Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Opbyg en åndeligt stærk familie

Opbyg en åndeligt stærk familie

Opbyg en åndeligt stærk familie

„Bliv ved med at opdrage dem i Jehovas tugt og formaning.“ — EFESERNE 6:4.

1. Hvad var Guds hensigt med familieordningen, men hvad skete der i stedet?

„BLIV frugtbare og talrige og fyld jorden.“ (1 Mosebog 1:28) Med disse ord til det første menneskepar grundlagde Jehova Gud familieordningen. (Efeserne 3:14, 15) Når Adam og Eva tænkte frem i tiden, kunne de se en jord for sig fyldt med deres efterkommere — en stor, fuldkommen familie som levede lykkeligt i et paradis, forenet om tilbedelsen af Skaberen. Men Adam og Eva syndede, og jorden blev derfor ikke fyldt med retfærdige, gudfrygtige mennesker. (Romerne 5:12) Det gik hurtigt ned ad bakke med familielivet. Had, vold og mangel på „naturlig hengivenhed“ har siden plaget menneskeheden og er blevet forværret her i de „sidste dage“. — 2 Timoteus 3:1-5; 1 Mosebog 4:8, 23; 6:5, 11, 12.

2. Hvilke evner havde Adams efterkommere, men hvad ville det kræve at opbygge en åndeligt stærk familie?

2 Adam og Eva blev skabt i Guds billede. Selv om Adam syndede, tillod Jehova ham at få børn. (1 Mosebog 1:27; 5:1-4) Adams børn havde ligesom deres far moralsk sans og kunne lære at skelne mellem hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. De kunne få vejledning om hvordan Skaberen skulle tilbedes, og lære vigtigheden af at elske ham med hele deres hjerte, sjæl, sind og styrke. (Markus 12:30; Johannes 4:24; Jakob 1:27) De kunne også lære at ’øve ret og elske loyal hengivenhed og vandre beskedent med Gud’. (Mika 6:8) Men som syndere ville det blive særlig krævende at opbygge en åndeligt stærk familie.

Vi må købe os tid

3. Hvordan kan forældre ’købe sig tid’ til at opdrage deres børn i sandheden?

3 I disse problemfyldte kritiske tider kræver det en stor indsats at hjælpe sine børn til at ’elske Jehova’ og ’hade det onde’. (Salme 97:10) Kloge forældre vil ’købe sig tid’ til at klare denne vanskelige opgave. (Efeserne 5:15-17) Hvordan kan de gøre det? For det første må de prioritere og være opmærksomme på „de mere vigtige ting“, som for eksempel oplæringen og undervisningen af deres børn. (Filipperne 1:10, 11) For det andet må de forenkle deres tilværelse. Måske bliver de nødt til at droppe visse aktiviteter som ikke er så vigtige, eller at skaffe sig af med overflødige ejendele som det kræver tid at vedligeholde. Kristne forældre vil aldrig fortryde at de gjorde den indsats der skulle til, for at lære deres børn gudsfrygt. — Ordsprogene 29:15, 17.

4. Hvordan kan en familie forblive forenet?

4 Den tid forældre tilbringer sammen med deres børn — især når den bruges på åndelige anliggender — er alle anstrengelserne værd og en af de bedste måder en familie kan forblive forenet på. Men det er ikke noget der må overlades til tilfældighederne. Sæt bestemte tider af hvor familien kan være sammen. Ikke sådan at forstå at alle blot befinder sig i hjemmet og er optaget af deres egne interesser. Børn har det bedst når forældrene hver dag viser dem personlig opmærksomhed. De har brug for masser af kærlighed og omsorg. Ægtepar bør alvorligt overveje dette vigtige ansvar før de beslutter sig til at få børn. (Lukas 14:28) Så vil de betragte opdragelsen af deres børn som et privilegium, ikke som en sur pligt. — 1 Mosebog 33:5; Salme 127:3.

Undervis ved ord og eksempel

5. (a) Hvad er en forudsætning for at man kan lære sine børn at elske Jehova? (b) Hvilket råd gives der til forældre i Femte Mosebog 6:5-7?

5 En forudsætning for at forældre kan lære deres børn at elske Jehova, er at de selv elsker ham. En stærk kærlighed til Gud vil få forældrene til trofast at følge alle hans befalinger. Det indbefatter at de opdrager deres børn „i Jehovas tugt og formaning“. (Efeserne 6:4) Gud råder forældrene til at være gode eksempler for deres børn, at kommunikere med dem og at undervise dem. I Femte Mosebog 6:5-7 siges der: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft. Og disse ord som jeg pålægger dig i dag skal du have i dit hjerte, og du skal indprente din søn dem og tale om dem når du sidder i dit hus og når du vandrer på vejen og når du lægger dig og når du står op.“ Ved hjælp af hyppige påmindelser og repetition kan forældre indprente deres børn Guds bud. Børnene vil da fornemme forældrenes kærlighed til Jehova og føle sig tilskyndet til selv at opdyrke et nært forhold til ham. — Ordsprogene 20:7.

6. Hvordan kan forældre drage fordel af at deres børn lærer gennem eksemplets magt?

6 Børn er ivrige efter at lære. De lytter og iagttager og er hurtige til at efterligne forældrenes eksempel. Når de ser at deres forældre ikke er materialistiske, hjælper det dem til at lære hvordan de kan følge Jesu vejledning. De lærer at de ikke skal bekymre sig om materielle ting, men ’søge Guds rige først’. (Mattæus 6:25-33) Når forældrene taler positivt om sandheden, om Guds menighed og om de udnævnte ældste, lærer de deres børn at respektere Jehova og værdsætte hans åndelige foranstaltninger. Forældrenes adfærd og indstilling må stemme med deres undervisning. Børn lægger hurtigt mærke til det hvis deres forældre er inkonsekvente. Forældrene må naturligvis have samme dybe værdsættelse af åndelige anliggender som de ønsker at deres børn skal have. Det er en stor glæde for forældre når de ser at deres gode eksempel har hjulpet børnene til at få dyb kærlighed til Jehova. — Ordsprogene 23:24, 25.

7, 8. Hvilket eksempel viser værdien af at oplære sine børn i en tidlig alder, og hvem har æren for de gode resultater der kan opnås?

7 Hvor værdifuldt det er at oplære sine børn i en tidlig alder, fremgår af et eksempel fra Venezuela. (2 Timoteus 3:15) Da et ungt pionerægtepar, Félix og Mayerlín, fik sønnen Felito, var de besluttede på at gøre deres yderste for at hjælpe ham til at blive en sand tilbeder af Jehova. Mayerlín begyndte at læse højt for Felito fra Min bibelhistoriebog, der er udgivet af Jehovas Vidner. I en meget tidlig alder kunne Felito tilsyneladende genkende Moses og andre personer i bogen.

8 Endnu mens Felito var lille, kunne han give udtryk for sin tro over for andre og fik snart opfyldt sit ønske om at blive udøbt forkynder. Senere blev han døbt, og med tiden blev han pioner. Hans forældre siger: „Når vi ser de fremskridt vores søn gør, erkender vi at det alt sammen skyldes Jehova og hans vejledning.“

Hjælp dine børn til at vokse åndeligt

9. Hvorfor bør vi være taknemmelige for den åndelige vejledning vi får gennem den trofaste og kloge trælleskare?

9 Der er snesevis af blade, hundredvis af bøger og tusindvis af Web-steder på Internettet som giver råd om hvordan man skal opdrage børn. Men meget ofte er „oplysningerne indbyrdes modstridende,“ siges der i en særudgave om børn i tidsskriftet Newsweek, og „det er endnu mere foruroligende når informationer som man har ment var troværdige, viser sig at være decideret forkerte.“ Vi kan være taknemmelige for at Jehova har givet familier al den vejledning der skal til for at de kan vokse åndeligt. Benytter du dig af alt hvad han stiller til rådighed gennem den trofaste og kloge trælleskare? — Mattæus 24:45-47.

10. Hvordan kan et godt familiestudium gavne både forældre og børn?

10 Det er meget vigtigt at familien har et fælles bibelstudium der gennemføres planmæssigt i en afslappet atmosfære. Hvis studiet skal være undervisende, interessant og tilskyndende, må forældrene forberede sig grundigt. Forældre der kan få deres børn til at udtale sig frit, har mulighed for at finde ud af hvad de tænker og føler. En måde hvorpå man kan bedømme kvaliteten af familiestudiet, er ved at lægge mærke til om alle i familien glæder sig til det.

11. (a) Hvilke mål kan forældre hjælpe deres børn til at sætte sig? (b) Hvordan gik det da en japansk pige førte sit mål ud i livet?

11 Noget andet der bidrager til at gøre familien åndeligt stærk, er at forældrene hjælper deres børn til at sætte sig åndelige mål. Børn må have som mål at læse i Bibelen hver dag, blive regelmæssige forkyndere af den gode nyhed og gøre fremskridt hen imod indvielse og dåb. De kan også stræbe efter at blive pionerer, komme på Betel eller blive missionærer. Da en japansk pige ved navn Ayumi gik i skole, satte hun sig det mål at forkynde for alle i sin klasse. For at vække lærerens og klassekammeraternes interesse indhentede hun tilladelse til at anbringe nogle bibelske publikationer i biblioteket. I de seks år Ayumi gik i grundskolen, fik hun 13 bibelstudier. En af dem hun studerede med, og nogle i denne elevs familie blev døbte kristne.

12. Hvordan kan børn få størst udbytte af de kristne møder?

12 For at være åndeligt stærk er det også nødvendigt at overvære alle møderne. Apostelen Paulus formanede sine trosfæller til ’ikke at forsømme at komme sammen, som nogle havde for skik’. Da de kristne møder er til stor gavn for både unge og gamle, må vi aldrig få for vane at svigte dem. (Hebræerne 10:24, 25; 5 Mosebog 31:12) Børn bør lære at følge opmærksomt med. Det er også vigtigt at de er forberedte, da de får mest ud af møderne når de deltager ved at kommentere. Børn kan for eksempel begynde at kommentere ved at sige nogle få ord eller læse et svar op fra paragraffen, men de bør lære hvordan de efterhånden selv kan finde svarene og formulere sig med egne ord. Viser I forældre et godt eksempel ved at være flittige til at give meningsfyldte kommentarer ved møderne? Det er en fordel hvis alle i familien har deres egen bibel, deres egen sangbog og et eksemplar af de publikationer der studeres.

13, 14. (a) Hvorfor bør forældre arbejde sammen med deres børn i forkyndelsen? (b) Hvordan kan forældrene give børnene lyst til at forkynde og at yde en meningsfyldt indsats?

13 Kærlige forældre vil hjælpe deres børn til at bruge deres energi og kræfter på at tjene Jehova og gøre forkyndelsen til en vigtig del af deres liv. (Hebræerne 13:15) Kun ved at arbejde sammen med deres børn i forkyndelsen kan forældrene sikre sig at de får den oplæring der er nødvendig for at blive forkyndere ’der intet har at skamme sig over, og som behandler sandhedens ord på rette måde’. (2 Timoteus 2:15) Hjælper I forældre jeres børn til at forberede sig til forkyndelsen? Det vil give dem lyst til at forkynde og yde en meningsfyldt og god indsats.

14 Hvorfor er det godt når forældre arbejder sammen med deres børn i forkyndelsen? Fordi børnene så kan se forældrenes gode eksempel og efterligne det. Samtidig kan forældrene lægge mærke til børnenes indstilling og opførsel og se hvordan de klarer sig i forkyndelsen. Sørg for at tage børnene med i forskellige tjenestegrene. Det er godt hvis de har deres egen forkyndertaske og lærer hvordan de kan holde den pæn og i orden. Ved regelmæssigt at give vejledning og opmuntring kan forældrene styrke deres børns værdsættelse af forkyndelsen. Så vil børnene betragte tjenesten som en måde at vise Jehova og deres næste kærlighed på. — Mattæus 22:37-39; 28:19, 20.

Forbliv åndeligt sund

15. Hvordan kan man værne om familiens åndelige sundhed?

15 Det er vigtigt at familien forbliver åndeligt sund. (Salme 119:93) Hvordan kan den det? Blandt andet ved at tale sammen om åndelige emner ved enhver lejlighed. Drøfter du dagsteksten med dine børn hver dag? Er det naturligt for dig at fortælle oplevelser fra forkyndelsen eller at tale om noget fra de nye udgaver af Vagttårnet og Vågn op! når I „vandrer på vejen“? Husker du at takke Jehova for livet og hans mange gode gaver „når du lægger dig og når du står op“? (5 Mosebog 6:6-9) Når dine børn ser din kærlighed til Gud komme til udtryk i alt hvad du gør, vil det hjælpe dem til selv at tage standpunkt for sandheden.

16. Hvilken værdi har det at tilskynde sine børn til selv at undersøge bibelske emner?

16 Børn har ofte brug for vejledning til at klare problemer og situationer som de kommer ud for. I stedet for altid at fortælle dem hvad de skal gøre, hvorfor så ikke vise dem hvordan de kan undersøge emner på egen hånd for at finde frem til Guds syn på tingene? Når børn lærer at bruge alle de redskaber og publikationer som vi får gennem ’den trofaste træl’, vil det hjælpe dem til at opdyrke et nært forhold til Jehova. (1 Samuel 2:21b) Og når de taler med andre i familien om det de har lært gennem deres personlige studium, bidrager det yderligere til familiens åndelige sundhed.

Stol fuldt ud på Jehova

17. Hvorfor behøver enlige forældre ikke at miste modet i forbindelse med at opdrage deres børn som kristne?

17 Hvad med dem der er alene om at opdrage deres børn? De har en særlig krævende opgave. Men de behøver ikke at miste modet. At opgaven kan klares, ses af at mange eneforsørgere i tillid til Gud lydigt har fulgt hans vejledning og hjulpet deres børn til at blive åndeligt stærke. (Ordsprogene 22:6) Kristne eneforsørgere må naturligvis stole fuldt ud på Jehova og have tillid til at han vil hjælpe dem. — Salme 121:1-3.

18. Hvilke mentale og fysiske behov hos børn skal forældre være opmærksomme på, men hvad bør prioriteres højest?

18 Gode forældre erkender at der også er ’en tid til at le og en tid til at danse omkring’. (Prædikeren 3:1, 4) Afslapning og sunde adspredelser har stor betydning for børns mentale og fysiske udvikling. At lytte til opbyggende musik og især at synge Rigets sange kan hjælpe børn til at styrke deres forhold til Jehova. (Kolossenserne 3:16) Det er i ungdommen de skal forberede sig til at blive gudfrygtige voksne så deres glæde ved livet kan fortsætte for evigt i Paradiset. — Galaterne 6:8.

19. Hvorfor kan forældre have tillid til at Jehova vil velsigne deres bestræbelser for at opbygge en åndeligt stærk familie?

19 Jehova ønsker at alle kristne familier skal være åndeligt stærke og fortsat være forenede. Hvis vi elsker Gud og gør hvad vi kan for at adlyde hans ord, vil han velsigne den indsats vi gør, og give os kraft til at føre hans vejledning ud i livet. (Esajas 48:17; Filipperne 4:13) Husk at den mulighed du har nu for at undervise og oplære dine børn, aldrig kommer igen. Gør derfor alt hvad du kan, for at følge vejledningen i Guds ord, og Jehova vil velsigne dine bestræbelser for at opbygge en åndeligt stærk familie.

Hvad har vi lært?

• Hvorfor er det så vigtigt at forældre køber sig tid til at opdrage deres børn i sandheden?

• Hvorfor bør forældre foregå deres børn med et godt eksempel?

• Hvordan kan man hjælpe sine børn til at vokse åndeligt?

• Hvordan kan en familie forblive åndeligt sund?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 24, 25]

Åndeligt stærke familier læser regelmæssigt i Guds ord, overværer de kristne møder og deltager i forkyndelsen sammen