Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Emneregister til Vagttårnet 2000

Emneregister til Vagttårnet 2000

Emneregister til Vagttårnet 2000

med angivelse af den udgave hvori artiklen forekommer

Bibelen

Er Bibelen blot en god bog? 1/12

Evangelierne — myter eller historie? 15/5

Indeholder Bibelen skjulte budskaber? 1/4

Rekordår for distributionen af bibler, 15/1

Den kristnes liv og egenskaber

Anbefaler du dig selv til andre? 15/4

Beskedenhed fremmer freden, 15/3

Bevar renheden i en umoralsk verden (Ord 5), 15/7

En moders kloge vejledning (Ord 31), 1/2

Er du forstandig? 1/10

Er du „fuldvoksen“ som kristen? 15/8

Find trøst i Jehovas styrke, 15/4

Glædebringende bryllupper som ærer Jehova, 1/5

Guds syn på dem der elsker vold, 15/4

Gør den hellige ånd til din personlige hjælper, 15/10

Hvad er en kristen? 1/6

Hvordan betragter du dig selv? 15/1

Hvordan griber du uoverensstemmelser an? 15/8

Hvordan måler man „succes“? 1/11

Hvorfor har de ingen børn? 1/8

Hvorfor tjener du Gud? 15/12

Hvorfor være selvopofrende? 15/9

Komme nær til Gud, 15/10

Kristne hyrder! — ’Gør større plads i jeres hjerte!’ 1/7

Lær af andres gode eksempel, 1/7

Musik der glæder Gud, 1/6

Opdyrk et fortroligt forhold til Jehova (Ord 3), 15/1

Respekt for myndighed, 1/8

Rimelige forventninger, 1/8

Søg Jehova med en fast beslutning i hjertet, 1/3

„Tag vare på mine bud og lev“ (Ord 7), 15/11

Tjen Gud med en villig indstilling, 15/11

Vi har behov for Jehovas organisation, 1/1

„Vogt dit hjerte“ (Ord 4), 15/5

Værn om dit navn (Ord 6), 15/9

Diverse

Antiochia (Syrien), 15/7

Arbejdet i „marken“ før høsttiden, 15/10

„Den yndefulde stenbuk“, 1/10

En retskaffen mand som tog imod vejledning (Job), 15/3

En verden uden fortvivlelse snart en realitet, 15/9

Er Bibelens moralnormer anvendelige? 1/11

Forfølgeren ser et stort lys (Paulus), 15/1

Fred i verden, hvordan? 1/11

Fuldkomment liv ikke blot en drøm, 15/6

’Genoprettelsestiderne’ er nær! 1/9

Giv agt på advarselen! 15/2

Gud besvarer bønner, 1/3

Har du lært at vente? 1/9

Heksekunst, 1/4

Hjælper det at bede? 15/11

Hvad har arkæologerne fundet i Jizre’el? 1/3

Hvor kan man finde indre fred? 1/7

Hvor kan man få gode råd? 1/6

Hvordan man kan få venner, 1/12

Hvordan virker Guds ånd i dag? 1/4

Hvorfor bør man undgå perfektionisme?, 15/6

Indre skønhed, 15/11

Josias, 15/9

Juleskikkene — Er de kristne? 15/12

Kan dit liv blive mere meningsfyldt? 15/7

Korruption kan bekæmpes, 1/5

Kynikerne, 15/7

Kyrillos Lukaris — en mand der satte Bibelen højt, 15/2

Livet efter døden, 1/10

Nøglen til lykke og fremgang, 1/2

Oliventræet, 15/5

Polske Brødre, 1/1

Religiøs enhed i sigte? 1/12

Skal man tro på det? 1/12

Skal man undersøge andre religioner? 15/10

„Så jeg kan gå rundt om dit alter“, 1/5

Troen kan ændre dit liv, 1/1

Tror du på noget du ikke kan se? 15/6

Vi kan tage ved lære af det første menneskepar, 15/11

Vil hadet nogen sinde høre op? 15/8

Jehova

Gud besvarer bønner, 1/3

Hvordan vil Jehova huske os? 1/2

Jehova er større end vort hjerte, 1/5

Jehovas Vidner

Daniels Bog forklaret (bogen Giv agt på Daniels profeti!), 15/1

De tog til Stillehavsøerne — for at arbejde! 15/8

’Eksempel i enhed’, 15/10

Gileadafslutning, 15/6, 15/12

Guds rige gøres kendt på Fijiøerne, 15/9

Højlandet i Chiapas (Mexico), 15/12

Højsletten i Peru, 15/11

Indien, 15/5

Italien, 15/1

Lang tids søgen belønnet (Danmark), 1/9

Menneskefiskeri i Ægæerhavet, 15/4

Nazisternes undertrykkelse (Holland), 1/4

Nye medlemmer af Det Styrende Råd, 1/1

Områdestævner i 2000, 15/2

Områdestævnet „Guds profetiske ord“, 15/1

Senegal, 15/3

Små mennesker — stor kraft, 15/2

Stor gavmildhed bringer glæde (bidrag), 1/11

Taiwan, 15/7

Tuvalu, 15/12

Øen Robinson Crusoe, 15/6

Jesus Kristus

Hvordan Jesus Kristus kan hjælpe os, 15/3

Livsberetninger

En lysspreder i verden (G. Young), 1/7

„En tro der ej for fjender flygter“ (H. Müller), 1/11

Fra våbenkonstruktør til åndelig livredder (I. Ismailidis), 1/8

’I ved ikke hvad jeres liv vil være i morgen’ (H. Jennings), 1/12

Jeg overvandt min generthed (R. Ulrich), 1/6

Jeg takker Jehova gennem heltidstjenesten (S. Reynolds), 1/5

Jehova belønner altid sine loyale (V. Duncombe), 1/9

Jehova er min tilflugt og styrke (M. Filteau), 1/2

Velsignet med en særlig arv (C. Allen), 1/10

Vi har husket vor store Skaber fra ungdommen af (D. Hibshman), 1/1

Vi levede en enkel tilværelse for at tjene Jehova (C. Moyer), 1/3

Nyt fra Rigets arbejdsmark

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12

Spørgsmål fra læserne

Blodderivater, 15/6

Brug af ens eget blod i behandling, 15/10

Bør man modsætte sig en skilsmisse? 15/12

Fandt Jehova behag i at knuse Kristus? (Es 53:10), 15/8

Hvem gjorde indvendinger mod at Jesus blev salvet med olie? 15/4

Hvis vrede er der tale om? (Ro 12:19), 15/3

Studieartikler

Alting gøres nyt — som forudsagt, 15/4

Bevar et levende ’frelseshåb’, 1/6

Bibellæsning, udbytterig og fornøjelig, 1/10

De der kæmper imod Gud, vil ikke kunne klare sig, 1/4

„Den mindste“ er blevet til „tusind“, 1/1

Det sikre håb om en opstandelse, 15/7

Du kan forblive moralsk ren, 1/11

Elsker du Jehovas formaninger? 1/12

Forkynd ivrigt den gode nyhed, 1/7

’Frels dig selv og dem der hører på dig’, 1/6

Føler du dig tilskyndet til at efterligne Jesus? 15/2

Genspejl Kristi sindsindstilling, 1/9

Giv agt på Guds profetiske ord, 1/4

Giv agt på Guds profetiske ord til vor tid, 15/5

Guds rige — jordens nye regering, 15/10

Guds syn på moralsk renhed, 1/11

„Hans time var endnu ikke kommet“, 15/9

Har du „Kristi sind“? 15/2

Hjælp andre til at vandre Jehova værdigt, 15/12

Hold fast ved Guds lære, 1/5

’Hold jer vågne’, 15/1

„Hos de beskedne er der visdom“, 1/8

Hvad betyder vor dyrebare arv for dig? 1/9

Hvad Guds rige vil udrette, 15/10

Hvem er Guds tjenere i dag? 15/11

Hvor længe har de ugudelige igen? 1/2

Hvordan Jehova leder os, 15/3

Hør hvad ånden siger, 1/5

„I er alle brødre“, 15/6

Jehova — den hvis kraft er stærk, 1/3

Jehova giver den trætte kraft, 1/12

Jehova vil ikke tøve, 1/2

Jehovas hus fyldes med „kostbare skatte“, 15/1

Kommer du til at opleve den nye verden? 15/4

Kristne finder glæde ved at tjene, 15/11

Køb tid til at læse og studere, 1/10

Lad os juble over vor frelses Gud, 1/2

Lovprisningsofre som behager Jehova, 15/8

Lær „Kristi sind“ at kende, 15/2

Ofre der havde Guds behag, 15/8

Opstandelseshåbet har stor kraft, 15/7

Overmod fører til vanære, 1/8

Studium er berigende og bringer glæde, 1/10

Stå fuldendte og med en fast overbevisning, 15/12

Så sandhedens sæd, 1/7

„Timen er kommet“, 15/9

Tro på Guds profetiske ord! 15/5

„Ty til Jehova og hans styrke“, 1/3

’Udsend dit lys og din sandhed, Gud’, 15/3

Vi tjener sammen med vægteren, 1/1

Vær villig til at vente, 1/9

Ær dem der har fået overdraget myndighed over dig, 15/6