Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Guds navn renses for skændsel

Guds navn renses for skændsel

 Nyt fra Rigets arbejdsmark

Guds navn renses for skændsel

I GUDS ord, Bibelen, siges der: „Bevar jeres adfærd god blandt folk fra nationerne, så at de, som følge af jeres gode gerninger hvortil de er øjenvidner, kan herliggøre Gud på den dag han inspicerer, for det som de nu bagtaler jer for som forbrydere.“ (1 Peter 2:12) Sande kristne ønsker ikke at bringe skændsel over Jehovas navn. De vil derfor gerne bevare en god adfærd.

I et fjerntliggende område i Zambia ved navn Senanga var der blevet stjålet en radio i en skolelærers hjem. Eftersom Jehovas Vidner havde forkyndt i området, beskyldte han dem for tyveriet. Han meldte det også til politiet og anklagede forkynderne. Som bevis for at forkynderne havde været i hans hus, viste han en traktat han havde fundet på gulvet. Politiet ville imidlertid ikke tro på ham og rådede ham til at gå hjem og undersøge det grundigere.

De ældste i menigheden tilskyndede dem som havde forkyndt i nabolaget den dag, til at henvende sig til læreren og drøfte sagen med ham. Nogle af brødrene tog hen og forklarede ham at de ønskede at rense Jehovas navn for den skændsel der var bragt over det. Under samtalen fortalte de at de havde mødt en ung mand i hans hus og givet ham en traktat. Ud fra deres beskrivelse kunne læreren regne ud hvem det var. Det måtte være en ung mand fra lærerens egen kirke. Han talte med ham, men han nægtede at have taget radioen. Dernæst drøftede læreren sagen med den unge mands forældre og tog hjem. Inden der var gået en time, kom moderen med den stjålne radio.

Nu fik læreren dårlig samvittighed over at have fremsat en falsk anklage og henvendte sig til de ældste og bad dem om at tage imod hans undskyldning. Det gjorde de, men anmodede om at sagens rette sammenhæng blev gjort kendt så alle kunne vide at Jehovas Vidner var uskyldige. Det blev meddelt på skolen, og Jehovas navn blev renset. Jehovas Vidner kan nu fortsætte med frit at forkynde i området.

[Kort/illustration på side 19]

(Tekstens opstilling ses i den trykte publikation)

AFRIKA

Zambia

[Kildeangivelse]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.