Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan undgår man et åndeligt hjerteanfald?

Hvordan undgår man et åndeligt hjerteanfald?

 Hvordan undgår man et åndeligt hjerteanfald?

EN idrætsmand i verdensklasse der til fulde mestrede sin disciplin, og som tilsyneladende var i topform, faldt pludselig død om under træningen. Hans navn var Sergei Grinkov, og han havde to gange vundet olympisk guld i skøjteløb. Men da hans karriere var på sit højeste, endte den brat. Han blev kun 28 år. Hvad var årsagen til denne tragedie? Et hjerteanfald. Man sagde at der ikke havde været nogen som helst tegn på at han led af en hjertesygdom, og derfor kom hans død som et lyn fra en klar himmel. En undersøgelse viste imidlertid at han havde et forstørret hjerte og stærkt forsnævrede kranspulsårer.

MENS det godt kunne se ud som om mange bliver ramt af et hjerteanfald uden forudgående varsel, er det ifølge lægelige autoriteter sjældent tilfældet. Ofte lader folk hånt om advarselssignaler og medvirkende faktorer såsom åndenød, brystsmerter og overvægt. Selv om et hjerteanfald ikke nødvendigvis medfører døden, bliver mange alvorligt handicappede resten af livet.

Blandt læger er der almindelig enighed om at man kan forebygge hjerteanfald ved til stadighed at være opmærksom på sin kost og livsstil og ved regelmæssigt at gå til kontrol. * Hvis man træffer sådanne forholdsregler og samtidig er indstillet på at gøre de nødvendige forandringer, vil det i høj grad bidrage til at man kan undgå de tragiske følger af et hjerteanfald.

Der er dog et andet aspekt i forbindelse med vort hjerte som vi bør være endnu mere opmærksomme på. Vi advares i Bibelen om følgende: „Vogt dit hjerte mere end alt andet der skal vogtes, for derfra udspringer livet.“ (Ordsprogene 4:23) Dette skriftsted sigter i første række til det symbolske hjerte. For at vogte det bogstavelige hjerte må vi være årvågne, men det er endnu mere påkrævet at være på vagt  hvis vi ønsker at beskytte vort symbolske hjerte mod åndeligt dødbringende sygdomme.

Årsager til et symbolsk hjerteanfald

Hvis man i overført betydning skal forebygge et hjerteanfald, er det, ligesom ved en bogstavelig hjertesygdom, nødvendigt at kende årsagerne og at tage sine forholdsregler. Lad os se nærmere på nogle af de grundlæggende faktorer der kan give problemer med hjertet — både i bogstavelig og åndelig forstand.

Kosten. Skønt junkfood kan smage godt, er de fleste enige om at den stort set er uden næringsværdi. Den mentale junkfood, der er så lettilgængelig i dag, appellerer ligeledes til sanserne, men er skadelig for det åndelige helbred. Meget af det der på underfundig vis markedsføres i medierne, skildrer urette seksuelle forhold, stofmisbrug, vold og okkultisme. At nære sit sind med en sådan kost er dødbringende for det symbolske hjerte. I Guds ord står der advarende: „Alt det der er i verden — kødets begær og øjnenes begær og praleriet med de midler man har at leve af — er ikke af Faderen, men er af verden. Og verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ — 1 Johannes 2:16, 17.

Har man først vænnet sig til junkfood, forsvinder lysten til sunde madvarer som frugt og grøntsager. Hvis man på samme måde har vænnet sig til at nære sit sind og hjerte med verdslig underholdning, mister man lysten til fast, åndelig føde. I en periode holder man sig måske i live ved kun at indtage ’mælken’ fra Guds ord. (Hebræerne 5:13) Men på længere sigt vil man ikke vokse til åndelig modenhed som er en forudsætning for at skuldre elementære ansvarsopgaver i menigheden og i den kristne tjeneste. (Mattæus 24:14; 28:19; Hebræerne 10:24, 25) Nogle af Jehovas Vidner er endda blevet inaktive fordi de har ladet stå til, og har mistet deres åndelige styrke.

En anden fare er at det ydre kan bedrage. Man kan godt skjule en tiltagende svækkelse af det symbolske hjerte ved at udføre sine kristne pligter overfladisk, mens man i al hemmelighed har tillagt sig et materialistisk livssyn eller beskæftiger sig med underholdning der skildrer umoralitet, vold eller okkultisme. Umiddelbart føler man måske ikke at denne mangelfulde kost påvirker ens åndelige tilstand, men den kan skade det symbolske hjerte på samme måde som en dårlig kost kan føre til forkalkning af kranspulsårerne og skade det bogstavelige hjerte. Jesus advarede imod at lade et uret ønske opstå i hjertet. Han sagde: „Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.“ (Mattæus 5:28) Ja, en dårlig åndelig kost kan føre til et åndeligt hjerteanfald. Men der er også andet vi må være opmærksomme på.

 Motion. Det er almindeligt kendt at en magelig livsstil kan føre til et bogstaveligt hjerteanfald. Også i åndelig henseende kan en magelig livsstil få alvorlige konsekvenser. En broder har måske en vis andel i den kristne tjeneste, men sætter den begrænsning at det ikke må gå ud over hans bekvemmelighed. Og derfor gør han kun lidt eller slet ikke noget for at blive „en arbejder der intet har at skamme sig over, som behandler sandhedens ord på rette måde“. (2 Timoteus 2:15) Eller der kan være nogle som af og til overværer de kristne møder, men næsten altid er uforberedte og derfor ikke deltager aktivt. De sætter sig måske ingen åndelige mål eller har ikke lyst til at beskæftige sig med åndelige anliggender. En sådan mangel på åndelig motion bevirker efterhånden at troen svækkes, ja dør. (Jakob 2:26) Da apostelen Paulus skrev til de kristne hebræere, gjorde han opmærksom på denne fare. Nogle af dem havde åbenbart tillagt sig en sådan magelig livsstil i åndelig henseende. Læg mærke til hvordan han advarede mod den forhærdende virkning det kunne have på deres åndelighed. „Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer udvikles et ondt hjerte uden tro, ved frafald fra den levende Gud; men bliv ved med at tilskynde hinanden hver dag, så længe det hedder ’i dag’, for at ikke nogen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedragende magt.“ — Hebræerne 3:12, 13.

Stress. En af de alvorligste årsager til et bogstaveligt hjerteanfald er for meget stress. Hvis man er stresset eller tynget af det daglige livs bekymringer, kan det også have en dødbringende virkning på det symbolske hjerte. Det har endda fået nogle til helt at holde op med at tjene Gud. Jesu advarsel er derfor på sin plads: „Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer, og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer som en snare. For den vil komme over alle dem der bor på hele jordens flade.“ (Lukas 21:34, 35) Hvis vi i en længere periode er plaget af dårlig samvittighed fordi vi bærer på en skjult synd, kan det også give os stress og skade det symbolske hjerte. Kong David vidste af erfaring hvor smertefuldt et sådant skadeligt stress kan være. Derfor skrev han: „Der er ingen fred i mine knogler på grund af min synd. For mine misgerninger har overskyllet mit hoved; de  er for tunge for mig, som en tung byrde.“ — Salme 38:3, 4.

Overdreven selvsikkerhed. Mange har, kort før de fik et hjerteanfald, troet at de havde et godt helbred. Når nogen har foreslået at de skulle gå til læge og blive undersøgt, har de afvist det eller slået det hen i spøg som helt unødvendigt. Nogle der har tjent Jehova i en årrække, kunne også få den opfattelse at de åndeligt set er usårlige. De forsømmer måske at underkaste sig et åndeligt helbredscheck eller undlader at lytte til kroppens signaler, men en dag rammer katastrofen. Det er vigtigt at have apostelen Paulus’ vejledning om overdreven selvsikkerhed i tanke: „Lad derfor den der mener at han står, se til at han ikke falder.“ Det er klogt at erkende at vi er ufuldkomne, og at foretage et åndeligt helbredscheck af og til. — 1 Korinther 10:12; Ordsprogene 28:14.

Lad ikke hånt om advarselssignalerne

Det er ikke uden grund at der i Bibelen lægges stor vægt på det symbolske hjertes tilstand. I Jeremias 17:9, 10 står der: „Hjertet er mere forræderisk end noget andet, og desperat. Hvem kender det? Jeg, Jehova, undersøger hjertet, ransager nyrerne, ja, for at give hver enkelt efter hans veje, efter hans gerningers frugt.“ Ud over at Jehova undersøger vort hjerte, giver han os også mulighed for selv at checke vores hjertetilstand.

Gennem „den trofaste og kloge træl“ får vi vejledning i rette tid om de farer der truer vort symbolske hjerte. (Mattæus 24:45) Vi kunne for eksempel lade vort hjerte bedrage os så vi dvæler ved verdens urealistiske forestillinger og ønskedrømme. Det ville være til stor skade for os, især hvis det får os til tænke urene tanker. Vi må derfor slå dem ud af hovedet. Hvis vi ligesom Jesus hader lovløshed, vil vi vogte vort hjerte mod alt dette. — Hebræerne 1:8, 9.

Vi kan også få hjælp af kærlige ældste i den kristne menighed. Uanset hvor glade vi er for denne hjælp, er det i sidste ende os selv der må bære ansvaret for at passe på vort symbolske hjerte. Vi må hver især ’forvisse os om alt’ og ’blive ved med at prøve os selv om vi er i troen’. — 1 Thessaloniker 5:21; 2 Korinther 13:5.

Vogt hjertet

Det bibelske princip at „hvad et menneske end sår, dette skal han også høste“ gælder også når det drejer sig om at holde sit symbolske hjerte sundt. (Galaterne 6:7) Når nogen pludselig mister deres åndelighed, skyldes det ofte at de gennem længere tid i det skjulte har beskæftiget sig med noget åndeligt nedbrydende som for eksempel pornografi, været overdrevent bekymrede for det materielle eller har stræbt efter en stor stilling eller position i samfundet.

Vil vi beskytte hjertet, er det altså nødvendigt at være opmærksom på sin åndelige kost. Vi må nære sindet og hjertet med tanker fra Guds ord og afvise den mentale junkfood der virker så fristende, men som kun gør det symbolske hjerte ufølsomt. Salmisten benyttede følgende sammenligning, som i øvrigt er lægeligt korrekt: „Deres hjerte er blevet ufølsomt ligesom fedt.“ — Salme 119:70.

Hvis man gennem længere tid har kæmpet med skjulte svagheder, bør man ihærdigt forsøge at overvinde dem før de i billedlig forstand tilstopper ens kranspulsårer. Begynder verden at virke tillokkende, og synes man at den har meget at tilbyde i form af adspredelser og fornøjelser, bør man grunde over apostelen Paulus’ råd: „Og dette siger jeg, brødre:  den tid der er tilbage er begrænset. Lad herefter . . . dem der gør brug af verden, [være] som dem der ikke bruger den fuldt ud; for denne verdens scene skifter.“ (1 Korinther 7:29-31) Og hvis man føler sig tiltrukket af materiel velstand, bør man tænke over Jobs ord: „Hvis jeg har sat min lid til guld og sagt til guldet: ’Du er min fortrøstning!’ ville også dét være en misgerning som måtte bringes for dommerne, for jeg havde da fornægtet den sande Gud i det høje.“ — Job 31:24, 28; Salme 62:10; 1 Timoteus 6:9, 10.

Det er en alvorlig sag hvis man har fået for vane at ignorere den bibelske vejledning vi modtager. I den forbindelse advarer Guds ord: „En mand der flere gange er retledt, men som gør sin nakke stiv, vil blive knust på et øjeblik, og dét uden lægedom.“ (Ordsprogene 29:1) Når vi derimod tager vare på vort symbolske hjerte, kan vi opleve den glæde og fred i sindet det giver at leve et enkelt og ukompliceret liv — noget der altid har kendetegnet kristendommen. Apostelen Paulus blev inspireret til at skrive: „Ja, den er virkelig et middel til stor vinding, denne gudhengivenhed sammen med viljen til at klare sig med hvad man har. For vi har ikke bragt noget med ind i verden, og vi kan heller ikke bringe noget med ud. Når vi har føde og klæder skal vi være tilfredse med det.“ — 1 Timoteus 6:6-8.

Ja, ved at få større gudhengivenhed vil vi kunne få et stærkt og sundt symbolsk hjerte. Når vi fortsat er opmærksomme på at indtage en god åndelig kost, vil denne verdens ødelæggende levevis og tankegang ikke kunne skade eller ødelægge vores åndelighed. Og vigtigst af alt: ved flittigt at gøre brug af de foranstaltninger Jehova har truffet gennem sin organisation, og ved regelmæssigt at checke vort symbolske hjerte, kan vi undgå de sørgelige konsekvenser af et åndeligt hjerteanfald.

[Fodnote]

^ par. 4 Yderligere oplysninger findes i temaartiklerne „Hjerteanfald — Hvad kan man gøre?“ i Vågn op! for 8. december 1996, udgivet af Jehovas Vidner.

[Tekstcitat på side 10]

En mangelfuld åndelig kost kan skade det symbolske hjerte på samme måde som en dårlig kost kan føre til forkalkning af kranspulsårerne og ødelægge det bogstavelige hjerte

[Tekstcitat på side 10]

I åndelig henseende kan en magelig livsstil få alvorlige konsekvenser

[Tekstcitat på side 11]

„Det daglige livs bekymringer“ kan have en dødbringende virkning på det symbolske hjerte

[Illustration på side 11]

Hvis man forsømmer sit åndelige helbred, kan det føre til smertelige problemer

[Illustrationer på side 13]

At opdyrke gode åndelige vaner beskytter det symbolske hjerte

[Kildeangivelse på side 9]

AP Foto/David Longstreath