Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man hjælper enker gennem deres trængsler

Hvordan man hjælper enker gennem deres trængsler

 Hvordan man hjælper enker gennem deres trængsler

EN AF de bedst kendte fortællinger om enker findes i Bibelen og handler om Rut og hendes svigermor, No’omi. De var begge enker. No’omi havde dog ikke kun mistet sin mand, men også sine to sønner, hvoraf den ene havde været gift med Rut. Da de levede i et landbrugssamfund hvor man var afhængig af at mændene udførte arbejdet på markerne, var deres situation dybt tragisk. — Rut 1:1-5, 20, 21.

Men No’omi havde en enestående veninde og trøster i sin svigerdatter Rut, der nægtede at forlade hende. Som tiden gik, viste Rut sig at være „bedre for [No’omi] end syv sønner“ — ikke kun på grund af sin inderlige kærlighed til No’omi, men også på grund af sin kærlighed til Gud. (Rut 4:15) Da No’omi opfordrede Rut til at vende tilbage til sin familie og sine venner i Moab, viste Rut sin loyalitet ved at svare: „Dér hvor du går hen, vil jeg gå hen, og dér hvor du overnatter,  vil jeg overnatte. Dit folk skal være mit folk, og din Gud skal være min Gud. Dér hvor du dør, vil jeg dø, og dér vil jeg begraves. Måtte Jehova gøre således mod mig og føje mere til, hvis noget andet end døden skulle skille mig fra dig.“ — Rut 1:16, 17.

Jehova Gud lagde mærke til Ruts indstilling. Han velsignede No’omi og Ruts lille husstand, og efter nogen tid giftede Rut sig med israelitten Boaz. No’omi tog sig af deres barn — der blev stamfader til Jesus Kristus — som var det hendes eget. Beretningen er et eksempel på den kærlighed Jehova viser enker der holder sig nær til ham og stoler på ham. Samtidig viser Bibelen at Jehova værdsætter dem som kærligt hjælper enker i deres trængsler. Hvordan kan vi støtte enkerne iblandt os? — Rut 4:13, 16-22; Salme 68:5.

Tilbyd specifik hjælp uden at være anmassende

Når man tilbyder en enke hjælp, er det bedst at udtrykke sig klart og specifikt uden at være anmassende. Undgå vage formuleringer som: ’Sig til hvis der er noget du har behov for.’ Det ville være det samme som at sige: „Hold jer varme og mætte“ til en der fryser og er sulten, og så ikke gøre noget. (Jakob 2:16) Mange undlader at bede om hjælp; de lider hellere i stilhed. Når man gerne vil støtte dem der har det sådan, må man have dømmekraft og prøve at forstå hvad deres behov er. At være for initiativrig — ved i virkeligheden at overtage styringen af deres liv — kan på den anden side føre til sårede følelser eller konflikter. Bibelen understreger derfor behovet for at vi er ligevægtige. Den opfordrer os til uselvisk at vise andre personlig interesse, men minder os samtidig om ikke at have travlt med andres sager. — Filipperne 2:4; 1 Peter 4:15.

Rut havde en sådan ligevægtig holdning over for No’omi. Hun holdt sig loyalt til sin svigermor, men forsøgte ikke at presse hende eller at bestemme over hende. Hun tog nogle fornuftige initiativer, såsom at skaffe mad, men fulgte også No’omis anvisninger. — Rut 2:2, 22, 23; 3:1-6.

Der kan selvfølgelig være stor forskel på de enkeltes behov. Sandra, som blev nævnt tidligere, siger: „Jeg havde hvad jeg behøvede da jeg var fortvivlet — søde og kærlige venner der stod ved min side.“ Elaine havde derimod et stort behov for at være alene. Hvis man vil yde hjælp, må man derfor udvise dømmekraft og prøve at finde balancen mellem at respektere en andens privatliv og være til rådighed når det er nødvendigt.

Støtte fra familien

En varmhjertet, kærlig familie kan gøre meget for at trøste en enke og forsikre hende om at hun nok skal klare det. Nogle i familien vil måske være i stand til at yde mere hjælp end andre, men alle kan bidrage med noget. „Hvis en enke har børn eller børnebørn, så lad disse først lære at vise gudhengivenhed over for deres egen husstand og fortsat at betale et passende vederlag til deres forældre og bedsteforældre, for dette er velbehageligt i Guds øjne.“ — 1 Timoteus 5:4.

I mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt at yde økonomisk støtte eller at betale et „vederlag“. Nogle enker har økonomiske midler nok til selv at dække deres behov, og andre er berettiget til ydelser fra  det offentlige. Men hvor en enke er i nød, har hendes familie pligt til at træde til. Hvis familien ikke har mulighed for det, eller hvis der overhovedet ingen slægtninge er, opmuntrer Bibelen trosfæller til at yde hjælp: „Den form for tilbedelse der er ren og ubesmittet for vor Gud og Fader er denne: at se til faderløse og enker i deres trængsel, og at holde sig uplettet af verden.“ — Jakob 1:27.

De der handler efter disse bibelske principper, ’viser enker ære’. (1 Timoteus 5:3) At ære en person betyder at vise vedkommende respekt. Personer der vises ære, føler sig elsket og værdsat og får styrket deres selvværd. De fornemmer at den hjælp de får, ikke gives af ren og skær pligt. Rut, der selv var enke for en tid, ærede No’omi ved villigt og kærligt at sørge for hendes fysiske og følelsesmæssige behov. Den holdning Rut lagde for dagen, gav hende hurtigt et godt omdømme og fik hendes kommende ægtemand til at sige: „Enhver i mit folks port ved at du er en dygtig kvinde.“ (Rut 3:11, fodnote) Eftersom No’omi elskede Gud, havde en fordringsløs indstilling og viste dyb værdsættelse af den hjælp hun fik, har det uden tvivl været en glæde for Rut at gøre noget for hende. No’omi er virkelig et godt eksempel for enker i dag!

Hold dig nær til Gud

Familie og venner kan selvfølgelig ikke udfylde det tomrum der opstår efter en ægtefælles død. Det er derfor vigtigt at den sørgende holder sig nær til „den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel“. (2 Korinther 1:3, 4) Tænk engang over den gudfrygtige Annas eksempel. Hun var enke og 84 år gammel da Jesus blev født.

Da Annas mand døde efter at de havde været gift i blot syv år, vendte hun sig til Jehova for at få trøst. „[Hun var] aldrig . . . borte fra templet, hvor hun nat og dag ydede hellig tjeneste med fasteperioder og bønner.“ (Lukas 2:36, 37) Reagerede Jehova på Annas gudhengivenhed? Ja, han viste hende sin kærlighed på en ganske særlig måde ved at lade hende se det barn som skulle vokse op og blive verdens Frelser. Det gjorde et stort indtryk på Anna og trøstede hende. Hun erfarede sandheden i Salme 37:4, hvor der står: „Lad Jehova være din største glæde, og han vil give dig hvad dit hjerte beder om.“

Gud virker gennem trosfæller

Elaine fortæller: „Længe efter Davids død var jeg plaget af fysiske smerter der føltes som knivstik i brystet. Jeg troede det skyldtes fordøjelsesbesvær. En dag blev det så slemt at jeg overvejede at gå til læge. Men en af mine veninder, en klog åndelig søster, pegede på at min sorg måske var årsagen til smerterne, og hun tilskyndede mig til at bede Jehova om hjælp. Jeg fulgte straks hendes råd, og i en stille, inderlig bøn bad jeg Jehova om at holde mig oppe og trøste mig. Og det gjorde han!“ Elaine begyndte at få det bedre, og snart efter forsvandt selv hendes fysiske smerter.

Ældste i menigheden kan i særlig grad vise sørgende enker godhed ved at hjælpe dem til at holde sig nær til Jehova trods trængsler. De kan trøste på en taktfuld og forstående måde og regelmæssigt yde åndelig støtte. Om nødvendigt kan de også sørge for materiel støtte. Der er ingen tvivl om at medfølende og forstandige ældste er „et læ mod vinden“. — Esajas 32:2; Apostelgerninger 6:1-3.

Jordens nye konge giver varig trøst

Barnet som den aldrende Anna glædede sig over at se for omkring 2000 år siden, er nu messiansk konge i Guds himmelske rige. Denne regering vil snart fjerne alle årsager til sorg, også døden. I den forbindelse siger Åbenbaringen 21:3, 4: „Se! Guds telt er hos  menneskene . . . Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ Lagde du mærke til at versene handler om os mennesker? Vi vil altså blive udfriet fra døden og vil ikke mere opleve sorg og skrig.

Men der er endnu flere gode nyheder. Bibelen lover også at de døde vil blive oprejst. „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans [Jesu] røst og komme ud.“ (Johannes 5:28, 29) Ligesom Lazarus, der af Jesus blev oprejst fra de døde, vil de genopstå som mennesker og ikke som åndeskabninger. (Johannes 11:43, 44) De der efter opstandelsen ’gør det der er godt’, vil blive ført frem til menneskelig fuldkommenhed og personligt erfare Jehovas faderlige omsorg når han ’åbner sin hånd og mætter alt levende med hvad det ønsker’. — Salme 145:16.

De der har mistet en de holder af, vil finde stor trøst når de sætter deres lid til dette sikre håb. (1 Thessaloniker 4:13) Så hvis du er enke, må du ’bede uophørligt’ om den hjælp og trøst der er nødvendig for at klare hverdagens belastninger. (1 Thessaloniker 5:17; 1 Peter 5:7) Du må også tage dig tid til hver dag at læse i Bibelen så Guds tanker kan trøste dig. Når du gør det, vil du personligt erfare hvordan Jehova virkelig hjælper dig til at finde fred, på trods af de trængsler og udfordringer du som enke står over for.

[Tekstcitat på side 5]

At være hjælpsom indebærer at man prøver at finde balancen mellem at respektere en andens privatliv og være til rådighed når der er behov for det

[Illustration på side 7]

Den ældre enke Anna blev velsignet af Gud