Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

’Det har givet os større kærlighed’

’Det har givet os større kærlighed’

 ’Det har givet os større kærlighed’

FREDAG den 31. marts 2000 kom vulkanen Usu på den japanske ø Hokkaido i udbrud efter en hvileperiode på 23 år. Mennesker i tusindvis var tvunget til at flygte fra farezonen. Mange af dem mistede deres hjem og arbejde, men heldigvis slap de alle med livet i behold. Blandt dem der måtte flygte, var 46 Jehovas Vidner — men det varede ikke længe før de fik hjælp.

Samme dag vulkanudbruddet skete, blev der, med hjælp fra en af Jehovas Vidners rejsende tilsynsmænd i området, organiseret nødhjælp. Snart kom der forsyninger fra nabomenigheder. Under ledelse af det japanske afdelingskontor blev der hurtigt oprettet en nødhjælpskomité, og bidrag fra Jehovas Vidner i hele Japan strømmede til nødhjælpsfonden. For at støtte de åndelige aktiviteter blev der sendt heltidstjenere blandt Jehovas Vidner til den menighed som var hårdest ramt, og kredstilsynsmanden besøgte området gentagne gange for at bidrage med åndelig og følelsesmæssig støtte.

I denne vanskelige periode fortsatte forkynderne i området med at holde deres kristne møder, men i private hjem der lå et mere sikkert sted. Da ordren til evakuering blev ophævet dér hvor rigssalen lå, vendte brødrene tilbage til en stærkt beskadiget bygning. Ikke langt fra rigssalen udspyede det nydannede krater stadig en tyk røg. Forkynderne spekulerede på om det var klogt fortsat at holde møder dér i området, og om rigssalen kunne repareres.

Man besluttede at bygge en ny rigssal på et mere sikkert sted i nærheden, og Det Regionale Byggeudvalg ydede den nødvendige hjælp. Pengene til projektet kom fra Jehovas Vidner i hele landet. Man fik hurtigt fat i en grund, og takket være hundreder af frivillige stod rigssalen færdig kort tid efter. Søndag den 23. juli 2000 var der 75 til stede ved det første møde i den nybyggede rigssal. Mange af de tilstedeværende græd af glæde. Da rigssalen blev indviet i oktober samme år, følte en af de ældste i den lokale menighed sig tilskyndet til at sige: „Vulkanudbruddet var årsag til vanskeligheder og lidelser. Men opførelsen af denne rigssal har vendt vores frygt til glæde. Det har givet os større kærlighed til Jehova og vores kristne brødre!“

[Kildeangivelse på side 19]

Vulkanen Usus udbrud: AP Photo/Koji Sasahara