Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

I Første Kongebog 8:8 siges det at bærestængerne til pagtens ark kunne ses fra Det Hellige. Hvordan var bærestængerne anbragt så dette blev muligt?

Da Jehova gav Moses beskrivelsen af teltboligen i ørkenen, var pagtens ark en af de vigtigste dele af inventaret. Det var en rektangulær kiste som var overtrukket med guld, og den indeholdt blandt andet lovtavlerne. Den stod i det inderste rum, Det Allerhelligste. På arkens låg var anbragt to keruber af guld med udbredte vinger. På hver side af arken var der ringe så den kunne bæres ved hjælp af to bærestænger, som var lavet af akacietræ overtrukket med guld. Bærestængerne blev ført igennem ringene og løb således parallelt med arkens langside. Når arken stod på sin plads i Det Allerhelligste i teltboligen, hvis indgang vendte mod øst, var bærestængernes retning altså nord-syd. Det samme var tilfældet da arken stod i det tempel som Salomon byggede. — 2 Mosebog 25:10-22; 37:4-9; 40:17-21. *

Der var et forhæng mellem Det Hellige og Det Allerhelligste. Præsterne som gjorde tjeneste i Det Hellige, kunne ikke se ind i Det Allerhelligste og se arken, der repræsenterede Guds nærværelse. (Hebræerne 9:1-7) Derfor undrer man sig over det der siges i Første Kongebog 8:8: „Stængerne var imidlertid så lange at man kunne se spidserne af stængerne fra Det Hellige foran det inderste rum, men man kunne ikke se dem udenfor.“ Det samme siges i Anden Krønikebog 5:9. Hvordan kunne man se bærestængerne fra Det Hellige?

Nogle har ment at stængerne rørte ved forhænget og derved lavede synlige buler i det. Men det kan ikke have været tilfældet når stængerne vendte nord-syd og arken stod parallelt med forhænget. (4 Mosebog 3:38) Der findes en anden, mere sandsynlig, forklaring. Det ville være muligt at se bærestængerne hvis der var en lille åbning mellem forhænget og væggen i hver side, eller ved den lejlighed hvor ypperstepræsten gik ind i Det Allerhelligste. Forhænget ville skjule selve arken, men bærestængerne, som rakte uden for arken i begge ender, ville kunne ses gennem åbningen i siderne. Dette er en mulig forklaring, men det kan naturligvis ikke siges med sikkerhed om det forholdt sig sådan.

Der er mange detaljer som vi endnu ikke ved noget om. Apostelen Paulus nævner i Hebræerbrevet nogle få af de ting der hørte med til teltboligen, og siger i den forbindelse: „Men nu er det ikke tiden til i detaljer at tale om disse ting.“ (Hebræerne 9:5) Når opstandelsen af fortidens trofaste til sin tid finder sted, vil der åbne sig interessante muligheder for at få mere at vide af mænd som Moses, Aron, Bezalel og andre der havde personligt kendskab til teltboligens indretning og funktion. — 2 Mosebog 36:1.

[Fodnote]

^ par. 3 Bærestængerne måtte ikke tages ud af ringene, heller ikke når arken stod på sin plads i teltboligen. Bærestængerne kunne derfor ikke bruges til noget andet formål. Man måtte heller ikke røre ved arken. Hvis bærestængerne var blevet fjernet fra ringene, risikerede man at komme til at røre ved den hellige ark når bærestængerne blev sat i før den blev flyttet til et nyt sted. Bemærkningen i Fjerde Mosebog 4:6 om at ’sætte bærestængerne i’ kan betyde at man kontrollerede om stængerne sad som de skulle, og eventuelt justerede dem før man løftede den tunge kiste op og førte den til en ny lejrplads.