Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En hel verden gik til grunde!

En hel verden gik til grunde!

 En hel verden gik til grunde!

Se engang på den verden der omgiver dig, med dens byer, kultur, teknologi og milliarder af mennesker. Trods alle uroligheder virker det ikke ligefrem som om verden er på nippet til at gå under. Tror du at den en dag kunne forsvinde fuldstændigt? Det er måske svært at se for sig. Men er du klar over at der ifølge en meget pålidelig kilde har eksisteret en verden før denne, en verden der blev fuldstændig udslettet?

VI TALER ikke om en verden befolket af primitive stammer. Den verden der gik til grunde, var et civiliseret samfund med byer, kunst og videnskab. Bibelen fortæller imidlertid at en oversvømmelse pludselig skyllede en hel verden bort. Det skete den 17. dag i den anden måned, 352 år før patriarken Abraham blev født. *

 Kan man stole på denne beretning? Er der noget der taler for at det virkelig har fundet sted? Har der engang eksisteret en civiliseret, fremgangsrig verden som blev udslettet? Hvorfor skete det i så fald? Hvad var det der gik galt? Og kan vi lære noget af det?

ER EN GAMMEL VERDEN VIRKELIG GÅET TIL GRUNDE?

Hvis en så omfattende katastrofe virkelig er indtruffet, må den have efterladt sig spor; den ville aldrig blive fuldstændig glemt. Og i mange lande findes der faktisk vidnesbyrd om en sådan tilintetgørelse. Læg også mærke til den nøjagtige dato der er angivet i Bibelen. Den anden måned ifølge datidens kalender vil i vore dages kalender strække sig fra sidste halvdel af oktober til første halvdel af november. Den 17. dag falder således omkring den første november. Derfor er det måske ikke nogen tilfældighed at man i mange lande holder højtider for de døde på netop denne tid af året.

Sagn og overleveringer rummer andre spor af denne globale oversvømmelse. Så godt som alle gamle folkeslag har et sagn om at deres forfædre overlevede en jordomspændende oversvømmelse. De afrikanske pygmæer, de europæiske keltere, de sydamerikanske inkaer har alle nogle omtrent enslydende sagn, og det samme gælder folkeslag i Alaska, Australien, Indien, Kina, Litauen, Mexico, Mikronesien, New Zealand og dele af Nordamerika, for blot at nævne nogle få.

Med tiden er der naturligvis blevet broderet videre på sagnene, men de indeholder alle en række detaljer der tyder på at de stammer fra den samme kilde: Gud blev vred på grund af menneskenes ondskab. Han lod en stor oversvømmelse, en vandflod, komme over jorden. Menneskeheden gik til grunde. Nogle få retfærdige blev dog bevaret i live. De byggede et fartøj hvori mennesker og dyr overlevede. På et tidspunkt blev nogle fugle sendt ud for at finde tørt land. Til sidst lagde fartøjet sig til hvile på et bjerg. Da de overlevende var kommet ud, bragte de et offer.

Hvad fortæller det os? Disse ligheder kan ikke skyldes tilfældigheder. De mange vandflodssagn taler til gunst for Bibelens gamle beretning om at alle nulevende mennesker stammer fra dem der overlevede en oversvømmelse som udslettede en hel verden. Vi behøver dog ikke støtte os til sagn og myter for at finde ud af hvad der skete. Vi har en omhyggeligt bevaret beretning om det i Bibelens Hebraiske Skrifter. — Første Mosebog, kapitlerne 6-8.

 Bibelen indeholder en inspireret beretning om menneskehedens historie der går helt tilbage til livets begyndelse. Men vidnesbyrdene viser at der er tale om mere end blot historie. Bibelens dybe visdom og dens profetier, der altid går i opfyldelse, viser at den er dét den giver sig ud for at være — Guds ord til menneskene. I modsætning til myter indeholder Bibelens historiske beretninger navne og datoer, foruden genealogiske og geografiske detaljer. Den giver os et billede af hvordan livet formede sig før Vandfloden, og hvorfor en hel verden pludselig gik til grunde.

Hvad var det der gik galt i samfundet før Vandfloden? Svaret på spørgsmålet er vigtigt for dem der måske spekulerer på hvor tryg fremtiden er for det nuværende samfund. Det handler den følgende artikel om.

[Fodnote]

[Oversigt på side 4]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

Vandflodssagn fra hele verden

Country Paralleller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grækenland 7 ● ● ● ● ● ●

Rom 6 ● ● ● ● ● ●

Litauen 6 ● ● ● ● ● ●

Assyrien 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tanzania 7 ● ● ● ● ● ● ●

Indien — hinduerne 6 ● ● ● ● ● ●

New Zealand — maoriern 5 ● ● ● ● ●

Mikronesien 7 ● ● ● ● ● ● ●

Washington USA — Yakima 7 ● ● ● ● ● ● ●

Mississippi — choctaw-indianerne 7 ● ● ● ● ● ● ●

Mexico — Michoacán 5 ● ● ● ● ●

Sydamerika — quechua-indianerne 4 ● ● ● ●

Bolivia — chiriguanoerne 5 ● ● ● ● ●

Guyana — arawak-indianerne 6 ● ● ● ● ● ●

1: Gud bliver vred på grund af menneskenes ondskab

2: Ødelæggelse forårsaget af en oversvømmelse

3: Indtræffer på Guds bud

4: Gud advarer i forvejen

5: Kun få mennesker overlever

6: Overlever i et fartøj

7: Også dyr redder livet

8: En fugl eller et andet dyr sendes ud

9: Fartøjet lægger sig til hvile på et bjerg

10: De overlevende bringer et offer