Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan få venner

Hvordan man kan få venner

 Hvordan man kan få venner

„Finder man en enkelt ven i sit liv, er det meget. Finder man to, er det mange. Men tre finder man næppe.“ — Henry Brooks Adams.

DENNE bemærkning antyder at sande venner er sjældne. Mennesker der er ensomme og savner venner, siger ofte: „Der er ingen jeg kan tale med.“ „Jeg har ikke tillid til nogen.“ „Min hund er min bedste ven.“

Det er en udfordring at opdyrke og bevare venskaber. En markedsanalyse afslørede at „25 procent af den voksne befolkning i USA lider af ’kronisk ensomhed’, og at . . . halvdelen af befolkningen i Frankrig har oplevet en stærk følelse af isolation“. Den hastige stigning i antallet af kontaktbureauer og chatrooms * og den stadig større mængde kontaktannoncer viser at folk hungrer efter venskaber.

Ensomhed har ikke blot indflydelse på et menneskes mentale tilstand, men også på dets fysiske, hævder neuropsykologen dr. David Weeks. „En stor del af de patienter der kommer til mig med angstneuroser og depressioner, kan betegnes som ensomme. Der er en klar forbindelse mellem graden af depression og graden af ensomhed.“

På grund af skilsmisser og familielivets sammenbrud er flere og flere dømt til at leve alene. En undersøgelse i Storbritannien viste at der ved begyndelsen af det 21. århundrede ville være op mod 30 procent af befolkningen som boede alene.

Bibelen har forudsagt at „de sidste dage“ ville være præget af selviskhed. (2 Timoteus 3:1-5) Det ser ud til at mange er mere interesserede i deres arbejde eller i materielle ejendele, såsom hus og bil, end i at opdyrke venskaber. Forfatteren Anthony Storr har bemærket: „For  mange mennesker er tilværelsen ikke centreret om ægtefælle og børn, men om deres arbejde.“

Sande venner er uvurderlige

Ens livskvalitet afhænger i høj grad af kvaliteten af de venskaber man har. Folk der kun lever med tanke for sig selv, er ofte ulykkelige fordi de ikke har en ven de kan foretage sig noget sammen med og dele deres tanker med. Det er sandt når Jesus siger: „Der er mere lykke ved at give end ved at modtage.“ (Apostelgerninger 20:35) Den engelske digter George Byron udtrykte det på denne måde: „Den der ønsker glæde, må dele den med andre.“

En ordbog giver følgende definition af en ven: „En person uden for ens familie som man holder af, har tillid til og deler interesser med.“ En sand ven kan få en til at tænke positivt. Han kan opmuntre og opbygge en når man har brug for det, og måske endda hjælpe med at bære ens sorger. Kong Salomon sagde: „En ven viser kærlighed til hver en tid og er en broder som er født med henblik på trængselen.“ (Ordsprogene 17:17) Materielle ting mister ofte deres værdi, men et sandt venskab vokser og bliver stærkere efterhånden som tiden går.

Bibelen tilskynder kristne til at „udvide“ i den forstand at de viser andre kærlig omsorg. (2 Korinther 6:13) Det er et udtryk for visdom at være åben og imødekommende over for andre. I Prædikeren 11:1, 2 læser vi: „Send dit brød ud på vandet, for efter mange dages forløb vil du finde det igen. Giv syv, ja, endog otte, en del hver, for du ved ikke hvad ondt der vil ske på jorden.“ Hvordan kan dette princip passe på venskaber? Hvis man har opdyrket mange venskaber, vil nogle af ens venner måske komme en til hjælp når der opstår vanskeligheder.

Sande venner er også en beskyttelse på en anden måde. „Trofaste er de sår man får af den der elsker én,“ siger Ordsprogene 27:6. Alle og enhver kan uddele ros, men der skal en sand ven til at gøre én opmærksom på noget man gør forkert, og kærligt tilbyde konstruktiv praktisk hjælp. — Ordsprogene 28:23.

Gode, nære venner er en sjælden gave som kan påvirke en i en positiv retning. I Apostelgerninger, kapitel 10, læser vi om en begivenhed i den romerske hærfører Kornelius’ liv. En engel havde underrettet ham om at hans bønner var blevet hørt, og da Kornelius forventede at få besøg af apostelen Peter, ’sammenkaldte han sine slægtninge og nære venner’. Det resulterede i at Kornelius’ nærmeste venner blev blandt de første uomskårne hedninger som tog imod den gode nyhed og blev salvet med hellig ånd. Dermed fik de udsigt til at herske sammen med Kristus i Guds rige. — Apostelgerninger 10:24, 44.

 Men hvordan skal man da bære sig ad med at opdyrke venskaber? Bibelen, som har meget at sige om dette, giver nogle praktiske råd. (Se rammen nedenfor.)

Et sted hvor man kan opdyrke sande venskaber

Den kristne menighed er det bedste sted at opdyrke sande venskaber. For det første kan man benytte sig af muligheden for at blive ven med Jehova, vor himmelske Fader og Skaber, og med Jesus Kristus, vor Frelser. „Ingen har større kærlighed end den, at han sætter sin sjæl til for sine venner,“ sagde Jesus, som indbyder os til at blive hans venner. (Johannes 15:13, 15) Ved at gøre Jehova og Jesus Kristus til sine venner kan man sikre sig at de vil ’tage imod en i de evige boliger’. At blive ven med Jehova og Jesus betyder evigt liv. — Lukas 16:9; Johannes 17:3.

Hvordan kan man opnå et nært venskab med dem? Hvis vi slår op i Salme 15 og læser de første fem vers, vil vi kunne se hvilke krav der stilles til dem der gerne vil ’gæste Jehovas telt’ som hans venner. Og Jesus sagde: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.“ — Johannes 15:14.

Ved samvittighedsfuldt at studere Guds ord, Bibelen, og lade sig lede af det, viser man at man ønsker at være ven med Jehova og Jesus. For at opnå dette venskab må man også overvære  de kristne møder, hvor vi får kundskab om Gud. Hvis vi lytter opmærksomt til Jehovas vejledning, vil vi blive knyttet nærmere til ham og hans søn.

Ved møderne kan vi også lære andre at kende som elsker Jehova og i deres liv viser åndens frugter — kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed og selvbeherskelse. (Galaterne 5:22, 23) Hvis du er oprigtigt interesseret i at få nogle gode venner og overvinde din ensomhed, bør du hver uge overvære de kristne møder sammen med Guds folk. Det er et godt sted at opdyrke varige venskaber.

Venner for altid

Ægte venskaber er vidunderlige gaver fra Jehova Gud. De viser noget om hans personlighed. I sin kærlighed og gavmildhed har han fyldt jorden med fornuftbegavede skabninger der kan blive venner indbyrdes. Ved at komme sammen med andre kristne, være til opmuntring for dem, samarbejde med dem i forkyndelsen, bede regelmæssigt med dem og for dem kan vi efterligne Jehova og hans søn, Jesus Kristus.

At give og modtage venskabets gave er muligt for alle, og i nær fremtid vil vi få mulighed for at udvide vores vennekreds. Vi vil kunne opdyrke venskaber med millioner af nulevende mennesker, samt med dem fra tidligere generationer som sover i døden, men vil blive oprejst til liv på en jord hvor ’døden ikke er mere’. (Åbenbaringen 21:4; Johannes 5:28, 29) Bestræb dig for at være venlig og imødekommende, og gør dig til ven med dem der elsker Jehova. Ved at lytte til Guds inspirerede ord vil du endda kunne blive ven med Jehova Gud og Jesus Kristus. Så vil du aldrig mere være ensom.

[Fodnote]

^ par. 4 Medium der gør det muligt for internetbrugere at kommunikere med hinanden.

[Ramme/illustrationer på side 22, 23]

Seks skridt hen imod et varigt venskab

1. VÆR EN VEN. Abraham blev kaldt „Jehovas ven“ på grund af sin urokkelige tro. (Jakob 2:23) Men ikke kun derfor. Abraham lod også sin kærlighed til Gud komme til udtryk. (2 Krønikebog 20:7, fodnoten) Han tog initiativ til at fortælle Jehova om sine følelser. (1 Mosebog 18:20-33) Ja, det kræver initiativ at vise at man er en ven. Jesus sagde: „Gør jer det til en regel at give, så vil man give til jer.“ (Lukas 6:38) Et opmuntrende ord eller en hjælpende hånd kan lægge spiren til et stærkt venskab. Den amerikanske forfatter Ralph Waldo Emerson sagde engang: „Den eneste måde at få en ven på er at være en ven.“

2. BRUG TID PÅ AT OPBYGGE ET VENSKAB. De fleste mennesker vil gerne nyde fordelene ved et venskab. Men de har for travlt til at investere den nødvendige tid i det. Romerbrevet 12:15, 16 tilskynder os til at tage del i andres glæder og sorger. Der står: „Glæd jer med dem der glæder sig; græd med dem der græder. Tænk på andre som I tænker på jer selv.“ Jesus Kristus tog sig tid til sine venner, selv om han havde travlt. (Markus 6:31-34) Husk på at et venskab er som en plante man skal vande og gøde for at den kan blomstre — og det kræver tid.

3. LYT OPMÆRKSOMT NÅR ANDRE TALER. De der er gode til at lytte, har ofte lettere ved at finde venner. „Ethvert menneske bør være hurtigt til at høre, langsomt til at tale,“ sagde disciplen Jakob. (Jakob 1:19) Når man taler med andre, bør man vise dem personlig interesse og finde ud af hvordan de har det. Man må få dem til at tale om sig selv. Man må ’gå foran med at vise dem ære’. (Romerne 12:10) Så vil de have lyst til at være sammen med en. Hvis man derimod altid dominerer samtalen eller henleder opmærksomheden på sig selv, vil man have svært ved at finde nogen som vil lytte til en eller interessere sig for ens følelser og behov.

4. VÆR TILGIVENDE. Jesus sagde engang til Peter at han skulle være rede til at tilgive, ja, „indtil syvoghalvfjerds gange“. (Mattæus 18:21, 22) En sand ven er hurtig til at overse mindre fejltrin. Man kan måske sammenligne det med at spise hindbær. Nogle bryder sig ikke om at spise hindbær på grund af de små kerner i bærrene. Men de der elsker hindbær, lægger ikke mærke til kernerne. Sande venner vil lægge mærke til hinandens gode egenskaber og overse mindre irritationsmomenter. Paulus gav os opfordringen: „Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden.“ (Kolossenserne 3:13) Når man lærer at være tilgivende, kan man holde på sine venner.

5. RESPEKTER ANDRES PRIVATLIV. Alle har behov for privatliv; det gælder også vore venner. Ordsprogene 25:17 giver et klogt råd: „Sæt sjældent din fod i din næstes hus; ellers får han for meget af dig og hader dig.“ Besøg derfor ikke dine venner for ofte og for længe, men vær rimelig. Undgå besiddertrang, som kan føre til jalousi. Udvis god dømmekraft når du giver udtryk for din smag og dine personlige holdninger til forskellige ting. Det vil bidrage til et forfriskende og berigende venskab.

6. VÆR GAVMILD. Gavmildhed er med til at styrke et venskab. Apostelen Paulus’ råd var at man skulle ’være gavmild, rede til at dele med andre’. (1 Timoteus 6:18) For eksempel er det godt at dele opmuntrende ord med andre. (Ordsprogene 11:25) Vær ikke tilbageholdende med oprigtig ros og opmuntring. Når du viser ægte interesse for andres velbefindende, vil de føle sig tiltrukket af dig. Tænk på hvad du kan gøre for dem, frem for at fokusere på hvad de kan gøre for dig.