Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

 Spørgsmål fra læserne

Hvornår blev „Det Allerhelligste“ salvet, som forudsagt i Daniel 9:24?

Daniel 9:24-27 er en profeti om at „Messias, Føreren“, altså Kristus, skulle fremstå. „Det Allerhelligste“ der skulle salves, var derfor ikke det inderste rum i templet i Jerusalem. Betegnelsen „Det Allerhelligste“ sigter derimod til Guds himmelske helligdom, det Allerhelligste i Jehovas store åndelige tempel. * — Hebræerne 8:1-5; 9:2-10, 23.

Hvornår blev Guds åndelige tempel til? For at finde ud af det må vi tænke på hvad der skete da Jesus fremstillede sig for at lade sig døbe i år 29. Fra da af opfyldte han ordene i Salme 40:6-8. Apostelen Paulus lod senere forstå at Jesus henvendt i en bøn til Gud sagde: „Slagtoffer og kornoffer ønskede du ikke, men du beredte mig et legeme.“ (Hebræerne 10:5) Jesus vidste at Gud ’ikke ønskede’ at der fortsat blev bragt ofre ved templet i Jerusalem. I stedet havde Jehova beredt Jesus et fuldkomment menneskelegeme der skulle bringes som et offer. Jesus udtrykte sit inderlige ønske ved at tilføje: „Se, jeg er kommet (i bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre din vilje, min Gud.“ (Hebræerne 10:7) Hvordan reagerede Jehova? Mattæus beretter i sit evangelium: „Efter at Jesus var blevet døbt, steg han straks op af vandet; og se, himlene åbnedes, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham. Se! Der var også en stemme fra himlene som sagde: ’Denne er min søn, den elskede, som jeg har godkendt.’“ — Mattæus 3:16, 17.

At Jehova Gud anerkendte Jesu legeme som et offer, betød at et alter der var større end det der fandtes i templet i Jerusalem, nu var blevet til. Det kan beskrives som Guds „vilje“, den ordning han havde tilvejebragt for at kunne tage imod Jesu menneskeliv som et offer. (Hebræerne 10:10) At Jesus blev salvet med hellig ånd, betød at Gud nu havde frembragt hele sin åndelige tempelordning. * Det var derfor ved Jesu dåb at Guds himmelske bolig blev salvet, eller sat til side, som „Det Allerhelligste“ i den store åndelige tempelordning.

[Fodnoter]

^ par. 3 De forskellige træk ved Guds åndelige tempel er behandlet på side 14-19 i Vagttårnet for 1. juli 1996.

^ par. 5 Det er dette der sigtes til på side 194-95 i bogen Giv agt på Daniels profeti!

[Illustration på side 27]

„Det Allerhelligste“ blev salvet da Jesus blev døbt