Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Riget forkyndes på højsletten i Peru

Riget forkyndes på højsletten i Peru

 Vi hører til dem som har tro

Riget forkyndes på højsletten i Peru

MELLEM den østlige og den vestlige Andeskæde — hvor Bolivia og Peru grænser op til hinanden — ligger Altiplano, et navn der betyder „højslette“. Det meste af højsletten ligger i Bolivia.

Altiplano, som er 100 kilometer bred og over 1000 kilometer lang, ligger i en gennemsnitshøjde af 3700 meter over havet. Kommer man med fly fra Perus hovedstad, Lima, som ligger ude ved kysten, flyver man over den snedækkede vulkan El Misti, der er 5822 meter høj og når helt op gennem skyerne. I det fjerne rejser Nevado Ampatos og Nevado Coropunas snedækkede tinder sig i en højde af 6000 meter. Med ét kan man se det vidtstrakte plateau Altiplano, der ligger i det sydlige Peru.

Hovedbyen i den peruanske del af Altiplanohøjsletten hedder Puno og ligger ved den nordvestlige del af Titicacasøen, den højest beliggende sejlbare sø i verden. Da man i dette område befinder sig i over tre kilometers højde, tager det besøgende et stykke tid at vænne sig til den tynde luft. Her ved Titicacasøen bor der quechua- og aymaráindianere. Man kan se dem gå rundt i deres farverige røde, grønne og blå dragter mens de arbejder i deres små landbrug, de såkaldte chacras. Ud over spansk, som er hovedsproget i Peru, taler man quechua og aymará på Altiplanohøjsletten.

Foregangsmænd i forkyndelsesarbejdet

Mange af de ydmyge og hårdtarbejdende quechua- og aymaráindianere har for nylig fået kendskab til Bibelens sandheder. Det skyldes at Jehova har velsignet specialpionerernes nidkære bestræbelser for at forkynde Rigets budskab.

Specialpionererne José og Silvia blev sendt til byen Putina, som ligger cirka 50 kilometer fra Titicacasøen. To måneder senere ledede Silvia 16 bibelstudier og José 14. På blot seks måneder øgedes antallet af menighedsforkyndere fra 23 til 41. Samtidig steg antallet af mødedeltagere fra 48 til 132 som det højeste antal.

„Da vi skulle til at holde møder i disse isolerede egne, fandt vi det praktisk at begynde med menighedsbogstudiet og det offentlige foredrag,“ siger José. „Derved var det lettere at få de nyinteresserede i gang med at overvære møderne.“

To kødelige søstre, hvoraf den ene var pioner, var de første der bragte den gode nyhed til det isolerede lokalsamfund Muñani, cirka 20 kilometer fra Putina. Dér påbegyndte de et bibelstudium med en blind mand ved navn Lucio. * Han inviterede sin bror Miguel med. Miguel virkede som katolsk missionær og lokal leder i et nærliggende område, men var lægmand. Da en ven spurgte Miguel hvorfor han tog til Muñani hver uge, sagde han at det var for at lære om Jehova og hans ord. Det affødte spørgsmålet: „Hvorfor læser vi ikke Bibelen her?“ Forkynderne sørgede derfor hurtigt for at der blev holdt møder i dette område, hvor folk viste stor interesse.

Miguel begyndte at fortælle andre om det han lærte. Men hvad med hans stilling som katolsk missionær og lokal leder? Ved et møde i forsamlingshuset meddelte han at han ophørte med at være katolsk missionær. Besluttede man så at få fat i en anden? En blandt tilhørerne sagde: „Hvorfor skal vi have en anden missionær når vi bliver undervist i sandheden?“ Dette hentydede naturligvis til det de lærte af Jehovas Vidner. En anden tilføjede: „Vi vil ikke have at det kun er dig der forlader  kirken. Hvorfor forlader vi den ikke alle sammen?“ De tilstedeværende råbte enstemmigt: „Vi forlader alle kirken.“

Kort tid efter drøftede man ved et møde i lokalsamfundet brugen af ikoner og krucifikser. En mand bad om lov til at læse Femte Mosebog 7:25 for alle de tilstedeværende. Her står der: „Deres gudebilleder skal du brænde i ild. Du må ikke begære sølvet eller guldet på dem eller tage det til dig selv, at du ikke skal blive fanget i en snare af det, for det er en vederstyggelighed for Jehova din Gud.“

Manden bad derpå alle der var indstillet på at brænde deres ikoner, om at række hånden i vejret. Alle rakte straks hånden op. (Apostelgerninger 19:19, 20) Nu studerer 23 ud af 25 familier i dette lille samfund Guds ord. To er blevet udøbte forkyndere, og fem par har planer om at legalisere deres ægteskab for at kunne være rene i Jehovas øjne. — Titus 3:1; Hebræerne 13:4.

Underviser ved hjælp af kassettebånd

Da kun få på Altiplanohøjsletten kan læse og skrive, er de videofilm og kassettebånd som Vagttårnsselskabet har udgivet på lokalsprogene, til stor hjælp — ikke mindst når man leder bibelstudier. En specialpioner ved navn Dora leder bibelstudier over brochuren Hvad kræver Gud af os? ved hjælp af kassettebånd. Hun afspiller én paragraf ad gangen og stiller derefter spørgsmål til det der er blevet læst.

En lokal radiostation bringer regelmæssigt uddrag fra brochuren Hvad kræver Gud af os? på sproget quechua. Den bringer også artikler fra Vågn op! på spansk. Derfor kender mange budskabet om Riget og har lyst til at lære mere når Jehovas Vidner besøger dem i deres hjem.

Ja, for mange er Altiplano et fjernt sted, men ikke for Jehova. Takket være hans kærlighed til menneskene er mange som bor højt oppe i Andesbjergene, blevet en del af den store skare mennesker der fylder den sande tilbedelses majestætiske hus med herlighed. — Haggaj 2:7.

[Fodnote]

^ par. 10 Nogle af navnene er ændret.