Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Havde jomfru Marias ufuldkommenhed nogen negativ indflydelse på Jesu undfangelse?

Den inspirerede beretning siger om „Jesu Kristi fødsel“: „Mens hans moder Maria var lovet bort til ægteskab med Josef, viste det sig, før de var blevet forenet, at hun var gravid ved hellig ånd.“ (Mattæus 1:18) Ja, Guds hellige ånd spillede en afgørende rolle i forbindelse med Marias graviditet.

Men hvad med Maria selv? Havde hendes ægcelle overhovedet nogen betydning i forbindelse med hendes graviditet? I betragtning af Guds løfter til Marias forfædre — Abraham, Isak, Jakob, Juda og kong David — måtte det barn der skulle fødes, nødvendigvis være en ægte efterkommer af dem. (1 Mosebog 22:18; 26:24; 28:10-14; 49:10; 2 Samuel 7:16) Hvordan kunne det barn Maria fødte, ellers retmæssigt være arving til Guds løfter? Det var absolut nødvendigt at han var hendes ægte søn. — Lukas 3:23-34.

Jehovas engel havde vist sig for jomfruen Maria og sagt: „Vær ikke bange, Maria, for du har fundet yndest hos Gud; og se, du skal undfange i dit moderliv og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.“ (Lukas 1:30, 31) En undfangelse vil sige at et æg bliver befrugtet. Det lader til at Jehova Gud lod en ægcelle i Marias moderliv befrugte, og at han gjorde det ved at overføre sin enestefødte søns liv fra åndeverdenen til jorden. — Galaterne 4:4.

Kunne et barn der på denne måde var undfanget af en ufuldkommen kvinde, være fuldkommen og uden synd i sit fysiske legeme? Hvordan virker arvelighedslovene når fuldkommenhed forenes med ufuldkommenhed? Som nævnt var det den hellige ånd der forårsagede undfangelsen da Guds søns fuldkomne livskraft blev overført til jomfru Maria. Derved blev enhver ufuldkommenhed i Marias ægcelle udslettet, og resultatet var et fuldkomment genetisk mønster fra begyndelsen.

Hvordan det end gik til, sikrede Guds hellige ånd ved undfangelsen et gunstigt forløb således at Guds hensigt blev opfyldt. Som engelen Gabriel forklarede Maria: „Hellig ånd vil komme over dig, og kraft fra den Højeste vil overskygge dig. Derfor skal det der fødes også kaldes helligt, Guds søn.“ (Lukas 1:35) Ja, Guds hellige ånd dannede så at sige en beskyttende mur om fosteret så ingen ufuldkommenhed eller skade fik lov at øve indflydelse på fosteret under dets udvikling.

Det var tydeligvis sin himmelske Fader, ikke en jordisk mand, Jesus skyldte sin fuldkommenhed som menneske. Jehova ’beredte ham et legeme’, og fra undfangelsen og fremefter var Jesus virkelig „ubesmittet, skilt fra syndere“. — Hebræerne 7:26; 10:5.

[Illustration på side 19]

„Du skal undfange i dit moderliv og føde en søn“