Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvorfor undersøge Bibelen?

Hvorfor undersøge Bibelen?

Hvorfor undersøge Bibelen?

BILL var ung, sportstrænet, havde en god uddannelse og var økonomisk sikret. Men han var ikke tilfreds. Hans liv havde ingen mening, og det bekymrede ham meget. I håb om at finde en mening med livet undersøgte han forskellige religioner, men han kunne ikke finde det han ledte efter. I 1991 mødte han et af Jehovas Vidner som gav ham en bog der handler om hvad Bibelen siger om meningen med livet. Der blev truffet aftale om et bibelkursus så Bill kunne undersøge dette og andre emner.

Bill fortæller: „Efter den første undervisningstime vidste jeg at det var det jeg havde ledt efter, for der blev hele tiden henvist til Bibelen. Det var spændende at få mine spørgsmål besvaret ud fra den. Bagefter kørte jeg op i bjergene, steg ud af bilen og råbte af ren og skær glæde. Jeg var henrykt over at jeg endelig havde fundet svar på mine spørgsmål.“

Nu er det jo ikke alle dem der finder sandheden i Bibelen, som helt bogstaveligt råber af fryd. Men det at få svar på livets store spørgsmål er for mange noget meget glædeligt. De har det som manden i Jesu lignelse der fandt en skjult skat i en mark. Jesus sagde: „I sin glæde går han hen og sælger hvad han har og køber den mark.“ — Mattæus 13:44.

Nøglen til et lykkeligt liv

Bill havde grublet over det fundamentale spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Filosoffer, teologer og forskere har i årtusinder søgt at finde svaret. Der er skrevet utallige bøger om emnet i forsøg på at besvare spørgsmålet. Men alle anstrengelser har været forgæves, og mange er kommet til den slutning at der ikke er noget svar. Men det er der. Selv om det er et stort spørgsmål, er svaret ikke vanskeligt at forstå. Det findes i Bibelen. Nøglen til et lykkeligt og meningsfuldt liv er: Vi må have et godt forhold til Jehova, vores Skaber og himmelske Fader. Hvordan får vi det?

De der holder sig nær til Gud, både frygter og elsker ham. Det kan måske lyde selvmodsigende. Men lad os se et par steder i Bibelen som viser at det ikke er tilfældet. For længe siden studerede den vise kong Salomon omhyggeligt menneskenes levevis og nedskrev sine iagttagelser i Prædikerens Bog i Bibelen. Som konklusion på sine betragtninger skrev han: „Enden på sagen, når alt hermed er hørt, er: Frygt den sande Gud og hold hans bud. For det er alt hvad mennesket har at gøre.“ (Prædikeren 12:13) Da Jesus flere hundrede år senere blev spurgt om hvad der var det største bud i loven, svarede han: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ (Mattæus 22:37) Lyder det mærkeligt at vi både skal frygte Gud og elske ham? Lad os undersøge hvor vigtigt det er både at nære frygt og kærlighed, og hvordan disse egenskaber i forening hjælper en til at få et godt forhold til Gud.

Hvad er Gudsfrygt?

Hvis vi skal tilbede Gud på en antagelig måde, må vi have en respektfuld frygt for ham. Bibelen siger: „Frygt for Jehova er visdoms begyndelse.“ (Salme 111:10) Apostelen Paulus skrev: „Måtte vi . . . fortsat have ufortjent godhed, ved hvilken vi på velbehagelig måde kan yde Gud hellig tjeneste med gudsfrygt og ærefrygt.“ (Hebræerne 12:28) Den engel Johannes i et syn så flyve midt på himmelen, indledte ligeledes sin proklamation af den gode nyhed med ordene: „Frygt Gud og giv ham ære.“ — Åbenbaringen 14:6, 7.

Denne frygt for Gud, som er nødvendig for at få et meningsfyldt liv, er ikke en sygelig rædsel. Man kan føle sig rædselsslagen hvis man bliver truet af en ondsindet og farlig forbryder. Men frygt for Gud — eller gudsfrygt — er ærefrygt og dyb ærbødighed for Skaberen. Dette er en sund form for frygt. Det vil sige at man frygter for at mishage Gud fordi han er den øverste Dommer og den Almægtige, den som har både magten og myndigheden til at straffe dem der ikke vil adlyde ham.

Frygt og kærlighed kan forenes

Jehova ønsker dog ikke at vi kun tjener ham af frygt. Hans mest fremtrædende egenskab er kærlighed. Som apostelen Johannes skrev: „Gud er kærlighed.“ (1 Johannes 4:8) Jehova Gud har vist stor omsorg for menneskene, og han ønsker at vi i taknemmelighed også vil elske ham. Men hvordan kan en sådan kærlighed forenes med gudsfrygt? De to egenskaber er i virkeligheden nært forbundet. Salmisten skrev: „De der frygter Jehova har hans fortrolighed.“ — Salme 25:14.

Et barn der nærer respekt og sund frygt for sin stærke og dygtige far, vil samtidig reagere på hans kærlighed. Barnet stoler på sin far og ser op til ham i tillid til at hans vejledning er den bedste. Hvis vi elsker og frygter Jehova, vil vi også følge hans vejledning, og det vil gavne os. Læg mærke til hvad Jehova sagde om israelitterne: „Hvis blot de ville have et hjerte som dette, så de frygter mig og holder alle mine bud, altid, for at det kan gå dem og deres sønner godt i al fremtid!“ — 5 Mosebog 5:29.

Ja, gudsfrygt fører ikke til trældom, men til frihed; ikke til sorg, men til glæde. Esajas profeterede om Jesus: „Han har sin glæde i frygten for Jehova.“ (Esajas 11:3) Og salmisten skrev: „Lykkelig er den mand der frygter Jehova og som virkelig har lyst til hans bud.“ — Salme 112:1.

Vi kan naturligvis hverken frygte eller elske Gud hvis vi ikke kender ham. Derfor er det vigtigt at undersøge Bibelen. Det hjælper os til at lære Guds personlighed at kende og forstå visdommen i at følge hans vejledning. Efterhånden som man opnår et nærmere forhold til Gud, får man lyst til at gøre hans vilje og holde hans bud, i forvisning om at det vil gavne en. — 1 Johannes 5:3.

Det er en glæde at vide at man befinder sig på den rette vej. Sådan føler Bill, som er nævnt i indledningen. Han siger: „I de ni år der er gået siden jeg begyndte at undersøge Bibelen, har jeg fået et nærmere forhold til Jehova. Mit første glædesudbrud er blevet til en varig glæde. Jeg har fået et optimistisk livssyn. Hver dag foretager jeg mig nu noget meningsfyldt i stedet for blot at søge fornøjelser. Jehova er blevet virkelig for mig, og jeg ved han vil mig det bedste.“

I den følgende artikel vil vi se nærmere på hvordan kundskab om Jehova fører til glæde og gavner dem der anvender den.

[Tekstcitat på side 5]

De der holder sig nær til Gud, både elsker og frygter ham

[Illustration på side 6]

Jesus havde sin glæde i frygten for Jehova