Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad dit hjerte frygte Jehova

Lad dit hjerte frygte Jehova

 Lad dit hjerte frygte Jehova

„Hvis blot de ville have et hjerte som dette, så de frygter mig og holder alle mine bud, altid.“ — 5 MOSEBOG 5:29.

1. Hvordan kan vi være sikre på at mennesker på et tidspunkt vil kunne glæde sig over frihed for frygt?

GENNEM århundreder har menneskeheden været plaget af frygt. Millioner af mennesker lever i stadig frygt for sult, sygdom, kriminalitet eller krig. I indledningen til Verdenserklæringen om Menneskerettighederne gives der derfor udtryk for ønsket om at der må blive skabt en verden hvor alle mennesker kan glæde sig over frihed for frygt. * Gud har forsikret os om at dette vil ske — men ikke som følge af menneskers bestræbelser. Gennem profeten Mika lover Jehova at når hans retfærdige nye verden er blevet indført, ’vil ingen få hans folk til at skælve’. — Mika 4:4.

2. (a) Hvordan tilskyndes vi i Bibelen til at frygte Gud? (b) Hvilke spørgsmål rejser kravet om gudsfrygt?

2 Frygt kan imidlertid også være noget positivt. I Bibelen tilskyndes Guds tjenere gang på gang til at frygte Jehova. Moses sagde til israelitterne: „Jehova din Gud skal du frygte, og ham skal du tjene.“ (5 Mosebog 6:13) Nogle hundrede år senere skrev Salomon: „Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre.“ (Prædikeren 12:13) Gennem vores forkyndelse, der udføres under englenes ledelse, bliver alle tilskyndet til at ’frygte Gud og give ham ære’. (Åbenbaringen 14:6, 7) Men kristne skal ikke blot frygte Jehova — de skal også elske ham af hele deres hjerte. (Mattæus 22:37, 38) Hvordan kan man elske Gud og samtidig frygte ham? Hvorfor overhovedet frygte en kærlig Gud? Hvilke fordele er der ved at opdyrke gudsfrygt? For at finde svarene på disse spørgsmål må vi først forstå hvad frygt for Gud indebærer, og hvordan denne form for frygt er grundlæggende for vort forhold til Jehova.

Ærefrygt, ærbødighed og frygt

3. Hvad indebærer frygt for Gud?

3 Gudsfrygt er en følelse kristne bør nære over for deres Skaber. Ifølge et opslagsværk kendetegnes frygt for Gud af „ærefrygt og dyb ærbødighed for Skaberen og betyder at man nærer en sund frygt for at mishage ham“. Frygten for Gud vil derfor berøre to vigtige sider af vort liv: Den indstilling vi har til Gud, og den indstilling vi har til en adfærd han hader. Det er indlysende at begge aspekter er meget afgørende og fortjener at blive overvejet omhyggeligt. Ifølge Vines Expository Dictionary of New Testament Words ’styrer og leder denne ærefrygt de kristne i hele deres liv, både i åndelige og moralske anliggender’.

4. Hvordan kan vi lære at have ærefrygt og ærbødighed for Skaberen?

4 Hvordan kan vi lære at have ærefrygt og ærbødighed for Skaberen? Når vi ser et smukt landskab, et imponerende vandfald eller en flot solnedgang, fyldes vi med ærefrygt. Følelsen forstærkes når vi med troens øjne kan se at det er Gud der står bag. Desuden forstår  vi ligesom kong David hvor små vi er i sammenligning med Jehovas ærefrygtindgydende skaberværk. „Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne som du gjorde rede, hvad er da et dødeligt menneske at du husker ham?“ (Salme 8:3, 4) Denne dybe ærefrygt fører til ærbødighed, der igen får os til at takke og prise Jehova for alt det han gør for os. David skrev også: „Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde.“ — Salme 139:14.

5. Hvorfor bør vi frygte Jehova, og hvilket godt eksempel kan vi følge på dette område?

5 Hvis man har ærefrygt og ærbødighed for Gud, vil disse følelser afføde en sund og respektfuld frygt for Guds magt som Skaber og for hans myndighed som universets retmæssige Hersker. I et syn som apostelen Johannes fik, hørte han „dem som kommer sejrrigt fra vilddyret og fra dets billede“ — Kristi salvede disciple i deres himmelske stilling — erklære: „Store og vidunderlige er dine gerninger, Jehova Gud, du Almægtige. Retfærdige og sande er dine veje, du evighedens Konge. Hvem skulle dog ikke frygte dig, Jehova, og herliggøre dit navn?“ (Åbenbaringen 15:2-4) Frygt for Gud, baseret på en dyb ærbødighed for hans majestæt, får Kristi medregenter i det himmelske rige til at ære Gud som den højeste myndighed. Når vi tænker over alt det Jehova har gjort, og den retfærdige måde han styrer universet på, har vi så ikke talrige grunde til at frygte ham? — Salme 2:11; Jeremias 10:7.

6. Hvorfor bør vi nære en sund frygt for at mishage Jehova?

6 Foruden ærefrygt og ærbødighed må gudsfrygten omfatte en sund frygt for at mishage Gud eller være ulydig mod ham. Hvorfor? Fordi Jehova — selv om han er „sen til vrede og rig på loyal hengivenhed“ — ’på ingen måde vil fritage for straf’. (2 Mosebog 34:6, 7) Jehova er kærlig og barmhjertig, men han tolererer ikke uretfærdighed og forsætlige overtrædelser. (Salme 5:4, 5; Habakkuk 1:13)  De der med vilje og uden at angre øver det der er ondt i Jehovas øjne, og som sætter sig op imod ham, kan ikke gøre det ustraffet. „Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder,“ skrev apostelen Paulus. En sund frygt for at komme i denne situation vil i sidste instans være en beskyttelse for os. — Hebræerne 10:31.

’Det er ham I skal holde jer til’

7. Hvilke grunde har vi til at stole på Jehovas magt til at frelse?

7 Ærefrygt for Gud og en klar erkendelse af hans store magt er en del af grundlaget for tillid til Jehova. Ligesom et lille barn føler sig trygt når dets far er i nærheden, kan vi føle os trygge og tillidsfulde under Jehovas ledelse. Læg mærke til hvordan israelitterne reagerede efter at Jehova havde ført dem ud af Ægypten: „Endvidere så Israel den vældige magt som Jehova havde bragt i anvendelse mod ægypterne; og folket frygtede Jehova og troede på Jehova.“ (2 Mosebog 14:31) Det som Elisa kom ud for, viser også at „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem“. (Salme 34:7; 2 Kongebog 6:15-17) Jehovas folks historie i nutiden bekræfter at Gud udøver sin magt til gavn for dem der tjener ham — og vi har sikkert selv erfaret det samme. (2 Krønikebog 16:9) Det hjælper os til at forstå at ’der er stærk fortrøstning i frygt for Jehova’. — Ordsprogene 14:26.

8. (a) Hvorfor vil gudsfrygt få os til at vandre på hans veje? (b) Forklar i hvilken forstand vi bør ’holde os til’ Jehova.

8 En sund frygt for Jehova indgyder os ikke blot tillid til ham, men giver os også lyst til at vandre på hans veje. Da Salomon indviede templet, gav han i bøn til Jehova udtryk for et ønske om at israelitterne måtte ’frygte Gud ved at vandre på hans veje alle de dage de levede på den jord som han gav deres forfædre’. (2 Krønikebog 6:31) Tidligere havde Moses givet israelitterne denne tilskyndelse: „Det er Jehova jeres Gud I skal vandre efter, og ham I skal frygte, og det er hans bud I skal holde, og hans røst I skal adlyde, og ham I skal tjene, og ham I skal holde jer til.“ (5 Mosebog 13:4) Som disse vers tydeligt viser, udspringer ønsket om at vandre på Jehovas veje og ’holde sig til ham’ af tillid til Gud. Ja, gudsfrygt får os til at adlyde Jehova, tjene ham og holde os til ham, ligesom små børn bogstaveligt vil holde sig til deres far, som de ubetinget stoler på. — Salme 63:8; Esajas 41:13.

Hvis man elsker Gud, vil man også frygte ham

9. Hvilken forbindelse er der mellem kærligheden til Gud og frygten for ham?

9 Bibelsk set udelukker frygten for Gud ikke på nogen måde kærligheden til ham. Israelitterne fik tværtimod at vide at de skulle ’frygte Jehova, så de vandrede på alle hans veje og elskede ham’. (5 Mosebog 10:12) Frygten for Gud er således nært forbundet med kærligheden til ham. Frygten for Gud får os til at vandre på hans veje, og dette er på sin side et bevis på at vi elsker ham. (1 Johannes 5:3) Det er logisk, for når man holder meget af en, vil man med rette være bange for at gøre noget der sårer vedkommende. Israelitterne sårede Jehova ved at gøre oprør i ørkenen. Vi ønsker bestemt ikke at gøre noget der bedrøver vor himmelske Fader. (Salme 78:40, 41) Vi kan derimod få Jehovas hjerte til at fryde sig ved at være lydige og trofaste over for ham, for „Jehova bryder sig om dem der frygter ham“. (Salme 147:11; Ordsprogene 27:11) Ja, kærligheden til Gud får os til at gøre det der glæder ham, og frygten for Gud hindrer os i at såre ham. De to følelser er ikke i modstrid med hinanden, men supplerer hinanden.

10. Hvordan viste Jesus at han fandt glæde ved at frygte Jehova?

10 Jesu Kristi liv viser hvordan vi både kan elske og frygte Gud. Profeten Esajas skrev om  Jesus: „Over ham skal Jehovas ånd hvile, visdoms og forstands ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og Jehovas frygts ånd; og han har sin glæde i frygten for Jehova.“ (Esajas 11:2, 3) Ifølge denne profeti bevægede Guds ånd Jesus til at frygte sin himmelske Fader. Vi lægger desuden mærke til at denne frygt absolut ikke var en byrde, men en kilde til glæde for Jesus. Det var hans lyst at gøre Guds vilje og være sin Fader til behag, selv under de vanskeligste omstændigheder. Kort tid før han led døden på marterpælen, sagde han til Jehova: „Ikke som jeg vil, men som du vil.“ (Mattæus 26:39) Jesu gudsfrygt fik Jehova til at lytte velvilligt til sin søns bønner, til at styrke ham og til at frelse ham fra døden. — Hebræerne 5:7.

Lær at frygte Jehova

11, 12. (a) Hvorfor må vi lære at frygte Gud? (b) Hvordan lærer Jesus os at frygte Jehova?

11 I modsætning til den instinktive ærefrygt vi føler når vi ser eller mærker naturens magt og storhed, opstår frygten for Gud ikke automatisk. Den større David, Jesus Kristus, giver os profetisk denne tilskyndelse: „Kom, I sønner, hør på mig; Jehovas frygt skal jeg lære jer.“ (Salme 34:11) Hvordan kan vi lære af Jesus at frygte Jehova?

12 Jesus lærer os at frygte Jehova ved at hjælpe os til at forstå vor himmelske Faders vidunderlige personlighed. (Johannes 1:18) Jesu eget eksempel viser hvordan Gud tænker, og hvordan han er over for andre, for Jesus afspejler til fuldkommenhed sin Faders personlighed. (Johannes 14:9, 10) Takket være Jesu offer har vi desuden mulighed for at bede Jehova om tilgivelse for vore synder. Dette uforlignelige udtryk for Guds barmhjertighed er i sig selv en vægtig grund til at frygte ham. Salmisten skrev: „Hos dig er tilgivelsen, for at du må blive frygtet.“ — Salme 130:4.

13. Hvilke skridt der nævnes i Ordsprogenes Bog, kan hjælpe os til at opdyrke frygt for Jehova?

13 I Ordsprogenes Bog er der nævnt en række skridt som man kan tage for at opdyrke gudsfrygt. „Min søn, hvis du tager imod mine ord og gemmer mine bud hos dig, så du med dit øre giver agt på visdom og bøjer dit hjerte mod dømmekraft, hvis du desuden kalder på forstand og lader din røst råbe på dømmekraft, . . . da vil du forstå frygten for Jehova og finde kundskab om Gud.“ (Ordsprogene 2:1-5) For at opdyrke gudsfrygt må vi studere Guds ord, oprigtigt bestræbe os for at forstå dets vejledning og derefter give omhyggeligt agt på den.

14. Hvordan kan vi følge den opfordring Israels konger fik?

14 Alle kongerne i fortidens Israel skulle lave sig en afskrift af Loven og ’læse i den alle deres levedage, for at de kunne lære at frygte Jehova deres Gud, så de overholdt alle lovens ord’. (5 Mosebog 17:18, 19) For os er det lige så vigtigt at læse og studere Bibelen hvis vi vil lære at frygte Jehova. Når vi anvender Bibelens principper i vort liv, vil vi efterhånden  tilegne os visdom og kundskab fra Gud. Vi vil „forstå frygten for Jehova“ fordi vi ser de gode resultater den udvirker hos os, og vi kommer til at værdsætte forholdet til Gud. Ved at komme regelmæssigt sammen med trosfæller kan både unge og gamle desuden få gavn af undervisning fra Gud, lære at frygte ham og vandre på hans veje. — 5 Mosebog 31:12.

Lykkelig er enhver der frygter Jehova

15. På hvilke måder er frygten for Gud forbundet med tilbedelsen af ham?

15 Som det fremgår af det foregående, er gudsfrygt en følelse vi bør opdyrke fordi den er en fundamental del af vor tilbedelse af Jehova. Gudsfrygt får os til at stole helt og fuldt på ham, vandre på hans veje og holde os til ham. Gudsfrygt kan hjælpe os til at leve op til vores indvielse ligesom Jesus Kristus gjorde, både nu og i al evighed.

16. Hvorfor tilskynder Jehova os til at frygte ham?

16 Gudsfrygten er aldrig skadelig og pålægger os ikke unødvendige begrænsninger. „Lykkelig er enhver der frygter Jehova, den der vandrer på hans veje,“ siges der i Bibelen. (Salme 128:1) Jehova tilskynder os til at frygte ham fordi han ved at det vil være en beskyttelse for os. Hans kærlige omsorg skinner igennem i disse ord til Moses: „Hvis blot de [israelitterne] ville have et hjerte som dette, så de frygter mig og holder alle mine bud, altid, for at det kan gå dem og deres sønner godt i al fremtid!“ — 5 Mosebog 5:29.

17. (a) På hvilke måder er det til gavn for os at frygte Gud? (b) Hvilke aspekter af gudsfrygten vil blive behandlet i den følgende artikel?

17 Ja, hvis vi har et hjerte der frygter Gud, vil det gå os godt. På hvilke områder? For det første vil det glæde Gud og give os et nært forhold til ham. David vidste af egen erfaring at Gud „gør hvad de der frygter ham ønsker, og han hører deres råb om hjælp, og han frelser dem“. (Salme 145:19) For det andet vil gudsfrygten være til gavn for os fordi den påvirker vores indstilling til det der er ondt. (Ordsprogene 3:7) Den følgende artikel kommer ind på hvordan gudsfrygt beskytter os mod åndelige farer, og giver bibelske eksempler på nogle som frygtede Gud og holdt sig fra det onde.

[Fodnote]

^ par. 1 De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettighederne den 10. december 1948.

Kan du besvare disse spørgsmål?

• Hvad er gudsfrygt, og hvilken virkning har den på os?

• Hvilken forbindelse er der mellem gudsfrygt og det at vandre med Gud?

• Hvordan viser Jesu eksempel at gudsfrygt er forbundet med kærlighed til Gud?

• Hvordan kan vi få et hjerte der frygter Jehova?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 17]

Israels konger skulle lave sig en personlig afskrift af Loven og læse i den hver dag

[Illustration på side 18]

Frygt for Jehova får os til at stole på ham som en søn stoler på sin far

[Kildeangivelse på side 15]

Stjerner: Foto af Malin, © IAC/RGO 1991