er værdsat. (Markus 12:42-44) Disse midler bliver brugt til at dække forskellige behov, også bygning af rigssale. Bidragene udhules ikke af høje lønninger eftersom Jehovas Vidner arbejder frivilligt og ulønnet.

Virker bidragene til det verdensomspændende arbejde efter hensigten? Ja, det gør de. Afdelingskontoret i Liberia — et land som er hærget efter mange års borgerkrig — rapporterer at størstedelen af de lokale Jehovas Vidner er arbejdsløse og har svære økonomiske problemer. Hvordan kan Jehovas folk i dette land få egnede steder at holde møder? „Vi vil bruge de gavmilde bidrag brødrene i andre lande sender os, til at finansiere dette arbejde,“ skriver afdelingskontoret. „Hvor er det en vís og kærlig ordning.“

Selv om de lokale brødre ikke har mange midler, yder de alligevel bidrag. Fra det afrikanske land Sierra Leone meddeles det: „De lokale brødre støtter arbejdet og tilbyder med glæde deres arbejdskraft. De bidrager med det de kan, for at støtte rigssalsbyggerierne.“

I sidste instans er det Jehova der bliver æret gennem disse bestræbelser. Brødrene fra Liberia siger begejstret: „Når vi bygger præsentable mødesale i hele landet, kan folk se at den rene tilbedelse er kommet for at blive, og det er med til at ophøje og hellige vor Guds store navn.“