Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvem kan skille os fra Guds kærlighed?

Hvem kan skille os fra Guds kærlighed?

 Hvem kan skille os fra Guds kærlighed?

„Men vi, vi elsker, fordi han elskede os først.“ — 1 JOHANNES 4:19.

1, 2. (a) Hvorfor er det vigtigt for os at føle os elskede? (b) Hvis kærlighed har vi størst behov for?

HVOR vigtigt er det for dig at føle dig elsket? Det er en kendsgerning at både børn og voksne har brug for kærlighed for at trives. Har du for eksempel prøvet at betragte en baby der bliver vugget blidt i sin kærlige mors arme? Som regel vil barnet føle sig trygt når det ser op i hendes smilende øjne, uanset hvad der sker omkring det. Eller husker du hvordan du selv havde det i de turbulente teenageår? (1 Thessaloniker 2:7) Undertiden vidste du ikke engang hvad du ville, og forstod ikke hvorfor du havde det sådan; men du vidste at din far og mor elskede dig! Det var godt at vide at du kunne komme til dem med et hvilket som helst problem eller spørgsmål, ikke? Ja, hele livet igennem er et af vore største behov at blive elsket. En sådan kærlighed er en bekræftelse af at vi betyder noget for nogen.

2 Vore forældres vedholdende kærlighed er af stor betydning for at vi udvikler os rigtigt og er i balance. Men af langt større betydning for vores åndelige og følelsesmæssige velbefindende er bevidstheden om at vores himmelske Fader, Jehova, elsker os. Nogle har måske aldrig haft forældre der viste dem omsorg eller tog sig af dem. Hvis det gælder dig, så fat mod. Guds loyale kærlighed vil rigeligt dække dit behov hvis dine forældres kærlighed har været utilstrækkelig eller helt har manglet.

3. Hvordan har Jehova forsikret sit folk om at han elsker det?

3 Gennem sin profet Esajas pegede Jehova på at selv en mor kunne „glemme“ sit diende barn, men at han aldrig ville glemme sit folk. (Esajas 49:15) På linje hermed sagde David tillidsfuldt: „Om så min fader og min moder forlod mig, da ville Jehova tage mig til sig.“ (Salme 27:10) Hvor beroligende! Hvis du befinder dig i et indviet forhold til Jehova Gud, skal du huske at uanset dine omstændigheder så vil den kærlighed han viser dig, langt overgå ethvert menneskes kærlighed.

Bevar dig selv i Guds kærlighed

4. Hvordan blev de kristne i det første århundrede forsikret om Guds kærlighed?

4 Hvornår lærte du Jehovas kærlighed at kende? Sandsynligvis har du oplevet det samme som de kristne i det første århundrede. I Romerbrevet, kapitel 5, beskriver Paulus smukt hvordan syndere, der engang var fremmede for Gud, kom til at lære Jehovas kærlighed at kende. I vers 5 læser vi: „Guds kærlighed er blevet udgydt i vore hjerter ved den hellige ånd, som blev givet os.“ I vers 8 tilføjer Paulus: „Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.“

5. Hvad har hjulpet dig til at værdsætte hvor stor Guds kærlighed er?

5 Da du lærte sandheden fra Guds ord at kende og fik tro, begyndte Guds hellige ånd ligeledes at virke i dit hjerte, og du begyndte at værdsætte det Jehova havde gjort ved at sende sin elskede søn til jorden for at han kunne dø for os. Jehova hjalp dig på denne måde til at forstå hvor højt han elsker menneskene. Rørte det ikke dit hjerte da du forstod at Jehova havde åbnet vejen for at menneskene kunne blive erklæret retfærdige og opnå evigt liv, selv om de er født som syndere der er fremmede for ham? Følte du ikke stor kærlighed til Jehova? — Romerne 5:10.

6. Hvorfor kan vi til tider føle at Jehova ikke er så nær?

6 Efter at du var blevet draget af din himmelske  Faders kærlighed og havde rettet dit liv ind så det blev antageligt for ham, indviede du dig til Gud. Derfor har du nu fred med Gud. Men sker det alligevel at du undertiden føler at Jehova ikke er så nær? Den følelse kan vi alle få. Husk dog altid at Jehova ikke forandrer sig. Hans kærlighed er lige så bestandig og konstant som solen, der aldrig ophører med at udsende sine stråler som giver lys og varme til jorden. (Malakias 3:6; Jakob 1:17) Vi kan derimod forandre os — selv om det måske kun er for en tid. Når jordkloden drejer om sin egen akse, bliver halvdelen af planeten indhyllet i mørke. På samme måde med os. Hvis vi vender os bort fra Gud, selv om det kun er lidt, kan vi føle at vores forhold til ham kølnes. Hvad kan vi gøre for at rette op på det?

7. Hvordan kan selvransagelse hjælpe os til at forblive i Guds kærlighed?

7 Hvis vi føler at vi i nogen grad er blevet skilt fra Guds kærlighed, bør vi spørge os selv: ’Har jeg taget Guds kærlighed som noget selvfølgeligt? Har jeg som tiden er gået, i nogen grad vendt mig bort fra den levende og kærlige Gud og på forskellige måder vist at min tro er blevet svækket? Har jeg rettet mit sind mod „det der hører kødet til“, frem for mod „det der hører ånden til“?’ (Romerne 8:5-8; Hebræerne 3:12) Hvis vi har fjernet os fra Jehova, kan vi tage skridt til at rette op på det og vende tilbage til et nært og varmt forhold til ham. Jakob tilskynder os: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Tag Judas’ ord til hjerte: „Mine elskede, idet I opbygger jer selv på jeres allerhelligste tro og beder med hellig ånd, skal I bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed som fører til evigt liv.“ — Judas 20, 21.

Ændrede omstændigheder indvirker ikke på Guds kærlighed

8. Hvilke forandringer kan vi pludselig komme ud for?

8 I denne tingenes ordning kommer vi ud for mange forandringer i livet. Kong Salomon sagde at „tid og tilfælde berører [os] alle“. (Prædikeren 9:11) Fra den ene dag til den anden kan vores liv ændres fuldstændig. Den ene dag er vi raske, den næste dag er vi alvorligt syge. Den ene dag har vi et godt og stabilt arbejde, den  næste dag står vi uden arbejde. Uden varsel kan døden ramme en af vore nærmeste. Nogle steder oplever kristne måske fredelige forhold i en periode, men bliver så pludselig udsat for voldsom forfølgelse. Måske bliver vi falskeligt anklaget og bliver af den grund uretfærdigt behandlet. Vi erfarer at livet ikke er stabilt og sikkert. — Jakob 4:13-15.

9. Hvorfor vil det være godt at tænke over det Paulus skrev i Romerbrevet, kapitel 8?

9 Når vi kommer ud for modgang, kunne vi begynde at føle os svigtede af Gud, og vi forestiller os måske endda at Gud ikke elsker os så meget mere. Eftersom vi alle bliver udsat for sådanne ting, vil det være godt at tænke over de trøstende ord som apostelen Paulus skrev i Romerbrevet, kapitel 8. Ordene var henvendt til salvede kristne, men i princippet gælder de også ’de andre får’, der er blevet erklæret retfærdige som Guds venner i lighed med Abraham i førkristen tid. — Romerne 4:20-22; Jakob 2:21-23.

10, 11. (a) Hvilke anklager rejses undertiden af Guds folks fjender? (b) Hvorfor har disse anklager i realiteten ingen betydning for kristne?

10 Læs Romerbrevet 8:31-34. Paulus spørger: „Når Gud er for os, hvem vil da være imod os?“ Det er sandt at Satan og hans onde verden er imod os. Fjender udsætter os måske for falske anklager, endog i retssalene. Nogle kristne forældre anklages for at hade deres børn fordi de ikke vil lade dem få en lægebehandling som krænker Guds lov, eller fordi de ikke lader dem deltage i hedenske højtider. (Apostelgerninger 15:28, 29; 2 Korinther 6:14-16) Andre trofaste kristne er blevet falskeligt anklaget for at gå imod staten fordi de ikke vil dræbe deres medmennesker i krig eller deltage i politik. (Johannes 17:16) Nogle modstandere har udspredt løgne gennem medierne og har endog anklaget Jehovas Vidner for at være en farlig sekt.

11 Vi må dog ikke glemme at det på apostlenes tid blev sagt: „Om denne sekt er det os bekendt at den overalt bliver modsagt.“ (Apostelgerninger 28:22) Men betyder sådanne falske anklager egentlig noget? Det er Gud der erklærer sande kristne retfærdige på grundlag af deres tro på Kristi offer. Hvorfor skulle Jehova holde op med at elske dem der tilbeder ham, efter at han har givet dem den mest dyrebare gave — sin egen elskede søn? (1 Johannes 4:10) Nu da Kristus er blevet oprejst fra de døde og har taget sæde ved Guds højre hånd, træder han i skranken for de kristne som deres forsvarer. Hvem kan med rette tilbagevise Kristi forsvar for sine disciple eller med held drage Guds gunstige dom over sine trofaste tjenere i tvivl? Det kan ingen! — Esajas 50:8, 9; Hebræerne 4:15, 16.

12, 13. (a) Hvilke omstændigheder eller forhold vil ikke kunne skille os fra Guds kærlighed? (b) Hvad er Djævelens formål med at skabe vanskeligheder for os? (c) Hvorfor kommer kristne til at stå fuldstændig sejrrige?

12 Læs Romerbrevet 8:35-37. Er der, bortset fra os selv, nogen eller noget der kan skille os fra Jehovas og hans søns, Jesu Kristi, kærlighed? Satan bruger sine jordiske redskaber til at skabe vanskeligheder for de kristne. I det forrige århundrede blev vore kristne brødre og søstre i mange lande udsat for voldsom forfølgelse. Vore trosfæller har nogle steder i dag store økonomiske problemer at slås med. Nogle sulter og mangler tøj. Men hvorfor skaber Djævelen sådanne vanskeligheder? Det skyldes til dels at han ønsker at modarbejde den sande tilbedelse. Satan vil have os til at tro at Guds kærlighed er blevet kold. Men er den det?

13 Ligesom Paulus, der citerede Salme 44:22, har vi studeret Guds skrevne ord. Vi forstår at det er for Guds navns skyld at vi, hans ’får’, kommer ud for sådanne ting. Det der sker, er nært forbundet med helligelsen af Guds navn og hævdelsen af hans universelle suverænitet. Det er på grund af disse vigtige spørgsmål at Gud har tilladt at vi kommer ud for trængsler, og ikke på grund af at hans kærlighed til os er kølnet. Uanset hvilke prøvelser vi bliver udsat for, kan vi nære fuldstændig tillid til at Guds kærlighed til hans folk, hver eneste af os, er  uforandret. Ethvert tilsyneladende nederlag vil blive vendt til en sejr hvis vi bevarer vores uangribelighed. Vi bliver styrket og holdt oppe ved forsikringen om Guds ubrydelige kærlighed.

14. Hvorfor var Paulus overbevist om at prøvelser ikke ville kunne skille de kristne fra Guds kærlighed?

14 Læs Romerbrevet 8:38, 39. Hvad overbeviste Paulus om at intet kunne skille de kristne fra Guds kærlighed? Paulus’ personlige erfaringer i tjenesten overbeviste ham uden tvivl om at prøvelser ikke har nogen indflydelse på Guds kærlighed til os. (2 Korinther 11:23-27; Filipperne 4:13) Paulus havde desuden kendskab til Jehovas evige forsæt og det han i fortiden havde gjort til gavn for sit folk. Kan døden sejre over den kærlighed Gud nærer til dem der har tjent ham trofast? Nej! De der har tjent Gud trofast, lever videre i hans fuldkomne erindring, og han vil oprejse dem når tiden er inde til det. — Lukas 20:37, 38; 1 Korinther 15:22-26.

15, 16. Nævn nogle ting som aldrig vil kunne få Gud til at holde op med at elske sine trofaste tjenere.

15 Hvilke trængsler og prøvelser vi end måtte komme ud for — det være sig en invaliderende ulykke, en dødelig sygdom eller en økonomisk katastrofe — er der intet der vil kunne ødelægge den kærlighed Gud nærer til sit folk. Selv ikke magtfulde åndeskabninger, som den ulydige engel der blev Satan, vil kunne få Jehova til at holde op med at elske sine hengivne tjenere. (Job 2:3) Regeringer kan udstede forbud mod Jehovas Vidners arbejde, behandle Guds tjenere dårligt, sætte dem i fængsel eller stemple dem som uønskede personer. (1 Korinther 4:13) Et så uberettiget had fra regeringernes side kan få mennesker til at vende sig imod os, men det kan ikke få universets suveræn til at svigte os.

16 Som kristne behøver vi ikke at frygte at det som Paulus kaldte „noget nuværende“ — begivenheder, forhold og situationer i den nuværende tingenes ordning — vil skille os fra Guds kærlighed, og heller ikke at „noget kommende“ vil gøre det. Selv om jordiske og himmelske kræfter fører krig imod os, vil Guds loyale kærlighed vare ved og holde os oppe. Som Paulus understregede, vil hverken „højde eller dybde“ kunne skille os fra Guds kærlighed. Nej, intet som er ’højt’, intet som kunne øve en overordnet indflydelse på os, og intet som er ’lavt’, som kunne ’trække os ned’, så at sige, vil kunne skille os fra Guds kærlighed. Heller intet skabt vil kunne ødelægge Skaberens forhold til hans trofaste tjenere. Guds kærlighed svigter aldrig; den er evig. — 1 Korinther 13:8.

Sæt Guds loyale hengivenhed højt i al evighed

17. (a) Hvorfor er det at have Guds kærlighed „bedre end livet“? (b) Hvordan kan vi vise at vi sætter Guds loyale hengivenhed højt?

17 Hvor stor betydning har Guds kærlighed for dig? Føler du som David, der skrev: „Din loyale hengivenhed er bedre end livet; mine læber priser dig. Således velsigner jeg dig i hele mit liv; i dit navn løfter jeg mine hænder.“ (Salme 63:3, 4) Kan denne verden tilbyde  noget som er bedre end Guds kærlighed og loyale venskab? Er en verdslig karriere, for eksempel, bedre end at opnå den glæde og fred i sindet der er forbundet med et nært forhold til Gud? (Lukas 12:15) Nogle kristne har stået over for at skulle vælge mellem at fornægte Jehova eller gå i døden. Det skete for mange Jehovas Vidner i nazisternes koncentrationslejre under den anden verdenskrig. Med meget få undtagelser valgte vore kristne brødre at forblive i Guds kærlighed og var om nødvendigt villige til at gå i døden. De der loyalt forbliver i Guds kærlighed, kan være forvissede om at Gud vil belønne dem med en evig fremtid, noget som verden ikke kan give os. (Markus 8:34-36) Men der er tale om mere end evigt liv.

18. Hvorfor er et evigt liv så ønskværdigt?

18 Selv om det naturligvis ikke er muligt at leve evigt uden Jehova, så prøv alligevel at forestille dig hvordan et usædvanlig langt liv uden Skaberen ville forme sig. Det ville være tomt, uden sand mening. Jehova har givet sit folk et tilfredsstillende arbejde at udføre i disse sidste dage. Vi kan derfor have tillid til at når Jehova, den Almægtige som gennemfører sin hensigt, giver os evigt liv, vil det være et liv fyldt med spændende og interessante ting som det vil være umagen værd at beskæftige sig med. (Prædikeren 3:11) Hvor meget vi end forsker i løbet af de tusinder af år der ligger foran os, vil vi aldrig fuldstændig kunne fatte dybden af „Guds rigdom og visdom og kundskab“. — Romerne 11:33.

Faderen holder af dig

19. Hvad forsikrede Jesus Kristus sine disciple om med sine afsluttende ord til dem?

19 Den sidste aften Jesus var sammen med sine 11 trofaste apostle, den 14. nisan år 33, sagde han mange ting der kunne styrke dem til det der lå forude. De var blevet hos Jesus i hans prøvelser, og de havde alle følt den kærlighed han nærede til dem. (Lukas 22:28, 30; Johannes 1:16; 13:1) Jesus forsikrede dem da: „Faderen selv holder af jer.“ (Johannes 16:27) Disse ord må helt sikkert have hjulpet disciplene til at forstå hvor højt deres himmelske Fader elskede dem!

20. Hvad er du besluttet på at gøre, og hvad kan vi nære tillid til?

20 Mange der lever i dag, har tjent Jehova trofast i årtier. Der er ingen tvivl om at vi før afslutningen på denne onde tingenes ordning vil komme ud for flere prøvelser end dem vi allerede har oplevet. Lad da aldrig sådanne trængsler og prøvelser få dig til at tvivle på Guds loyale hengivenhed for dig. Det kan ikke understreges kraftigt nok at Jehova elsker dig. (Jakob 5:11) Lad os derfor hver især fortsætte med at gøre vores del ved loyalt at adlyde Guds bud. (Johannes 15:8-10) Måtte vi udnytte enhver lejlighed til at prise hans navn. Lad os være fast besluttede på fortsat at nærme os Jehova i bøn og gennem studium af hans ord. Hvis vi gør vores yderste for at behage Jehova, vil vi, uanset hvad morgendagen måtte bringe, kunne bevare vores fred i sindet i fuld tillid til hans ubrydelige kærlighed. — 2 Peter 3:14.

Hvad vil du svare?

• Hvis kærlighed har vi i særlig grad brug for når vi skal bevare vores åndelige og følelsesmæssige balance?

• Hvilke ting vil aldrig kunne få Jehova til at holde op med at elske sine tjenere?

• Hvorfor er Jehovas kærlighed „bedre end livet“?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 13]

Hvis vi føler at vi er skilt fra Guds kærlighed, kan vi arbejde på at genoprette det gode forhold

[Illustration på side 15]

Paulus forstod hvorfor han blev forfulgt