Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Findes der noget håb om frelse?

Findes der noget håb om frelse?

 Findes der noget håb om frelse?

Det tyvende århundrede er blevet kaldt et af de blodigste århundreder menneskeheden nogen sinde har oplevet. Kriminalitet, krig, etniske stridigheder, stofmisbrug, uærlighed, undertrykkelse og vold har især i de sidste årtier grebet om sig. Dertil kan føjes den smerte og lidelse der er en følge af sygdom, alderdom og død. Hvem længes ikke efter at blive befriet for de enorme problemer der eksisterer i verden i dag? Kan fremtiden give os noget håb om udfrielse?

DET er værd at lægge mærke til hvad apostelen Johannes så i et syn for næsten 2000 år siden. Han skriver: „Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:3, 4) Profeten Esajas forudsagde noget lignende: „[Hærstyrkers Jehova] vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter. Og sit folks forsmædelse fjerner han fra hele jorden, for Jehova har selv udtalt det.“ — Esajas 25:6-8.

Prøv engang at forestille dig hvad det vil betyde for os at Guds løfter bliver opfyldt. Vi vil blive befriet for undertrykkelse og vold og for årsagerne til lidelser og sorg. Vi vil ikke længere blive plaget af sygdom, alderdom og død. Guds ord, Bibelen, giver løfte om evigt liv på en jord med fuldkomne tilstande. (Lukas 23:43; Johannes 17:3) Og løftet gælder alle som ønsker det. „[Gud] vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden.“ — 1 Timoteus 2:3, 4.

Men for at få gavn af Guds løfter må vi forstå hvilken betydning Jesus Kristus har for vores frelse, og tro på ham. Læg mærke til hvad han har sagt: „Gud elskede verden så meget  at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“ (Johannes 3:16) Apostelen Peter pegede på den centrale plads Jesus har i Guds hensigt da han sagde: „Der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn hvorved vi skal frelses.“ (Apostelgerninger 4:12) Apostelen Paulus og hans medarbejder Silas sagde til en oprigtigt søgende: „Tro på Herren Jesus, og du vil blive frelst, du og din husstand.“ — Apostelgerninger 16:30, 31.

Ja, Jesus Kristus er „livets hovedformidler“, og det er kun gennem ham man kan blive frelst. (Apostelgerninger 3:15) Men hvordan kan ét menneske indtage en sådan nøglestilling i forbindelse med frelsen? Når vi forstår hvilken betydning han har i denne henseende, styrker det vort håb om at blive frelst.

 [Kildeangivelse på side 2]

Side 3: Bombefly: USAF photo; sultende børn: UNITED NATIONS/J. FRAND; brændende krigsskib: U.S. Navy photo