Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

En særlig meddelelse

En særlig meddelelse

 En særlig meddelelse

VED slutningen af årsmødet i Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania den 7. oktober 2000 gav ordstyreren, John E. Barr fra Det Styrende Råd, en særlig meddelelse. Denne meddelelse var en opfølgning af de foredrag som tidligere på dagen var blevet holdt af Theodore Jaracz og Daniel Sydlik. — Se side 12-16 og 28-31 i dette blad.

Broder Barr understregede noget meget vigtigt med ordene: „’Den trofaste og kloge træl’ og dens Styrende Råd har fået betroet nogle interesser som er langt større og langt mere omfattende end de interesser der gives til juridiske selskaber. I sådanne selskabers vedtægter findes en formålsparagraf der tager hensyn til spørgsmål af begrænset omfang. Vor Herre Jesus Kristus har imidlertid sat sin trofaste trælleskare over „alt hvad han ejer“, hvilket vil sige Rigets interesser her på jorden.“ — Mattæus 24:45-47.

Vedrørende Pennsylvania-selskabet tilføjede broder Barr: „Lige siden Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania blev indregistreret i 1884, har det spillet en vigtig rolle i vores historie. Ikke desto mindre er det blot et juridisk redskab som ’den trofaste og kloge træl’ kan benytte når det er nødvendigt.“

Broder Sydlik og broder Jaracz havde i deres foredrag forklaret at det at „den trofaste og kloge træl“ har fået betroet alt hvad Herren ejer på jorden, ikke hindrer trælleskaren i at lade kvalificerede mænd blandt ’de andre får’ tage sig af visse rutinemæssige administrative ansvarsopgaver. (Johannes 10:16) Der er heller ikke nogen tvingende bibelsk grund til at alle eller nogle af bestyrelsesmedlemmerne i de juridiske selskaber der benyttes af Jehovas Vidner, skal være salvede kristne.

Broder Barr fortalte tilhørerne at visse medlemmer af Jehovas Vidners Styrende Råd for nylig frivilligt havde trukket sig tilbage som bestyrelsesmedlemmer i alle de selskaber „den trofaste og kloge træl“ benytter i USA. Der var i stedet blevet valgt ansvarsbevidste brødre fra skaren af „andre får“ til at erstatte dem.

Der er ingen tvivl om at det er en gavnlig beslutning, der giver Det Styrende Råd mulighed for at bruge mere tid på at tilvejebringe åndelig føde og på anden måde tage sig af det verdensomspændende brodersamfunds åndelige behov.

Til sidst fortalte ordstyreren de glade tilhørere: „Selv om erfarne tilsynsmænd har fået overdraget visse juridiske og administrative pligter, . . . tjener de alle under Det Styrende Råds åndelige ledelse. . . . Vi beder Jehova velsigne vore fælles bestræbelser for at gøre hans vilje, til pris og ære for hans store navn.“