Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En skoledag til fremme af religiøs tolerance

En skoledag til fremme af religiøs tolerance

 En skoledag til fremme af religiøs tolerance

EN SKOLELEDER i Polen som havde haft en interessant samtale med Jehovas Vidner, besluttede at give en skoledag temaet „religiøs tolerance“. Hun foreslog at nogle blandt eleverne — katolikker, buddhister eller Jehovas Vidner — meldte sig frivilligt og forberedte nogle korte indlæg for at gøre de andre elever kendt med deres tro og levevis. Tre unge Jehovas Vidner meldte sig straks.

Malwina på 15 år var den første der skulle holde et indlæg den pågældende dag. Hun sagde i uddrag: „Mange af jer kendte os inden vi begyndte i skolen, fordi vi har besøgt jer i jeres hjem. I undrer jer sikkert over hvorfor vi bruger den fremgangsmåde. Det gør vi fordi vi følger Jesus, kristendommens grundlægger. Han opsøgte folk for at forkynde den gode nyhed om Guds rige for dem. Apostlene og de kristne i det første århundrede gjorde det samme. Mange steder har Jehovas Vidner det svært på grund af deres tro, men vi er glade for at I alle bidrager til at vi har det godt her på skolen. Det vil vi gerne sige jer tak for.“

I slutningen af sit indlæg sagde Malwina: „Der er også en anden grund til at vi besøger jer. Det gør vi fordi vi interesserer os for jer. Ifølge Bibelen vil menneskeheden snart opleve store omvæltninger. Så jeg synes I skulle give jer tid til at lytte til Jehovas Vidner næste gang de banker på jeres dør. Vi vil så gerne fortælle jer hvordan vi kan komme til at leve evigt sammen i et paradis på jorden.“

Den næste taler var Mateusz, som også er 15 år. Mateusz kom ind på de forskellige metoder Jehovas Vidner i årenes løb har benyttet for at udbrede den gode nyhed. I 1914, i stumfilmens tid, viste de for eksempel „Skabelsens Fotodrama“ — en forestilling med lysbilleder og levende billeder med synkroniseret lyd.

 Mateusz fortalte også om hvordan radioen er blevet benyttet til at udbrede Rigets budskab, og at Jehovas Vidner har udviklet et elektronisk fotosatssystem til mange sprog (MEPS). Han fortalte desuden at Jehovas Vidner har en hospitalinformation hvor lægerne kan hente oplysninger om blodløs kirurgi. „Nu roser fremtrædende læger i Polen vores standpunkt og giver udtryk for at der hvert år er flere og flere patienter der, ligesom Jehovas Vidner, bliver opereret uden blod,“ sagde han.

Mateusz sluttede sit indlæg med at fortælle om Jehovas Vidners rigssalsbyggerier og spurgte: „Har I lyst til at se vores rigssal? Der er gratis adgang, og der foregår ingen pengeindsamlinger.“ Om det store stævnecenter i Sosnowiec sagde Mateusz: „I skulle engang se hvor stort og velindrettet det er. Kunne vi ikke alle sammen tage derop og se det? Vi har et forslag som vi vil lade Katarzyna fortælle om.“

Derefter fortsatte Katarzyna på 15 begejstret: „I er velkommen til at overvære Jehovas Vidners områdestævne i Sosnowiec. De emner der bliver drøftet, er også noget for unge.“ Katarzyna fortalte dernæst om de kristnes vigtigste højtid — højtiden til minde om Jesu Kristi død. „Sidste år var der i hele verden mere end 14 millioner som overværede højtiden. Vi håber I har lyst til at være til stede næste gang!“

Da Malwina, Mateusz og Katarzyna havde holdt deres indlæg, viste de lærerne bogen Jehovas Vidner — forkyndere af Guds rige samt to videofilm om Jehovas Vidners tro og aktiviteter. * Lærerne tog med glæde imod materialet og lovede at benytte det i undervisningen.

Efter deres indlæg spillede den 12-årige Martyna sangen „Vi takker dig, Jehova!“ for alle de tilstedeværende. Disse unge Jehovas Vidner ’tog ved hjælp af deres Gud mod til sig’ og aflagde et fint vidnesbyrd. (1 Thessaloniker 2:2) De er gode eksempler for andre unge Jehovas Vidner.

[Fodnote]

^ par. 9 Udgivet af Jehovas Vidner.

[Illustration på side 26]

Malwina i færd med at forberede sit indlæg nogle få dage før hun skulle fremholde det i skolen

[Illustration på side 26]

Katarzyna udvælger skriftsteder hun vil benytte i sit indlæg