Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Pris Jehova for hans store gerninger

Pris Jehova for hans store gerninger

 Pris Jehova for hans store gerninger

„Min sjæl forkynder Jehovas storhed, . . . for den Mægtige har gjort store ting mod mig.“ — LUKAS 1:46-49.

1. Hvilke store gerninger priser vi med rette Jehova for?

JEHOVA fortjener pris for sine store gerninger. Da profeten Moses berettede om Israels udfrielse af Ægypten, erklærede han: „Jeres øjne . . . har set alle de store gerninger som Jehova øvede.“ (5 Mosebog 11:1-7) Og da engelen Gabriel meddelte jomfru Maria at hun skulle føde Jesus, udbrød hun: „Min sjæl forkynder Jehovas storhed . . . for den Mægtige har gjort store ting mod mig, og helligt er hans navn.“ (Lukas 1:46-49) Som Jehovas Vidner lovpriser vi ham for hans store gerninger, deriblandt udfrielsen af Israel fra trældommen i Ægypten og den mirakuløse undfangelse af hans elskede søn.

2. (a) Hvad betyder Guds „evige forsæt“ for mennesker der vælger at adlyde Gud? (b) Hvad oplevede Johannes på øen Patmos?

2 Mange af Jehovas store gerninger har været knyttet til hans „evige forsæt“, som er at velsigne menneskeheden ved hjælp af Messias og hans kongedømme. Dette forsæt blev der kastet mere og mere lys over da den aldrende apostel Johannes i et syn fik lov til at se ind gennem en åben dør i himmelen. Han hørte en trompetlignende stemme sige: „Stig herop, og jeg vil vise dig det der skal ske.“ (Åbenbaringen 4:1) Da Johannes af den romerske regering var blevet forvist til øen Patmos fordi han „havde talt om Gud og vidnet om Jesus“, fik han „en åbenbaring ved Jesus Kristus“. Det apostelen så og hørte, åbenbarede meget om Guds evige forsæt, hvilket har givet alle sande kristne åndelig oplysning og opmuntring i rette tid. — Åbenbaringen 1:1, 9, 10.

3. Hvem repræsenterer de 24 ældste som Johannes så i sit syn?

3 Gennem den åbne dør i himmelen så Johannes 24 ældste; de sad på troner og havde kongekroner på hovedet. De faldt ned for Gud og sagde: „Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.“ (Åbenbaringen 4:11) Disse ældste repræsenterer alle de opstandne salvede kristne i den ophøjede stilling Gud har lovet dem. De priser Jehova for hans store gerninger i forbindelse med skaberværket. Også vi forundres over dette vidnesbyrd om Jehovas „evige kraft og hans guddommelighed“. (Romerne 1:20) Og jo mere vi lærer om Jehova, jo  større grund har vi til at prise ham for hans store gerninger.

Forkynd Jehovas „berømmelige gerninger“

4, 5. Giv eksempler på hvordan David lovpriste Jehova.

Salmisten David lovpriste Gud for hans store gerninger. For eksempel sang han: „Syng og spil for Jehova, han som bor på Zion; fortæl om hans gerninger blandt folkeslagene. Vis mig din gunst, Jehova; se min nød, forvoldt af dem der hader mig, du som løfter mig op fra dødens porte, for at jeg kan forkynde alle dine berømmelige gerninger i Zions datters porte.“ (Salme 9:11, 13, 14) Efter at David havde givet sin søn Salomon tegningerne til tempelanlægget, velsignede og priste han Gud med ordene: „Dig, Jehova, tilhører storheden og styrken og hæderen og glansen og værdigheden . . . Dig tilhører riget, Jehova, og du løfter dig som hoved over alle. . . . Og nu, vor Gud, takker vi dig og lovsynger dit hæderværdige navn.“ — 1 Krønikebog 29:10-13.

5 Bibelen tilskynder os igen og igen, ja, opfordrer os indtrængende, til at prise Gud ligesom David gjorde. Salmernes Bog indeholder mange lovprisninger til Gud, og omkring halvdelen af disse salmer tilskrives David. Han lovpriste og takkede til stadighed Jehova. (Salme 69:30) Fra de tidligste tider er guddommeligt inspirerede digte af David og andre blevet brugt i lovprisningen af Jehova.

6. Hvordan kan vi have gavn af de inspirerede Salmer?

Salmerne kan være til stor gavn for dem der tilbeder Jehova. Når vi ønsker at takke Gud for de store gerninger han har gjort til gavn for os, kommer vi måske til at tænke på nogle af de smukke ord i Salmerne. Når vi vågner op til en ny dag, vil vi måske føle som David, der sagde: „Det er godt at takke Jehova og at synge og spille til pris for dit navn, du den Højeste, at fortælle om din loyale hengivenhed om morgenen og om din trofasthed nætterne igennem, . . . for du har ladet mig fryde mig, Jehova, over dit værk; jeg råber af glæde over dine hænders gerninger.“ (Salme 92:1-4) Når vi overvinder vanskeligheder der kunne hindre os i at gøre fremskridt i åndelig henseende, har vi måske lyst til at give udtryk for vor glæde og taknemmelighed i bøn, ligesom salmisten da han sang: „Kom, lad os råbe af glæde for Jehova! Lad os hylde vor frelses klippe. Lad os træde frem for hans ansigt med taksigelse; lad os hylde ham med sang og spil.“ — Salme 95:1, 2.

7. (a) Hvad kan man sige om de sange der synges ved møderne? (b) Hvilken god grund er der til at komme tidligt til møderne og blive der til de slutter?

7 Vi synger ofte Jehovas pris ved møder og stævner. Det er værd at lægge mærke til at mange af vore sange er baseret på inspirerede tanker fra Salmernes Bog. Vi kan glæde os over den samling af udtryksfulde sange til Jehovas pris vi har i dag. En god grund til at komme tidligt til møderne og blive der helt til slut, er at kunne prise Jehova i sang og bøn sammen med vore brødre og søstre.

 „Lovsyng Jah!“

8. Hvad betyder ordet „halleluja“?

8 Ordet „halleluja“ er en translitterering af et hebraisk udtryk der i Ny Verden-Oversættelsen næsten konsekvent er gengivet med „I skal lovsynge Jah!“ I Salme 135:1-3 finder vi denne varme, indtrængende opfordring: „Lovsyng Jah! Lovsyng Jehovas navn, bryd ud i lovsang, Jehovas tjenere, I som står i Jehovas hus, i forgårdene til vor Guds hus. Lovsyng Jah, for Jehova er god. Syng og spil til pris for hans navn, for det er lifligt.“

9. Hvad motiverer os til at prise Jehova?

9 Når vi betragter Guds storslåede skaberværk og alt det han har gjort til gavn for os, fyldes vi af taknemmelighed og får lyst til at prise ham. At tænke over de mirakuløse ting Jehova har gjort for sit folk i fortiden, motiverer os til at lovsynge ham. Og når vi grunder over de løfter Jehova har givet om de store ting han vil gøre i fremtiden, vil vi gerne på en eller anden måde give udtryk for vor værdsættelse.

10, 11. Hvordan giver selve det at vi er til, os grund til at prise Gud?

10 Selve det at vi er til, giver os god grund til at prise Jah. David sang: „Jeg vil prise dig [Jehova] fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde.“ (Salme 139:14) Vi er sandt nok ’underfuldt dannet’ og har fået så storslåede gaver som synet, hørelsen og tænkeevnen. Burde vi så ikke leve vort liv på en sådan måde at det er til pris for Skaberen? Paulus sagde: „Hvad enten I spiser eller drikker eller gør noget andet, gør alt til Guds ære.“ — 1 Korinther 10:31.

11 Hvis vi virkelig elsker Jehova, vil vi gøre alt til hans ære. Jesus sagde at det første bud var dette: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.“ (Markus 12:30; 5 Mosebog 6:5) Vi har mange grunde til at elske Jehova og prise ham som Skaberen og som Giveren af „enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“. (Jakob 1:17; Esajas 51:13; Apostelgerninger 17:28) Når alt kommer til alt, stammer vore forstandsevner, vore åndsevner og vor fysiske styrke — ja, alle vore egenskaber og færdigheder — fra Jehova. Da han er Skaberen, fortjener han at vi priser og elsker ham.

12. Hvilke tanker gør du dig om Jehovas store gerninger og ordene i Salme 40:5?

12 De store gerninger Jehova gør, giver os utallige grunde til at elske og prise ham. „Mange ting har du gjort, Jehova, min Gud: dine undere og hvad du har udtænkt til os,“ sang David. „Ingen kan sidestilles med dig. Ville jeg fortælle og tale om dem, er de for talrige til at jeg kan opregne dem.“ (Salme 40:5) David kunne ikke opregne alle Jehovas undere, og det kan vi heller ikke. Men lad os altid prise Gud når vi bliver gjort opmærksomme på nogle af hans store gerninger.

Gerninger som er forbundet med Guds evige forsæt

13. Hvordan er vort håb knyttet til Guds store gerninger?

13 Vort fremtidshåb er nært knyttet til de store og berømmelige gerninger der har at gøre med Guds evige forsæt. Efter oprøret i Eden udtalte Jehova den første profeti som indeholdt et håb. Idet Gud fældede dom over slangen, sagde han: „Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden og mellem dit afkom og hendes afkom. Han skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham.“ (1 Mosebog 3:15) Forventningen om kvindens lovede afkom levede videre i trofaste menneskers hjerte efter at Jehova havde udført en stor gerning ved at bevare Noa og hans familie gennem den verdensomspændende vandflod som udslettede en ond verden. (2 Peter 2:5) Profetiske løfter til trofaste  mænd som Abraham og David gav yderligere indsigt i hvad Jehova ville udrette gennem dette afkom. — 1 Mosebog 22:15-18; 2 Samuel 7:12.

14. Hvad er den største manifestation af at Jehova gør store gerninger til gavn for menneskeheden?

14 Den største manifestation af at Jehova er den Gud der gør store gerninger til gavn for menneskeheden, fandt sted da han gav sin enestefødte søn — det lovede afkom, Jesus Kristus — som en løsesum. (Johannes 3:16; Apostelgerninger 2:29-36) Denne løsesum gav grundlag for forligelse med Gud. (Mattæus 20:28; Romerne 5:11) Jehova bragte de første der var blevet forligt med ham, sammen i den kristne menighed, der blev oprettet på pinsedagen år 33. Med den hellige ånds hjælp forkyndte de den gode nyhed vidt og bredt, idet de viste at Jesu død og opstandelse åbner vejen for at mennesker der vælger at adlyde Gud, vil kunne opnå evige velsignelser under Guds himmelske riges styre.

15. Hvordan har Jehova gjort underfulde gerninger i vor tid?

15 I vore dage har Jehova gjort underfulde gerninger ved at indsamle de sidste af de salvede kristne. Ødelæggelsens vinde er blevet holdt tilbage for at de sidste af de 144.000, som skal regere med Kristus i himmelen, kunne blive beseglet. (Åbenbaringen 7:1-4; 20:6) Gud har sørget for at de salvede kristne er blevet udfriet fra åndelig trældom under „Babylon den Store“, den falske religions verdensimperium. (Åbenbaringen 17:1-5) Hvad har denne udfrielse i 1919 og den beskyttelse som de salvede siden da har erfaret, givet dem mulighed for? For at skinne som lysspredere og aflægge et sidste vidnesbyrd for nationerne før Jehova gør ende på Satans onde tingenes ordning i den store trængsel der hastigt nærmer sig. — Daniel 12:3; Mattæus 24:21; Åbenbaringen 7:14.

16. Hvad er resultatet af den verdensomspændende forkyndelse i vor tid?

16 Jehovas salvede Vidner har nidkært ført an i en verdensomspændende forkyndelse af den gode nyhed om Riget. Som et resultat heraf vokser skaren af „andre får“ som tilbeder Jehova. (Johannes 10:16) Vi glæder os over at muligheden stadig står åben for at de sagtmodige på jorden kan slutte sig til Guds folk for at prise Jehova. De der tager imod indbydelsen til at ’komme’, har håb om at overleve den store trængsel og vil kunne prise Jehova i al evighed. — Åbenbaringen 22:17.

Tusinder slutter op om den sande tilbedelse

17. (a) Hvordan gør Jehova nu store gerninger i forbindelse med vor forkyndelse? (b) Hvordan bliver Zakarias 8:23 opfyldt?

17 Jehova gør nu store og underfulde gerninger i forbindelse med vor forkyndelse. (Markus 13:10) I de senere år har han ’åbnet store døre ind til virksomhed’. (1 Korinther 16:9) Det har gjort det muligt at forkynde den gode nyhed i store områder hvor fjender af sandheden tidligere har lagt hindringer i vejen. Mange som før levede i åndeligt mørke, tager nu imod indbydelsen til at prise Jehova. Det sker som en opfyldelse af disse profetiske ord: „Således har Hærstyrkers Jehova sagt: ’I de dage vil ti mænd af  alle nationers tungemål gribe fat, ja, de skal gribe fat i en jødes kappeflig og sige: „Vi vil gå med jer, for vi har hørt at Gud er med jer.“’“ (Zakarias 8:23) Hvem er det de ti mænd henvender sig til? Det er åndelige jøder, resten af de salvede kristne i dag. Eftersom tallet ti kan bruges som symbol på fuldstændighed i jordiske anliggender, står de „ti mænd“ for ’den store skare’ som er ført sammen med „Guds Israel“ så de udgør „én hjord“. (Åbenbaringen 7:9, 10; Galaterne 6:16) Det er en stor glæde at se så mange der i fællesskab yder Jehova hellig tjeneste og tilbeder ham.

18, 19. Hvilke beviser er der for at Jehova velsigner forkyndelsesarbejdet?

18 Det er storslået at titusinder, ja, hundredtusinder, slutter sig til den sande tilbedelse, selv i lande som har været domineret af falsk religion i en sådan grad at det syntes umuligt at folk ville tage imod den gode nyhed. Slå engang op i den nyeste årbog, og læg mærke til hvor mange lande der nu har fra 100.000 og op til 1.000.000 forkyndere. Det er et magtfuldt vidnesbyrd om at Jehova velsigner forkyndelsen af den gode nyhed. — Ordsprogene 10:22.

19 Som Jehovas folk priser og takker vi vor himmelske Fader fordi han har givet os en mening med livet, et tilfredsstillende arbejde i hans tjeneste og et lyst syn på fremtiden. Vi lever i ivrig forventning om at se opfyldelsen af alle de løfter Gud har givet, og er besluttede på at bevare os selv i Guds kærlighed med udsigt til evigt liv. (Judas 20, 21) Vi fryder os over at se at den store skare der priser Gud, nu tæller omkring 6.000.000. Det er tydeligt at Jehova velsigner den salvede rest og dens medarbejdere, de andre får, der nu er organiseret i over 91.000 menigheder i 235 lande. Takket være ’den trofaste og kloge træls’ utrættelige indsats er vi alle åndeligt velnærede. (Mattæus 24:45) Gennem Jehovas Vidners 110 afdelingskontorer fører en fremadskridende teokratisk organisation kærligt tilsyn med Rigets arbejde. Vi er taknemmelige for at Jehova har bevæget sit folk til at ’ære ham med sin velstand’. (Ordsprogene 3:9, 10) Som følge deraf kan vort forkyndelsesarbejde fortsætte, og efterhånden som behovet opstår, bliver der bygget trykkerier, betelhjem, missionærhjem, rigssale og stævnehaller.

20. Hvilken virkning skulle det have på os at tænke over Jehovas store og underfulde gerninger?

20 Det er umuligt for os at opregne alle de undere vor himmelske Fader har gjort. Intet vil kunne hindre de retsindige i at slutte sig til den store skare af Jehovas lovprisere. Derfor lyder denne opfordring: „I skal lovsynge Jah! Lovsyng Jehova fra himmelen. Lovsyng ham i det høje. Lovsyng ham, alle hans engle . . ., unge mænd og også jomfruer, gamle mænd sammen med drenge. Lad dem lovsynge Jehovas navn, for hans navn alene er ophøjet. Hans værdighed er over jord og himmel.“ (Salme 148:1, 2, 12, 13) Ja, lad os nu og i al evighed prise Jehova for hans store gerninger!

Hvad vil du svare?

• Hvad er nogle af Jehovas „berømmelige gerninger“?

• Hvorfor føler du dig motiveret til at prise Jehova?

• Hvordan er vort håb knyttet til Jehovas store gerninger?

• Hvilke store gerninger gør Jehova i forbindelse med forkyndelsen?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 10]

Synger du af hele dit hjerte med på sangene til Jehovas pris?

[Illustrationer på side 13]

Vi glæder os over at sagtmodige stadig kan slutte sig til os for at prise Jehova