Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er Bibelens moralnormer de bedste?

Er Bibelens moralnormer de bedste?

 Er Bibelens moralnormer de bedste?

„SAMFUNDET har brug for et sæt grundlæggende værdinormer som giver dets borgere tryghed og moralsk vejledning.“ Denne kommentar, som der bestemt er fornuft i, blev fremsat af en erfaren tysk forfatter og redaktør. For at menneskesamfundet kan være stabilt og have fremgang, må folk have et fundament af almindeligt anerkendte normer for hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt. Spørgsmålet er: Hvilke normer er de bedste, både for samfundet og for dets borgere?

At følge Bibelens moralnormer burde kunne hjælpe enkeltpersoner til at føre et stabilt og lykkeligt liv. I udvidet forstand ville det kunne gøre et samfund der levede efter disse normer, lykkeligere og mere stabilt. Er det tilfældet? Lad os se nærmere på hvad Bibelen har at sige om to vigtige spørgsmål: troskab i ægteskabet og ærlighed.

Hold dig til din ægtefælle

Efter at Skaberen havde skabt Adam, dannede han en medhjælp til ham, Eva. Dette var det første ægteskab i historien, og det skulle være et  varigt forhold. Gud sagde: „En mand [forlader] sin fader og sin moder, og han skal holde sig til sin hustru.“ Omkring 4000 år senere gentog Jesus Kristus denne norm for ægteskabet over for sine disciple. Han fordømte også seksuelle forhold uden for ægteskabet. — 1 Mosebog 1:27, 28; 2:24; Mattæus 5:27-30; 19:5.

Ifølge Bibelen er kærlighed og respekt fra begge parters side to nøglefaktorer i et lykkeligt ægteskab. Manden, som er familiens overhoved, bør vise uselvisk kærlighed ved at have sin kones velfærd på sinde. Han bør leve sammen med hende „i overensstemmelse med kundskab“ og må ikke være ’bitter’ imod hende. Hustruen skal have „dyb respekt“ for sin mand. De fleste ægteskabelige problemer kan undgås eller overvindes hvis ægtefællerne følger disse principper. Manden vil da ønske at holde sig til sin hustru, og hustruen til sin mand. — 1 Peter 3:1-7; Kolossenserne 3:18, 19; Efeserne 5:22-33.

Bidrager Bibelens norm om at være tro mod sin ægtefælle til et lykkeligt ægteskab? Overvej engang resultatet af en undersøgelse foretaget i Tyskland. Folk blev spurgt om hvilke faktorer de mente var vigtige for at få et godt ægteskab. Øverst på listen stod troskab. Mener du ikke også at ægtepar er langt lykkeligere når de kan stole på at de er hinanden tro?

Hvis der opstår problemer

Hvad så hvis der opstår alvorlige uoverensstemmelser mellem mand og hustru? Eller hvis deres kærlighed til hinanden kølnes? Er det ikke under sådanne omstændigheder bedst at opløse ægteskabet? Eller er der stadig fornuft i at følge den bibelske norm der siger at man skal holde sig til sin ægtefælle?

Bibelens skribenter erkendte at alle gifte par ville få problemer som følge af menneskelig ufuldkommenhed. (1 Korinther 7:28) Men ægtepar der følger Bibelens moralnormer, bestræber sig for at tilgive hinanden og sammen finde en løsning på deres problemer. Der kan ganske vist være omstændigheder — som for eksempel fysisk vold eller ægteskabsbrud — hvor en kristen med rette kan overveje separation eller skilsmisse. (Mattæus 5:32; 19:9) Men at være hurtig til at gøre ende på et ægteskab uden at der foreligger en meget alvorlig grund, eller for at gifte sig med en anden, afslører at man er selvisk og ikke tager hensyn til andre. Det fører afgjort ikke til større stabilitet eller lykke i tilværelsen. Lad os tage et eksempel.

Peter følte ikke længere at hans ægteskab var hvad det havde været. * Han forlod derfor sin kone og flyttede ind hos Monika, som havde forladt sin mand. Hvordan gik det? Efter blot nogle få måneder indrømmede Peter at tilværelsen sammen med Monika ikke var så let som han havde troet. Hvorfor ikke? Fordi de menneskelige svagheder var lige så tydelige i hans nye forhold som de havde været i det gamle. For at gøre det hele værre gav hans overilede og selviske beslutning ham alvorlige økonomiske problemer. Dertil kom at Monikas børn følte sig helt knust over den gennemgribende forandring der var sket i deres familie.

Denne erfaring viser at når der opstår store problemer i ægteskabet, er det sjældent nogen god løsning at gå fra hinanden. Ægteskabelige problemer kan derimod ofte løses hvis begge parter anvender de moralnormer der findes i Guds ord, Bibelen. Det var tilfældet med Thomas og Doris.

Thomas og Doris havde været gift i over 30 år da han begyndte at drikke tæt. Doris fik en depression, og de talte om at blive skilt. Doris betroede sig til et af Jehovas Vidner. Vedkommende viste Doris hvad Bibelen siger om ægteskabet, og tilskyndede hende til ikke hurtigt at søge separation, men til sammen med sin mand at prøve at finde en løsning. Doris fulgte hendes  råd, og i løbet af nogle få måneder var skilsmisse ikke længere på tale. Thomas og Doris arbejdede bevidst med deres problemer. At følge Bibelens vejledning styrkede deres ægteskab og hjalp dem til at få styr på tingene.

Ærlighed i alle ting

Troskab i ægteskabet kræver karakterstyrke og principfasthed. Det er de samme egenskaber der kræves for at forblive ærlig i en uærlig verden. Bibelen har meget at sige om ærlighed. Apostelen Paulus skrev til de kristne i Judæa i det første århundrede: „Vi ønsker at bære os ærligt ad i alle ting.“ (Hebræerne 13:18) Hvad ligger der i disse ord?

En ærlig person holder sig til sandheden og er ikke bedragerisk. Han er reel over for andre — redelig og retskaffen, vildleder ikke andre. Den ærlige er desuden uangribelig og vil aldrig snyde sine medmennesker. Ærlige mennesker bidrager til en atmosfære af tillid som resulterer i et sundt og nært forhold til andre.

Er ærlige mennesker lykkelige? Det har de grund til at være. Trods — eller måske på grund af — udbredt korruption og bedrageri aftvinger ærlige mennesker som regel andre beundring. Ifølge en undersøgelse foretaget blandt unge var ærlighed en egenskab som 70 procent af dem satte særlig højt. Uanset alder er ærlighed desuden et krav vi stiller til dem vi betragter som vore venner.

Christine blev oplært til at stjæle fra hun var 12 år. I årenes løb blev hun en rutineret lommetyv. „Der var dage hvor jeg kom hjem med 5000 D-mark i kontanter,“ fortæller hun. Men Christine blev arresteret adskillige gange, og hun levede i konstant frygt for at blive sendt i fængsel. Da Jehovas Vidner fortalte hende hvad Bibelen siger om ærlighed, følte hun sig tiltrukket af Bibelens moralnormer. Hun lærte at adlyde formaningen: „Lad den der stjæler, ikke stjæle mere.“ — Efeserne 4:28.

Da Christine blev døbt som et af Jehovas Vidner, var hun ikke længere tyv. Hun bestræbte sig for at være ærlig i alle ting, for Jehovas Vidner lægger stor vægt på ærlighed og andre kristne egenskaber. Avisen Lausitzer Rundschau skriver: „I Vidnernes tro tillægges moralbegreber som ærlighed, mådehold og næstekærlighed stor betydning.“ Hvordan har Christine det med den forandring hun har foretaget i sit liv? „Jeg er meget lykkeligere nu efter at jeg er holdt op med at stjæle. Jeg føler at jeg er en god samfundsborger.“

Gavner hele samfundet

De der er tro mod deres ægtefælle, og desuden ærlige, er ikke alene lykkelige, men også til gavn for samfundet i almindelighed. Arbejdsgivere vil helst have ansatte der ikke snyder. Vi kan alle lide at have naboer som vi kan stole på, og at købe ind i butikker der drives af lovlydige forretningsmænd. Nærer vi ikke også respekt for politikere, politimænd og dommere der holder sig fra korruption? Det er til stor gavn for samfundet når borgerne er ærlige af princip, og ikke kun når det er fordelagtigt for dem.

Trofaste ægtefæller er desuden grundlaget for stabile familier. De fleste vil sikkert erklære sig enige med den europæiske politiker der sagde: „Den [traditionelle] familie er stadig den bedste havn man kan søge hen til for at finde tryghed og mening.“ Det er i den fredfyldte familieordning at både voksne og børn har bedst mulighed for at være følelsesmæssigt trygge. Trofaste ægtefæller bidrager derfor til et stabilt samfund.

Tænk på hvor meget det ville gavne alle hvis der ikke fandtes forladte ægtefæller, skilsmissedomstole og sager om forældremyndighed. Tænk hvis der ikke længere fandtes lommetyve, butikstyve, svindlere, korrupte embedsmænd og uærlige forskere. Er dette blot en ønskedrøm? Ikke for dem der er oprigtigt interesserede i Bibelen og det den siger om vores fremtid. Guds ord  lover at Jehovas messianske rige snart vil overtage ledelsen af hele menneskesamfundet. Alle undersåtter under dette rige vil lære at leve i overensstemmelse med Bibelens moralnormer. Til den tid vil „de retfærdige [tage] jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den“. — Salme 37:29.

Bibelens moralnormer er de bedste

Millioner der har undersøgt Bibelen, har fundet ud af at dens vejledning er baseret på guddommelig visdom som er menneskers tanker langt overlegen. De betragter Bibelen som en pålidelig rettesnor der udmærket kan bruges i vor moderne verden. De ved at det er til deres eget bedste at følge vejledningen fra Guds ord.

Disse mennesker er derfor opmærksomme på Bibelens råd i Ordsprogene 3:5, 6, hvor der står: „Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.“ Ved at gøre det hjælper de sig selv til at få en bedre tilværelse og er også til gavn for andre. De opdyrker desuden en stærk tro på ’det liv som skal komme’, hvor hele menneskeheden vil følge Bibelens moralnormer. — 1 Timoteus 4:8.

[Fodnote]

^ par. 11 Navnene i denne artikel er ændret.

[Tekstcitat på side 5]

Ægteskabelige problemer kan ofte løses hvis begge parter anvender Bibelens moralnormer

[Tekstcitat på side 6]

Trods — eller måske på grund af — udbredt korruption aftvinger ærlige mennesker som regel andre beundring