Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Moralnormerne på retur

Moralnormerne på retur

 Moralnormerne på retur

„FØR i tiden var sådan noget et ukendt fænomen,“ har Vesttysklands tidligere forbundskansler Helmut Schmidt med beklagelse sagt. Han henviste til nylige tilfælde af uærlighed blandt embedsmænd som har fået stor presseomtale. „Moralnormerne er gået tabt på grund af begærlighed,“ tilføjede han.

Mange vil sikkert erklære sig enige i dette. De moralnormer der findes i Guds ord, Bibelen, og som af mange længe er blevet anerkendt som en rettesnor for hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, bliver skubbet til side. Det sker endda i lande man forbinder med kristendommen.

Er Bibelens moralnormer relevante?

De moralnormer der bygger på Bibelens lære, indbefatter ærlighed og retskaffenhed. Men som bekendt er snyderi, korruption og bedrageri almindeligt udbredt. Londonavisen The Times rapporterer at nogle kriminalbetjente „mistænkes for at have stukket op mod 100.000 pund sterling i lommen hver gang de har overgivet konfiskeret narkotika til forbrydere med henblik på videresalg eller har ’mistet’  bevismateriale mod fremtrædende folk i underverdenen“. Det siges at forsikringssvindel er almindelig praksis i Østrig. Og i Tyskland blev den videnskabelige verden chokeret da forskere for nylig afslørede „et af de mest skandaløse tilfælde af bedrageri inden for tysk forskning“. En professor der var blevet omtalt som „en af de mest fremragende tyske arvelighedsforskere“, blev anklaget for at have forfalsket eller opdigtet en stor mængde videnskabeligt materiale.

Bibelens moralnormer omfatter også troskab i ægteskabet. Tanken med ægteskabet var at det skulle være et varigt forhold, men et stigende antal ægtepar lader sig skille. Den katolske avis Christ in der Gegenwart skriver at „selv i det ’konservative’ Schweiz går flere og flere ægteskaber i opløsning“. I Holland ender 33 procent af alle ægteskaber med skilsmisse. En kvinde der har lagt mærke til de sociale forandringer der er sket i Tyskland i de senere år, har med bekymring sagt: „I dag bliver ægteskabet betragtet som gammeldags og forældet. Folk gifter sig ikke længere med en partner for livet.“

Der er dog millioner der betragter Bibelens moralnormer som pålidelige og brugbare i vor moderne verden. Et ægtepar der bor ved den tysk-schweiziske grænse, opdagede at de blev lykkeligere af at leve efter Bibelens moralnormer. For deres vedkommende „er der kun én rettesnor som kan bruges på alle livets områder, og det er Bibelen“.

Hvad mener du? Kan Bibelen fungere som en god rettesnor? Og er det muligt at leve efter Bibelens moralnormer i dag?