Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Du kan forblive moralsk ren

Du kan forblive moralsk ren

 Du kan forblive moralsk ren

„Dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud.“ — 1 JOHANNES 5:3.

1. Hvilken kontrast med hensyn til adfærd ses i dag?

FOR længe siden blev profeten Malakias inspireret til at forudsige at der ville komme en tid hvor Guds folks adfærd ville stå i en skarp kontrast til den måde hvorpå de der ikke tjener Gud, opførte sig. Profeten skrev: „I skal igen se forskel på en retfærdig og en ugudelig, på en der tjener Gud og en der ikke tjener ham.“ (Malakias 3:18) Denne profeti opfyldes i dag. Det er klogt og rigtigt at holde Guds bud, deriblandt dem der kræver at vi holder os moralsk rene. Men det er ikke altid let. Det var med god grund at Jesus sagde at kristne skulle kæmpe energisk for at blive frelst. — Lukas 13:23, 24.

2. Hvilket pres gør det svært for nogle at forblive moralsk rene?

2 Hvorfor er det vanskeligt at forblive moralsk ren? En af grundene er det pres man udsættes for fra den verden vi lever i. Underholdningsindustrien skildrer urette seksuelle forhold som noget der er romantisk, dejligt og et tegn på at man er voksen, mens de negative følger stort set ignoreres. (Efeserne 4:17-19) De fleste af de kønslige forhold der skildres, finder sted mellem par der ikke er gift med hinanden. I film og fjernsyn skildres sex ofte i forbindelse med tilfældige, uforpligtende forhold. Der er som regel ingen tegn på varme og gensidig respekt. Det er den slags budskaber mange har været udsat for lige fra barndommen. Desuden udsættes man for et stærkt gruppepres for at følge nutidens liberale moralnormer, og de der ikke følger dem, bliver undertiden hånet og spottet. — 1 Peter 4:4.

3. Nævn nogle grunde til at mange i verden begår umoralitet.

3 Et indre pres gør det også svært at forblive moralsk ren. Jehova har skabt menneskene  med kønsdriften, og den kan være stærk. Begær har meget at gøre med hvad man tænker, og umoralitet er forbundet med en tankegang der ikke er i harmoni med Jehovas tanker. (Jakob 1:14, 15) Ifølge en undersøgelse der for nylig blev offentliggjort i British Medical Journal, var årsagen til manges seksuelle debut ganske enkelt nysgerrighed — de ville gerne vide hvad sex var for noget. Andre troede at de fleste på deres alder var seksuelt aktive, og derfor ville de også gerne gøre deres første seksuelle erfaringer. Atter andre sagde at følelserne var løbet af med dem, eller at de var „lidt fulde da det skete“. Men hvis vi gerne vil glæde Gud, må vi tænke anderledes. Hvilken tankegang kan hjælpe os til at forblive moralsk rene?

Opbyg en stærk overbevisning

4. Hvad må man gøre for at forblive moralsk ren?

4 For at forblive moralsk ren må man indse at det er en livsstil det er værd at følge. Dette stemmer med apostelen Paulus’ ord til de kristne i Rom: „[Forvis] jer om hvad der er Guds gode, velbehagelige og fuldkomne vilje.“ (Romerne 12:2) Hvis man skal gøre sig klart at det er umagen værd at forblive moralsk ren, er det ikke nok at vide at umoralitet fordømmes i Guds ord. Man må også forstå hvorfor umoralitet fordømmes, og hvorfor det er til gavn for os at undgå umoralitet. Nogle af grundene til dette blev omtalt i den foregående artikel.

5. Hvad er den vigtigste grund til at kristne bør ønske at forblive moralsk rene?

5 For kristne har den vigtigste grund til at undgå umoralitet imidlertid at gøre med forholdet til Gud. Vi har lært at han ved hvad der er bedst for os. Kærligheden til ham vil hjælpe os til at hade det onde. (Salme 97:10) „Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“ kommer fra Gud. (Jakob 1:17) Han elsker os. Ved at være lydige mod ham viser vi at vi elsker ham og værdsætter alt det han har gjort for os. (1 Johannes 5:3) Det bør være vort ønske aldrig at skuffe Jehova eller at bedrøve ham ved at overtræde hans retfærdige bud. (Salme 78:41) Vi ønsker ikke at opføre os på en måde der kan føre til at den hellige og retfærdige måde at tilbede ham på bliver spottet. (Titus 2:5; 2 Peter 2:2) Ved at forblive moralsk rene fryder vi Jehovas hjerte. — Ordsprogene 27:11.

6. Hvorfor er det en hjælp at fortælle andre om sine moralnormer?

6 Når man har besluttet at forblive moralsk ren, vil det være en beskyttelse at fortælle andre om sin beslutning. Fortæl andre at du tjener Jehova Gud, og at du er besluttet på at holde fast ved hans høje normer. Det er dit liv, din krop, dit valg. Hvad er det der står på spil? Dit dyrebare forhold til din himmelske Fader. Lad det derfor stå klart at din moralske uangribelighed ikke kan diskuteres. Vær stolt over at  repræsentere Gud ved at holde fast ved hans principper. (Salme 64:10) Skam dig aldrig over at tale med andre om din moral. Det kan styrke dig, beskytte dig og tilskynde andre til at følge dit eksempel. — 1 Timoteus 4:12.

7. Hvordan kan man holde fast ved sin beslutning om at forblive moralsk ren?

7 Når man har besluttet at bevare en høj moral og har fortalt det til andre, må man gøre noget for at holde fast ved sin beslutning. Én måde at gøre dette på er ved at vælge sine venner med omhu. Der står i Bibelen at „den der vandrer med de vise bliver vís“. Hold dig til dem der har de samme moralnormer som du; de vil styrke dig. I det samme skriftsted siges der videre: „Men den der omgås tåber går det dårligt.“ (Ordsprogene 13:20) Undgå så vidt muligt mennesker der kan svække din beslutning. — 1 Korinther 15:33.

8. (a) Hvorfor bør man fylde sindet med noget godt? (b) Hvad bør man undgå?

8 Desuden må man fylde sindet med noget der er sandt, alvorligt, retfærdigt og rent, noget der er værd at holde af, og som der tales godt om, noget der er dydigt og rosværdigt. (Filipperne 4:8) Det kan man gøre ved at være selektiv med hensyn til hvad man ser og læser, og med hensyn til den musik man lytter til. At påstå at umoralske bøger og blade ikke virker nedbrydende, er det samme som at sige at bøger og blade der slår til lyd for en høj moral, ikke virker opbyggende. Husk på at ufuldkomne mennesker let kan falde i umoralitetens snare. Bøger, blade, film og musik der vækker seksuelle følelser, vil derfor resultere i et uret begær, og det kan igen føre til synd. For at forblive moralsk ren må man fylde sindet med visdommen fra Gud. — Jakob 3:17.

Skridt der fører til umoralitet

9-11. Hvilke skridt som Salomon beskrev, førte gradvis en ung mand ud i umoralitet?

9 Man kan ofte pege på nogle bestemte skridt der fører til umoralitet. Hvert skridt man tager, gør det sværere at vende om. Læg mærke til hvordan det beskrives i Ordsprogene 7:6-23. Salomon så „en ung mand der manglede et forstandigt hjerte“, det vil sige et godt motiv. Den unge mand gik „ned ad gaden nær hendes [en prostitueret kvindes] hjørne, idet han styrede sine skridt ad vejen til hendes hus, i skumringen, da dagen var til ende“. Her begik den unge mand sin første fejl. I skumringen havde hans „hjerte“ ført ham — ikke til en hvilken som helst gade — men til en gade hvor han vidste at man som regel kunne finde en prostitueret.

10 Derefter står der: „Se, en kvinde kommer ham i møde, med skøgeklæder og underfundigt hjerte.“ Nu har han fået øje på hende! Han kan vende om og gå hjem, men det er sværere end før, især fordi han er moralsk svag. Hun griber fat i ham og kysser ham. Da han har ladet sig kysse, lytter han til hendes forførende overtalelse: „Der krævedes fællesskabsofre af mig,“ siger hun. „I dag har jeg indfriet mine løfter.“ Fællesskabsofrene bestod af kød, mel, olie og vin. (3 Mosebog 19:5, 6; 22:21; 4 Mosebog 15:8-10) At hun nævner dette, tyder på at hun gerne vil gøre indtryk af at være et religiøst menneske, og samtidig lader hun den unge mand forstå at der er rigeligt at spise og drikke i hendes hus. „Kom,“ siger hun indtrængende til ham, „lad os beruse os i kærtegn indtil morgen; lad os glæde hinanden med elskov.“

11 Det er ikke svært at forudsige hvordan det ender. „Hun forfører ham med glatte læber.“ Han følger med hende hjem „som en okse der er på vej til slagtning“ og „som en fugl der hurtigt flyver i fælden“. Salomon slutter med disse alvorlige ord: „Han ved ikke at det er med fare for hans sjæl.“ Hans sjæl, eller liv, står på spil fordi „Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere“. (Hebræerne 13:4) Både mænd og kvinder kan lære meget af dette. Vi skal passe på at vi ikke tager de første skridt ad en vej der vil føre til Guds mishag.

12. (a) Hvad betyder det at den unge mand „manglede et forstandigt hjerte“? (b) Hvordan kan vi opbygge moralsk styrke?

12 Læg mærke til at den unge mand i beretningen  „manglede et forstandigt hjerte“. Dette udtryk fortæller at hans tanker, ønsker, følelser og mål i livet ikke var i harmoni med det Gud godkender. Hans moralske svaghed fik tragiske konsekvenser. I disse kritiske „sidste dage“ kræver det noget at opbygge moralsk styrke. (2 Timoteus 3:1) Men Gud har sørget for at vi kan få hjælp. Han sørger for at der i den kristne menighed holdes møder som tilskynder os til at følge den rette vej og giver os mulighed for at være sammen med andre der har samme mål som vi. (Hebræerne 10:24, 25) Der er ældste i menighederne som er hyrder for os og lærer os retfærdighedens veje. (Efeserne 4:11, 12) Vi har Guds ord, Bibelen, som kan lede og råde os. (2 Timoteus 3:16) Og vi kan til hver en tid bede om Guds ånds hjælp. — Mattæus 26:41.

Lær af Davids synder

13, 14. Hvordan gik det til at kong David begik flere alvorlige synder?

13 Sørgeligt nok har selv fremtrædende tjenere for Gud begået umoralitet. En af dem var kong David, der i årtier havde tjent Jehova trofast. Der er ingen tvivl om at han elskede Gud højt. Alligevel begik han flere alvorlige synder. Ligesom i tilfældet med den unge mand som Salomon beskrev, var der flere skridt der førte til at David syndede så alvorligt.

14 På dette tidspunkt var David midaldrende, måske i begyndelsen af 50’erne. Fra sit tag så han den smukke Batseba bade sig. Han forhørte sig om hende og fandt ud af hvem hun var. Han fik at vide at hendes mand, Urias, ikke var hjemme — han var med til at belejre den ammonitiske by Rabba. David lod Batseba hente til paladset og havde omgang med hende. Senere opstod der problemer. Det viste sig at Batseba var blevet gravid med David. David kaldte Urias hjem fra krigen i håb om at han ville tilbringe natten hos sin kone, så andre ville få det indtryk at Urias selv var far til Batsebas barn. Men Urias gik ikke ned til sit hus. David, der ville gøre hvad som helst for at dække over sin synd, sendte nu Urias tilbage til Rabba med et brev til hærføreren om at Urias skulle anbringes et sted hvor han ville blive dræbt. Urias mistede livet, og David giftede sig med enken før det blev almindeligt kendt at hun var gravid. — 2 Samuel 11:1-27.

15. (a) Hvordan blev Davids synd til sidst afsløret? (b) Hvordan reagerede David på den irettesættelse Natan gav ham?

15 Det var tilsyneladende lykkedes David at dække over sin synd. Månederne gik. Barnet — en dreng — blev født. Men hvis det var disse begivenheder David havde i tanke da han skrev Salme 32, var han tydeligvis plaget af sin samvittighed. (Salme 32:3-5) Synden kunne imidlertid ikke skjules for Gud. I Bibelen står der: „Det som David havde gjort, var ondt i Jehovas øjne.“ (2 Samuel 11:27) Jehova sendte profeten Natan, der på en taktfuld måde hjalp David til at indse hvad han havde gjort. David gik straks til bekendelse og bad Jehova om tilgivelse. Hans oprigtige sindsændring resulterede i at han igen fik et godt forhold til Gud. (2 Samuel 12:1-13) David blev ikke krænket over den irettesættelse han fik. Han viste derimod den indstilling der beskrives i Salme 141:5: „Slår den retfærdige mig, er det loyal hengivenhed; og retleder han mig, er det olie for hovedet; den afviser mit hoved ikke.“

16. Hvilken advarsel og vejledning gav Salomon om overtrædelser?

16 Salomon, der var Davids og Batsebas anden søn, har måske tænkt over dette mørke kapitel i sin faders liv. Han skrev senere: „Den der dækker over sine overtrædelser får ikke held, men den der bekender dem og opgiver dem, vises der barmhjertighed.“ (Ordsprogene 28:13) Hvis vi begår en alvorlig synd, bør vi følge denne inspirerede vejledning, der både er en advarsel og et godt råd. Vi bør bekende synden for Jehova og henvende os til menighedens ældste for at få hjælp. De ældste har det vigtige ansvar at hjælpe dem der har begået overtrædelser, på fode igen. — Jakob 5:14, 15.

 Udhold syndens konsekvenser

17. Hvad skåner Jehova os ikke for, selv om han tilgiver synder?

17 Jehova tilgav David. Hvorfor? Fordi David inderst inde havde den rette indstilling, fordi han var barmhjertig over for andre, og fordi hans sindsændring var ægte. Men David blev ikke skånet for syndens katastrofale konsekvenser. (2 Samuel 12:9-14) Det samme gælder i dag. Jehova bringer ikke ondt over syndere der ændrer sind, men han skåner dem heller ikke for de naturlige følger af deres forkerte handlinger. (Galaterne 6:7) Følgerne af umoralitet kan være skilsmisse, uønsket graviditet, kønssygdomme og det at man mister andres tillid og respekt.

18. (a) Hvad skrev Paulus til menigheden i Korinth at man skulle gøre da en mand begik alvorlige seksuelle overtrædelser? (b) Hvordan viser Jehova syndere kærlighed og barmhjertighed?

18 Hvis man har begået en alvorlig synd, kan man let miste modet når man lider under konsekvenserne af de fejl man har begået. Man bør dog ikke lade noget som helst hindre en i at ændre sind og blive forligt med Gud. I det første århundrede skrev Paulus til korintherne at de skulle sørge for at en mand der levede i blodskam, blev fjernet fra menigheden. (1 Korinther 5:1, 13) Efter at manden oprigtigt havde ændret sind, gav Paulus menigheden denne vejledning: ’I skal tilgive og trøste ham og bekræfte jeres kærlighed til ham.’ (2 Korinther 2:5-8) Denne inspirerede vejledning afspejler den kærlighed og barmhjertighed Jehova viser syndere som ændrer sind. Englene i himmelen glæder sig når en synder ændrer sind. — Lukas 15:10.

19. Hvordan kan en oprigtig bedrøvelse på grund af en overtrædelse resultere i noget godt?

19 Den bedrøvelse som man føler når man har begået en overtrædelse, kan hjælpe en til at følge opfordringen i Job 36:21: „Vogt dig, vend dig ikke til ondskab.“ Syndens bitre frugter bør afholde os fra at gentage fejlen. David brugte desuden de sørgelige erfaringer han selv havde gjort på grund af sin forkerte adfærd, til at vejlede andre. Han sagde: „Jeg vil lære overtrædere dine veje, så endog syndere vender om til dig.“ — Salme 51:13.

Det fører til lykke at tjene Jehova

20. Hvilke gavnlige resultater giver det at adlyde Guds retfærdige bud?

20 „Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!“ sagde Jesus. (Lukas 11:28) At adlyde Guds retfærdige bud fører til lykke nu og i al evighed. Hvis vi er forblevet moralsk rene, lad os da fortsætte med at være det ved at benytte os af alt det Jehova har gjort for at hjælpe os. Hvis vi er faldet i umoralitetens snare, lad os da fatte mod i bevidstheden om at Jehova er parat til at tilgive dem der angrer oprigtigt, og lad os være besluttede på at vi aldrig vil gentage synden. — Esajas 55:7.

21. Hvilken vejledning fra apostelen Peter kan hjælpe os til at forblive moralsk rene?

 21 Inden længe forsvinder denne uretfærdige verden med alle dens umoralske holdninger og handlinger. At vi bevarer vores moralske renhed, vil ikke alene være til gavn for os nu, men i al fremtid. Apostelen Peter skrev således: „I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred. . . . Da I har denne forudviden, så vogt jer at I ikke føres med af lovbrydernes vildfarelse og kommer bort fra jeres eget faste ståsted.“ — 2 Peter 3:14, 17.

Kan du forklare dette?

● Hvorfor kan det være svært at forblive moralsk ren?

● Hvad kan vi gøre for at holde fast ved beslutningen om at leve efter høje moralnormer?

● Hvad kan vi lære af de synder som blev begået af den unge mand Salomon omtalte?

● Hvad lærer vi om sindsændring ved at betragte Davids eksempel?

[Studiespørgsmål]

[Illustration på side 13]

Det er en beskyttelse at fortælle andre om sin holdning til moral

[Illustrationer på side 16, 17]

Jehova tilgav David på grund af hans oprigtige sindsændring