Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan overvindes negative følelser?

Hvordan overvindes negative følelser?

 Hvordan overvindes negative følelser?

● Asaf sukkede: „Det er til ingen nytte at jeg rensede mit hjerte og vaskede mine hænder i uskyld. Og jeg ramtes dagen lang og fik min retledning morgen efter morgen.“ — Salme 73:13, 14.

● Baruk stønnede: „Ve mig nu, for Jehova har føjet sorg til min lidelse! Jeg er blevet udmattet på grund af min sukken, og et hvilested har jeg ikke fundet.“ — Jeremias 45:3.

● No’omi klagede: „Den Almægtige har gjort det meget bittert for mig. Jeg havde fuldt op da jeg tog af sted, men Jehova bringer mig tomhændet tilbage. Hvorfor skulle I kalde mig No’omi, når Jehova har ydmyget mig og den Almægtige har voldt mig ulykke?“ — Rut 1:20, 21.

BIBELEN indeholder talrige eksempler på trofaste tjenere for Jehova der til tider følte sig overvældet af modløshed. Det er en kendsgerning at vi som ufuldkomne mennesker alle vil opleve sådanne følelser nu og da. Men nogle har været ude for tragiske oplevelser og er derfor mere tilbøjelige til at blive nedtrykte — og måske endda få ondt af sig selv.

Hvis man ikke passer på, kan sådanne følelser imidlertid ødelægge ens forhold til andre og til Jehova Gud. En kristen kvinde som nogle gange har ondt af sig selv, indrømmer: „Jeg har ofte sagt nej tak til at besøge nogle i menigheden fordi jeg ikke følte mig værdig til at være sammen med dem.“ Tænk hvilken nedbrydende virkning følelser som disse kan have. Hvad kan man gøre for at modvirke dem?

Kom nær til Jehova

I Salme 73 skrev Asaf åbenhjertigt om hvor rådvild han var. Når han sammenlignede sin egen situation med de ugudeliges fremgang, følte han misundelsen nage. Han så hvor hovmodige og voldelige de onde var, og lagde mærke til at de oven i købet så ud til at slippe godt fra det. Asaf begyndte at tvivle på om det havde nogen værdi at følge en retfærdig kurs i livet. — Salme 73:3-9, 13, 14.

Har du, ligesom Asaf, lagt mærke til hvor godt det tilsyneladende går de ugudelige som praler af deres onde handlinger? Hvordan overvandt Asaf sine negative følelser? Han fortsætter: „Nu ville jeg tænke efter for at få kundskab om dette; det var et problem for mig, indtil jeg gik ind i Guds storslåede helligdom. Jeg ville udgrunde deres fremtid.“ (Salme 73:16, 17) Asaf tog et positivt skridt ved at henvende sig til Jehova i bøn. Sagt med Paulus’ ord undertrykte Asaf det ’sjælelige menneske’ ved at vække det ’åndelige menneske’ til live. Det fornyede hans åndelige udsyn. Han forstod nu at Jehova hader ondskab, og at den ugudelige vil få sin straf når tiden er inde til det. — 1 Korinther 2:14, 15.

 Hvor er det vigtigt at vi lader Bibelen hjælpe os til at erkende livets realiteter! Jehova minder os om at han ikke er blind for hvad ugudelige mennesker gør. Bibelen siger: „Bliv ikke vildledt: Gud kan man ikke narre. For hvad et menneske end sår, dette skal han også høste . . . Så lad os ikke give op med hensyn til at gøre det der er rigtigt.“ (Galaterne 6:7-9) Jehova vil sætte de onde „hvor der er glat“; han vil lade dem „synke i ruiner“. (Salme 73:18) Guds retfærdighed vil altid sejre.

Det at vi regelmæssigt spiser ved Jehovas bord og kommer sammen med Guds folk, vil styrke os i troen og hjælpe os til at overvinde mismod og andre negative følelser. (Hebræerne 10:25) Ved at holde os nær til Gud kan vi, ligesom Asaf, erfare hvordan han kærligt støtter os og holder os oppe. Asaf siger videre: „Jeg er til stadighed hos dig; du har grebet fat i min højre hånd. Med dit råd fører du mig, og senere henter du mig til herlighed.“ (Salme 73:23, 24) En kristen kvinde der blev mishandlet som barn, lærte hvilken visdom disse ord indeholder. Hun fortæller: „Det at jeg holdt mig nær til menigheden, viste mig at livet kan være anderledes. Jeg erfarede at de kristne ældste var kærlige hyrder, ikke politibetjente.“ Ja, medfølende kristne ældste kan være til stor hjælp for dem der har brug for at bekæmpe negative følelser. — Esajas 32:1, 2; 1 Thessaloniker 2:7, 8.

Tag imod Jehovas råd

Baruk, der var sekretær for Jeremias, stønnede over det følelsesmæssige pres hans opgave lagde på ham. Men Jehova hjalp ham kærligt til at fokusere på realiteterne. „’Du søger dig store ting. Søg dem ikke. For se, jeg bringer ulykke over alt kød,’ lyder Jehovas udsagn, ’men jeg vil give dig din sjæl som bytte alle de steder hvor du måtte gå hen.’“ — Jeremias 45:2-5.

I direkte vendinger pegede Jehova på at Baruks egen selviske stræben var årsag til hans frustration. Baruk kunne ikke finde glæde i sin gudgivne opgave samtidig med at han søgte sig store ting. Vi kan måske også overvinde modløshed ved at undgå ting som distraherer, og ved at lade vores sind fylde med den fred der kommer af at gøre Guds vilje. — Filipperne 4:6, 7.

No’omi lod sig ikke lamme af sorgen da hun mistede sin mand og sine to sønner i Moab. Noget tyder dog på at hun for en tid følte sig bitter over det der var overgået hende og svigerdøtrene. No’omi sendte dem bort med ordene: „Det er meget bittert for mig på jeres vegne at Jehovas hånd har gjort udfald  imod mig.“ Og da hun var nået til Betlehem, sagde hun igen: „Kald mig ikke No’omi [min liflighed]. Kald mig Mara [bitter], for den Almægtige har gjort det meget bittert for mig.“ — Rut 1:13, 20.

Bitterhed og sorg fik imidlertid ikke No’omi til at isolere sig — borte fra Jehova og hans folk. Mens hun var i Moab, hørte hun at „Jehova havde vendt sin opmærksomhed mod sit folk ved at give det brød“. (Rut 1:6) Hun indså at det bedste sted hun kunne være, var blandt Jehovas folk. Sammen med sin svigerdatter Rut vendte No’omi derfor tilbage til Juda. Her gav hun Rut kloge råd om hvordan hun skulle bære sig ad over for deres slægtning Boaz, som var hendes genløser.

Også i dag er loyale tjenere for Jehova som har mistet deres ægtefælle, blevet hjulpet til at klare det følelsesmæssige pres. Ligesom No’omi sørger de for at være optaget af åndelige gøremål. De holder sig travlt beskæftiget i den kristne menighed og læser i Guds ord hver dag.

Gavnlige virkninger af Guds visdom

Disse bibelske beretninger giver os indsigt i hvordan man kan overvinde negative følelser. Asaf søgte hjælp i Jehovas helligdom og ventede tålmodigt på Jehova. Baruk tog imod vejledning og gjorde sig fri af materiel stræben. No’omi blev ved med aktivt at tjene Jehova sammen med hans folk og forberedte den unge kvinde Rut på de privilegier hun ville få i tilbedelsen af den sande Gud. — 1 Korinther 4:7; Galaterne 5:26; 6:4.

Modløshed og andre negative følelser kan overvindes ved at man ser tilbage på de sejre Jehova har givet sit folk, både som enkeltpersoner og som gruppe betragtet. Grund i den forbindelse over den kærlighed Jehova har vist ved at tilvejebringe genløsningsofferet. Opdyrk værdsættelse af den kærlighed der præger det kristne brodersamfund, og hold blikket rettet mod livet i Guds nye verden, der snart vil være en realitet. Så vil det være muligt at sige som Asaf: „For mig er det bedste at søge nær til Gud. Jeg har gjort den suveræne Herre Jehova til min tilflugt — for at forkynde alle dine gerninger.“ — Salme 73:28.