Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er det stadig muligt at tro på Gud?

Er det stadig muligt at tro på Gud?

 Er det stadig muligt at tro på Gud?

„Tro er en levende, dristig tillid til Guds nåde, så vis, at den kunne dø tusind gange deri.“ — MARTIN LUTHER, 1522.

„Vi er praktisk talt blevet et ikkereligiøst samfund hvor den kristne tro og livsform er ved at forsvinde.“ — LUDOVIC KENNEDY, 1999.

FOLKS opfattelse af hvad tro er, kan være meget forskellig. Før i tiden var det almindeligt at tro på Gud. Men i vore dages skeptiske verden er troen på Gud og Bibelen hastigt ved at forsvinde.

Sand tro

For mange er „tro“ ganske enkelt det at have en religiøs overbevisning eller at tilhøre en bestemt kirke. Men når ordet „tro“ forekommer i Bibelen, betyder det dybest set en absolut tillid til og en urokkelig tro på Gud og hans løfter. Det er en sådan tro der kendetegner Jesu Kristi disciple.

Ved en lejlighed talte Jesus om nødvendigheden af at bede og „ikke give op“. I samme forbindelse rejste han spørgsmålet om hvorvidt troen ville findes i vor tid. Han spurgte: „Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?“ Hvorfor spurgte han om det? — Lukas 18:1, 8.

Mange har mistet troen

Der er meget der kan få folk til at miste troen, som for eksempel livets prøvelser og skuffelser. Professor Michael Goulder var sognepræst i Manchester i England da en flyulykke i 1958 kostede mange fra fodboldholdet Manchester United livet. I en BBC-udsendelse fortalte speakeren Joan Bakewell at Michael Goulder „følte sig afmægtig da han så folks store sorg“. Som følge heraf „mistede han troen på en Gud der griber ind i menneskers anliggender“. Han gav udtryk for den opfattelse at „Bibelen ikke . . . er Guds ufejlbarlige ord“, men snarere „menneskers  fejlbarlige ord, måske med en vis guddommelig inspiration her og der“.

Undertiden svækkes troen lidt efter lidt. Det var det der skete for journalisten og forfatteren Ludovic Kennedy. Han fortæller at han i sin barndom nu og da havde været „fuld af tvivl og usikkerhed [med hensyn til om han kunne tro på Gud], og at han var blevet mere og mere skeptisk“. Ingen kunne tilsyneladende give ham tilfredsstillende svar på hans spørgsmål. Faderens død på havet havde givet hans i forvejen svage tro et alvorligt knæk. Flådens bønner om Guds „beskyttelse mod farerne på havet og fjendens angreb“ var ikke blevet besvaret, for det skib hans far var med, blev angrebet og ødelagt af tyske krigsskibe under den anden verdenskrig. — All in the Mind — A Farewell to God.

Sådanne oplevelser er ikke usædvanlige. „Troen er ikke alles,“ siger apostelen Paulus. (2 Thessaloniker 3:2) Hvad er din mening? Er det stadig muligt at tro på Gud og hans ord i denne skeptiske verden? Læg mærke til hvad den følgende artikel har at sige om det.