Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lyset fra Gud jager mørket på flugt

Lyset fra Gud jager mørket på flugt

Lyset fra Gud jager mørket på flugt

„Det er Jehova som gør mit mørke lyst.“ — 2 SAMUEL 22:29.

1. Hvordan er lys forbundet med liv?

„DA SAGDE Gud: ’Lad der blive lys.’ Så blev der lys.“ (1 Mosebog 1:3) Disse ord fra skabelsesberetningen i Første Mosebog viser at Jehova er kilden til det lys som alt liv på jorden afhænger af. Jehova er også kilden til det åndelige lys, der er en betingelse for at mennesker kan vandre på livets vej. (Salme 43:3) Kong David viste hvilken nær forbindelse der er mellem det åndelige lys og livet, da han skrev: „Hos dig er livets kilde; i dit lys ser vi lys.“ — Salme 36:9.

2. Hvad viser Paulus at lys er nært forbundet med?

2 Omkring 1000 år efter Davids tid henviste apostelen Paulus til skabelsesberetningen. I sit brev til den kristne menighed i Korinth skrev han: „Det er Gud som har sagt: ’Lad lys skinne frem af mørke.’“ Med sine næste ord viste Paulus at det åndelige lys er nært forbundet med den kundskab der kommer fra Jehova: „Han har skinnet på vore hjerter for at oplyse dem med den herlige kundskab om Gud ved Kristi ansigt.“ (2 Korinther 4:6) Hvordan når dette lys os?

LYSET SPREDES GENNEM BIBELEN

3. Hvilket lys spreder Jehova gennem Bibelen?

3 Det er især gennem sit inspirerede ord, Bibelen, at Jehova spreder det åndelige lys. Når vi studerer Bibelen og tilegner os kundskaben fra Gud, lader vi derfor hans lys skinne på os. Gennem Bibelen kaster Jehova lys over sine hensigter og fortæller os hvordan vi kan gøre hans vilje. Det giver vores liv mening og er med til at opfylde vores åndelige behov. (Prædikeren 12:1; Mattæus 5:3) Jesus understregede hvor vigtigt det er at vi dækker dette behov da han, med et citat fra Moseloven, sagde: „Der står skrevet: ’Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.’“ — Mattæus 4:4; 5 Mosebog 8:3.

4. I hvilken forstand er Jesus „verdens lys“?

4 Åndeligt lys er nært forbundet med Jesus. Han pegede selv på at han i virkeligheden var „verdens lys“, og tilføjede: „Den der følger mig vil afgjort ikke vandre i mørket, men vil eje livets lys.“ (Johannes 8:12) Den udtalelse hjælper os til at forstå hvilken central plads Jesus indtager i forbindelse med at overbringe menneskene sandheden fra Jehova. Hvis vi skal undgå mørket og vandre i Guds lys, må vi lytte til alt hvad Jesus siger, og nøje efterligne hans eksempel og følge hans lære som er beskrevet i Bibelen.

5. Hvilket ansvar havde disciplene efter Jesu død?

5 Nogle få dage før sin død omtalte Jesus igen sig selv som lyset, idet han sagde til sine disciple: „Endnu en kort tid vil lyset være iblandt jer. I skal vandre mens I har lyset, så mørket ikke overvælder jer; og den der vandrer i mørket, ved ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens I har lyset, så I kan blive lysets sønner.“ (Johannes 12:35, 36) De der blev lysets sønner, lærte Bibelens „mønster af sunde ord“ at kende. (2 Timoteus 1:13, 14) Ved hjælp af disse sunde ord kunne de derefter drage andre oprigtige ud af mørket og ind til Guds lys.

6. Hvilken grundlæggende sandhed om lys og mørke findes i Første Johannesbrev 1:5?

6 Apostelen Johannes skrev: „Gud er lys, og der er slet intet mørke forbundet med ham.“ (1 Johannes 1:5) Læg mærke til den kontrast der her er mellem lys og mørke. Det åndelige lys kommer fra Jehova, og han har intet at gøre med det åndelige mørke. Hvem kommer mørket da fra?

OPHAVET TIL ÅNDELIGT MØRKE

7. Hvem er ophavet til verdens åndelige mørke, og hvilken magt har han?

7 Apostelen Paulus talte om „denne tingenes ordnings gud“. Med dette udtryk sigtede han til Satan Djævelen. Han sagde videre at denne gud „har forblindet de ikketroendes forstand, for at lysskæret fra den herlige gode nyhed om Messias, som er Guds billede, ikke skal trænge igennem“. (2 Korinther 4:4) Mange hævder at tro på Gud, og dog tror flere og flere af dem ikke på Djævelen. Hvorfor ikke? De nægter at tro at der skulle eksistere en ond, overmenneskelig magt som er i stand til at påvirke deres tankegang. Ikke desto mindre viser Paulus at Djævelen virkelig findes og påvirker folk så de ikke kan se sandhedens lys. Satans magt til at påvirke menneskers tankegang fremgår af at han profetisk beskrives som den der „vildleder hele den beboede jord“. (Åbenbaringen 12:9) Som en følge af Satans virke befinder hele den del af menneskeheden der ikke tjener Jehova, sig nu i den tilstand som profeten Esajas forudsagde: „Se! Mørket dækker jorden, og tykt mulm folkestammerne.“ — Esajas 60:2.

8. Hvoraf fremgår det at de der er i åndeligt mørke, er desorienterede?

8 I tæt mørke er det umuligt at se noget. Man kan nemt fare vild og miste orienteringen. Det samme gælder dem der befinder sig i åndeligt mørke. De mangler forståelse og bliver hurtigt desorienterede i åndelig forstand. De kan miste evnen til at skelne mellem sandt og falsk og mellem godt og ondt. Profeten Esajas talte om dem der befinder sig i et sådant mørke, da han skrev: „Ve dem der kalder ondt for godt og godt for ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, som gør bittert til sødt og sødt til bittert!“ (Esajas 5:20) De der opholder sig i åndeligt mørke, bliver påvirket af mørkets gud, Satan Djævelen, og derved bliver de fremmedgjort over for kilden til lys og liv. — Efeserne 4:17-19.

UDFORDRINGEN VED AT KOMME FRA MØRKET TIL LYSET

9. Forklar hvordan overtrædere tiltrækkes af mørket, både i bogstavelig og åndelig forstand.

9 Den trofaste Job pegede på at overtrædere føler sig tiltrukket af det bogstavelige mørke. Han sagde: „Ægteskabsbryderens øje har vogtet på skumringen idet han siger: ’Ingen får øje på mig!’ og lægger et dække over ansigtet.“ (Job 24:15) Overtrædere befinder sig også i et åndeligt mørke, der kan være helt uigennemtrængeligt. Apostelen Paulus sagde at gerninger som kønslig umoralitet, tyveri, havesyge, drukkenskab, spot og udsugning er almindelige blandt dem der er fanget i mørket. Men enhver der kommer ind i lyset fra Guds ord, kan forandre sig. At det er muligt, gør Paulus klart i sit brev til korintherne. Mange kristne i Korinth havde øvet mørkets gerninger, og alligevel sagde Paulus til dem: „Men I er blevet vasket rene, I er blevet helliget, og I er blevet erklæret retfærdige i vor Herre Jesu Kristi navn og med vor Guds ånd.“ — 1 Korinther 6:9-11.

10, 11. (a) Hvilket hensyn viste Jesus da han helbredte en blindfødt mand? (b) Hvorfor er der mange som ikke vælger lyset?

10 Når man bevæger sig fra tæt mørke og ind i lyset, har øjnene brug for lidt tid til at vænne sig til det. Engang helbredte Jesus en blind mand ved Betsajda, men meget betænksomt gjorde han det lidt efter lidt. „Han tog den blinde ved hånden, førte ham uden for landsbyen, og efter at have spyttet på hans øjne lagde han hænderne på ham og begyndte at spørge ham: ’Ser du noget?’ Og manden så op og sagde: ’Jeg ser mennesker, for jeg ser noget der ligner træer, men de går omkring.’ Så lagde han igen hænderne på mandens øjne, og manden så klart, og han var rask igen, og han kunne se alt tydeligt.“ (Markus 8:23-25) Efter alt at dømme gav Jesus manden hans syn tilbage lidt efter lidt for at han kunne vænne sig til det klare sollys. Sikken en glæde han må have følt da han var i stand til at se!

11 Denne mands glæde bliver dog langt overgået af den glæde som mange føler når de bliver hjulpet til, skridt for skridt, at slippe ud af det åndelige mørke og ind i sandhedens lys. Når vi ser deres dybe glæde, undrer det os måske at der ikke er flere som føler sig tiltrukket af lyset. Jesus fortæller os hvorfor: „Dette er grundlaget for dommen, at lyset er kommet til verden og menneskene har elsket mørket mere end lyset, for deres gerninger har været onde. For den som øver det der er slet, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal blive afsløret.“ (Johannes 3:19, 20) Ja, mange elsker at øve „det der er slet“ — såsom umoralitet, undertrykkelse, løgn, bedrag og tyveri — og Satans åndelige mørke er et perfekt miljø for dem der kun vil gøre hvad de selv har lyst til.

GÅ FREMAD I LYSET

12. På hvilke måder har vi haft gavn af lyset?

12 Hvilke ændringer har vi foretaget efter at vi fik kendskab til lyset? Det er godt for os en gang imellem at tage et tilbageblik og se på hvilke åndelige fremskridt vi har gjort. Hvilke dårlige vaner har vi aflagt? Hvilke problemer i vores tilværelse har vi fået løst? Hvordan har vores planer for fremtiden ændret sig? Med kraften fra Jehova og den hellige ånds hjælp kan vi blive ved med at foretage ændringer i vores personlighed og tankegang, som viser at vi lader os lede af lyset. (Efeserne 4:23, 24) Paulus siger det på denne måde: „I var engang mørke, men nu er I lys i forbindelse med Herren. Fortsæt med at vandre som lysets børn, for lysets frugt består af al slags godhed og retfærdighed og sandhed.“ (Efeserne 5:8, 9) Når vi lader os lede af Jehovas lys, giver det os et håb og en mening med livet, og det opmuntrer dem vi omgås. At vi foretager sådanne ændringer, får også Jehovas hjerte til at fryde sig. — Ordsprogene 27:11.

13. Hvordan kan vi vise taknemmelighed for Jehovas lys, og hvad kræver det?

13 Vi viser taknemmelighed for det lykkeligere liv vi har fået, ved at genspejle Jehovas lys — idet vi giver vores familie, venner og andre del i det vi har lært ud fra Bibelen. (Mattæus 5:12-16; 24:14) Det er ikke alle der vil lytte, men vores forkyndelse og kristne livsførelse kan med tiden hjælpe nogle fordi den virker som en afsløring af det der hører mørket til. Paulus forklarer: „Bliv ved med at forvisse jer om hvad der er velbehageligt for Herren; og hold op med at være meddelagtige i de ufrugtbare gerninger som hører mørket til, men afslør dem endog hellere.“ (Efeserne 5:10, 11) Det kræver mod af os at hjælpe andre til at forlade mørket og vælge lyset. Og hvad der er endnu vigtigere, det kræver medfølelse og et dybtfølt ønske om at give andre del i sandhedens lys, til deres evige gavn. — Mattæus 28:19, 20.

PAS PÅ VILDLEDENDE LYSKILDER!

14. Hvilken advarsel må vi være opmærksomme på?

14 For skibe der befinder sig på et mørkt hav, er ethvert lys et velkomment syn. Før i tiden tændte man bål på klippekysterne i England for at vise søfarende hvor de kunne søge i ly for uvejr. Skibenes besætninger var taknemmelige for disse lys, der ledede dem ind i trygge havne. Men nogle af bålene var vildledende lyskilder. I stedet for at blive ledt i havn blev mange fartøjer ført på afveje så de forliste på klippeskærene ud for kysten og fik deres last stjålet. I denne bedrageriske verden må vi være på vagt over for vildledende lyskilder, for hvis vi lader os lede af dem, kan det føre til åndeligt skibbrud. Vi advares om at „Satan selv giver sig ud for at være en lysets engel“. Og hans tjenere, deriblandt frafaldne, er „svigefulde arbejdere“ som „også giver sig ud for at være retfærdigheds tjenere“. Hvis vi dvæler ved sådanne menneskers falske ræsonnementer, kan vores tillid til Jehovas sandhedsord, Bibelen, blive svækket, og vores tro kan dø. — 2 Korinther 11:13-15; 1 Timoteus 1:19.

15. Hvad vil hjælpe os til at forblive på „den vej som fører til livet“?

15 Salmisten skrev: „Dit ord er en lampe for min fod og et lys på min sti.“ (Salme 119:105) Ja, ’den trange vej som fører til livet’, er klart oplyst af vor kærlige Gud, Jehova, „som vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden“. (Mattæus 7:14; 1 Timoteus 2:4) At følge Bibelens anvisninger vil beskytte os så vi ikke kommer væk fra den trange vej og forvilder os ud på mørkets stier. Paulus skrev: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed.“ (2 Timoteus 3:16) Alt imens vi vokser åndeligt, bliver vi undervist ud fra Bibelen. I lyset af Guds ord kan vi ’retlede’ os selv eller, om nødvendigt, blive retledt af kærlige hyrder i menigheden. Vi kan bringe os selv på ret kurs igen — ’reformere’ os selv — ved ydmygt at tage imod optugtelse i retfærdighed så vi kan forblive på livets vej.

VI MÅ TAKNEMMELIGT VANDRE I LYSET

16. Hvordan kan vi vise taknemmelighed for den vidunderlige gave Jehova har givet os i form af lys?

16 Hvordan kan vi vise taknemmelighed for den vidunderlige gave Jehova har givet os i form af lys? Johannes kapitel 9 beretter om en blindfødt mand som følte sig motiveret til at give udtryk for sin taknemmelighed da han blev helbredt af Jesus. Hvad gjorde han? Han viste tro på at Jesus var Guds søn, og anerkendte offentligt at han var „en profet“. Derforuden tog han modigt til orde imod dem der prøvede at forklejne Jesu mirakel. (Johannes 9:17, 30-34) Apostelen Peter kalder de salvede medlemmer af den kristne menighed „et folk til at være en særlig ejendom“. Hvorfor? Fordi de har den samme taknemmelige indstilling som den blindfødte mand der blev helbredt. De viser taknemmelighed mod Jehova, deres Velgører, ved ’vidt og bredt at forkynde hans dyder, han som har kaldt dem ud af mørket ind til sit vidunderlige lys’. (1 Peter 2:9; Kolossenserne 1:13) De der har det jordiske håb, har den samme taknemmelige indstilling, og de støtter deres salvede brødre i arbejdet med offentligt at forkynde Jehovas „dyder“. Det er en uvurderlig forret Gud herved skænker ufuldkomne mennesker.

17, 18. (a) Hvilket ansvar har vi hver især? (b) Hvad må vi, ligesom Timoteus, undgå?

17 Det er af afgørende betydning at vi af hjertet værdsætter sandhedens lys. Husk at ingen af os er født med kundskab om sandheden. Nogle er voksne når de får denne kundskab, og de ser hurtigt hvordan lyset fortrænger mørket. Andre har den store forret at de er blevet opdraget af gudfrygtige forældre, men sådanne kan nemt komme til at tage lyset for givet. Et af Jehovas Vidner hvis forældre begyndte at tjene Jehova længe før hun blev født, indrømmer at det krævede meget tid og en stor indsats at forstå den fulde betydning af de sandheder hun havde lært at kende da hun var barn. (2 Timoteus 3:15) Uanset om vi er unge eller gamle, har vi alle behov for at opdyrke dyb taknemmelighed for den sandhed Jehova har åbenbaret for os.

18 Den unge Timoteus var blevet undervist i „de hellige skrifter“ fra den spæde barndom af, men det var kun ved selv at gøre en indsats og ved at anstrenge sig i tjenesten at han opnåede kristen modenhed. (2 Timoteus 3:15) Det gjorde ham egnet til at hjælpe apostelen Paulus, som tilskyndede ham: „Gør dit yderste for at fremstille dig for Gud som godkendt, som en arbejder der intet har at skamme sig over, som behandler sandhedens ord på rette måde.“ Måtte vi alle, ligesom Timoteus, undgå at handle på en måde som kunne gøre os skamfulde — eller som kunne få Jehova til at skamme sig over os! — 2 Timoteus 2:15.

19. (a) Hvad har vi alle, ligesom David, grund til at sige? (b) Hvad vil blive behandlet i den næste artikel?

19 Vi har al mulig grund til at prise Jehova, som gav os sandhedens lys. Ligesom kong David siger vi: „Du er min lampe, Jehova, og det er Jehova som gør mit mørke lyst.“ (2 Samuel 22:29) Vi vover dog ikke at blive selvtilfredse, for det kunne føre til at vi gled tilbage i det mørke hvorfra vi er blevet udfriet. Derfor vil den næste artikel hjælpe os til at vurdere hvor meget sandheden fra Gud betyder i vort liv.

Hvad har du lært?

• Hvordan sørger Jehova for åndelig oplysning?

• Hvilken udfordring udgør det åndelige mørke som omgiver os?

• Hvilke farer må vi undgå?

• Hvordan kan vi vise at vi er taknemmelige for lyset?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 8]

Jehova er kilden til bogstaveligt og åndeligt lys

[Illustration på side 10]

Ligesom Jesus helbredte den blinde mand lidt efter lidt, hjælper han os til at slippe ud af det åndelige mørke

[Illustration på side 11]

At lade sig lede af Satans vildledende lyskilder fører til åndeligt skibbrud