Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvorfor taler Ny Verden-Oversættelsen i Andet Petersbrev 3:13 om „nye himle [flertal] og en ny jord“, hvorimod Åbenbaringen 21:1 forudsiger at der vil komme „en ny himmel [ental] og en ny jord“?

Den dybereliggende årsag til forskellen er en grammatisk detalje på grundsprogene. Det ser ikke ud til at denne forskel har nogen betydning hvad meningen angår.

Lad os først se på De Hebraiske Skrifter. I grundteksten er det hebraiske ord sjamaʹjim, som gengives med „himmel“ eller „himle“ altid flertal. Flertalsformen her er ikke majestætsflertal, men flertal brugt om „den mangfoldighed der lægger sig for dagen i rummets udstrækning“ eller om „en helhed bestående af utallige adskilte dele eller punkter“. Flertalsformen skal altså forstås ud fra den betragtning at de fysiske himle set fra jorden strækker sig langt ud i rummet i alle retninger og omfatter milliarder af stjerner. I bibeloversættelser kan det gengives med enten flertal eller ental i overensstemmelse med sprogbrugen på det pågældende sprog.

I Esajas 65:17 og 66:22 står det hebraiske ord for himle altså i flertal, og de pågældende passager er i Ny Verden-Oversættelsen gengivet med „nye himle og en ny jord“ og „nye himle og den nye jord“.

Det græske ord ouranosʹ betyder „himmel“, og flertalsformen ouranoiʹ betyder „himle“, men interessant nok brugte oversætterne af den græske Septuaginta entalsformen både i Esajas 65:17 og 66:22.

Lad os nu vende tilbage til de to forskellige gengivelser i De Kristne Græske Skrifter, „nye himle og en ny jord“ og „en ny himmel og en ny jord“.

I Andet Petersbrev 3:13 brugte apostelen Peter den græske flertalsform. Kort forinden (i vers 7, 10 og 12) havde han talt om de nuværende onde himle, hvor han også bruger flertal. Peter var altså konsekvent da han brugte flertal i vers 13. Han citerede øjensynlig fra Esajas 65:17 i den hebraiske grundtekst, som jo bruger flertal. At han citerede fra den hebraiske tekst, kan man også se af Andet Petersbrev 2:22, hvor første halvdel af citatet er fra Ordsprogene 26:11. Apostelen pegede altså på at der ifølge Guds løfte ville komme „nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo“.

I Åbenbaringen 21:1 citerede apostelen Johannes åbenbart fra gengivelsen af Esajas 65:17 i Septuaginta-oversættelsen, hvor det græske ord for „himmel“ som allerede nævnt stod i ental. Johannes skrev altså: „Jeg så en ny himmel [ental] og en ny jord; den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet.“

At der bruges flertal i det første og ental i det andet af de to skriftsteder der er nævnt i spørgsmålet, skyldes altså grammatiske detaljer og tekstgrundlaget. Som allerede nævnt har det ingen indflydelse på betydningen om man læser eller taler om „nye himle“ eller „en ny himmel“. Meningen er den samme.

[Kildeangivelse på side 31]

Stjerner: Frank Zullo