Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lader du dig påvirke af andres hykleri?

Lader du dig påvirke af andres hykleri?

 Lader du dig påvirke af andres hykleri?

I GETSEMANE HAVE gik Judas Iskariot hen til Jesus og „kyssede ham ømt“. Det var et almindeligt udtryk for hengivenhed. Men der lå ingen varme følelser bag Judas’ kys. Formålet var udelukkende at identificere Jesus over for dem der denne nat var kommet for at arrestere ham. (Mattæus 26:48, 49) Judas var en hykler — en der foregiver at være noget han ikke er, og som skjuler sine dårlige motiver bag en maske af oprigtighed. Det græske ord der gengives med „hykler“, betyder „en der svarer“ og betegner desuden en skuespiller. Med tiden begyndte man at bruge ordet om en der forstillede sig for at narre andre.

Hvordan reagerer du på hykleri? Bliver du for eksempel vred når du ser at tobaksfirmaerne reklamerer for rygning selv om lægevidenskabens forskning viser at det er skadeligt? Bliver du harmfuld når du hører om hykleriske plejere der mishandler dem de burde vise omsorg? Bliver du såret når det viser sig at en du troede var din gode ven, ikke er til at stole på? Og hvordan reagerer du på religiøst hykleri?

„Ve jer . . . hyklere!“

Tænk på hvordan den religiøse atmosfære var på Jesu tid. De skriftlærde og farisæerne foregav at undervise loyalt i Guds lov, men i virkeligheden fyldte de folks sind med menneskers idéer, som bortledte opmærksomheden fra Gud. De skriftlærde og farisæerne holdt strengt på at man skulle overholde Lovens bogstav, men de ignorerede grundlæggende principper der afspejlede kærlighed og medfølelse. Når de blev set af andre, foregav de at være meget gudfrygtige, men i det skjulte var de fulde af ondskab. Deres handlinger var ikke i overensstemmelse med deres ord. Formålet med alt hvad de gjorde, var „at blive bemærket af folk“. De var som „hvidkalkede gravsteder, der . . . udvendig ser pæne ud, men indvendig er fulde af de dødes ben og enhver form for urenhed“. Jesus afslørede modigt deres hykleri og sagde gang på gang til dem: „Ve jer, skriftlærde og farisæere, hyklere!“ — Mattæus 23:5, 13-31.

Hvis du havde levet dengang, ville du sikkert — ligesom andre oprigtige mennesker — have fundet dette religiøse hykleri frastødende. (Romerne 2:21-24; 2 Peter 2:1-3) Men ville du være blevet så forbitret over de skriftlærdes og farisæernes hykleri at du afviste al religion — også Jesu Kristi og hans disciples lære? Ville det ikke have været til skade for dig selv?

Religiøse menneskers hykleri får mange til at afvise al religion. Men hvis man gør det, overser man måske at der findes en sand tro og nogle som er oprigtige i deres gudsdyrkelse. De barrikader man opstiller for at beskytte sig mod hykleri, kan i virkeligheden afskære en fra sande venner. Det er derfor vigtigt at reagere fornuftigt og ligevægtigt på hykleri.

„Hold øjnene åbne“

Først og fremmest må man lære at identificere hyklere. Det er ikke altid let. Det lærte en familie af dyrekøbt erfaring. Moderen lå i koma efter at være fejlbehandlet på  et hospital, og for at anlægge sag mod hospitalet hyrede familien en advokat der også var præst i den lokale kirke. Hospitalet betalte 3,4 millioner dollars i erstatning, men det betød ikke at familiens situation blev forbedret. Moderen døde ludfattig; der var ikke engang penge til begravelsen. Hvorfor ikke? Fordi advokaten havde stukket de fleste af pengene i sin egen lomme. Om denne advokat skrev et juridisk tidsskrift: „Hvis han prædikede det han praktiserede . . ., ville hans budskab være: Lad os udbytte hinanden.“ Hvordan kan man beskytte sig mod den slags mennesker?

„Hold øjnene åbne,“ sagde Jesus til dem der på hans tid var vidne til religiøst hykleri. (Mattæus 16:6; Lukas 12:1) Ja, der er grund til at være forsigtig. Nogle kan udstråle ærlighed og foregive at have de mest reelle hensigter af verden, men det er bedst at være forsigtig og ikke straks tage alt for pålydende. Hvis man vidste at der var falske penge i omløb, ville man jo også undersøge sine pengesedler meget omhyggeligt.

Selv i den sande kristne menighed kan der findes hyklere. Disciplen Judas advarede om dette med ordene: „Disse er de skjulte klippeskær ved jeres kærlighedsmåltider, når de fester sammen med jer, hyrder som uden frygt sørger for sig selv; vandløse skyer som føres hid og did af vinden; træer i det sene efterår, men uden frugt.“ — Judas 12.

At ’holde øjnene åbne’ vil sige at man ikke lader sig narre af nogle der foregiver at være kærlige, men i virkeligheden er egoistiske og agiterer for opfattelser der ikke har rod i Guds ord. Ligesom skarpe undersøiske klippeskær kan den slags mennesker være årsag til at nogle som er uforsigtige, lider åndeligt skibbrud. (1 Timoteus 1:19) Hyklerne giver måske mange løfter om forfriskende åndelig næring, men de viser sig at være som „vandløse skyer“ — uden indhold. De kan også sammenlignes med træer uden frugt, for de bærer ikke sand kristen frugt. (Mattæus 7:15-20; Galaterne 5:19-21) Det er nødvendigt at være på vagt over for sådanne bedragere. Men der er ingen grund til at tro at alle har dårlige motiver.

„Hold op med at dømme“

Ufuldkomne mennesker har meget let ved at få øje på andres fejl — og knap så let ved at se deres egne! Denne tilbøjelighed kunne medføre at vi selv bukkede under for hykleri. „Hykler!“ sagde Jesus. „Tag først bjælken ud af dit eget øje, og så vil du se klart til at tage splinten ud af din broders øje.“ Det vil være klogt af os at følge dette råd: „Hold op med at dømme, for at I ikke skal blive dømt; for med den dom I dømmer med, vil I blive dømt . . . Hvorfor ser du da splinten i din broders øje, men bemærker ikke bjælken i dit eget øje?“ — Mattæus 7:1-5.

Når andre til tider gør noget der kan virke hyklerisk, må vi passe på at vi ikke straks stempler dem som hyklere. Apostelen Peter begyndte for eksempel „at trække sig tilbage og at skille sig ud“ fra sine ikkejødiske trosfæller i Antiochia for at behage nogle gæster med jødisk baggrund der kom fra Jerusalem. Også Barnabas ’blev ført med af Peter og andre  i dette hykleri’. Peter gjorde dette til trods for at han selv havde haft den forret at bane vejen for at ikkejøder kunne blive optaget i den kristne menighed. (Galaterne 2:11-14; Apostelgerninger 10:24-28, 34, 35) Men dette fejltrin fra Barnabas’ og Peters side betød selvfølgelig ikke at de befandt sig i samme kategori som de skriftlærde og farisæerne eller Judas Iskariot.

„Lad jeres kærlighed være uden hykleri“

„Når I gør godt mod andre, må I ikke leje en trompetblæser til at gå foran jer — ligesom de skuespillere i synagogerne og på gaderne der vil sikre sig menneskers beundring,“ sagde Jesus. (Mattæus 6:2, Phillips) „Lad jeres kærlighed være uden hykleri,“ skrev apostelen Paulus. (Romerne 12:9) Han tilskyndede den unge Timoteus til at have „kærlighed ud af et rent hjerte . . . og ud af tro uden hykleri“. (1 Timoteus 1:5) Hvis vores kærlighed og tro er ægte — og ikke besmittet af selviskhed og bedrag — vil andre stole på os, og vi vil være i stand til at styrke og opmuntre dem vi omgås. (Filipperne 2:4; 1 Johannes 3:17, 18; 4:20, 21) Og frem for alt vil vi have Jehovas godkendelse.

Hykleri vil derimod vise sig at være dødbringende. Hykleriet vil i sidste ende blive afsløret. „Der findes intet tildækket som ikke vil blive afsløret, og intet hemmeligt som ikke vil blive kendt,“ sagde Jesus Kristus. (Mattæus 10:26; Lukas 12:2) Den vise kong Salomon sagde: „Den sande Gud vil bringe hver en gerning for retten, hver en skjult gerning, om den er god eller ond.“ — Prædikeren 12:14.

Men indtil det sker, hvorfor skulle vi så lade andres hykleri påvirke os i en sådan grad at vi går glip af vore sande venners ægte kærlighed? Vi kan være forsigtige uden at være overdrevent mistænksomme. Og lad os frem for alt sørge for at vores egen kærlighed og tro er uden hykleri. — Jakob 3:17; 1 Peter 1:22.

[Illustration på side 22, 23]

Ville de skriftlærdes og farisæernes hykleri have fået dig til at afvise Jesus Kristus og hans disciple?