Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Køb tid til at læse og studere

Køb tid til at læse og studere

 Køb tid til at læse og studere

„[Køb] jer den belejlige tid, fordi dagene er onde.“ — EFESERNE 5:16.

1. Hvorfor er det klogt at planlægge sin tid, og hvad kan den måde vi bruger tiden på, vise om os?

DET er blevet sagt at „den der prioriterer sin tid, sparer tid“. Den der sætter en bestemt tid til side til de ting der skal gøres, får ofte mere ud af sin tid. Den vise kong Salomon skrev: „Til alt er der en fastsat tid, ja, der er en tid til hvert et forehavende under himmelen.“ (Prædikeren 3:1) Vi har alle den samme mængde tid til rådighed; det er op til os selv at udnytte den bedst muligt. Den måde vi vælger at prioritere på og bruge tiden på, viser meget om hvad vi sætter mest pris på. — Mattæus 6:21.

2. (a) Hvad sagde Jesus i Bjergprædikenen om vort åndelige behov? (b) Hvilke selvransagende spørgsmål bør vi overveje?

2 Vi er nødt til at bruge tid på at spise og sove, for det er nogle fysiske behov der skal dækkes. Men hvordan forholder det sig med vore åndelige behov? Også de må dækkes. I sin bjergprædiken sagde Jesus: „Lykkelige er de som erkender deres åndelige behov.“ (Mattæus 5:3) Det er grunden til at „den trofaste og kloge træl“ regelmæssigt minder os om hvor vigtigt det er at sætte tid til side til bibellæsning og studium. (Mattæus 24:45) Men selv om vi er klar over at det er vigtigt, synes vi måske ikke at vi kan finde tiden til at læse i Bibelen og studere. Lad os derfor se hvad vi kan gøre for at der kan blive mere tid i vores tilværelse til at læse i Guds ord, studere personligt og grunde over det vi lærer.

Hvordan man får tid til bibellæsning og studium

3, 4. (a) Hvilket råd gav apostelen Paulus om hvordan vi skal bruge tiden, og hvad omfatter det? (b) Hvad mente Paulus da han rådede os til at ’købe den belejlige tid’?

3 I betragtning af de tider vi lever i, må vi alle give agt på apostelen Paulus’ ord: „Se . . . nøje til hvordan I vandrer, at det ikke er som uvise men som vise, idet I køber jer den belejlige tid, fordi dagene er onde. Ophør derfor med at være ufornuftige, men bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er.“ (Efeserne 5:15-17) Denne vejledning omfatter naturligvis alle sider af vor tilværelse som indviede kristne, herunder det at finde tid til bøn, studium og møder og til at have størst mulig andel i forkyndelsen af den „gode nyhed om riget“. — Mattæus 24:14; 28:19, 20.

 4 Mange af Jehovas tjenere i dag synes at have svært ved at finde tid til bibellæsning og et grundigt studium. Vi kan naturligvis ikke føje en ekstra time til døgnet, så Paulus’ råd må betyde noget andet. På græsk rummer udtrykket „at købe den belejlige tid“ tanken om at købe noget på bekostning af noget andet. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words giver denne definition: „At få mest muligt ud af hver lejlighed der byder sig, at drage størst mulig fordel af den, eftersom en mulighed der forsømmes, aldrig kommer igen.“ Fra hvad kan vi købe den belejlige tid til at læse og studere Bibelen?

Vi må prioritere rigtigt

5. Hvorfor og hvordan bør vi ’forvisse os om de mere vigtige ting’?

5 Foruden hverdagens pligter har vi meget at se til i forbindelse med vor gudsdyrkelse. Som indviede tjenere for Jehova har vi „rigeligt at gøre i Herrens gerning“. (1 Korinther 15:58) Paulus skrev derfor til de kristne i Filippi at de skulle ’forvisse sig om de mere vigtige ting’. (Filipperne 1:10) Det betyder at vi må prioritere. De åndelige anliggender bør altid komme før de materielle interesser. (Mattæus 6:31-33) Men vi må også være ligevægtige når vi skal opfylde vore åndelige forpligtelser. Hvordan kan vi sætte den rette mængde tid af til de forskellige sider af vort kristne liv? Med hensyn til „de mere vigtige ting“ som en kristen bør tage sig af, oplyser rejsende tilsynsmænd at der er en tendens til at forsømme personligt studium og bibellæsning.

6. Hvad kan dét at købe den belejlige tid indebære i forbindelse med ens arbejde, det være sig i eller uden for hjemmet?

6 Som vi har set, omfatter dét at købe den belejlige tid „at få mest muligt ud af hver lejlighed der byder sig,“ og „at drage størst mulig fordel af den“. Hvis vi er tilbøjelige til at forsømme bibellæsningen og det personlige studium, vil det derfor være en god idé at vi hver især finder ud af hvordan vi bruger tiden. Hvis det arbejde vi har, er meget krævende og sluger for meget tid og energi, bør vi lægge problemet frem for Jehova i bøn. (Salme 55:22) Måske kan vi foretage nogle forandringer der vil give os mere tid til de vigtige ting som har at gøre med tilbedelsen af Jehova, deriblandt studium og bibellæsning. Det er med rette blevet sagt at husligt arbejde bliver man aldrig færdig med. Kristne søstre må derfor også prioritere deres tid og sætte bestemte tidspunkter af til at læse i Bibelen og studere grundigt.

7, 8. (a) Fra hvilke aktiviteter kan man ofte købe tid til at læse og studere? (b) Hvad er formålet med adspredelse, og hvordan bliver det lettere for os at prioritere rigtigt hvis vi holder os det for øje?

7 De fleste af os vil sikkert kunne købe tid til studium ved at give afkald på uvæsentlige gøremål. Vi kan spørge os selv: ’Hvor meget tid bruger jeg på at læse aviser og ugeblade, se fjernsyn, høre musik eller spille videospil? Bruger jeg mere tid foran computeren end på at læse i Bibelen?’ Paulus skrev: „Ophør . . . med at være ufornuftige, men bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er.“ (Efeserne 5:17) Det lader til at en væsentlig grund til at mange forkyndere  ikke bruger tilstrækkelig tid på personligt studium og bibellæsning, er at de tilbringer for meget tid foran fjernsynet. — Salme 101:3; 119:37, 47, 48.

8 Nogle vil måske indvende at man ikke kan studere hele tiden, og at de har brug for at slappe af. Det er sandt nok, men det kan være en god idé at tænke over hvor meget tid vi bruger på at slappe af, og sammenligne det med den tid vi bruger på at studere eller læse i Bibelen. Resultatet vil måske overraske os. Vi har behov for afslapning og adspredelse, men det bør holdes på den rette plads. Formålet med adspredelse er at det skal give os friske kræfter til fornyet åndelig aktivitet. Mange fjernsynsprogrammer og videospil virker udmattende, mens det virker forfriskende og styrkende at læse og studere Guds ord. — Salme 19:7, 8.

Hvordan nogle får tid til at studere

9. Hvilke fordele er der ved at følge det råd der gives i 1999-udgaven af Undersøg daglig Skrifterne?

9 I forordet til 1999-udgaven af brochuren Undersøg daglig Skrifterne står der: „Det vil være bedst at tage dagens tekst ved hjælp af denne brochure hver morgen. Du vil føle det som om Jehova, den store Lærer, vækker dig med vejledning. Det bliver omtalt profetisk at Jesus Kristus får gavn af Jehovas vejledning hver morgen: ’Han [Jehova] vækker mig morgen efter morgen; han vækker mit øre til at høre som de oplærte.’ Sådanne instruktioner gav Jesus ’de oplærtes tunge’, så han kunne vide hvordan han ’skulle svare den trætte med ord’. (Es. 30:20; 50:4; Matt. 11:28-30) At vågne op til betimelig vejledning fra Guds ord hver morgen vil ikke kun hjælpe os til at klare vore egne problemer, men også give os ’de oplærtes tunge’ så vi kan hjælpe andre.“ *

10. Hvordan får nogle tid til bibellæsning og studium, og hvordan gavner det dem?

10 Mange kristne følger dette råd ved at  læse dagens tekst og kommentaren foruden at læse i Bibelen eller studere tidligt om morgenen. En trofast pionersøster i Frankrig står tidligt op hver morgen og læser i Bibelen en halv time. Hvordan har hun kunnet gøre det år efter år? Hun siger: „Jeg har besluttet mig for det, og jeg holder fast ved min læseplan hvad der end sker!“ Det betyder mindre hvilken tid på dagen vi vælger; det vigtigste er at vi holder fast ved vores plan. René Mica, der gennem mere end 40 år har været pioner i Europa og Nordafrika, siger: „Siden 1950 har det været mit mål at læse hele Bibelen igennem hvert år, og det har jeg nu gjort 49 gange. Jeg føler at det er afgørende for at jeg kan bevare et nært forhold til Skaberen. Det at grunde over Guds ord hjælper mig til bedre at kunne forstå Jehovas retfærdighed og andre egenskaber, og det har virket utrolig styrkende.“ *

’Madrationer i rette tid’

11, 12. (a) Hvilke åndelige ’madrationer’ har „den trofaste husholder“ forsynet os med? (b) I hvilken forstand er ’madrationerne’ blevet givet i rette tid?

11 Ligesom regelmæssige spisevaner bidrager til et godt fysisk helbred, bidrager en fast plan for studium og bibellæsning til et godt åndeligt helbred. I Lukasevangeliet læser vi Jesu ord: „Hvem er egentlig den trofaste husholder, den kloge, som hans herre vil sætte over sin tjenerstab til stadig at give dem deres madration i rette tid?“ (Lukas 12:42) I over 120 år er der nu blevet uddelt åndelige ’madrationer i rette tid’ gennem Vagttårnet og anden bibelsk litteratur.

12 Læg mærke til at der står „i rette tid“. På det helt rigtige tidspunkt har vor „store Lærer“, Jehova, gennem sin søn og trælleskaren givet sit folk vejledning i spørgsmål om lære og adfærd. Det har været som om vi, som skare betragtet, har hørt en stemme sige til os: „’Dette er vejen. Gå på den!’ — hvis I skulle gå til højre eller hvis I skulle gå til venstre.“ (Esajas 30:20, 21) Når man omhyggeligt læser Bibelen og de bibelske publikationer, får man desuden ofte en følelse af at de tanker der gives udtryk for, er henvendt direkte til en selv. Ja, Gud vil give os råd og vejledning i rette tid så vi kan træffe kloge beslutninger og modstå fristelser.

Opdyrk gode spisevaner

13. Nævn nogle dårlige åndelige spisevaner.

13 For at få det fulde udbytte af disse ’madrationer’ som gives i rette tid, må man have gode spisevaner. Det er absolut nødvendigt  at have en fast plan for bibellæsning og personligt studium, og at følge den. Har du gode åndelige spisevaner — bruger du regelmæssigt tid på et grundigt, personligt studium? Eller nøjes du med at skimme det stof der omhyggeligt er blevet udarbejdet til os? Spiser du så at sige i huj og hast, eller springer du endda nogle måltider over? Dårlige åndelige spisevaner har fået nogle til at blive svage i troen eller endda falde fra. — 1 Timoteus 1:19; 4:15, 16.

14. Hvorfor er det gavnligt at studere grundigt selv om der tilsyneladende ikke er noget nyt i stoffet?

14 Nogle mener måske at de allerede kender de grundlæggende sandheder, og da de ikke synes at der er noget særlig nyt i hver eneste artikel, finder de det unødvendigt at studere systematisk og komme til alle møderne. Bibelen viser imidlertid at vi har behov for at blive mindet om det vi har lært. (Salme 119:95, 99; 2 Peter 3:1; Judas 5) Ligesom en god kok bruger de samme grundlæggende ingredienser på mange forskellige måder for at variere smagen, sørger trælleskaren for at den nærende åndelige føde bliver serveret for os på mange forskellige måder. Selv i artikler om emner som ofte er blevet behandlet før, er der detaljer som vi ikke bør gå glip af. Hvor meget vi får ud af det vi læser, afhænger i høj grad af hvor meget tid og energi vi bruger på studiet.

Åndelige velsignelser ved at læse og studere

15. Hvordan kan bibellæsning og studium hjælpe os til at blive dygtigere forkyndere af Guds ord?

15 Ved at læse og studere Bibelen opnår vi utallige velsignelser. Vi bliver hjulpet til at påtage os et af de vigtigste ansvar vi har som kristne, nemlig at være ’arbejdere der intet har at skamme sig over, som behandler sandhedens ord på rette måde’. (2 Timoteus 2:15) Jo mere vi læser og studerer Bibelen, jo mere vil vort sind blive fyldt med Guds tanker. Det betyder at vi ligesom Paulus vil kunne ’ræsonnere med folk ud fra Skrifterne idet vi forklarer og ved hjælp af henvisninger beviser’ hvad der er Jehovas storslåede hensigt. (Apostelgerninger 17:2, 3) Vi vil blive dygtigere til at undervise, og vores samtaler, foredrag og vejledning vil blive mere åndeligt opbyggende. — Ordsprogene 1:5.

16. Hvordan vil vi personligt få gavn af at læse og studere Guds ord?

16 Den tid vi bruger på at undersøge Guds ord, vil desuden sætte os i stand til i højere grad at følge Jehovas veje i vort liv. (Salme 25:4; 119:9, 10; Ordsprogene 6:20-23) Vort studium vil styrke os åndeligt så vi for eksempel bliver mere ydmyge, loyale og glade. (5 Mosebog 17:19, 20; Åbenbaringen 1:3) Når vi anvender den kundskab vi får ved at læse og studere Bibelen, kan Guds ånd virke frit i vort liv, hvilket vil resultere i at vi i højere grad bærer åndens frugt i alt hvad vi gør. — Galaterne 5:22, 23.

17. Hvordan påvirker vores bibellæsning og studium vort forhold til Jehova?

17 Det vigtigste ved at vi køber tid fra andre aktiviteter for at læse og studere Guds ord, er dog at vi opnår et nærmere og mere inderligt forhold til Gud. Paulus bad om at hans trosfæller måtte „blive fyldt med den nøjagtige kundskab om [Guds] vilje i al visdom og åndelig forståelse, så [de kunne]  vandre Jehova værdigt for fuldt ud at behage ham“. (Kolossenserne 1:9, 10) For at vi kan „vandre Jehova værdigt“, må vi også „blive fyldt med den nøjagtige kundskab om hans vilje i al visdom og åndelig forståelse“. Om vi opnår Jehovas velsignelse og godkendelse, afhænger således i høj grad af hvor meget tid vi bruger på bibellæsning og studium, og af hvor grundigt vi går til værks.

18. Hvilke velsignelser kan vi opnå hvis vi efterlever Jesu ord i Johannes 17:3?

18 „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Det er et af de skriftsteder Jehovas Vidner bruger oftest for at hjælpe andre til at forstå hvor vigtigt det er at studere Guds ord. Men det er jo lige så vigtigt at vi selv studerer. Vort håb om evigt liv er betinget af at vi tilegner os større kundskab om Jehova og hans søn, Jesus Kristus. Tænk engang over hvad det betyder. Vi vil altid kunne lære mere om Jehova — og der vil være en evighed til det! — Prædikeren 3:11; Romerne 11:33.

[Fodnoter]

^ par. 9 Udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 10 Se artiklen „Bibellæsning — Hvornår? Og hvordan det gavner“ i Vagttårnet for 1. maj 1995, side 20, 21.

Spørgsmål til repetition

● Hvad afslører den måde vi bruger tiden på?

● Fra hvilke aktiviteter kan vi købe tid til at læse og studere Bibelen?

● Hvorfor bør vi være opmærksomme på vore åndelige spisevaner?

● Hvilke velsignelser vil vi opnå ved at læse og studere Bibelen?

[Studiespørgsmål]

[Illustrationer på side 20, 21]

Hvis vi regelmæssigt læser og studerer Bibelen, vil vi kunne ’behandle sandhedens ord på rette måde’

[Illustrationer på side 23]

Det lønner sig at holde den rette balance mellem åndelige interesser og andre aktiviteter i vort travle liv