Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Lad dig opbygge af kærlighed

Lad dig opbygge af kærlighed

 Lad dig opbygge af kærlighed

„Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.“ — MATTÆUS 22:37.

1. (a) Nævn nogle af de egenskaber kristne må opdyrke. (b) Hvilken kristen egenskab er den vigtigste, og hvorfor?

KRISTNE må opdyrke mange forskellige egenskaber for at blive dygtige ordets tjenere. Ordsprogenes Bog understreger den store værdi af kundskab, forstand og visdom. (Ordsprogene 2:1-10) Apostelen Paulus skrev at det var nødvendigt med en fast tro og et urokkeligt håb. (Romerne 1:16, 17; Kolossenserne 1:5; Hebræerne 10:39) Det er også vigtigt at have udholdenhed og selvbeherskelse. (Apostelgerninger 24:25; Hebræerne 10:36) Men der er én egenskab som er en absolut nødvendighed. Det er egenskaben kærlighed. Hvis ikke vi har den, kan det forringe de andre egenskaber og måske endog gøre at de bliver uden værdi. — 1 Korinther 13:1-3, 13.

2. Hvordan viste Jesus hvor stor betydning kærligheden har, og hvilke spørgsmål rejser dette?

2 Jesus viste hvor stor betydning kærligheden har da han sagde: „På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.“ (Johannes 13:35) Eftersom det er kærlighed der skal kendetegne os som sande kristne, må vi spørge os selv: Hvad er kærlighed? Hvorfor har kærlighed så stor betydning at Jesus sagde at det først og fremmest er denne egenskab der skulle kendetegne hans disciple? Hvordan kan vi opdyrke kærlighed? Og hvem skal vi vise kærlighed? Lad os se nærmere på disse spørgsmål.

Hvad er kærlighed?

3. Hvordan kan kærlighed beskrives, og hvorfor omfatter den både sind og hjerte?

3 Kærlighed kan defineres som ’en varm, inderlig følelse over for en anden person; en dyb følelse af ømhed eller sympati for en anden’. Det er en egenskab som får mennesker til at gøre godt mod andre, selv om det kan kræve store, personlige ofre. Den kærlighed der beskrives i Bibelen, omfatter både sindet og hjertet. Sindet, eller forstanden, er af betydning, for et menneske der viser kærlighed, gør det med åbne øjne, i fuld erkendelse af at han selv og dem han elsker, har både gode og dårlige sider. Den forstandsmæssige side af kærligheden giver sig desuden udslag i at kristne — på grund af det de har lært ud fra Bibelen — viser kærlighed over for nogle som de måske ikke umiddelbart nærer varme følelser for. (Mattæus 5:44; 1 Korinther 16:14) Kærligheden udspringer dog først og fremmest i hjertet. Den ægte kærlighed der beskrives i Bibelen, er aldrig udelukkende forstandsbetonet. Den omfatter en dyb oprigtighed og et fuldt følelsesmæssigt engagement. — 1 Peter 1:22.

4. I hvilken forstand er kærligheden et stærkt bånd der knytter mennesker sammen?

4 Mennesker der er meget selviske, har ofte  svært ved at opnå et kærligt forhold til andre, for kærligheden indebærer at man er villig til at lade andres interesser komme i første række. (Filipperne 2:2-4) Jesu ord om at „der er mere lykke ved at give end ved at modtage“ gælder især når man ’giver’ som et udtryk for kærlighed. (Apostelgerninger 20:35) Kærlighed knytter mennesker sammen. (Kolossenserne 3:14) Kærlighed kommer ofte til udtryk i venskab, men kærlighedens bånd er stærkere end venskabets. Det romantiske forhold mellem mand og hustru kaldes ofte kærlighed, men den kærlighed Bibelen opfordrer os til at opdyrke, er mere varig end den fysiske tiltrækning. Hvis ægtefæller virkelig elsker hinanden, vil de blive sammen selv om det seksuelle forhold måske ikke længere er muligt på grund af sygdom eller alderdom.

Kærligheden — en vigtig egenskab

5. Hvorfor er det så vigtigt at kristne viser kærlighed?

5 Hvorfor er det så vigtigt at kristne viser kærlighed? For det første fordi Jesus befalede sine disciple at de skulle elske hinanden. Han sagde: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer. Dette befaler jeg jer, at I skal elske hinanden.“ (Johannes 15:14, 17) For det andet fordi Jehova er den personificerede kærlighed, og som hans tilbedere bør vi efterligne ham. (Efeserne 5:1; 1 Johannes 4:16) Ifølge Bibelen betyder det evigt liv at lære Jehova og Jesus at kende. Hvordan kan vi sige at vi kender Gud hvis ikke vi forsøger at efterligne ham? Apostelen Johannes ræsonnerede som så: „Den som ikke elsker, har ikke lært Gud at kende, for Gud er kærlighed.“ — 1 Johannes 4:8.

6. Hvordan kan kærligheden hjælpe os til at være ligevægtige?

6 Der er en tredje grund til at kærligheden er så vigtig. Den hjælper os til at være ligevægtige og giver os et godt motiv til det vi gør. Det er for eksempel meget vigtigt at man hele tiden tilegner sig kundskab om Guds ord. Denne kundskab er som mad for kristne. Den hjælper dem til at vokse til modenhed og til at handle i harmoni med Guds vilje. (Salme 119:105; Mattæus 4:4; 2 Timoteus 3:15, 16) Paulus sagde imidlertid advarende: „Kundskaben opblæser, men kærligheden opbygger.“ (1 Korinther 8:1) Der er naturligvis ikke noget galt i at have nøjagtig kundskab. Problemet ligger hos os — på grund af vore syndige tilbøjeligheder. (1 Mosebog 8:21) Hvis vi ikke har kærlighed, har vi ikke et ligevægtigt syn på os selv, og så kan kundskaben gøre os opblæste og få os til at tro at vi er bedre end andre. Det vil ikke ske hvis vort motiv er kærlighed. „Kærligheden . . . er ikke brovtende, bliver ikke opblæst.“ (1 Korinther 13:4) Kristne der gør alt i kærlighed, bliver ikke stolte, selv ikke hvis de har tilegnet sig stor kundskab. Kærligheden vil få dem til at bevare ydmygheden og afholde dem fra at blive indbildske og selvoptagne. — Salme 138:6; Jakob 4:6.

7, 8. Hvordan kan kærligheden hjælpe os til at fokusere på de mere vigtige ting?

7 Paulus skrev til filipperne: „Dette beder jeg fortsat om, at jeres kærlighed må blive stadig mere og mere rig på nøjagtig kundskab og fuld skelneevne, så I kan forvisse jer om de mere vigtige ting.“ (Filipperne 1:9, 10) Kristen kærlighed vil hjælpe os til at følge denne tilskyndelse og forvisse os om de mere vigtige ting. Tænk for eksempel på Paulus’ ord til Timoteus. „Hvis nogen tragter efter et tilsynshverv, er det en smuk gerning han ønsker.“ (1 Timoteus 3:1) I tjenesteåret 2000 steg antallet af menigheder i hele verden med 1502, så der nu er 91.487. Der er derfor et stort behov for flere ældste, og de der tragter efter dette privilegium, skal roses.

8 De der tragter efter et tilsynshverv, vil bevare en sund indstilling hvis de hele tiden holder sig for øje hvad der er formålet med dette privilegium. Det der har betydning, er ikke at få myndighed eller at opnå en fremtrædende stilling. Ældste der glæder Jehova, lader sig lede af kærlighed til ham og deres brødre. De stræber ikke efter indflydelse eller en fremtrædende stilling. Efter at have rådet menighedernes ældste til at bevare en god indstilling understregede apostelen Peter betydningen af ydmyghed. Han  gav alle menighedens medlemmer dette råd: „Ydmyg jer . . . under Guds vældige hånd.“ (1 Peter 5:1-6) Alle der gerne vil have et tilsynshverv, bør lægge mærke til de mange ældste verden over som sætter et godt eksempel ved at være flittige og ydmyge, og som derfor er en velsignelse for deres menigheder. — Hebræerne 13:7.

Et godt motiv hjælper os til at holde ud

9. Hvorfor er kristne optaget af de velsignelser Jehova har lovet dem?

9 Der er også noget andet der viser hvor vigtigt det er at vi lader os lede af kærlighed. Bibelen lover at de der har kærlighed og opdyrker gudhengivenhed, vil opnå mange velsignelser nu og ufatteligt store velsignelser i fremtiden. (1 Timoteus 4:8) En kristen der har en stærk tro på disse løfter, og som er overbevist om at Jehova „belønner dem som ivrigt søger ham“, vil blive hjulpet til at stå fast i troen. (Hebræerne 11:6) De fleste af os længes efter at se opfyldelsen af Guds løfter og siger ligesom apostelen Johannes: „Amen! Kom, Herre Jesus.“ (Åbenbaringen 22:20) Ved at tænke på de velsignelser der venter os hvis vi er trofaste, får vi styrke til at holde ud — ligesom tanken om „den glæde der lå foran ham“ gjorde det lettere for Jesus at holde ud. — Hebræerne 12:1, 2.

10, 11. Hvorfor bliver det lettere for os at holde ud når vi motiveres af kærlighed?

10 Hvad nu hvis vi tjener Jehova udelukkende fordi vi gerne vil med i den nye verden? Så kan vi let blive utålmodige eller utilfredse når der opstår vanskeligheder, eller når begivenhederne ikke indtræffer på den måde eller på det tidspunkt vi havde håbet. Der kunne være alvorlig fare for at vi gled bort. (Hebræerne 2:1; 3:12) Paulus talte om en tidligere medarbejder ved navn Demas som forlod ham fordi „han fik kærlighed til den nuværende tingenes ordning“. (2 Timoteus 4:10) Alle der kun tjener Gud af selviske grunde, er i fare for at det samme kunne ske for dem. De kunne lade sig lokke af de muligheder der byder sig i verden, og miste lysten til at bringe ofre nu for at opnå de kommende velsignelser.

11 Det er helt naturligt at glæde sig til de fremtidige velsignelser og til at blive udfriet fra trængsler, men kærligheden hjælper os til at forstå hvad der bør komme først i vort liv. Det vigtigste er at Jehovas vilje sker — ikke at alt går sådan som vi kunne tænke os. (Lukas 22:41, 42) Ja, kærligheden opbygger os. Den sætter os i stand til at vente tålmodigt på Gud, i taknemmelighed over de velsignelser han skænker os, og i tillid til at vi, når hans tid er inde, vil få alt det han har lovet os — og mere til. (Salme 145:16; 2 Korinther 12:8, 9) Indtil da vil kærligheden hjælpe os til at blive ved med uselvisk at tjene Jehova, for „kærligheden . . . søger ikke sine egne interesser“. — 1 Korinther 13:4, 5.

 Hvem skal kristne elske?

12. Hvem sagde Jesus at vi skal elske?

12 Jesus fremsatte en generel regel om hvem vi skal elske da han citerede to udtalelser fra Moseloven. Han sagde: „Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind,“ og: „Du skal elske din næste som dig selv.“ — Mattæus 22:37-39.

13. Hvordan kan vi lære at elske Jehova selv om vi ikke kan se ham?

13 Det fremgår klart af Jesu ord at vi først og fremmest skal elske Jehova. Vi er imidlertid ikke født med en fuldt udviklet kærlighed til ham. Det er noget der skal opdyrkes. Første gang vi hørte om ham, følte vi os draget til ham. Efterhånden lærte vi hvordan han beredte jorden til menneskene. (1 Mosebog 2:5-23) Vi lærte hvordan han har vist omsorg for menneskene og ikke forkastede os da synden kom ind i verden, men tog skridt til at løskøbe os. (1 Mosebog 3:1-5, 15) Han tog sig kærligt af dem der var trofaste, og da tiden var inde, gav han sin enestefødte søn for at vi kunne få tilgivelse for vore synder. (Johannes 3:16, 36) Samtidig med at vores kundskab er vokset, er vores værdsættelse af Jehova blevet større. (Esajas 25:1) Kong David sagde at han elskede Jehova på grund af hans kærlige omsorg. (Salme 116:1-9) I dag tager Jehova sig også af os. Han vejleder os, styrker os og opmuntrer os. Jo mere vi lærer om ham, desto større kærlighed får vi til ham. — Salme 31:23; Zefanias 3:17; Romerne 8:28.

Hvordan kan vi vise vores kærlighed?

14. Hvordan kan vi vise at vores kærlighed til Jehova er ægte?

14 Mange hævder at de elsker Gud, men deres adfærd fortæller noget andet. Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehova af hjertet? Vi kan i bøn fortælle ham hvad vi føler. Og vi kan lade vores kærlighed komme til udtryk i handling. Apostelen Johannes skrev: „Den der overholder [Guds] ord, i denne er kærligheden til Gud virkelig gjort fuldkommen. På dette kender vi at vi er i samhørighed med ham.“ (1 Johannes 2:5; 5:3) Ifølge Guds ord skal vi blandt andet komme sammen med vore trosfæller og leve et moralsk rent liv. Vi undgår hykleri, taler sandt og bevarer en ren tankegang. (2 Korinther 7:1; Efeserne 4:15; 1 Timoteus 1:5; Hebræerne 10:23-25) Vi viser kærlighed ved at yde materiel hjælp til de nødlidende. (1 Johannes 3:17, 18) Og vi tøver ikke med at fortælle andre om Jehova. Det vil sige at vi må have en andel i den verdensomspændende forkyndelse af den gode nyhed om Riget. (Mattæus 24:14; Romerne 10:10) Hvis vi adlyder Guds ord på disse områder, er det et vidnesbyrd om at vores kærlighed til Jehova er ægte.

15, 16. Hvordan har kærligheden til Jehova haft betydning for mange mennesker sidste år?

15 Kærligheden til Jehova hjælper os til at træffe gode beslutninger. Sidste år fik denne kærlighed 288.907 til at indvi sig og lade sig døbe. (Mattæus 28:19, 20) Deres indvielse havde stor betydning. Den markerede et vendepunkt i deres liv. Et eksempel på dette er Gazmend, der var basketballstjerne i Albanien. Han og hans kone havde studeret Bibelen gennem nogle år, og trods vanskeligheder havde de med tiden kvalificeret sig til at blive forkyndere. Gazmend var blandt de 366 der blev døbt i  Albanien i tjenesteåret 2000. En avis bragte en artikel om ham hvori der blandt andet stod: „Han har en mening med livet, og derfor oplever han og hans familie nu den lykkeligste tid i deres liv. For ham er det ikke længere kun et spørgsmål om hvor meget han kan få ud af livet, men snarere hvor meget han kan gøre for at hjælpe andre.“

16 En nydøbt søster der arbejder for et olieselskab i Guam, fik et fristende tilbud. Efter i flere år at være steget i graderne fik hun mulighed for at blive den første kvindelige vicedirektør i firmaets historie. Men på det tidspunkt havde hun viet sit liv til Jehova. Efter at have drøftet sagen med sin mand afslog den nye søster derfor tilbudet og valgte i stedet at få deltidsarbejde så hun kunne lægge sine forhold til rette og begynde i heltidstjenesten som pioner. Kærligheden til Jehova gav hende et ønske om at tjene ham som pioner i stedet for at engagere sig i denne verdens økonomiske interesser. Denne kærlighed fik i det forløbne tjenesteår 805.205 i hele verden til at tage del i forskellige grene af heltidstjenesten. Disse pionerer har virkelig givet udtryk for deres kærlighed og tro!

Tilskyndet til at elske Jesus

17. Hvordan har Jesus sat et godt eksempel med hensyn til at vise kærlighed?

17 Jesus satte et enestående eksempel for os ved at lade sig lede af kærlighed. I sin førmenneskelige tilværelse elskede han ikke blot sin himmelske Fader, men også menneskene. Som den personificerede visdom sagde han: „Da var jeg hos [Jehova] som værkmester; jeg var den han holdt af dag efter dag. Hele tiden glædede jeg mig for hans ansigt, glædede mig over det frugtbare land på hans jord, og menneskenes sønner holdt jeg af.“ (Ordsprogene 8:30, 31) Jesu kærlighed fik ham til at forlade sin himmelske bolig og lade sig føde som et hjælpeløst spædbarn. Han tog sig tålmodigt og venligt af de ydmyge og ringe — og blev grusomt behandlet af Jehovas fjender. Til sidst døde han på en marterpæl til gavn for hele menneskeheden. (Johannes 3:35; 14:30, 31; 15:12, 13; Filipperne 2:5-11) Han har sat et enestående eksempel for os med hensyn til at have det rette motiv!

18. (a) Hvordan kan vi opdyrke kærlighed til Jesus? (b) Hvordan kan vi vise at vi elsker Jesus?

18 Når de der har den rette hjertetilstand, læser  beretningerne om Jesu liv i evangelierne og tænker over hvor mange velsignelser hans trofaste adfærd har medført for dem, giver det dem en dyb kærlighed til ham. Vi der lever i dag, kan sammenlignes med dem Peter henvendte sig til med ordene: „Skønt I aldrig har set [Jesus], elsker I ham.“ (1 Peter 1:8) Vores kærlighed kommer til udtryk når vi tror på ham og efterligner hans liv i selvopofrelse. (1 Korinther 11:1; 1 Thessaloniker 1:6; 1 Peter 2:21-25) Den 19. april 2000 blev i alt 14.872.086 mindet om de mange grunde vi har til at elske Jesus, idet de overværede den årlige højtid til minde om hans død. Det er meget opmuntrende at vide at så mange er interesserede i at opnå frelse på grundlag af Jesu offer. Ja, vi opbygges af den kærlighed Jehova og Jesus viser os, og af den kærlighed vi har til dem.

19. Hvilke spørgsmål angående kærlighed vil blive behandlet i den følgende artikel?

19 Jesus sagde at vi skulle elske Jehova af hele vort hjerte og sind og hele vor sjæl og styrke. Men han sagde også at vi skulle elske vor næste som os selv. (Markus 12:29-31) Hvem omfatter det? Og hvordan kan næstekærlighed hjælpe os til at prioritere rigtigt og bevare et godt motiv? Disse spørgsmål vil blive behandlet i den følgende artikel.

Husker du dette?

• Hvorfor er kærlighed en meget vigtig egenskab?

• Hvordan kan vi lære at elske Jehova?

• Hvordan kan vi i handling vise at vi elsker Jehova?

• Hvordan kan vi vise at vi elsker Jesus?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 10, 11]

Kærligheden hjælper os til at vente tålmodigt på at blive udfriet fra trængsler

[Illustration på side 12]

Jesu store offer tilskynder os til at elske ham